Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Học gì về marketing từ cái nhìn phật học

426 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Học gì về marketing từ cái nhìn phật học

  1. 1. Học gì về Marketing từ cái nhìn Phậ t học(guest blog)Phậ t gi|o đích thực là một Marketing case điể n hình :v1. Khi tu thiền, sẽ thường có đĩa hát “Nam mô a di đà” nghe khá hay và tĩnh tạ i vang lên,thỉ nh thoả ng còn có tiếng chuông chùa điểm xuyết.Người tu thiề n có thể mặc tự do, tuy nhiên, cảm giác mặc chiế c áo xanh củ a 1 phậ t tử lại khiế ncon người ta có cả m gi|c được cởi bỏ mộ t c|i gì đó trầ n tụ c v{ cũ kỹ đi để thay mộ t lớp áo mới,tâm thế mới, vì thế mà thỉ nh giả ng phậ t pháp thông suố t hơn.Mùi hương khói bao trùm khiế n không khí có gì đó uy nghiêm, nhưng cuộ n v{o đó vẫ n hay có mùicây nhài mà các thầ y rấ t hay đặ t ở cửa.=> Emotional product attributes :”>2. Sự tích Tấ t Đạ t Đa đắc đạ o thành phật, sự tích Phậ t cắ t thị t cho ó ăn, câu chuyện lưutruyền dân gian về Phật Bà Quan Âm từ bi hỉ xả v…v…=> Câu chuyện thương hiệ u Storytelling :v3. Bả n thân các thầy rấ t chị u khó tổ chức giả ng Phậ t Pháp: từ những đạo tràng (như mộ t lớphọc) đông tới 500, 1000 người cho đế n những lớp họ c tổ chức tại gia đình chỉ có 10 người. Cólớp cho người già với các chủ đề về “Quả n lý tiề n”, “L{m gi{u”, “Số ng thọ ”, đồ ng thời cũng cónhững lớp cho trẻ trâu thanh niên, chủ đề về “Lý tưởng”, “Kiế m tiề n”, “Tình yêu” (c|c thầ y hiểutâm lý phế t :v). Các lớp già thì hay tổ chức ở thiề n việ n, vì các cụ (tầm 40 trở lên) là thích khônggian rộ ng rãi, thoáng mát, và thả nh thơi. Ngược lại, các lớp thanh niên hay tổ chức trong trungtâm TP (chùa Kim Liên ở Cát Linh là 1 VD) hoặc tổ chức tạ i gia, vì thanh niên chúng nó lười và cóđặ c điể m thiế u-thời-gian điể n hỉ nh :3
  2. 2. => Event PR + Customer segmentation :34. Các thầ y ghi chép lạ i hế t tên từng phậ t tử một, và phật tử nào biế u hương, hoa cho chùacũng đề u được ghi lạ i. Thỉ nh thoả ng thầ y vẫ n tặng tranh Phậ t, tượng Phật cho phậ t tử nào tíchcực. Ngo{i ra, đế n ngày diễ n ra chương trình, ví dụ hồi chương trình Tr{ đạo đón giao thừa, là cácphậ t tử được nhậ n thư mời qua SMS=> dù là thủ công và sổ ghi tay thì chấ t thành mấ y chụ c chồ ng nhưng vẫ n làCRM + ưu đ~i chophậ t tử đ~ “tích điể m” :x5. Mình nhớ mãi lầ n thầy giảng về chữ Hiếu. Thầ y dạ y 5 điề u về BẤT HIẾU, nhưng mình nhớnhấ t điề u cuố i cùng: Bấ t hiế u nhấ t là không dạ y lạ i Phậ t Pháp cho bố mẹ mình.=> Word of mouth :-j ( có người bả o là B|n h{ng đa cấ p trá hình, mình thấy hơi troll :vvv)6. Xây chùa, thiền viện để các phậ t tử thường xuyên lui tới ăn cỗ chay, thưởng trà, xem vănnghệ , nghe giảng pháp v…v…=> Website content hub!7. Tiế n hành in các ấn phẩ m rấ t bài bản: s|ch, đĩa, lị ch, tượng, tranh v…v… có ph|t tặ ng hoặcgửi bán ở nhà các phậ t tử v…v…=> Tài liệ u chuẩ n bị cho Press conference :d8. Khuyến khích phật tử nghe đĩa tạ i gia. Kế t quả l{ mami ng{y n{o cũng ng}m 3 đĩa/ tối, làmmình không chủ t}m nghe cũng thuộ c luôn bài hát và mộ t số c}u nói trong đĩa=> Pay per click, treo banner quả ng cáo, tỷ lệ c|i banner đó lặ p lạ i bao nhiều lầ n đó thì sẽ có 1lầ n mình buộ c phải click v{o đó :v9. Các “gói giáo huấn” của Đức Phậ t. L{m sao để Phậ t có thể truyề n thụ thông điệ p củ a mình.Không thể chỉ nói chân phương: “Ta đ~ tu tậ p và thoát khổ . Ta đ~ l{ Phậ t. Ngươi tin ta thì ngươisẽ sẽ abc xyz” ?? No no. Cuối cùng thì ng{i đ~ chia nhỏ làm nhiề u “gói” thông tin v{ dầ n dầ ntruyề n đạ t thông điệ p 1 chút 1 chút mộ t. Mình cũng k nhớ hế t, nhớ nhấ t là Tứ Diệu Đế, Nhân -Quả , Vô Thường và Sám Hố i.