Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kristendomens uppkomst och historia

7,995 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Kristendomens uppkomst och historia

 1. 1. Lernia Utbildning Kristendomens uppkomst och historia • Under perioden, ca. 0-30 e.kr., som Jesus levde styrdes Palestina av Romarriket. • Den hellenistiska- och den judiska kulturen kom att ”korsbefrukta” varandra. • I den miljö växte juden Jesus upp. • Källorna om Jesus är antagligen diffusa eller tendentiösa. © Lernia 11-11-14 Presentation sid 1
 2. 2. Lernia Utbildning Källorna om Jesus Suetonius , Divus Claudius (Ca. år 120) (Dåligt tidskriterium) Josefus, Antiquitates (Judarnas historia) omkring år 93 (Kan vara omskriven) Den Tacitus år 115 i historiska Annaler (Dåligt tidskriterium) Jesus Talmud, nämner Jesus som falsk profet (Tendentiös) De fyra evangelierna, ca. 67- 90 e.kr. (Dåligt tidskriterium, tendentiösa) © Lernia 11-11-14 Presentation sid 2
 3. 3. Lernia Utbildning Så vad vet vi om Jesus? • Trots bristfälliga källor så räknas Jesus traditionellt vara en historisk person. • Man hävdar Jesu betydelse och evangeliernas spridning som trolig orsak för att Jesus måste ha existerat. © Lernia 11-11-14 Presentation sid 3
 4. 4. Lernia Utbildning Jesu budskap • Enligt evangelierna predikade Jesus ett enkelt budskap om fred och kärlek • Jesus omnämns som Guds son, messias som ska återkomma en dag för att hämta hem sin församling. • Jesus talade mycket i liknelser som ”Den förlorade sonen” (Luk.15:11-32) och ” Den barmhärtiga samariten” (Luk. 10:25-37) • Den mest kända predikan är den s.k. ”Bergspredikan ” (Matt 5-7). © Lernia 11-11-14 Presentation sid 4
 5. 5. Lernia Utbildning Paulus • Paulus (ca. 3-65) var en skriftlärd judisk farisé som till början förföljde den kristna kyrkan. • Blev omvänd på vägen till Damaskus genom en gudomlig uppenbarelse. • Kom att skriva den största delen av Nya testamentet. © Lernia 11-11-14 Presentation sid 5
 6. 6. Lernia Utbildning Paulus budskap • Paulus var en skarp intellektuell teolog och kunde definiera en klar teologi på ett sätt än sina föregångare, som var enkla fiskare etc., inte kunde göra. • Tron om ”rättfärdiggörelse genom tron”, är ett centralt budskap. • Jesu död och uppståndelse är också en central tanke, som grund för frälsningen. • Paulus missionsverksamhet är betydelsefull för kristendomens spridning. © Lernia 11-11-14 Presentation sid 6
 7. 7. Lernia Utbildning Kristendomens utveckling Kristendomen sprids snabbt. Organisationen Det första kyrkomötet hålls i Nicea byggs ut och teologin år 325. Treenigheten blir en skärps, varje kyrka sanktionerad lära av kyrkan. självständig med egen Urkyrkan 30 - biskop. 100 År 300 Apostlamötet i År 100-200 Jerusalem 49, År 391: Kristendomen kristendomen blir Tid av förföljelse blir en statsreligion i tillgänglig för År 90, definitiv då Romarriket såg Romarriket. Teoligin icke-judar genom brytning mellan kristendomen som har anpassats för att Paulus judendom hotfull. fungera som kristendom statsreligion för ett stort imperium. © Lernia 11-11-14 Presentation sid 7
 8. 8. Kristendomens utveckling Kyrkan och staten binds ihop i en starkt beroendeskap. Kyrkan kan Folkvandringstid: erbjuda kungen administration och kungen får kyrklig sanktion för sitt År 375-569 ämbete. Högmedeltid ca. 1200-1500 Kyrkan överlever Romarrikets Medeltid ca 800- Kyrkan utvecklas till en fall år 476. Bevarar skrivkonsten 1200 stark samhällsfunktion och administrationen med hospital, kloster och De skandinaviska länderna nås av universitet. kristendomen. Sverige får ett eget Biskopssäte 1164 i Uppsala© Lernia 11-11-14 Presentation sid 8
 9. 9. Kristendomens utveckling i Sverige Sverige antar lutheranismen och en svensk kyrkoordning antas Väckelserörelsernas Reformationen ca 1572. tid 1700-1800 1500-1600 Martin Luther ställer sig kritisk till en avfällig Påvekyrka. Lutheranismen År 1600-1700 Flera väckelsrörelser, som pietismen, når Sverige. Den utvecklas och många länder bryter med lutherska ortodoxin bryts sakta Påvekyrkan. Sverige präglas av luthersk ortodoxi. sönder. Starka band mellan kyrka och stat utvecklas.© Lernia 11-11-14 Presentation sid 9
 10. 10. Kristendomens utveckling i Sverige Fullständig religionsfrihet införs 1951. Man fick lov att gå ur svenska kyrkan Frikyrkornas tid utan att gå med i ett annat samfund År 1848 – 1900 godkänd av staten. Kyrkan förlorar sitt folkbokföringsuppd rag år 1991. Dopet År 2000 blir medlemsgrundande 1996. Svenskar fick lov att tillhöra andra Kyrkans Från första januari år 2000 är samfund än det lutherska och kyrkan relativt fristående från många frikyrkor bildas. skilsmässa från staten. Kyrkan lyder dock staten 1900-2000 under en särskild lag som reglerar dess tro, dess geografiska verksamhet samt dess politik.© Lernia 11-11-14 Presentation sid 10

×