Successfully reported this slideshow.
Upcoming SlideShare
O pisanju radova
O pisanju radova
Loading in …3
×
1 of 14
1 of 14

Milan radulović

1

Share

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Milan radulović

 1. 1. <ul><li>Autor: Milan Radulović </li></ul><ul><li>Koautori: Sladjan Staji ć , Milena Misurović, </li></ul><ul><li>M ilena R ogan ovi ć , Biljana Grahova c </li></ul><ul><li>Mentor: dr Sanja Marić </li></ul>Univerzitet u Istočnom Sarajevu Medicinski fakultet Foča LAPAROSKOPSKA VS OTVORENA HOLECISTEKTOMIJA
 2. 2. <ul><li>Laparoskopska holecistektomija </li></ul><ul><li>Otvorena-klasična holecistektomija </li></ul>HOLECISTEKTOMIJA?
 3. 3. <ul><li>Indirektan pristup </li></ul><ul><li>Verres igla </li></ul><ul><li>Hassonov t roakar </li></ul><ul><li>Ugljen dioksid </li></ul><ul><li>Kamera </li></ul>LAPAROSKOPSKA HOLECISTEKTOMIJA
 4. 4. OTVORENA HOLECISTEKTOMIJA <ul><li>- Direktan pristup </li></ul><ul><li>- Jedan operativni rez </li></ul>
 5. 5. CILJ ISTRAŽIVANJA <ul><li>Izvršiti uporednu analizu laparoskopske i otvorene holecistektomije na osnovu sledećih parametara: </li></ul><ul><li>1.vrijeme trajanja operativnog zahvata </li></ul><ul><li>2.operativnih i postoperativnih komplikacija </li></ul><ul><li>3.intenzitet bola </li></ul><ul><li>4.dužina hospitalizacije </li></ul><ul><li>5.postoperativni oporavak </li></ul>
 6. 6. <ul><li>- Istra ž ivanje je sprovedeno u Klini č kom i </li></ul><ul><li>bolni č kom centru u Fo č i. </li></ul><ul><li>- Uzorak od 40 pacijenata </li></ul><ul><li>- Period od 13.01.2010 – 30.05.2010 godine </li></ul><ul><li>- Dvije grupe pacijenata: </li></ul><ul><ul><li>1. Laparaskopska holecistektomija </li></ul></ul><ul><ul><li>(LH grupa) </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Otvorena holecistektomija </li></ul></ul><ul><ul><li>(OH grupa) </li></ul></ul>METODE RADA:
 7. 7. PROSJEČNA STAROST PACIJENATA godine
 8. 8. <ul><li>Trajanje operacije kod laparoskopske holecistektomije </li></ul><ul><li>Trajanje operacije kod otvorene holecistektomije </li></ul>TRAJANJE OPERATIVNOG ZAHVATA
 9. 9. <ul><li>Indirektan pristup operativnom polju </li></ul><ul><li>Spadovi klipseva </li></ul><ul><li>Lediranje trbušnih organa </li></ul><ul><li>Krvarenja </li></ul>INTRAOPERATIVNE KOMPLIKACIJE
 10. 10. <ul><li>Nastajanje hernija </li></ul><ul><li>Stvaranje priraslica </li></ul><ul><li>Infekcije rane </li></ul>POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE
 11. 11. POSTOPERATIVNI BOL VAS
 12. 12. LH grupa: - hospitalizacija 3,8 dana - alimentacija 24h - bolovanje 11 dana OH grupa: - hospitalizacija 9,1 dan - alimentacija 24h - bolovanje 24 dana
 13. 13. <ul><li>Kraće trajanje hirurškog zahvata kod otvorene holecistektomije </li></ul><ul><li>Manje intraoperativnih komplikacija kod O H grupe </li></ul><ul><li>Manje postoperativne komplikacije kod L H grupe </li></ul><ul><li>Bol je manji kod L H grupe </li></ul><ul><li>Bolji je i kraći postoperativni poravak kod L H grupe </li></ul><ul><li>Estetska satisfakcija je ve ć a kod LH grupe </li></ul>ZAKLJUČAK
 14. 14. HVALA NA PAŽNJI 

×