Äàðààõ ýñ¿¿äèéí íýð,çóðãèéã çºâ òîõèðóóë! 1.Öóñíû óëààí ýñ 2.Ýð áýëãèéí ýñ 3.Íàâ÷íû ýñ 4.¯íäýñíèé ¿ñýíöýð 5.Óðãàìëûí òîîñ ...
Àìüä áèåèéí á¿òöèéí íýãæ¿¿ä Ǻâ äàðààëàëä îðóóëààðàé! 1.Ýðõòýí òîãòîëöîî 2.Ýñ 3.Íýã áèå ìàõáîä 4.Ýä 5.Ýðõòýí
C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsuzuulenamitan urgamal.jpg
Õè÷ýýëèéí ñýäýâ Ýäèéí òóõàé Óðãàìëûí ýäèéí á¿òýö,¿¿ðýã Áèîëîãèéí áàãø Ñ.Àëòàíçóë
<ul><li>Ýäèéí òóõàé îéëãîëò ,
óðãàìëûí ýäèéí á¿òýö ¿¿ðãèéã ñóäëàõ </li></ul>Çîðèëãî
<ul><li>1.Ýäèéã òîäîðõîéëîõ
2.Óðãàìëûí ýäèéã íýðëýæ ÷àääàã áîëîõ
3.Óðãàìëûí ýäèéí á¿òýö,¿¿ðãèéã ñóäàëæ ìýäýõ
4.Ìèêðîñêîïîîð äàìæóóëàõ ýäèéã õàðàõ,æèìñýí äýýð áóñàä ýäèéã íýðëýõ </li></ul>Çîðèëò
 
C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsuzuulenundes.jpg
Íàâ÷íû äîòîîä õýñýã C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsuzuulenUntitled-15.jpg
Òåñò <ul><li>1.Òóëãóóð ýä õàìãààëàõ ¿¿ðýãòýé
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7 r angi

869 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
869
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7 r angi

 1. 1. Äàðààõ ýñ¿¿äèéí íýð,çóðãèéã çºâ òîõèðóóë! 1.Öóñíû óëààí ýñ 2.Ýð áýëãèéí ýñ 3.Íàâ÷íû ýñ 4.¯íäýñíèé ¿ñýíöýð 5.Óðãàìëûí òîîñ 6.Ìýäðýëèéí ýñ C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsuzuulenUntitled-12.jpg
 2. 2. Àìüä áèåèéí á¿òöèéí íýãæ¿¿ä Ǻâ äàðààëàëä îðóóëààðàé! 1.Ýðõòýí òîãòîëöîî 2.Ýñ 3.Íýã áèå ìàõáîä 4.Ýä 5.Ýðõòýí
 3. 3. C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsuzuulenamitan urgamal.jpg
 4. 4. Õè÷ýýëèéí ñýäýâ Ýäèéí òóõàé Óðãàìëûí ýäèéí á¿òýö,¿¿ðýã Áèîëîãèéí áàãø Ñ.Àëòàíçóë
 5. 5. <ul><li>Ýäèéí òóõàé îéëãîëò ,
 6. 6. óðãàìëûí ýäèéí á¿òýö ¿¿ðãèéã ñóäëàõ </li></ul>Çîðèëãî
 7. 7. <ul><li>1.Ýäèéã òîäîðõîéëîõ
 8. 8. 2.Óðãàìëûí ýäèéã íýðëýæ ÷àääàã áîëîõ
 9. 9. 3.Óðãàìëûí ýäèéí á¿òýö,¿¿ðãèéã ñóäàëæ ìýäýõ
 10. 10. 4.Ìèêðîñêîïîîð äàìæóóëàõ ýäèéã õàðàõ,æèìñýí äýýð áóñàä ýäèéã íýðëýõ </li></ul>Çîðèëò
 11. 12. C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsuzuulenundes.jpg
 12. 13. Íàâ÷íû äîòîîä õýñýã C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsuzuulenUntitled-15.jpg
 13. 14. Òåñò <ul><li>1.Òóëãóóð ýä õàìãààëàõ ¿¿ðýãòýé
 14. 15. À.Òèéì á. ¯ã¿é
 15. 16. 2.Íàâ÷íû ñóäàë äàìæóóëàõ ýäýýñ òîãòîíî.
 16. 17. À.Òèéì á. ¯ã¿é
 17. 18. 3.Àëèìíû ãàäíà õàëüñ
 18. 19. À.¯íäñýí ýä á.Á¿ðõ¿¿ë ýä
 19. 20. 4.Óñ ÿìàð ýäýýð äàìæäàã âý?
 20. 21. À. Äàìæóóëàõ á. Á¿ðýëä¿¿ëýã÷ ýä
 21. 22. 5.Óðãàìàë õýäýí òºðëèí ýäòýé âý?
 22. 23. À.4 á.5 </li></ul>
 23. 24. ¯íýëãýý
 24. 25. Ãýðèéí äààëãàâàð <ul><li>1.Ýä¿¿ä çóðæ èðýõ </li></ul>
 25. 26. <ul><li>Àíõààðàë òàâüñàíä
 26. 27. áàÿðëàëàà! </li></ul>D:ZURAGFlower5.JPG

×