Masarykova univerzita v Brně                 Filozofická fakulta             Ústav české lit...
ArgumentaceKe zpracování odborného textu jsem si vybral téma Pojem informace v pracích FrantiškaKoukolíka. Informace, jeji...
OBSAH1   Informace jako míra uspořádanosti systému .......................................................................
1  Informace jako míra uspořádanosti systémuV lidské komunikaci znamená informace sdělení významu nebo smyslu. Autor v ř...
V publikaci Machiaveliánská inteligence autor uvádí další názor na vývoj života ve vztahu kinformaci: „Má-li fyzik Roy B. ...
a zdroje.”5Pohlavní výběr sehrál klíčovou roli v evoluci člověka. František Koukolík ve svých pracích uvádínázor evolučníh...
Použité zdrojeKOUKOLÍK, František. Základy kognitivní, afektivní a sociální neurovědy. XII. Geny a kultura.General Practit...
KOUKOLÍK, František. Kniha o Evě a Adamovi. 1. vyd. Praha: Makropulos, 1997, 309 p. ISBN80-86003-14-0.
PřílohaPan doktor Koukolík byl ochoten odpovědět na několik otázek, které se přímo i nepřímo týkajípojmu informace. Otázky...
stejně jako škodit, například jako příčina debilizace nebo stupidity?Emoce jsou evolučně fundamentální informace složící p...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kpi závěrečný úkol

262 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
262
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpi závěrečný úkol

 1. 1. Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví POJEM INFORMACE V PRACÍCH FRANTIŠKA KOUKOLÍKA Seminární práce k předmětu Kurz práce s informacemiAutor: Václav KůsUČO: 347742Typ studia: kombinovanéRočník: 2.Počet znaků: 5 231 Brno 2013
 2. 2. ArgumentaceKe zpracování odborného textu jsem si vybral téma Pojem informace v pracích FrantiškaKoukolíka. Informace, jejich správné uchopení a interpretace jsou v dnešní společnosti klíčové.Právě pojem Informace je důležitý ve vztahu ke studiu oboru Informační studia a knihovnictví.MUDR. František Koukolík, DrSc., FCMA je český neuropatolog a publicista věnující se zejménapopularizaci svého oboru a kritického myšlení. S pojmem Informace se můžeme setkat v mnohapracích doktora Koukolíka, kde je pojem interpretován nejrůznějšími způsoby.AnotaceText Pojem informace v pracích Františka Koukolíka se soustředí na pojem informace v pracíchMUDr. Františka Koukolíka, DrSc., FCMA a vychází především z posledních monografickýchpublikací, přednášek ale také z některých vědeckých článků. Práce pojednává o pojmu informacejako o míře uspořádanosti fyzikálního systému a smyslu života. Pozornost je věnována takéinformaci v dalších významných pojmech jako jsou stupidita a kultura. V příloze práce jek nahlédnutí emailová komunikace s doktorem Koukolníkem ze dne 2. 5. 2012.Klíčová slovaInformace, míra uspořádanosti systému, smysl života, pohlavní výběr, stupidita, kultura
 3. 3. OBSAH1 Informace jako míra uspořádanosti systému ...................................................................... 42 Informace jako smysl života .............................................................................................. 43 Informace v pohlavním výběru .......................................................................................... 54 Stupidita ............................................................................................................................. 65 Kultura ............................................................................................................................... 6Použité zdroje ............................................................................................................................. 7Příloha ........................................................................................................................................ 9
 4. 4. 1 Informace jako míra uspořádanosti systémuV lidské komunikaci znamená informace sdělení významu nebo smyslu. Autor v řadě svýchpublikací upozorňuje na důležitost pojmu. V eseji It from bit neboli velké I uvádí: „Velkým I bydnes mělo začínat slovo informace, kdekoli se vyskytne. Nejen z důvodů filozofických, fyzikálníchnebo těch, které mají rádi teoretici kognitivní vědy. ”1Fyzika užívá pojem informace v různých souvislostech. Asi nejznámější je interpretace pojmuinformace užívané termodynamikou a to jako opak pojmu entropie. Informace je mírouuspořádanosti fyzikálního systému. Čím více informace, tím vyšší je míra uspořádanosti, tzn.s růstem informace klesá entropie. Teoretické omezení informace vychází z teorie relativity. Jednáse o rychlost světla, která je nejvyšší možnou rychlostí šíření signálu nebo informace. Pokud by seinformace mohla šířit rychleji než světlo v jedné vztažné soustavě, byla by porušena kauzalita: vjiných vztažných soustavách by informace byla doručena dříve než by byla vyslána, takže příčinaby byla pozorována až po následku. Tento jen nebyl doposud zaznamenán. Vědci z Evropskéorganizace pro jaderný výzkum (CERN) v září 2011 oznámili, že částice neutrina jsou rychlejší nežfotony. Počátkem roku 2012 byla ovšem tato zpráva zpochybněna. Podle časopisu Science a podleoficiálního vyjádření se patrně jednalo o omyl a neutrina nejsou rychlejší než světlo.2 Einsteinovateorie relativity tak není v ohrožení a omezení pro informaci jsou platná.2 Informace jako smysl životaV publikaci Kniha o Evě a Adamovi popisuje autor vývoj života a uvádí: „Jestliže má život a jehovývoj nějaký smysl, pak jde o uchovávání, předávání, růst a košatění informace. Svým způsobemvšemi možnými směry najednou. Což se týká i druhu člověk. Včetně jeho kultury.