=> Khi cung cấ p mộ t dị ch vụ phức tạ p hay sả n phẩ m có quá nhiề u chức năng mộ t lúc thìMarketing sẽ giúp nhậ n được kế t quả tố t hơn nhờ việ c chia nhỏ nó ra th{nh c|c “gói”, chẳ nghạ n, lọ c ra ba hay bố n lợi ích cố t lõi củ a mộ t sả n phẩm, hoặc trình bày về toàn bộ sả n phẩ mnhưng chia l{m hai hay ba giai đoạ n khác nhau.10. Có 1 điề u: sư thầ y, vẫ n là rấ t từ bi, nhưng không bao giờ chủ độ ng đề nghị giúp đỡ! Khi gặ p
  3. 3. gỡ, thầ y biế t người nào tánh ra sao, thì cái số phận củ a họ do c|i t|nh đó g}y nên có thể khổ haysướng như thế nào. Với những người khổ (con hư, chồ ng nghiệ n v…v…) thầy biế t nhưng thầ ykhông bao giờ chủ độ ng hỏi han hay cho lời khuyên đ}u. Sẽ phả i là người đó TỰNHẬN RA cáinghiệ p củ a mình, hỏ i thầy thì thầ y trả lời.=> Targer customer :D Khi l{m marketing, ai cũng muố n tay mình dài ra, chạ m đế n tấ t cả mọ ingười, mọ i thị trường. Nhưng thay vì nhọ c công tìm cách làm cho mọ i người phải hiểu ra và côngnhậ n giá trị củ a những sả n phẩm hay dị ch vụ của mình, theo mình thì nên chỉ chú trọ ng vàonhững đối tượng mà thực sự mong muố n điề u mình đang đề nghị .~~~Chắ c còn nữa mà mình chưa nhìn ra hế t. Nhưng so sánh vui vậ y chỉ để thấ y marketing ở khắ pmọi nơi, chả cứ gì kinh doanh.Chứng tỏ tư duy củ a marketing không phải là các lý thuyế t do ai đó viế t ra; mà là xuấ t phát từnhững cách tư duy rấ t đời thường củ a người bình thường, được 1 số người phát hiệ n ra và kháiquát hóa nó thành mộ t c|i tên. Mình nghĩ nó giố ng như dạ ng “36 phép Binh ph|p tôn tử áp dụ ngcho kinh doanh” vậ y :D (nói đế n đ}y mình nhớ là còn quyể n n{y đọ c mà k có hiể u hế t @@ ai đ~đọ c và ngấm thì giả ng thêm cho mình với please!!!!!!!!!! )Mình cũng nhậ n ra tôn giáo có sức mạ nh thậ t khủng khiế p, có thể triệ u tập hàng vạ n con ngườiđồ ng lòng tin vào mộ t điề u gì đó.Và mình khẳ ng đị nh rằ ng các thầ y trong chùa đều là những người trí tuệ vô biên!! :| Profile củ ahọ rấ t là khủ ng đó: gi|o sư, đại t|, v…v… v{ trước đ}y họ cũng l{ những nhân vậ t xuấ t chúngtrong ngành khi họ còn chưa đặ t ch}n đế n cửa chùa. Đầu óc củ a họ khiế n mình kính nể muônphầ n, vì họ có thể thấ u hiểu hơn 1000 câu chuyệ n khác nhau, cảm được hết gố c rễ vấ n đề củ atừng nấ y con người để m{ đưa ra những lời khuyên không thể thấ u tình đạt lý hơn.P/S: Mình không theo Phậ t giáo nhưng thích đọ c và tìm hiể u nếu có cơ hội vì ngưỡng mộ nhữngbài giả ng và tư duy tiế n bộ củ a Phậ t Giáo. Vì vậ y ngôn từ là ngôn từ củ a kinh doanh, không chínhxác là từ ngữ củ a Phậ t Họ c (ví dụ “con ch{o thầ y” thì ở chùa người ta nói “con bạ ch thầ y”), có gìsai sót mọi người thông cả m :dẢnh: Phậ t Di Lặ c~Tác giả bài viế t là bạ n Khoai Tây Bé Nhỏ . Bài viế t gố c được đăng trên Facebook củ a bạ n ấ y.

×