Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Жим Коллинз
Жим Коллинз/Jim Collins
бүтээлүүдээрээ нэрд гарсан судлаач, бизнесийн
профессор юм. Тэрээр Build to Last/1994 ...
Жим Коллинз судалгааны
(Flywheel) хэмээх загварыг боловсруулжээ.
Агуу амжилтад хүрсэн байгууллагуудын шинэчлэл, дэвшлийн п...
Коллинз байгууллагын удирдлагын ажилтнуудыг
мэргэжилтэн/highly capable individual/,
чадамгай менежер/competent manager/, х...
Агуу компанийг бүтээсэн удирдагчдын нэг нууц нь баг б
хэрэгтэй хүмүүсээр багаа бүрд
шийдэж, багаа бүрдүүлсний дараа л хааш...
Амжилтад хүрэхийг эрмэлзэж байгаа компани
бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх орчныг б
болгодог. Үүний үр дүнд үнэнийг хэлэхээс айх...
тойргийн огтлолцол дээр буюу 3 н
удирдан зохион байгуулснаар агуу компанийг
Өндөр үр дүнд хүрсэн компаниуд
хийхгүй” гэсэн ...
Агуу компанийн удирдлагууд
хүлээх чадварыг нь онцлон сонголт хийж,
байгууллагын үйл ажиллагааг удирдахад хандуулж чаддаг б...
Урт хугацааны тогтвортой х
болгож, хуримтлуулахаас/buildup/ эхлэх б
өсөлтөд/breakthrough/ хүрдэг.
юм. Хөгжлийн дугуйг эхлэ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Жим Коллинз: Сайнаас агууд

3,633 views

Published on

  • Be the first to comment

Жим Коллинз: Сайнаас агууд

  1. 1. Жим Коллинз Жим Коллинз/Jim Collins бүтээлүүдээрээ нэрд гарсан судлаач, бизнесийн профессор юм. Тэрээр Build to Last/1994 он/, Good to Great/2001 он/, Fall/2009 он/, Great by Choice/2011 он/ гэсэн бестселлер дотроос Сайнаас Агууд/Good to Great/ Жим Коллинз “Агуу амжилтанд х гэсэн асуултыг өөртөө тавьж, гишүүдийнхээ хамт тэдгээрийн өөрсдийн судалгааг дотор нь юу байгааг нь мэдээг тайлахтай зүйрлэсэн байдаг. Тэд 5 жил уйгагүй хөд хүрсэн шилжилтийн механизмын нууцыг тэдний төсөөлж байснаас огт өө Менежментийн шилдэг Сайнаас агууд Good to Great /Jim Collins/ бол компанийн тогтвортой х дээрээ нэрд гарсан судлаач, бизнесийн зөвлөх, менежментийн ухааны Тэрээр Build to Last/1994 он/, Good to Great/2001 он/, Great by Choice/2011 он/ гэсэн бестселлерүүдийн зохиогч б Сайнаас Агууд/Good to Great/ ном нь түүнийг алдар нэрийн оргилд х Агуу амжилтанд хүрсэн компаниудын нууц юунд оршдог юм болоо? тавьж, үүний хариултыг олохоор 28 компанийг сонгон авч, багийн хамт тэдгээрийн өсөлт, хөгжлийн талаарх мэдээллийг судалж эхэлжээ рсдийн судалгааг дотор нь юу байгааг нь мэдээгүй байгаа