Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Haccp gmp

1,422 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Haccp gmp

 1. 1. 1. HACCP là gì? 3. Các đặc trưng của HACCP 4. Lịch sử phát triển HACCP 5. 12 bước áp dụng hợp lý
 2. 2. HACCP là một hệ thống giúp nhận diện, đánh giá, và kiểm soát các mối nguy hiểm ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. HACCP là chữ viết tắt từ tiếng Anh của Hazard Analysis Critical Control Points. HACCP được giới thiệu như là một hệ thống kiểm soát an toàn khi mà sản phẩm hay dịch vụ đang được tạo thành hơn là cố gắng tìm ra các sai sót ở sản phẩm cuối.
 3. 3. HACCP xem xét và kiểm soát tất cả các bước trong việc vận hành sản xuất, chế biến hay cung cấp thực phẩm. Các mối nguy về an toàn cho một loại thực phẩm và việc kiểm soát chúng được xác định dựa trên bằng chứng / cơ sở khoa học
 4. 4. HACCP hướng tới việc phòng ngừa hơn là kiểm tra khi sản phẩm đã hoàn tất. Các mối nguy về an toàn cho một loại thực phẩm và việc kiểm soát chúng được xác định dựa trên bằng chứng / cơ sở khoa học
 5. 5. 1 • Phân tích mối nguy 2 • Xác định các điểm kiểm soát tới hạn 3 • Thiết lập các giới hạn tới hạn 4 • Thiết lập hệ thống giám sát CCP. 5 • Thiết lập hành động khắc phục khi hệ thống giám sát cho thấy một CCP nào đó ngoài tầm kiểm soát 6 • Thiết lập các thủ tục / qui trình thẩm tra nhằm khẳng định hệ thống HACCP đang làm việc một cách hiệu quả. 7 • Thiết lập một hệ thống tài liệu cho tất cả các thủ tục / qui trình liên, hồ sơ có liên quan đến các nguyên tắc trên Bảy nguyên tắc HACCP
 6. 6. Bước 5 Kiểm tra tại nhà máy trình tự chế biến thực phẩm Bước 4 Vạch sơ đồ trình tự chế biến thực phẩm; Bước 3 Xác nhận phương pháp sử dụng thực phẩm; Bước 2 Ghi chép, thuyết minh về thực phẩm Bước 1 Thành lập nhóm HACCP;
 7. 7. Bắt đầu từ những năm 1990 đối với ngành chế biến thủy sản do yêu cầu của các thị trường nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. Hiện nay HACCP đã được áp dụng cho nhiều loại hình sản xuất, chế biến thực phẩm. Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm ở Việt Nam thường xây dựng hệ thống HACCP và được chứng nhận theo một trong các tiêu chuẩn như TCVN 5603:2008 (phiên bản cũ là TCVN 5603:1998), HACCP Code 2003 (của Australia)...
 8. 8. www.themegallery.com 4 2 3 1 GMP là gì? Phạm vi, đối tượng áp dụng Các lợi ích áp dụng GMP
 9. 9. www.themegallery.com Là Các biện pháp, thao tác thực hành cần tuân thủ nhằm đảm bảo sản xuất ra những sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng Là chữ viết tắt Tiếng Anh của từ Good Manufacturing Practices
 10. 10. www.themegallery.com
 11. 11. Thực phẩm 1 Dược phẩm 2 Mỹ phẩm 3 Nhà hàng,KS 4
 12. 12. Mô tả rõ yêu cầu kỹ thuật hoặc quy trình chế biến tại công đoạn hoặc một phần công đoạn sản xuất đó Nêu rõ lý do phải thực hiện các yêu cầu hoặc quy trình kỹ thuật đã nêu Mô tả chính xác các thao tác, thủ tục phải tuân thủ tại công đoạn hoặc một phần công đoạn SX.. Phân công cụ thể việc thực hiện và quy định giám sát việc thực hiện GMP
 13. 13. Yêu cầu (hoặc mục tiêu) của doanh nghiệp và các quy định của cơ quan có thẩm quyền, Điều kiện hiện có: Mô tả điều kiện cơ sở vật chất về vệ sinh thực tế hiện có của doanh nghiệp, Các thủ tục cần thực hiện: Mô tả chi tiết các thủ tục và thao tác phải thực hiện đểđạt yêu cầu vệ sinh. Phân công trách nhiệm thực hiện và quy định giám sát việc thực hiện SSOP
 14. 14. SLIDE DESIGN BY ANH VIET

×