Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan thn 2

0 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Soalan thn 2

 1. 1. Tema: Kami Murid Cemerlang Tema: Destinasi PelanconganNama : _____________________________________ Tarikh : ______________Kelas : _____________________________________BahasaMelayuMLB 2009TopikalSet 21 jam JABATAN PELAJARAN PERAK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _____________________________________________ MODUL LATIH BIMBING 2009 LATIHAN TOPIKAL BAHASA MELAYU TAHUN 2 SET 2 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.2. Jawab semua soalan. Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak. 2009 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak 1
 2. 2. Tema: Kami Murid Cemerlang Tema: Destinasi Pelancongan Arahan : Jawab semua soalan yang disediakan. Padan dan suaikan1 menghantar lagu2 menaip e-mel3 mendengar siber4 melayari surat5 bersembang internet 2
 3. 3. Tema: Kami Murid Cemerlang Tema: Destinasi PelanconganSoalan 6 hingga Soalan 1 0Susun perkataan di bawah ini supaya menjadi ayat yang betul. 6 gemar Adik komputer. lagu mendengar melalui __________________________________________________ __________________________________________________ 7 e-mel ayahnya kepada Fahim menghantar . gemar __________________________________________________ __________________________________________________ 8 boleh melayari untuk internet mendapatkan maklumat. Kita nn __________________________________________________ __________________________________________________ 9 surat Azman menaip komputer. menggunakan __________________________________________________ __________________________________________________ 3
 4. 4. Tema: Kami Murid Cemerlang Tema: Destinasi Pelancongan 1 0 komputer. Mereka belajar di makmal __________________________________________________ __________________________________________________Soalan 1 hingga Soalan 1 1 5Susun semula huruf agar menjadi sifat-sifat yang ada pada muriddi bawah ini. 1 1 __________________________(basra) 1 2 __________________________(jakbi) 1 3 __________________________(tifkrea) 1 4 __________________________(kunte) 1 5 __________________________(ykina) 4
 5. 5. Tema: Kami Murid Cemerlang Tema: Destinasi PelanconganSoalan 1 hingga Soalan 20 6Lengkapkan ayat berdasarkan perkataan-perkataan yang diberi. 1 6. membeli - anak patung – pasar raya __________________________________________________ __________________________________________________ 1 7. seronok- bermain - taman permainan __________________________________________________ __________________________________________________ 5
 6. 6. Tema: Kami Murid Cemerlang Tema: Destinasi Pelancongan18. pagi - menyikat – kemas __________________________________________________ __________________________________________________19. makan – hotel - tertib __________________________________________________ __________________________________________________20. berjaya-menendang-gol __________________________________________________ __________________________________________________ 6
 7. 7. Tema: Kami Murid Cemerlang Tema: Destinasi PelanconganSoalan 21hingga Soalan 25Lengkapkan petikan di bawah ini dengan perkataan yang betulberdasarkan gambar. keluarganya sekolah gajah rama-rama beruang Pada cuti (21 )____________________ yang lalu,Kumar dan (22)_______________________ melawatKe Zoo Negara. Zoo Negara dibuka dari jam 9.00 pagi hingga4.30 petang. Di sana Kumar melihat banyak haiwan seperti(23)____________ dan (24)_______________Di situ juga terdapat banyak spesis (25)______________Kumar sangat gembira. Keluarganya juga turut gembira. 7
 8. 8. Tema: Kami Murid Cemerlang Tema: Destinasi PelanconganSoalan 26 hingga Soalan 30Bulatkan jawapan yang betul berpandukan petikan di atas.26. Pada cuti sekolah yang lalu, Kumar telah melawat _______________. A Muzium Negara B Taman Negara C Zoo Negara27. Kumar pergi ke sana bersama_________________. A adiknya B keluarganya C rakan28. Berikut merupakan haiwan yang telah dilihat oleh Kumar KECUALI __________________ A rama-rama B ayam C gajah 8
 9. 9. Tema: Kami Murid Cemerlang Tema: Destinasi Pelancongan29. Zoo Negara dibuka dari____________________ A 8.00 pagi hingga 6.00 petang B 9.00 pagi hingga 4.00 petang C 9.00 pagi hingga 4.30 petang30. Apakah perasaan Kumar apabila berada di Zoo Negara? A Sedih B Gembira C TerharuSoalan 31hingga Soalan 35Isikan tempat kosong dengan kata tanya yang betul.31 . __________________________ Sapok dan keluarganya pergi bersiar-siar?32. __________________________yang membawa Sapok ke tepi pantai?33. _________________________yang dilakukan oleh Sapok di pantai?34. _________________________masanya Sapok dan keluarganya pergi ke Pulau Langkawi? 9
 10. 10. Tema: Kami Murid Cemerlang Tema: Destinasi Pelancongan35. _________________________yang membeli belah di pekan?Soalan 36 hingga Soalan 40Isikan tanda baca yang betul pada ayat di bawah.36. Apakah yang terdapat di negeri Sarawak37. Negeri Sarawak mempunyai tempat-tempat menarik yang boleh dilawati oleh pelancong38. Antaranya ialah Taman Orang Utan Taman Negara Mulu, dan Kampung Budaya Sarawak.39. aman Negara Mulu ialah taman negara yang terbesar di Sarawak. 40. Selain itu, pelancong juga boleh menikmati keindahan Pantai amai yang terletak 35 kilometer dari Bandar Kuching. 10

×