хар хайрцагны оньсыг нь дөлмөрлөсний эцэст шилдэг компаниудын “ механизмын нууцыг ойлгон ухаарч чаджээ. Гэх өөр мэдээллийг өгсөн байна. Менежментийн шилдэг ном компанийн тогтвортой хөгжлийн талаарх менежментийн ухааны нэрт Тэрээр Build to Last/1994 он/, Good to Great/2001 он/, How the Mighty дийн зохиогч бөгөөд эдгээрийн алдар нэрийн оргилд хүргэжээ. рсэн компаниудын нууц юунд оршдог юм болоо?” ний хариултыг олохоор 28 компанийг сонгон авч, багийн судалж эхэлжээ. Тэд й байгаа хар хайрцагны оньсыг нь сний эцэст шилдэг компаниудын “Сайнаас Агууд” Гэхдээ судалгааны дүн
  2. 2. Жим Коллинз судалгааны (Flywheel) хэмээх загварыг боловсруулжээ. Агуу амжилтад хүрсэн байгууллагуудын шинэчлэл, дэвшлийн процесс нь хийх хүчийг бий болгож, хуримтлуулахаас/buildup/ эхлэх б өндөр өсөлтөд/breakthrough/ х хүмүүс/disciplined people/, зарчимд суурилсан бодол/disciplined thought/, зарчимтай үйлдэл/disciplined action/ гэсэн 3 з Энэ 3 зүйл нь дараах 6 ойлголтод задарна 1. Зарчимч хүм · 5 дахь т · Эхлээд хэн, 5 дахь түвшин - Манлайлал/Level 5 Leadership/ Жим Коллинзын судалгаагаар удирдлага нь олонд танигдаж, с даруу зан, зөв эрхэмлэлийг чуха удирдагчдын талаарх нийгмийн уламжлалт ойлголт буруу байсныг Менежментийн шилдэг Жим Коллинз судалгааны ажлынхаа дүгнэлтүүдээ нэгтгэн, “ хэмээх загварыг боловсруулжээ. рсэн байгууллагуудын шинэчлэл, дэвшлийн процесс нь чийг бий болгож, хуримтлуулахаас/buildup/ эхлэх бөгөөд түүний д/breakthrough/ хүрдэг байна. Гэхдээ энэ үйл ажиллагаа зарчимч people/, зарчимд суурилсан бодол/disciplined thought/, зарчимтай йлдэл/disciplined action/ гэсэн 3 зүйл дээр тулгуурлана. ойлголтод задарна. мүүс/Disciplined people/ 5 дахь түвшин – Манлайлал Эхлээд хэн, дараа нь юу Level 5 Leadership/ гаагаар дэвшил, шинэчлэлийг бий болгож чадсан компаниудын нь олонд танигдаж, сүр хүчийг үзүүлэхийг чухалчлагчид биш, харин ч эсрэгээрээ чухалчилсан энгийн, эгэл хүмүүс байдаг гэж гарчээ. удирдагчдын талаарх нийгмийн уламжлалт ойлголт буруу байсныг харуулсан юм. Менежментийн шилдэг ном дээ нэгтгэн, “Хөгжлийн дугуй” рсэн байгууллагуудын шинэчлэл, дэвшлийн процесс нь өөрчлөлт ний ачаар тогтвортой, йл ажиллагаа зарчимч people/, зарчимд суурилсан бодол/disciplined thought/, зарчимтай вшил, шинэчлэлийг бий болгож чадсан компаниудын лэхийг чухалчлагчид биш, харин ч эсрэгээрээ с байдаг гэж гарчээ. Энэ нь агуу харуулсан юм.