“3Na zdánlivě jednoduchou otázku, jak vznikl život neexistuje jednoznačná a uspokojivá odpověď.Podle většinově uznávaných teorií vznikl život někdy před 3,5 až 3,8 miliardami let. Předpokládáse, že vzniku života předcházely jednoduché molekuly chemické povahy, které měly tu vlastnost, žedokázaly okopírovat samy sebe. Tomu co se dokáže okopírovat, se říká obecně replikátor.Replikátorem mohou být molekuly, geny, které se označují jako biologické replikátory, ale takésložité informace v kulturním resp. sociálním prostředí; tzv. memy.1 KOUKOLÍK, František. Machiaveliánská inteligence: Eseje ze třetí kultury v roce 2000. 1.vyd. Praha: Makropulos,1999. ISBN 80-86003-26-4. s. 192.2 OPERA experiment reports anomaly in flight time of neutrinos from CERN to Gran Sasso. CERN [online]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://press.web.cern.ch/press-releases/2011/09/opera-experiment-reports-anomaly-flight-time-neutrinos-cern-gran-sasso
 5. 5. V publikaci Machiaveliánská inteligence autor uvádí další názor na vývoj života ve vztahu kinformaci: „Má-li fyzik Roy B. Frieden pravdu, pak je celá příroda způsob, jímž se vyvíjíInformace. Za tím účelem si Informace, nikdo neví proč, snad se smyslu pro humor, vytvořilavesmír, možná vesmíry – a život. Proč se Informace vyvíjí, také není známo. Třeba to chcedotáhnout k sebeuvědomování. K tomu však Informace potřebuje živá těla, od bakterií k lidem.”43 Informace v pohlavním výběruVtipně a poučně autor vyjádřil principy pohlavního výběru v eseji Jinak to nejde, praví Informace,aneb oddanost a zdroje, uvádí informaci převlečenou do ženského těla.„Za účelem další tvorby podhoubí se tudíž informace musí i nadále, jako v minulosti, oblékat doroucha lásky. Učiní aby mužové láskou zcela bez sebe, k radosti kousku informace, která si obléklajejich tělíčko, položili otázku:„Co ode mne žádáš, milá má?“„Nic, vůbec nic, jen tebe, milý můj,“ odpoví de facto sama sobě stejná Informace, pro tuto chvílipřevlečená do těla ženského. Ve skutečnosti však od věků do věků, vždy a všude, neboť se za tímtoúčelem převlékla za primátí samičku, chce od svého mužského kousku dvě věci: oddanost3 KOUKOLÍK, František. Kniha o Evě a Adamovi. 1. vyd. Praha: Makropulos, 1997, 309 s. ISBN 80-86003-14-0. s. 40.4 KOUKOLÍK, František. Machiaveliánská inteligence: Eseje ze třetí kultury v roce 2000. 1.vyd. Praha: Makropulos,1999, 224 s. ISBN 8086003264. s. 153 -154.
 6. 6. a zdroje.”5Pohlavní výběr sehrál klíčovou roli v evoluci člověka. František Koukolík ve svých pracích uvádínázor evolučního psychologa Goeffreye Millera, který je přesvědčen, že právě pohlavní výběr bylhlavní hnací silou, která v průběhu evoluce vytvořila lidské vědomí.4 StupiditaAutor v celé řadě svých publikací ale také přednášek upozorňuje na problém stupidity. Stupidita jepřirozená lidská vlastnost a normální psychologický jev. Stupidita není nadávka ani posměšnéoznačení. Jedná se o naučené poškozování procesu učení. Podle autora je stupidita přirozená anejrozšířenější lidská vlastnost, je „evolučním darem člověka“ a nelze ji eliminovat. Zdrojůstupidity je velké množství, nejčastějším sociálněpsychologickým zdrojem je způsob výběru areakce na informace. Nejúčinnější je stupidita, jejímž nositeli jsou mocní lidé s nadprůměrnýminteligenčním kvocientem. Jediný nástroj a prostředek omezující stupiditu je kritické myšlení,kterému se musíme celý život učit.V eseji Stupidita z publikace Jádro – Televizní eseje autor upozorňuje: „Stupidita není nevědomost,kdy informace v prostředí buď nejsou, nebo sice jsou, ale jedinec nebo skupina je nejsou s tozpracovat. Stupidita není omyl, ten je důsledkem mylného zpracování informací, ani ignorance, kdyrelevantní informace v prostředí jsou, ale jedinec nebo skupina jim nevěnují pozornost.“65 KulturaKultura je výsledkem účelové aktivity biologického druhu, netýká se tedy výlučně lidí. „Pojeminformace je v této souvislosti chápán velmi široce, u lidí zahrnuje: ideje, znalosti, různé druhy vírya přesvědčení, dovednosti, postoje.“7 Kultura je informace schopná ovlivňovat jedincovo chovánízískané od jiných jedinců a to sociálním učením.5 KOUKOLÍK, František. Machiaveliánská inteligence: Eseje ze třetí kultury v roce 2000. 1.vyd. Praha: Makropulos,1999, 224 s. ISBN 8086003264. s. 154.6 KOUKOLÍK, František. Jádro: televizní eseje. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-663-2. s 214.7 KOUKOLÍK, František. Základy kognitivní, afektivní a sociální neurovědy. XII. Geny a kultura. General Practitioner /Prakticky Lekar. 2011, roč. 91, č. 12, s. 695-699. ISSN 00326739.
