Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tích hợp Seo trong chiến dịch Marketing - Diễn giả Tuấn Hà

732 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tích hợp Seo trong chiến dịch Marketing - Diễn giả Tuấn Hà

 1. 1. Tích hợp SEO trong chiến dịch MARKETING By TUẤN HÀ - VINALINKHà Nội, Jan 27th 2013
 2. 2. NỘI DUNG1. Định nghĩa về SEO theo quan điểm marketing2. 3 yếu tố quan trọng nhất trong chiến dịch Marketing3. Vai trò của SEO trong Marketing campaign4. SEO tích hợp trong Online PR : SEO Crisis Management, Tận dùng hành vi tiêu dùng AISAS, Áp dụng nghiên cứu dữ liệu hành vi và cảm xúc trong SEO.5. Big Data và IMCJan 27th 2013 2 Tuấn Hà – VIETSEO.VN & VINALINK.COM
 3. 3. 1. Định nghĩa SEO Seo nhằm mục đích đưa Thương hiệu hay sản phẩm dịch vụ của mình tới Khách hàng/ đối tượng mục tiêu trên search nhiều hơn đối thủ và có conversion rate/Positive awareness nhiều hơn đối thủ với chi phí thấp hơn tất cả các đối thủ với timeline phù hợp với Business terms 3 Tuấn Hà – VIETSEO.VN & VINALINK.COM
 4. 4. 2. 3 yếu tố quan trọng nhất Nghiên cứu thị trường, đối thủ, thị phần, hành vi của khách hàng, Ngụ ý ngầm hiểu của khách hàng, Thời điểm trend, (Định lượng thị trường, dịch vụ Sp và định tính với hành vi khách hàng) SWOT Chiến lược sản phẩm và dịch vụ Mục tiêu chiến dịch, KPIs Thông điệp -> Viral Story bao quanh thông điệp Phân loại khách hàng mục tiêu , thông điệp cho từng loại Chiến lược Chiến thuật, phân kênh và tích hợp (tối ưu chiến thuật) Ngân sách, FW Đo lường KPIs và Xử lý rủi ro Tuấn Hà – VIETSEO.VN & VINALINK.COM 4
 5. 5. 2. 3 yếu tố quan trọng nhất Nghiên cứu thị trường, đối thủ, thị phần, hành vi của khách hàng, Ngụ ý ngầm hiểu của khách hàng, Thời điểm trend, (Định lượng thị trường, dịch vụ Sp và định tính với hành vi khách hàng) SWOT Chiến lược sản phẩm và dịch vụ Mục tiêu chiến dịch, KPIs Thông điệp -> Viral Story/ content bao quanh thông điệp Phân loại khách hàng mục tiêu , thông điệp cho từng loại Chiến lược Chiến thuật, phân kênh và tích hợp (tối ưu chiến thuật) Ngân sách, FW Đo lường KPIs và Xử lý rủi ro Tuấn Hà – VIETSEO.VN & VINALINK.COM 5
 6. 6. 3. SEO & Marketing campaign Nghiên cứu thị trường, đối thủ, thị phần, hành vi của khách hàng, Ngụ ý ngầm hiểu của khách hàng, Thời điểm trend, (Định lượng thị trường, dịch vụ Sp và định tính với hành vi khách hàng) SWOT Chiến lược sản phẩm và dịch vụ Mục tiêu Thông điệp -> Viral Story bao quanh thông điệp Phân loại khách hàng mục tiêu , thông điệp cho từng loại Chiến lược Chiến thuật, phân kênh và tích hợp (tối ưu chiến thuật) Ngân sách, FW Đo lường và Xử lý rủi ro 6 Tuấn Hà – VIETSEO.VN & VINALINK.COM
 7. 7. 3. SEO & Marketing campaign Nghiên cứu thị trường, đối thủ, thị phần, hành vi của khách hàng, Ngụ ý ngầm hiểu của khách hàng, Thời điểm trend, (Định lượng thị trường, dịch vụ Sp và định tính với hành vi khách hàng) Chiến thuật, phân kênh và tích hợp (tối ưu chiến thuật)SEO và Online PR1. SEO Crisis Management2. SEO và hành vi của Internet users (AISAS)3. Nghiên cứu hành vi tìm kiếm và cảm xúc tâm lý 7 Tuấn Hà – VIETSEO.VN & VINALINK.COM
