Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Baaskaa 1

867 views

Published on

hi

Published in: Education
 • Be the first to like this

Baaskaa 1

 1. 1. Hi good morning all students
 2. 2. Saying; He good name better than rich Зүйр үг; Хүн нэрээ тогос өдөө
 3. 3. Эзэн биегүй өгүүлбэр Англи хэлэнд байгалийн үзэгдэл болон цаг агаарын тухай ярихдаа одоо цагт it is гэж хэлээд ард нь ямар байгаа гэсэн санаатай гэсэн үгээ бичих
 4. 4. ө нгөрсөн цагийн хугацаанд ямар байсан тухай ярихдаа it was гэж бичээд ард нь инж чанао заасан үгээ бичин төгсгөлд нь өнгөрсөн цаг хугацаагаа бичиж санаагаа илэрхийлнэ.
 5. 5. Example; It is cold-хүйтэн байна. Is it cold-хүйтэн байнa уу? Short answer:Yes. It is No. isn't-үгүй хүйтэн биш байна. It was cold yesterday-Өчигдөр хүйтэн байсан Was it cold yesterday-
 6. 6. Was it cold yesterday-Өчигдөр хүйтэн байсан уу? It was cold yesterday-Өчигдөр хүйтэн байсан. Short answer: yes,it was
 7. 7. It is cold- хүйтэн байна. It is sunny- нарьтай байсан it is warm- дулаан байсан it is lovely day- гое өдөр байна it is snowy- цастай байна it is rainy-бороотрй байна it is hot-халуун байна it is windy-салхитай байна
 8. 8. What time is it ? - Хэдэн цаг болж байна.
 9. 9. a. it is 12 past 10 o'clock -10 цаг 12 минут өнгөрч байна. b . It is 12 to 10 o'clock -10 цаг 12 минут дутуу байна.
 10. 10. Yes. It is true Back
 11. 11. No. It is false. back
 12. 12. Бичвэр нэмэх бол товшино уу Улаанбаатарт 12 цаг болж байна.
 13. 13. It is 12o'clock in U.B
 14. 14. It is guarter to 15- 15 цагт 15 минут дутуу байна. It is half hour past 16 - 16 цагаас хагас цаг өнгөрж байна.
 15. 15. Homework make a sentence . All students , see you lesson.

×