Successfully reported this slideshow.
Upcoming SlideShare
Ivana vukčević
Ivana vukčević
Loading in …3
×
1 of 16
1 of 16

Ljubinko petković

0

Share

ANALIZA DISTRIBUCIJE HISTOLOŠKIH TIPOVA KARCINOMA PLUĆA U CITOLOŠKIM MATERIJALIMA
Autor: Ljubinko Petković
Mentor: Mr sci. med. dr Mirjana Ćuk, patolog

ANALIZA DISTRIBUCIJE HISTOLOŠKIH TIPOVA KARCINOMA PLUĆA U CITOLOŠKIM MATERIJALIMA
Autor: Ljubinko Petković
Mentor: Mr sci. med. dr Mirjana Ćuk, patolog

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Ljubinko petković

 1. 1. Autor: Ljubinko Petković Mentor: Mr sci. med. dr Mirjana Ćuk ANALIZA DISTRIBUCIJE HISTOLOŠKIH TIPOVA KARCINOMA PLUĆA U CITOLOŠKIM MATERIJALIMA UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA
 2. 2. <ul><li>Citodijagnostika predstavlja morfološku dijagnostičku metodu </li></ul><ul><li>Proučanje pojedinačnih ćelija </li></ul><ul><li>Prednosti: </li></ul><ul><li>Jednostavavna, brza, ekonomična </li></ul><ul><li>Neškodljiva za pacijenta </li></ul><ul><li>Moguća ja indetifikacija bolesti </li></ul><ul><li>Usmerava tereapiju, utiče na druge procedure </li></ul>Uvod Hipoteza Cilj Metode Rezultati Zaključak
 3. 3. <ul><li>Mane – nije uvek moguće : </li></ul><ul><li>Lokalizovati neoplastični proces </li></ul><ul><li>Razlikovti preinvazivni od invazivnog tumora </li></ul><ul><li>Odrediti tip tumora </li></ul><ul><li>Odrediti granice malignosti </li></ul>Uvod Hipoteza Cilj Metode Rezultati Zaključak
 4. 4. <ul><li>Citološki metode: </li></ul><ul><li>Eksfolijativne - sputumi , brisevi, ispirci, lavati, punktati </li></ul><ul><li>A spiraciona - kod parenhimatoznih organa gde nema slobodne eksfolijacije </li></ul><ul><li>Abr a zivne – analiza ćelija dobijenih upotrebom četkica </li></ul><ul><li>Intraoperativne – intraoperativno uzimanje otiska sa površine preseka lezije </li></ul>Uvod Hipoteza Cilj Metode Rezultati Zaključak
 5. 5. <ul><li>Najčešće dijagnostifikovan maligni tumor u citološkom pregledu sputuma je skvamozni karcinom. </li></ul><ul><li>Najčešće dijagnostifikovan maligni tumor u citološkim preparatima pleuralnih punktata je adenokarcinom. </li></ul>Uvod Hipoteza Cilj Metode Rezultati Zaključak
 6. 6. <ul><li>Utvrditi broj sputuma, pleuralnih punktata i trantorakalnih punktata sa malignim ćelijama </li></ul><ul><li>Ispitati učetalost pojedinih tipova karcinoma u populaciji </li></ul>Uvod Hipoteza Cilj Metode Rezultati Zaključak
 7. 7. <ul><li>Studija obuhvata 1374 pacijenta, oba pola, različite starosti </li></ul><ul><li>Prikupljeni materijali su pregledani periodu 2006- 2010.g. </li></ul><ul><li>Od ukupnog broja: 1028 sputuma, 296 pleuralnih punktata i 50 TTP </li></ul><ul><li>Citološki materijali su bojeni MGG ili PAPA metodama </li></ul>Uvod Hipoteza Cilj Metode Rezultati Zaključak
 8. 8. Tabela 1 . Broj pozitivnih i negativnih sputuma . Sputumi godina Po z itivni negativni ukupno 2006 . 4 294 298 2007 . 6 166 172 2008 . 9 188 197 2009 . 3 177 180 2010. 3 178 181 Ukupno 25 1003 1028 Uvod Hipoteza Cilj Metode Rezultati Zaključak
 9. 9. Grafikon br.1 – Distribucija histoloških tipova karcinoma u pregledanim sputumima 2006. 2007. 2008. 2009. 2010 . Uvod Hipoteza Cilj Metode Rezultati Zaključak
 10. 10. Pleuralni punktati godina Po z itivni negativni ukupno 2006 . 3 63 66 2007 . 6 49 55 2008 . 7 73 80 2009 . 5 60 65 2010 . 4 26 30 Tabela 2. Broj pozitivnih i negativnih pleuralnih punktata Ukupno 25 271 296 Uvod Hipoteza Cilj Metode Rezultati Zaključak
 11. 11. Grafikon br. 2 - Distribucija histoloških tipova karcinoma u pregledanim pleuralnim punktatima 2006. 2007. 2008. 2009. 2010 . Uvod Hipoteza Cilj Metode Rezultati Zaključak
 12. 12. TTP godina Po z itivni negativni ukupno 2006 . 7 3 10 2007 . 6 1 7 2008 . 5 4 9 2009 . 5 7 12 2010. 7 5 12 Tabela 3. Broj pozitivnih i negativnih transtorakalnih punktata Ukupno 30 20 50 Uvod Hipoteza Cilj Metode Rezultati Zaključak
 13. 13. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010 . Grafikon br.3 - Distribucija histoloških tipova karcinoma u pregledanim TTP Uvod Hipoteza Cilj Metode Rezultati Zaključak
 14. 14. <ul><li>U pregledanim sputumima najviše su zastupljeni planocelularni i adenokarcinom. </li></ul><ul><li>U pregledanim pleuralnim punktatima najviše je zastupljen adenokarcinom. </li></ul><ul><li>U pregledanim TTP najviše je zastupljen adenokarcinom. </li></ul><ul><li>U ispitivanoj populaciji najučestaliji je adenokacinom (37%) </li></ul>Uvod Hipoteza Cilj Metode Rezultati Zaključak
 15. 15. Ćelije adenokarcinoma u citološkom materijalu. Uvod Hipoteza Cilj Metode Rezultati Zaključak
 16. 16. Hvala vam na pažnji. <ul><li>Pitanja? </li></ul>

×