  3. 3. Коллинз байгууллагын удирдлагын ажилтнуудыг мэргэжилтэн/highly capable individual/, чадамгай менежер/competent manager/, х гүйцэтгэгч/level 5 Executive/ гэж 5 ангилсан байна. Агуу компанийн дэвшил, х бөгөөд тэрээр хоосон хийрхэл, с чухалчилдаг. Тэдний энгийн б компанийг урт хугацааны амжилтад х Эгэл, чигч шулуун зан + Ур чадвар Эхлээд хэн, дараа нь юу/First who, than what Удирдлагын ухааны уламжлалт ойлголтоор талаарх төсөөлөл, алсын харааг бий болгоод ёстой гэж үздэг. Гэтэл Жим Коллинзын судалгаагаар агуу амжилтад х удирдлагууд эхлээд багаа бүрд Менежментийн шилдэг Коллинз байгууллагын удирдлагын ажилтнуудыг нарийн мэргэшсэн мэргэжилтэн/highly capable individual/, багийн гол гишүүн/contributing competent manager/, хүчтэй манлайлагч/effective leader/, 5 гэж 5 ангилсан байна. Агуу компанийн дэвшил, хөгжлийн гол нууц нь 5 дахь түвшний удирдагч байх д тэрээр хоосон хийрхэл, сүржин дүрийг биш үр дүнтэй, чухалчилдаг. Тэдний энгийн бөгөөд чигч шулуун зан чанар, мэргэжлийн угацааны амжилтад хүргэх гол хөшүүрэг болж өгдөг байна. Эгэл, чигч шулуун зан + Ур чадвар = Удирдлагын 5 дахь т First who, than what/ Удирдлагын ухааны уламжлалт ойлголтоор өөрчлөлтийг хийхэд л, алсын харааг бий болгоод дараа нь түүнийг хэрэгжүү здэг. Гэтэл Жим Коллинзын судалгаагаар агуу амжилтад х рдүүлээд, дараа нь юуг хийхээ чухалчилдаг болохыг тогтоожээ Менежментийн шилдэг ном нарийн мэргэшсэн н/contributing team member/, чтэй манлайлагч/effective leader/, 5-р түвшний вшний удирдагч байх нтэй, өндөр гүйцэтгэлийг д чигч шулуун зан чанар, мэргэжлийн өндөр ур чадвар нь г байна. 5 дахь түвшин хийхэд эхлээд ирээдүйн үүлэх багаа бүрдүүлэх здэг. Гэтэл Жим Коллинзын судалгаагаар агуу амжилтад хүрсэн компаний ээ чухалчилдаг болохыг тогтоожээ.
  4. 4. Агуу компанийг бүтээсэн удирдагчдын нэг нууц нь баг б хэрэгтэй хүмүүсээр багаа бүрд шийдэж, багаа бүрдүүлсний дараа л хаашаа явах, юу хийхээ шийддэг байна. Агуу компанийг бий болгоход компанид хэрэгтэй х хамгийн чухал хүчин зүйл юм. Тэд компанид хэрэгтэй х туршлага, боловсролыг биш харин зан т 2. Зарчимд суурилсан бодол · Үнэнтэй · Зарааны зарчим Үнэнтэй нүүр тул/Confront the brutal facts/ Агуу амжилтад хүрсэн компаниуд дардан замаар явчихсан юм биш, харин тэд асуудлыг зөв тодорхойлж, шийдэх арга замыг з болохын тулд юуны өмнө үнэнтэй н ойлгоно. 