Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Foss-sthlm inbyggd opensource

912 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Foss-sthlm inbyggd opensource

 1. 1. open source och inbyggda  system 20:e oktober 2012
 2. 2. Daniel Stenberg● Free Software● Network hacker● Embedded developer● Consultant (för Enea!) Email: daniel@haxx.se Twitter: @bagder Web: daniel.haxx.se Blog: daniel.haxx.se/blog
 3. 3. Innehåll Daniel snackar om open source inom inbyggda system och sånt,  typ.
 4. 4. Input från ...● Kunder och partners till  Haxx och Enea● VDC Research● Netcraft● Linux Foundation● Black duck
 5. 5. Frågor eller funderingar? Hojta!
 6. 6. Trend 1: Linux
 7. 7. 1: Linux på top­500juni 2003: 27%juni 2012: 92%
 8. 8. 1: Linux på top­500juni 2003: 27%juni 2012: 92%
 9. 9. 1: Linux körde över unix juni 2002: 82% juni 2012: 4.8%
 10. 10. 1: Linux körde över unix juni 2002: 82% juni 2012: 4.8%
 11. 11. 1: Linux på smartphones 2008: 0% 2012: >60%
 12. 12. 1: Linux på smartphones 2008: 0% 2012: >60%
 13. 13. 1: Linux istället för RTOS 2008: 0% 2012: 2x RTOS
 14. 14. 1: Linux istället för RTOS 2008: 0% 2012: 2x RTOS
 15. 15. Linux som referens Många (alla?) hårdvaruföretag bygger nu Linux först och använder  för att verifiera sin hårdvara.
 16. 16. The year of the Linux  desktop skoja bara
 17. 17. The year of the Linux  desktop skoja bara
 18. 18. Trend 2: open source
 19. 19. Open source är stort● github: 4 700 000 repos● Sourceforge: 320 000 projekt● Ohloh: 550 000 projekt
 20. 20. Open source är stort● github: 4 700 000 repos● Sourceforge: 320 000 projekt● Ohloh: 550 000 projekt
 21. 21. Open source web servers 70%
 22. 22. Open source web servers 70%
 23. 23. Open source på internet● DNS­servrar● mail­servrar● SSH
 24. 24. Open source i burkar● Routrar● TV● DVD­spelare● Skrivare
 25. 25. Över tid kommer  open source till alla områden, och  vinner
 26. 26. Trend 3: snabbare
 27. 27. Tillverkare vill...● ha kortare produktcykler● kunna byta HW plattform lättare● återanvända mer kod● vara mer standard● inte låsa in sig hos proprietära  leverantörer
 28. 28. Tillverkare vill...● ha kortare produktcykler● kunna byta HW plattform lättare● återanvända mer kod● vara mer standard● inte låsa in sig hos proprietära  leverantörer
 29. 29. Tillverkare vill...● ha kortare produktcykler● kunna byta HW plattform lättare● återanvända mer kod● vara mer standard● inte låsa in sig hos proprietära  leverantörer
 30. 30. Tillverkare vill...● ha kortare produktcykler● kunna byta HW plattform lättare● återanvända mer kod● vara mer standard● inte låsa in sig hos proprietära  leverantörer
 31. 31. Tillverkare vill...● ha kortare produktcykler● kunna byta HW plattform lättare● återanvända mer kod● vara mer standard● inte låsa in sig hos proprietära  leverantörer
 32. 32. Så för att bli snabbare... använd open source
 33. 33. Trend 4: hjälp vad  mycket!
 34. 34. Linux kernel 2012● ny release var 70:e dag● 10 000 ändringar per release● 7 ändringar i timmen● > 15 miljoner rader kod● > 1100 utvecklare per release  (>200 företag)
 35. 35. Linux kernel 2012● ny release var 70:e dag● 10 000 ändringar per release● 7 ändringar i timmen● > 15 miljoner rader kod● > 1100 utvecklare per release  (>200 företag)
 36. 36. Linux kernel 2012● ny release var 70:e dag● 10 000 ändringar per release● 7 ändringar i timmen● > 15 miljoner rader kod● > 1100 utvecklare per release  (>200 företag)
 37. 37. Linux kernel 2012● ny release var 70:e dag● 10 000 ändringar per release● 7 ändringar i timmen● > 15 miljoner rader kod● > 1100 utvecklare per release  (>200 företag)
 38. 38. Linux kernel 2012● ny release var 70:e dag● 10 000 ändringar per release● 7 ändringar i timmen● > 15 miljoner rader kod● > 1100 utvecklare per release  (>200 företag)
 39. 39. … och mycket mer kernel eclipse gcc perl gdb binutils emacs vim eglibc u-boot python valgrind busybox bash
 40. 40. Mycket rör sig snabbt● Kräver mycket folk med mycket  kompetens eller... ● köpt support
 41. 41. Linux överallt Open source Snabbare Hjälp!
 42. 42. Linux överallt Open sourcekommersiell inbyggd Linux Snabbare Hjälp!
 43. 43. Andra öppna OS då? nej
 44. 44. Andra öppna OS då? nej
 45. 45. Lite marknadssiffror
 46. 46. Inbyggda OS 2011● 1.3 miljarder dollar● Wind River och Microsoft äger  65% av den totala marknaden● >90% av alla elektriska apparater  i världen
 47. 47. Inbyggd Linux 2011● ~100 miljoner dollar● Wind River: 50%● Monta Vista: 25%● SYSGO 3.8%
 48. 48. Linux är billigare● Inga royalties och runtime fees● Betala för support● Svårare att sälja● Lättare att byta ut leverantörer● Växer med 6%/år framöver
 49. 49. Europa växer minst● Cirka 25% av pengarna med  minst tillväxt framöver● Americas dominerar
 50. 50. Telecom● det högst omsatta  marknadssegmentet för  inbyggda OS● går mot Linux överallt på  bekostnad av traditionella RTOS
 51. 51. en USA–centrisk värdInbyggda OS kommer från USA
 52. 52. SummeringIdag: Linux och proprietära systemImorgon: Linux och open source
 53. 53. Tack för migDaniel Stenberg <daniel@haxx.se>

×