Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
МэтгэлцээнЗорилго: Сурагчдад асуудлыголон талаас нь харж, тодорхойсэдвээр   уншиж,   судалгаахийж, логигтой сэтгэлж, ө...
Мэтгэлцээний чадварууд Унших чадвар Бичих чадвар Сонсох чадварЯрих чадварСэтгэн бодох чадва
Мэтгэлцээний зарчмууд1.Мэтгэлцээний   шийдэл   нь нотлогч, няцаагч 2 талд 50:50 хувийн боломж олгосон байна.2.Суралцах...
Ìýòãýëöýýíèé á¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿ä1. Шийдэл: Мэтгэлцэхийн тулд ямар нэг сэдэв хэрэгтэй. Үүнийг бид  шийдлээр илэрхийлдэг.2....
Мэтгэлцээний илтгэлийн дараалал 1.Нотлогч 3 минут 2.Няцаагч 3 минут 3.Нотлогч 1 минут 4.Няцаагч 2 минут 5.Нотлогч 1 минут ...
Мэтгэлцээний шийдэл буюу сэдэв  “Хөвгүүд, охид сургуульдсуралцах ёстой болохоос ажиллах       ёсгүй”
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Metgeltseen

748 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Metgeltseen

 1. 1. МэтгэлцээнЗорилго: Сурагчдад асуудлыголон талаас нь харж, тодорхойсэдвээр уншиж, судалгаахийж, логигтой сэтгэлж, өөрийнбодол санаагойлгомжтой, цэгцтэй илэрхийлжбусдыг хүндэтгэн хамтранажиллах арга барилд суралцах
 2. 2. Мэтгэлцээний чадварууд Унших чадвар Бичих чадвар Сонсох чадварЯрих чадварСэтгэн бодох чадва
 3. 3. Мэтгэлцээний зарчмууд1.Мэтгэлцээний шийдэл нь нотлогч, няцаагч 2 талд 50:50 хувийн боломж олгосон байна.2.Суралцахын тулд маргах /Суралцах нь илүү чухал/3.Шудрага байх4.Өрсөлдөгчөө хүндэтгэх
 4. 4. Ìýòãýëöýýíèé á¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿ä1. Шийдэл: Мэтгэлцэхийн тулд ямар нэг сэдэв хэрэгтэй. Үүнийг бид шийдлээр илэрхийлдэг.2. Нотлох тал: Дэвшүүлсэн шийдлийг зөв болохыг батлах үүрэгтэй.3. Няцаах тал: Шийдэл болон нотлогч талын гаргаж буй нотолгоонууд нь ямар учраас буруу болохыг шүүгчдэд батлан харуулж няцаалт хийх үүрэгтэй.4. Нотолгоо: Ямарваа нэг асуудлаар өөрийн дэвшүүлж байгаа санаа бодлыг шүүгчдэд ойлгуулахын тулд нотолгоонуудыг /аргумент/ гаргах ёстой.5. Дэмжлэг: Дэвшүүлж буй нотолгоонуудаа бодитой, тоо баримттай жишээгээр баяжуулан үнэмшилтэй болгох6. Шүүгчийн шийдвэр: Шүүгч нь 2 талын нотолгоонуудыг нэг бүрчлэн сонсож тэмдэглэл хөтөлсөний үндсэн дээр аль баг шийдэлтэй илүү уялдаатай үнэн зөв нотолгоо гаргасныг харгалзан тодорхойлж шүүгчийн хуудсан дээр тэмдэглэнэ.
 5. 5. Мэтгэлцээний илтгэлийн дараалал 1.Нотлогч 3 минут 2.Няцаагч 3 минут 3.Нотлогч 1 минут 4.Няцаагч 2 минут 5.Нотлогч 1 минут 6.Шүүгчийн шийдвэр
 6. 6. Мэтгэлцээний шийдэл буюу сэдэв “Хөвгүүд, охид сургуульдсуралцах ёстой болохоос ажиллах ёсгүй”

×