1. Асуудлаас айж, зугтах биш т 2. Үнэн мэдээлэл, үгийг сонсохоос эмээх биш тийм мэдээллийг удирдлагад х нээх Амжилтад хүрсэн компанийн удирдлагууд бэрхшээлийг даван туулж чадна гэсэн сэтгэлзүйгээр асуудалд хандаж, эр бэрхшээлийг даван туулж, улмаар компаниа ил байна. Менежментийн шилдэг тээсэн удирдагчдын нэг нууц нь баг бүрд рдүүлэхийг чухалчилдагт оршино. Тэд аялалд хэнтэй явахаа лсний дараа л хаашаа явах, юу хийхээ шийддэг байна. Агуу компанийг бий болгоход компанид хэрэгтэй хүмүүсийг ажилд авч, тэднийг тогтоон барьж чадах нь йл юм. Тэд компанид хэрэгтэй хүнийг сонгохдоо тэдний мэдлэг, туршлага, боловсролыг биш харин зан төлөвшил, чадварыг нь чухалчилдаг байна. рилсан бодол/Disciplined thought/ нэнтэй нүүр тул Зарааны зарчим the brutal facts/ рсэн компаниуд дардан замаар явчихсан юм биш, харин тэд в тодорхойлж, шийдэх арга замыг зөв сонгож явсан байдаг. нэнтэй нүүр тулах зоригтой байх ёстой. Үүнийг дараах 2 утгаар Асуудлаас айж, зугтах биш түүнийг арилгах, шийдэх оролдлогыг хийх гийг сонсохоос эмээх биш тийм мэдээллийг удирдлагад х рсэн компанийн удирдлагууд бэрхшээлийг даван туулж чадна гэсэн йгээр асуудалд хандаж, эрүүл саруул ухаанаар нөхцөл байдлыг ү бэрхшээлийг даван туулж, улмаар компаниа илүү хүчирхэг болгож, бусдын т Менежментийн шилдэг ном рдүүлэх, тэр дундаа Тэд аялалд хэнтэй явахаа лсний дараа л хаашаа явах, юу хийхээ шийддэг байна. Агуу компанийг сийг ажилд авч, тэднийг тогтоон барьж чадах нь нийг сонгохдоо тэдний мэдлэг, вшил, чадварыг нь чухалчилдаг байна. рсэн компаниуд дардан замаар явчихсан юм биш, харин тэд сан байдаг. Агуу компани нийг дараах 2 утгаар нийг арилгах, шийдэх оролдлогыг хийх гийг сонсохоос эмээх биш тийм мэдээллийг удирдлагад хүргэх сувгийг рсэн компанийн удирдлагууд бэрхшээлийг даван туулж чадна гэсэн үнэлж, үүний үр дүнд чирхэг болгож, бусдын түрүүнд гардаг
  5. 5. Амжилтад хүрэхийг эрмэлзэж байгаа компани бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх орчныг б болгодог. Үүний үр дүнд үнэнийг хэлэхээс айх, нуух биш, т шийдвэрлэж, арилгах хамт олны соёл б шийдэн үйл ажиллагааны илүү Зарааны зарчим буюу 3 тойрг Зарааны зарчим нь “Үнэг сайн чаддаг” гэсэн эртний грекийн заль мэх гээд олон арга мэхтэй амьтан. З өргөст бөмбөлөг болох ганцхан аргатай. нь үнэхээр сайн арга тул үнэг т тааруу зүйлээс ганц ч гэсэн сайн нь дээр Исайя Берлин гэдэг хүн үндэслэн хүмүүсийг зараа ба хүргэсэн удирдлагууд ихэвчлэн “зараа х 1. Зараанууд олон зүйлийг сонирхож оролдолг төвлөрүүлсний үр дү Ч.Дарвин – Байгалийн шалгарал, Харьцангуй онол, А.Смит 2. Зараанууд бусдын н тийм биш. Тэд хорвоо, ерт юмс, үзэгдлүүдийн м зарчмуудаар томъёолж чаддаг. Зарааны зарчим нь “ тайлбарлагдана. Энэ нь “Та б дуртай вэ?”, “Таныг хөдөлгөгч эдийн засгийн х хариулт болох тойргуудын огтлолцол байх юм. Зараа хэв шинжийн удирдагч эдгээр 3 Менежментийн шилдэг рэхийг эрмэлзэж байгаа компани ажилчид хамт олон дундаа тэй илэрхийлэх орчныг бүрдүүлж, үнэнийг сонсдог удирдлагын сэтгэлз нэнийг хэлэхээс айх, нуух биш, түүнтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэж, арилгах