Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của Anchor text với thuật toán Penguin - Diễn giả Chu Đình Châu

477 views

Published on

 • Be the first to comment

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của Anchor text với thuật toán Penguin - Diễn giả Chu Đình Châu

 1. 1. Thực hiện: Chu Đình Châu
 2. 2.  Cuối tháng 4/2012 google áp dụng thuật toán penguin gây ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng SEO Penguin đánh vào các website có anchor text quá tập trung vào 1 từ khóa (độ tụ anchor text) Cụ thể độ tụ của từ khóa bao nhiêu thì sẽ bị penguin phạt?
 3. 3.  Thống kê thực nghiệm Chọn 10 site bị penguin phạt và 10 site không bị ảnh hưởng hoặc ảnh hướng tích cực bởi penguin Lấy dữ liệu backlink từ Google Webmaster tool Dùng phần mềm để kiểm tra anchor text của các link Thống kê lượng domain source cho mỗi anchor text
 4. 4. Bị phạt Không bị phạt 57.21% 40.36% 47.07% 32.76% 42.03% 29.21% 25.60% 28.18% 23.09% 22.90% 22.04% 22.58% 21.79% 22.96%
 5. 5.  Anchor text tuân theo quy luật 20-80 giống như đối với từ khóa (đường Fat head – Long tail) Website bị penguin phạt hay không là do độ lệch đối với đường cong chuẩn
 6. 6. Phương trình vi phân nguyên lý 20-80
 7. 7.  Do quy luật tuân theo đường phi tuyến nên dùng logarit các kết quả để dễ theo dõi hơn Lấy đạo hàm để so sánh sự thay đổi độ tụ anchor text (độ mịn của đường cong) Kiểm tra 5 kết quả đầu tiên
 8. 8. Các site bị Penguin phạt Các site không bị phạt
 9. 9.  Website sẽ an toàn nếu 5 thông số đầu tiên <0.7 Chỉ số phía trên càng lớn thì nguy cơ bị penguin sẽ cao hơn
 10. 10.  Tổng số site: 12 Thành công: 6 Chưa có sự thay đổi: 5 Tiếp tục bị tụt Traffic: 1
 11. 11.  https://www.facebook.com/chu.chau Email: chaucd20@gmail.com

×