Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

5

Share

Download to read offline

Cau hoi tinhoc 11

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Cau hoi tinhoc 11

 1. 1. 1. Tại sao người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao? - Có nhiều nguyên nhân khiến người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao. Nguyên nhân căn bản nhất đó là do ngôn ngữ lập trình bậc thấp (như ngôn ngữ máy, hợp ngữ …) không thuận lợi cho con người trong việc viết, đọc và hiểu chương trình. Các lệnh của ngôn ngữ lập trình bậc thấp rất khó học và khó dùng bởi vì nó không gần với ngôn ngữ tự nhiên; đồng thời, ngôn ngữ lập trình bậc thấp hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống phần cứng của máy tính. Nguyên nhân thứ hai là ngôn ngữ lập trình bậc cao có rất nhiều ưu điểm so với ngôn ngữ lập trình bậc thấp. Khắc phục được các nhược điểm của ngôn ngữ lập trình bậc thấp, ngôn ngữ lập trình bậc cao rất dễ viết, dễ đọc và dễ hiểu, thuận lợi cho con người học và sử dụng để lập trình. Ngôn ngữ lập trình bậc cao gần với ngôn ngữ tự nhiên, độc lập với phần cứng máy tính, và có tính tin cậy cao. Để mô tả (diễn đạt) một thuật toán, thay vì sử dụng hàng chục, hàng trăm câu lệnh bằng ngôn ngữ lập trình bậc thấp, ta chỉ cần dùng một vài dòng lệnh bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao. Đó là ví dụ dễ hiểu nhất. 2. Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch? - Chương trình dịch là chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình nguồn được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao sang chương trình đích được thể hiện bằng ngôn ngữ máy và chương trình đích này có thể chạy (thực thi) trên máy tính được. Cần phải có chương trình dịch bởi vì máy tính không hiểu được chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao, mà máy tính không hiểu được thì chương trình đó không thể chạy được. Như vậy, ta cần có chương trình dịch để nó dịch sang ngôn ngữ máy để máy tính hiểu được và thực thi được. 3. Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào? - Về căn bản, chương trình biên dịch và chương trình thông dịch khác nhau về các bước thực thực hiện của nó. Xem chi tiết sách Tin học 11, trang 5. 4. Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn. - Tên dành riêng được quy định bởi ngôn ngữ lập trình, nó được dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác. - Tên chuẩn và ý nghĩa của nó được quy định bởi các thư viện của ngôn ngữ lập trình, có thể khai báo lại và sử dụng chúng với ý nghĩa khác. Các bạn cứ tạm hiểu thư viện của ngôn ngữ lập trình là nơi chứa các chương trình con được tạo sẵn để hỗ trợ người lập trình tự do sử dụng chúng mà không cần phải lập trình lại. 5. Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal. - ví dụ như: tong, _abc, kt
 2. 2. Câu 1 : _Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất . Ngôn ngữ lập trình làgì :A_phương tiện để soạn thảo văn bản trong đó có chương trình;B_ngôn ngữ Pascal hoặc C;C_phương tiện diễn đạt thuật toán để máy tính thực hiện công việc; (*)D_phương tiện diễn đạt thuật toán;Câu 2 : _Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai ?A_Lập trình là viết chương trình;B_Lập trình và chương trình là hai khái niệm tương đương, đều là cách mô tảthuật toán bằng ngôn ngữ lập trình; (*)C_Chương trình được tạo thành từ tổ hợp các câu lệnh và các khai báo cần thiếtvề biến, hằng, hàm, … ;D_Chương trình chưa chắc là đã đúng nếu cho kết quả đúng với rất nhiều bộ dữliệu vào;Câu 3 : _Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai ?A_Mọi bài toán đều có thể giải được bằng máy tính; (*)B_Chương trình là một mô tả thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình;C_Không thể viết được chương trình để giải một bài toán nếu như không biếtthuật toán để giải bài toán đó;D_Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải;Câu 4 : _Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai ?A_Để giải bài toán bằng máy tính phải viết chương trình mô tả thuật toán giảibài toán đó;B_Mọi người sử dụngmáy tính đều phải biết lập chương trình; (*)C_Máy tính điện tử có thể chạy các chương trình;D_Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải;Câu 5 : _Hãy chọn phương án ghép đúng . Ngôn ngữ lập trình là ngônngữA_cho phép thể hiện các dữ liệu trong bài toán mà các chương trình sẽ phải xửlí;B_dưới dạng nhị phân để máy tính có thể thực hiện trực tiếp;C_diễn đạt thuật toán để có thể giao cho máy tính thực hiện; (*)D_có tên là “ngôn ngữ thuật toán” hay còn gọi là “ngôn ngữ lập trình bậc cao”gần với ngôn ngữ toán học cho phép mô tả cách giải quyết vấn đề độc lập vớimáy tính;Câu 6 : _Hãy chọn phương án ghép đúng . Ngôn ngữ máy làA_bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà có thể diễn đạt thuật toán để giao cho máytính thực hiệnB_ngôn ngữ để viết các chương trình mà mỗi chương trình là một dãy lệnh máytrong hệ nhị phân; (*)C_các ngôn ngữ mà chương trình viết trên chúng sau khi dịch ra hệ nhị phân thìmáy có thể chạy được;D_diễn đạt thuật toán để có thể giao cho máy tính thực hiện;Câu 7 : _Hãy chọn phương án ghép đúng . Hợp ngữ là ngôn ngữ
 3. 3. A_mà máy tính có thể thực hiện được trực tiếp không cần dịch;B_có các lệnh được viết bằng kí tự nhưng về cơ bản mỗi lệnh tương đương vớimột lệnh máy . Để chạy được cần dịch ra ngôn ngữ máy; (*)C_mà các lệnh không viết trực tiếp bằng mã nhị phân ;D_không viết bằng mã nhị phân, được thiết kế cho một số loại máy có thể chạytrực tiếp dưới dạng kí tự .Câu 8 : _Hãy chọn phương án ghép sai . Ngôn ngữ lập trình bậc cao làngôn ngữA_thể hiện thuật toán theo những quy ước nào đó không phụ thuộc vào cácmáy tính cụ thể;B_mà máy tính không hiểu trực tiếp được, chương trình viết trên ngôn ngữ bậccao trước khi chạy phải dịch sang ngôn ngữ máy;C_có thể diễn đạt được mọi thuật toán;D_sử dụng từ vựng và cú pháp của ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Anh); (*)Câu 9 : _Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai ?A_Chương trình dịch cho phép chuyển chương trình viết bằng một ngôn ngữ lậptrình nào đó sang chương trình trên ngôn ngữ máy để máy có thể thực hiệnđược mà vẫn bảo toàn được ngữ nghĩa của chương trình nguồn; (*)B_Chương trình dịch giúp người lập trình có thể lập trình trên một ngôn ngữ lậptrình gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn, do đó giảm nhẹ được nỗ lực lập trình, tăngcường hiệu suất lập trình;C_Chương trình dịch giúp tìm ra tất cả các lỗi của chương trình;D_Một ngôn ngữ lập trình có thể có cả chương trình thông dịch và chương trìnhbiên dịch;Câu 10 : _Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về biên dịch và thôngdịch ?A_Chương trình dịch của ngôn ngữ lập trình bậc cao gọi là biên dịch còn thôngdịch là chương trình dịch dùng với hợp ngữ; (*)B_Một ngôn ngữ lập trình có thể có cả chương trình thông dịch và chương trìnhbiên dịch;C_Thông dịch lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh còn biên dịch phải dịchtrước toàn bộ chương trình sang mã nhị phân thì mới có thể thực hiện được;D_Biên dịch và thông dịch đều kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh;Câu 11 : _Phát biểu nào dưới đây là đúng ?A_Mỗi ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có đúng một chương trình dịch;B_Chương trình dịch gồm hợp dịch, thông dịch, biên dịch;C_Máy tính chỉ nhận biết được kí tự 0 và kí tự 1 nên chương trình bằng ngônngữ máy cũng phải được dịch sang mã nhị phân;D_Một ngôn ngữ lập trình bậc cao có thể có nhiều chương trình dịch khác nhau;(*)Câu 12 : _Phát biểu nào dưới đây là đúng ?A_Ngữ nghĩa trong ngôn ngữ lập trình phụ thuộc nhiều vào ý muốn của ngườilập trình tạo ra;B_Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có 3 thành phần là bảng chữ cái, cú pháp và ngữ
 4. 4. nghĩa, nên việc khai báo kiểu dữ liệu, hằng, biến,… được áp dụng chung nhưnhau cho mọi ngôn ngữ lập trình;C_Cú pháp của một ngôn ngữ lập trình là bộ quy tắc cho phép người lập trìnhviết chương trình trên ngôn ngữ đó; (*)D_Các ngôn ngữ lập trình đều có chung một bộ chữ cái;Câu 13 : _Phát biểu nào dưới đây là đúng ?A_Ngoài bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa, một ngôn ngữ lập trình còn có cácquy tắc để khai báo biến, hằng,…;B_Ngoài bảng chữ cái, có thể dùng các kí tự thông dụng trong toán học để viếtchương trình;C_Chương trình có lỗi cú pháp có thể được dịch ra ngôn ngữ máy nhưng khôngthực hiện được;D_Cú pháp là bộ quy tắc dùng để chương trình; (*)Câu 14 : _Chọn ý kiến đúng trong các ý kiến sau đây:A_Chương trình cho kết quả đúng khi thực hiện đủ 20 test / 20 test thì chươngtrìn đó đúng;B_Chương trình cho kết quả sai khi thực hiện 1 test thì chương trình đó sai; (*)C_Bộ test với kích thước dữ liệu lớn có nhiều khả năng phát hiện lỗi sai củachương trình hơn là các bộ test với kích thước dữ liệu nhỏ;D_Khi dịch chương trình không thấy lỗi thì có thể kết luận chương trình là đúng.Câu 15 : _Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất ?A_Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện .B_Biến là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiệnchương trình. (*)C_Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau.D_Biến có thể đặt hoặc không đặt tên gọi .Câu 16 : _Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất ?A_Biến dùng trong chương trình phải khai báo . (*)B_Biến được chương trình dịch bỏ qua .C_Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau .D_Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện .Câu 17 : _Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất ?A_Hằng là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện . (*)B_Hằng là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiệnchương trìnhC_Hằng có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau .D_Hằng được chương trình dịch bỏ qua .Câu 18 : _Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất ?A_Tên gọi là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện .B_Tên gọi là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thựchiện chương trình .C_Tên gọi có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau .D_Tên gọi do người lập trình tự đặt theo quy tắc do từng ngôn ngữ lập trình xácđịnh . (*)
 5. 5. Bài viết này được copy tại: http://thptthoilai.freevnn.com/showthread.php?89-Câu-hỏi-trắc-nghiệm-tin-11-(chương-I)_-Tuần-sau-sẽ-có-chương-II#ixzz1Zi0nuXoq
 • CuhipCuhip

  Sep. 8, 2015
 • tuanh121

  Sep. 10, 2014
 • huannsaker

  Aug. 29, 2014
 • phanducyen

  Oct. 28, 2013
 • haubkag

  Sep. 12, 2012

Views

Total views

37,225

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

93

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×