хамт олны соёл бүрэлдэн бий болж, улмаар энэ нь компани асуудлаа үү зөв хэлбэрт шилжихэд тус болдог ажээ. гийн огтлолцол/Hedgehog concept/ нэг олон янзын юм чаддаг, харин зараа ганцхан л чухал з гэсэн эртний грекийн үлгэрээс үүсэлтэй ажээ. Үнэг уг нь хурд, овжин зан чанар, арга мэхтэй амьтан. Зараа нь болхи хөдөлгөөнтэй, авхаалж муутай б г болох ганцхан аргатай. Зараа нь хэдийгээр ганцхан аргатай боловч тэр арга нэг түүнийг яаж ч чаддаггүй. Энэ үлгэрийн гол санаа нь “олон йлээс ганц ч гэсэн сайн нь дээр” гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа болно. н “Зараа ба Үнэг” хэмээх эссэндээ дээрх ү сийг зараа ба үнэг гэж хоёр ангилсан байдаг. Компаниа агуу амжилтад ихэвчлэн “зараа хүмүүс” байжээ. Зараа хүмүүст дараах 2 шинж бий. йлийг сонирхож оролдолгүй, нэг том зүйлд б үнд агуу амжилтад хүрдэг/ Жишээ нь, З.Фрейд Байгалийн шалгарал, К.Маркс – ангийн тэмцэл, А.Смит – Хөдөлмөрийн хуваарь/ Зараанууд бусдын нүдээр мулгуу, хэнэггүй нөхөр шиг харагддаг ч тийм биш. Тэд хорвоо, ертөнцийн гол зүйлст л анхаарал хандуулж, э дийн мөн чанарыг энгийнээр ойлгож, гол санааг нь зарчмуудаар томъёолж чаддаг. Зарааны зарчим нь “3 тойргийн огтлолцол”-р илэрхийлэгдэх тайлбарлагдана. Энэ нь “Та бүхэн юун дээр бусдаас илүү байж чадах вэ? гч эдийн засгийн хөшүүрэг юу вэ?” гэсэн гурван асуултын хариулт болох тойргуудын огтлолцол байх юм. Зараа хэв шинжийн удирдагч эдгээр 3 Менежментийн шилдэг ном ажилчид хамт олон дундаа өөрийн санаа удирдлагын сэтгэлзүйг бий нтэй холбоотой асуудлыг рэлдэн бий болж, улмаар энэ нь компани асуудлаа ганцхан л чухал зүйлийг нэг уг нь хурд, овжин зан чанар, нтэй, авхаалж муутай бөгөөд Зараа нь хэдийгээр ганцхан аргатай боловч тэр арга лгэрийн гол санаа нь “олон байгаа болно. үлгэрийн санаан дээр ангилсан байдаг. Компаниа агуу амжилтад ст дараах 2 шинж бий. йлд бүх анхаарал, хүчээ Фрейд – Далд ухамсар, ангийн тэмцэл, А.Эйштейн – ддаг ч үнэн хэрэгтээ йлст л анхаарал хандуулж, ээдрээт нарийн ойлгож, гол санааг нь үндсэн илэрхийлэгдэх загвараар бас байж чадах вэ?”, “Та юу хийх гэсэн гурван асуултын хариулт болох тойргуудын огтлолцол байх юм. Зараа хэв шинжийн удирдагч эдгээр 3
  6. 6. тойргийн огтлолцол дээр буюу 3 н удирдан зохион байгуулснаар агуу компанийг Өндөр үр дүнд хүрсэн компаниуд хийхгүй” гэсэн энгийн дүрмийг хүрдэг ажээ. 3. Зарчимтай үйлдэл/D · Дэг журмын соёл · Технологийн х Дэг журмын соёл/Culture of discipline Компани бүр өөрийн гэсэн соёлтой байдаг. Агуу амжилтад х хувьд дэг журмын соёлыг бий болгосноороо бусдаас ялгарна. мөрдөгддөг бол эрх мэдлийн шатлал, хяналт, дарамт шахалт гэсэн зүйлсгүйгээр байгууллагын үйл соёл нь бизнесийн ёс зүйн ойлголттой нэгдэн компанийг агуу амжилтад х