 7. 7. Použité zdrojeKOUKOLÍK, František. Základy kognitivní, afektivní a sociální neurovědy. XII. Geny a kultura.General Practitioner / Prakticky Lekar. 2011, roč. 91, č. 12, s. 695-699. ISSN 00326739.- odborný časopis- aktuální a kvalitní informace- recenzované neimpaktované periodikum- článek odborníka v oboru- všechny rukopisy procházejí hodnocením redakce a recenzním řízenímOPERA experiment reports anomaly in flight time of neutrinos from CERN to Gran Sasso. CERN -the European Organization for Nuclear Research [online]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z:http://press.web.cern.ch/press-releases/2011/09/opera-experiment-reports-anomaly-flight-time-neutrinos-cern-gran-sasso- známá mezinárodní organizace- oficiální tisková zpráva Evropského střediska jaderného výzkumu CERN- nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě- pro CERN pracuje okolo 9500 vědců, což je polovina všech částicových fyziků na světě- vědci reprezentují 500 univerzit či jiných odborných pracovišť a více než 80 národnostíKOUKOLÍK, František. Jádro: televizní eseje. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-663-2.- jedna z posledních publikací autora- podkladem jsou současné vědecké práce- kvalitní publikace českého autora- eseje ze stejnojmenného pořadu České televize- publikace obsahuje špičkové pramenyKOUKOLÍK, František. Machiaveliánská inteligence: Eseje ze třetí kultury v roce 2000. 1.vyd.Praha: Makropulos, 1999, 224 s. ISBN 80-86003-26-4.
 8. 8. KOUKOLÍK, František. Kniha o Evě a Adamovi. 1. vyd. Praha: Makropulos, 1997, 309 p. ISBN80-86003-14-0.
 9. 9. PřílohaPan doktor Koukolík byl ochoten odpovědět na několik otázek, které se přímo i nepřímo týkajípojmu informace. Otázky byly položeny prostřednictvím emailové pošty 2. 5. 2012.1) Co se Vám vybaví jako první s pojmem Informace?Jde o to, máte-li na mysli klasickou nebo kvantovou informaci.V obou případech pojem chaos.2) V pořadu Hyde park na ČT24 jste na diváckou otázku: Jaký je smysl a podstata životaodpověděl, že smysl života je v něm samotném. Souhlasíte s názorem, že smyslem života je vznik arůst Informace?Nejsem filosof: těžko odpovědět.Mám pocit, že "smysl něčeho" je lidská myšlenková/pocitová...případně sémantickákategorie.Život takovou kategorií není, existuje nezávisle na lidech, byl před naším druhem,s vysokou pravděpodobností bude po něm.Podobná potíž je s pojmem "podstata".Když to zjednoduším:Jaký je "smysl" fotonu?, případně jiné kvantové události.Jaká je jeho "podstata"?3) Kritické myšlení je bezesporu způsob práce s informací. Má rozvoj schopnosti kriticky mysletdopad na mozek a chování?U podstatného podílu lidí nemá.4) V rozhovoru pro Český rozhlas 2 jste na otázku týkající se druhého pilíře propagandy uvedl:"Propaganda musí oslovovat emoce... Citově prostoupené informace, stejně jako informace, které sije možné snadno, pokud možno barvitě představit, se snáze pamatují a vybavují než informacecitově neutrální…"Jak si vysvětlujete existenci "emoce", která může sloužit mozku a paměti při zpracování informace,
 10. 10. stejně jako škodit, například jako příčina debilizace nebo stupidity?Emoce jsou evolučně fundamentální informace složící přežití a rozmnožování.5) Hodnota informace ve společnosti neustále roste, jaké hlavní hrozby podle Vás představujerozvoj informační vědy a ICT pro společnost?Je těžké říci, jakou má informace hodnotu: informace je buď informací, nebo o informacinejde,. V případě, že jde o informaci, záleží na mnoha proměnných počínaje kontextem.Tedy - podobnou jako, objev a užití kterékoli jiné technologie.

×