 8. 8. 3. SEO & Marketing campaign Nghiên cứu thị trường, đối thủ, thị phần, hành vi của khách hàng, Ngụ ý ngầm hiểu của khách hàng, Thời điểm trend, (Định lượng thị trường, dịch vụ Sp và định tính với hành vi khách hàng) 8 Tuấn Hà – VIETSEO.VN & VINALINK.COM
 9. 9. Tổng quan thị trường – Banking internet brands tag Một số sơ đồ phân tích thị trường khi dùng kỹ thuật SEO Tuấn Hà – VIETSEO.VN & VINALINK.COM
 10. 10. Digital brand : Ngân hàng điện tử AgriBank Exim Bank BIDV ACB GP bank Series1Maritime bank Series2 PG BANKTechcombank Vietinbank Vietcombank 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Một số sơ đồ phân tích thị trường khi dùng kỹ thuật SEO Tuấn Hà – VIETSEO.VN & VINALINK.COM
 11. 11. Banking Viral video ArgiBank2 Exim Bank BiDV ACB GP bank Maritime bank Pgbank1 Techcombank Vietinbank Vietcombank 0 200 400 600 800 Một số sơ đồ phân tích thị trường khi dùng kỹ thuật SEO Tuấn Hà – VIETSEO.VN & VINALINK.COM
 12. 12. 3. SEO & Marketing campaign Chiến thuật, phân kênh và tích hợp (tối ưu chiến thuật)1. Affiliate marketing SEO2. Display ads, advertorial Adwords3. Adnetwork CPM/CPC/CPA Local search4. Sponsor online5. Email Marketing Vertical search6. Groupon on, b2b, b2c sites Online PR IVR Facebook FORUM G+ Twitter7. Co-marketing ACTION Pinterest8. SMS marketing SlideShare9. QR code marketing10. Video marketing Linkhay11. Mobile/ Web apps / Game Blog Checkin SEO và hành vi của Internet users (AISAS)
 13. 13. Case study : Hành vi AISAS Chất DHA Và vai trò với trẻ em là gì? Tuấn Hà – VIETSEO.VN & VINALINK.COM
 14. 14. Case studyHành vi của khách hàng là SEARCH tìm hiểu ! Tuấn Hà – VIETSEO.VN & VINALINK.COM
 15. 15. Case study76% số người dùng Internet VN thường search tìm hiểu sản phẩm
 16. 16. SEO & BRANDING Chiến thuật độ phủ toàn ngành hàng dịch vụ bằng tất cả mọi từ khóa. Chiến thuật độ phủ Hot key (Những từ khóa có traffic cao nhất) Chiến thuật Seo trend Chiến thuật Mistyping
 17. 17. Vai trò của Local SEO
 18. 18. 4.1 SEO tích hợp trong Online PR Tận dụng hành vi AISAS để thực hiện Online PR thông qua điều hướng người dùng trên search tới các đích đặt thông điệp positive Xử lý khủng hoảng trên search, giảm Negative Áp dụng PR online + SEO trong cả những dạng query Informative
 19. 19. 4.1. SEO và Crisis Management
 20. 20. 4.1 SEO và Crisis Management
 21. 21. 4.1 SEO và Crisis Management
 22. 22. 4.1 SEO và Crisis Management
 23. 23. 4.2. Áp dụng phân tích hành vi và cảm xúc trong SEO HÀNH VI TÌM KIẾM Dạng information queries
 24. 24. 6. Áp dụng phân tích hành vi và cảm xúc trong SEO VIETMAC
 25. 25. 5. BIG DATA & IMC
 26. 26. 5. BIG DATA & IMC
 27. 27. 10. Liên hệ TUẤN HÀ  CÔNG TY CP VINALINK MEDIA 0988577427 – tuan@company.vn  TUẤN HÀ (Giám đốc)  Add: No6 Nguyen Cong Tru Str., Hai Ba Trung Dist., Ha Noi City  Tel: (+84.4) 39. 728. 771  Cellphone: (+84.4) 98. 857. 427  Email: tuan@vinalink.com www.haanhtuan.com Search “Tuấn Hà” 28
 28. 28. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!February 1, 2013 29 ĐỀ ÁN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI SEO 2013

×