гайхамшигтай хослол болдог. Дэг журмын соёл нь дараах 2 утгыг 1. Байгууллагын ажилтан б 2. Байгууллагын дотоод дэг журам нь хариуцлагатай байх боломжийг бий болгох ёстой Менежментийн шилдэг огтлолцол дээр буюу 3 нөхцлийн аль аль нь хангагдаж байхаар ажил, а удирдан зохион байгуулснаар агуу компанийг цогцлоодог. рсэн компаниуд “зарааны зарчимтай нийцэхгүй рмийг баримтлах замаар гол зүйл дээр төвл /Disciplined action/ Дэг журмын соёл хурдасгуур discipline/ рийн гэсэн соёлтой байдаг. Агуу амжилтад хү хувьд дэг журмын соёлыг бий болгосноороо бусдаас ялгарна. Компанид дэг журам г бол эрх мэдлийн шатлал, хяналт, дарамт шахалт гэсэн йл ажиллагаа хэвийн, үр дүнтэй явагдаж чадна. Дэг журмын йн ойлголттой нэгдэн компанийг агуу амжилтад х хослол болдог. соёл нь дараах 2 утгыг илэрхийлнэ. Байгууллагын ажилтан бүр байгууллагын дотоод дэг журмыг даган м Байгууллагын дотоод дэг журам нь хүмүүс харьцангуй ч хариуцлагатай байх боломжийг бий болгох ёстой Менежментийн шилдэг ном хцлийн аль аль нь хангагдаж байхаар ажил, амьдралаа ямар ч зүйлийг бид влөрч, агуу амжилтад үрсэн компаниудын Компанид дэг журам г бол эрх мэдлийн шатлал, хяналт, дарамт шахалт гэсэн үр ашиг муутай нтэй явагдаж чадна. Дэг журмын йн ойлголттой нэгдэн компанийг агуу амжилтад хүргэх дэг журмыг даган мөрдөнө с харьцангуй чөлөөтэй бөгөөд
  7. 7. Агуу компанийн удирдлагууд хүлээх чадварыг нь онцлон сонголт хийж, байгууллагын үйл ажиллагааг удирдахад хандуулж чаддаг байна. Дэг журмын соёл гэдэг нь цаанаа зарчимтай үйлдэл хийж чадахаар, олноо бүрдүүлэх ойлголтыг агуулна. Технологийн хурдасгуур/Technology accelerator Агуу амжилтад хүрсэн компаниуд хандлагатай байх бөгөөд тэд технологийн технологийг нэвтрүүлэхэд биш харин ямар технологи холбогдол өгдөг. Агуу компанийн удирдлага шинэ технологиудыг гарцаагүй хэрэгтэйг нь шилж сонгох замаар технологийн дэвшлийг компанийн х хурдасгуур болгон ашиглаж чаддаг. __Хөгжлийн дугуй/Flywheel Дотоод үйл ажиллагааны процедур, т ажиглагчдын хувьд компаниудын хэвийн т хийгдсэн өөрчлөлт байсан мэт харагддаг. нэг ер бусын хөтөлбөр, технологийн дорвитой нэг шийдэл, ганцхан агшныг ашигласнаар л бий болчих энгийн нэг чиглэлд, шаргуу хүчин чармайлтаа хугацааны үйл ажил байдаг. Менежментийн шилдэг Агуу компанийн удирдлагууд хүмүүсийг ажилд авахдаа хувь х лээх чадварыг нь онцлон сонголт хийж, ингэснээр гол анхаарлаа ажилтнуу йл ажиллагааг удирдахад хандуулж чаддаг байна. Дэг журмын соёл гэдэг нь йлдэл хийж чадахаар, зарчимч сэтгэлгээтэй, зарчимч х лэх ойлголтыг агуулна. /Technology accelerator/ рсэн компаниуд шинэ технологийн тухайд бусдаас д тэд технологийн өнгөц моод хөөдөггүй. Тэд ямар ч хамааг биш харин ямар технологийг нэвтрүүлэх ёстой вэ гэдэгт Агуу компанийн удирдлага шинэ технологиудыг цаг гарган й хэрэгтэйг нь шилж сонгох замаар технологийн дэвшлийг компанийн х хурдасгуур болгон ашиглаж чаддаг. /Flywheel/__/ йл ажиллагааны процедур, түүхтэй нь нарийн танилцааг компаниудын хэвийн түвшнээс агууд хүрсэн шилжилт гэнэтийн, огцом байсан мэт харагддаг. Гэтэл энэ нь үнэн хэрэгтээ нэг онцгой арга хэмжээ, р, технологийн дорвитой нэг шийдэл, үр дүнтэй нэг алхам, цагаа олсон ганцхан агшныг ашигласнаар л бий болчих энгийн нэг үйл ажил биш. Энэ нь тогтсон чин чармайлтаар, уйгагүй хөдөлмөрлөсний үр д Менежментийн шилдэг ном сийг ажилд авахдаа хувь хүний хариуцлага ингэснээр гол анхаарлаа ажилтнууддаа бус йл ажиллагааг удирдахад хандуулж чаддаг байна. Дэг журмын соёл гэдэг нь зарчимч сэтгэлгээтэй, зарчимч хүмүүсээр хамт шинэ технологийн тухайд бусдаас огт өөр й. Тэд ямар ч хамаагүй шинэ лэх ёстой вэ гэдэгт ач цаг гарган сайтар судалж, й хэрэгтэйг нь шилж сонгох замаар технологийн дэвшлийг компанийн хөгжлийн хтэй нь нарийн танилцаагүй хөндлөнгийн рсэн шилжилт гэнэтийн, огцом нэн хэрэгтээ нэг онцгой арга хэмжээ, нтэй нэг алхам, цагаа олсон йл ажил биш. Энэ нь тогтсон зөв р дүнд бий болох, урт
  8. 8. Урт хугацааны тогтвортой х болгож, хуримтлуулахаас/buildup/ эхлэх б өсөлтөд/breakthrough/ хүрдэг. юм. Хөгжлийн дугуйг эхлээд х хөдөлгөсний дараа цааш үргэлжл дараа тэр механизм цааш инерцээ аван болоход туслах хөгжлийн байрлалд х За ингээд хувь хувь болоод байгууллагыг загвар бэлэн боллоо. Энгийнээс агууд хүрэх суурилсан бодол/disciplined thought/, зарчимтай тулгуурлаж, урт хугацааны хичээнг Үүнд гол зарчмуудыг баримталж хүчин зүйл болно. Менежментийн шилдэг Урт хугацааны тогтвортой хөгжил, дэвшлийн процесс нь өөрчлө болгож, хуримтлуулахаас/buildup/ эхлэх бөгөөд түүний ачаар тогтвортой, Энэ хөгжлийн процессийг асар том дугуйтай з гжлийн дугуйг эхлээд хөдөлгөхөд их хэмжээний хүч, энерги хэрэг болно. Нэгэнт ргэлжлүүлэн түлхсээр дугуйг эрчээ аван өнхр аш инерцээ аван өөрөө хөдөлж, компанийг зах зээлдээ тэрг гжлийн байрлалд хүргэх дугуй болж чадах юм. За ингээд хувь хувь болоод байгууллагыг “энгийнээс агууд” хүрг рэх үйл ажиллагаа зарчимч хүмүүс/disciplined people/, зарчимд суурилсан бодол/disciplined thought/, зарчимтай үйлдэл/disciplined action/ гэсэн 3 з , урт хугацааны хичээнгүй чармайлтаар бий болох нь ээ. гол зарчмуудыг баримталж, юмыг суурьтай хийх удирдлагын ухаан Менежментийн шилдэг ном өлт хийх хүчийг бий ний ачаар тогтвортой, өндөр асар том дугуйтай зүйрлэж болох ч, энерги хэрэг болно. Нэгэнт нхрөхөд хүргэнэ. Үүний компанийг зах зээлдээ тэргүүлэгч гэх Жим Коллинзийн с/disciplined people/, зарчимд йлдэл/disciplined action/ гэсэн 3 зүйлд удирдлагын ухаан гол

×