Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chiến lược truyền thông tích hợp cho sản phẩm nội dung số - Diễn giả Trần Anh Tú

572 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chiến lược truyền thông tích hợp cho sản phẩm nội dung số - Diễn giả Trần Anh Tú

 1. 1. CHIẾN LƯỢCTRUYỀN THÔNG TÍCH HỢPCHO SẢN PHẨM NỘI DUNG SỐ Digital Content Product by: Mr. Tran Anh TU
 2. 2. Xu thế phát triển của Nội dung sốSource: newspaperdeathwatch.com
 3. 3. Thiết bị121086420
 4. 4. Truyền thống
 5. 5. Chiến lược sản phẩm?Nội dung xịn (Premium-content) dung cập nhật (Lastest) Nội Nội dung độc quyền, độc nhất (unique
 6. 6. Mô hình sản phẩm MarketingPhát triển nội dung Phát triển cộng đồng Phát triển sản phẩm PR/Branding
 7. 7. Chiến lược truyền thông• Kế hoạch – Truyền miệng hay Tiền mạnh• Định vị - Ai? Tại sao? – Đi từ chính nội dung, đánh vào nhu cầu người sử dụng• Triển khai - Ở đâu – Online vs. Offline – PR vs. Quảng cáo
 8. 8. Mô hình quảng bá phân phốiSEM SEOcebookMarketingMedia page Nội dung (Share/ comment) iOS Android App Publishers Facebook app
 9. 9. Hàivl
 10. 10. Haivl
 11. 11. Haivl
 12. 12. Haivl kết quả
 13. 13. Kết luận• Nội dung là gốc• Con người quyết định thành công• Người dùng ở đâu thì hãy ở đó
 14. 14. CHÂN THÀNH CẢM ƠN Mr. Tran Anh TU - Marketing Expert m: 0908 06 9889 / e: anhtu.mkt@gmail.com

×