Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sekuentzia didaktikoa lh

754 views

Published on

LHko sekuentzia didaktiko baten programazioaren eredu bat, oinarrizko gaitasunak kontutan hartuta.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sekuentzia didaktikoa lh

  1. 1. LHko PROGRAMAZIOA 2008-2009 SEKUENTZIA DIDAKTIKOA ARLOA: Ingurunearen Ezagutza 2.ZIKLOA 4. MAILA UNITATE DIDAKTIKOA: ANIMALIA ORNODUNAK (8 saio) HIZ:Hizkuntz Komunikaziorako gaitasuna; MA: Matematikarako Gaitasuna; ZIENTZ: Zientzia ,Teknologia eta Osasun kulturarako Gaitasuna; GIZA/HIR: Gizarterako eta Hiritartasunerako Gaitasuna; IKAS/IK: Ikasten Ikasteko Gaitasuna; INF/TRA: Informazioa tratatzeko eta Teknologia Digitala erabiltzeko Gaitasuna; GIZ/ARTE: Giza eta Arte Kulturarako Gaitasuna; NOR/EK/AUT: Norbere Ekimenerako eta Autonomiarako gaitasuna GAITASUNAK MULTZOA EBALUATZEKO IRIZPIDEAK ETA INF/TRA GIZ/HIR NOR/EK IKAS/IK GIZ/AR ZIENTHELBURUAK EDUKIAK ADIERAZLEAK /AUT HIZ MA TE1.-Animaliak Animalia ornodunak, Hegaztiak, 2.Izaki bizidunen 1.Irizpide zientifikoetan oinarrituz animaliaksailkatu eta Ugaztunak, Narraztiak, arrainak, aniztasuna sailkatu eta identifikatu.identifikatu. anfibioak, oinarrizko ezaugarriak, Adierazleak: X X X X X X X XHorretarako hauek ezagupena eta sailkapena. -Irizpide sinpleak erabiliz izaki bizidunakbizi diren ingurua -Informazioa, argazkiak ,etabar handi sailkatu.Adib:Elikatzeko era ,ugaltzeko moduakontuan izan. bat ateratzeko Interneta erabiltzea. edo morfología kontuan izanik.2.-Lan taldeetan -Testu tratamenduko programaren -Bere inguruko animaliak identifikatu etaparte erabilera:irudiak eta testuak sartzeko... sailkatzen ditu ezaugarriak behatuz.hartu,portaera -Sarrera bikoitzeko taulen erabilera. -Informazioa ateratzeko hainbat medio erabiltzenegokiarekin,besteei Informazioaren erkatzea. ditu (behaketa zuzena,argazkiak,IKT,testuak..)laguntzeko prest informazio hori sailkatzeko edo trukatzeko.eta errespetuz. -Inguruko animalia eta landareak ezagutzen3.-Ikaskuntza ditu:baso,erreka.putzu eta parkeak...Prozesuahobetzeko hainbatestrategia ezberdinerabili .4.-Komunikaziorakoeta InformaziorakoTeknologiakerabili,informazioajaso,ikasi etakonpartitzeko
  2. 2. LHko PROGRAMAZIOA 2008-2009 GAITASUNAK EBALUATZEKO IRIZPIDEAK ETA MULTZOA NOR/EK/A GIZ/ARTE INF/TRA GIZ/HIR IKAS/IK ZIENTHELBURUAK EDUKIAK ADIERAZLEAK HIZ MA UT 2. Aurretik bereizitako fenomeno edo gertaeren informazio adierazgarria jasotzea, oinarrizko informazio iturriak (ingurua,liburuak,interneta..) eta emaitzak komunikatu euskarri ezberdinen bidez. Adierazleak: -Galdera orriak eta txostenak egiten ditu,eta datuak hartzen ditu ezaugarriak bereiziz. -Gelako taldeko lanetan parte harzten du eta erabakiak hartzen ditu,eritziak bota eta besteak errespetatuz. -Ikerketa lanetan sormena eta ekimena azaltzen du. -Informazioa interneten bilatzeko gai da. -Txosten egokiak egiteko gai da eta emaitzak komunikatzen ditu.Horretarako baliabide ezberdinak erabiltzen ditu (ahoz,idatziz,formato digitala,..) eta irudiak,taulak,grafikoak eta eskemak, ere.
  3. 3. LHko PROGRAMAZIOA 2008-2009 METODOLOGÍA JARDUERA Taldekatze Saio Gaitasuna Ebaluazioa: prozedurak Baliabideak a Kopurua eta tresnak1.- Aurretiazko ezagutzen aktibazioa:ideia zaparrada.Lehenengo saioan,irakaslea animalia ornodunei buruzko ideia zaparrada Taldea 1 saio -Ikasten ikasi -Irakasleak ideia -kañoia,arbela edobatekin hasten da.Iraksleak kontzeptuak arbelean idatziko ditu eta ikasleei ideia -Hizkuntza zaparradatik ateratako proiektorea,trasparhauek antolatzen animatuko die.Ikasleei era horretan antolatzearen azalpena -Gizarte eta informazioaren kopia bat entziakeskatuko die.Ondoren irakasleak edukiak arbelean idatziko ditu eta zenbat Hiritartasuna gordeko du: gaia aurrerasaiotan burutuko duten. -Zientifikoa eramateko eta lehenengo -KWL taulaIkasleak bakarka fitxa betetzeko gai dira (KWL taula), lehenengo zutabean ebaluaziorako datu moduan.dakitena jarriko dute,bigarrenean berriz,jakitea gustatuko litzaiekena eta indibidu -ikasleek KWL taula gordehirugarrenean ikasi dutena. (Gaia bukatzean taula bukatuko dute) ala egingo dute beraienOndoren proiektua azalduko die irakasleak-WebQuesta-taldeka egingo dute. irakasgairen portfolioan, gaiaNota: ideia zaparrada eta sekuentziaren plangintza arbelean,arbel ematen den bitarteandigitalean,trasparentzietan edo proiektorea egin daiteke. autoebaluazioa egiteko.2.- Ikerkuntza: WebQuesta, ornodunen sailkapenaAtasa: Ornodunen inguruko katetoen jolasa sortuko dute talde guztiaren artean. Talde 2 saio -Ikasten ikasi -WQaren garapenean -WQa: “NorkTalde bakoitzak dagokion ikerketa egin beharko du eta plantilla bat bete Txikia -Hizkuntza behaketa: taldearen jolasten duornodunei buruzko oinarrizko informazioaz betez: -Gizarte eta funtzionamendua,lana eta katetoetaraSailkapena,argazkiak,ezaugarriak,asmakizunak,beraien inguruko animaliak. hiritartasunekoa. partehartzea. dagokionTaldeak informatika gelara joango dira bi saiotan zehar behar duten -Zientifikoa -talde bakoitzak eginiko dokumentuekin?”informazioa eta argazkiak ateratzeko.Intereneten erabiliko dituzten helbide -Informazioaren dossier. -informatika gelaelektronikoak irakasleak aukeratu ditu.Irakslea beraiei laguntzen egongo da eta trataera etadenek parte hartzen dutela bermatuko du. Informazioa jasotzen duten einean teknologiairakasleak emandako taula horretan sartu eta sailkatuko dute.Txosten horiek Digitalainprimatu eta irakasleari emango dizkiote. -Autonomia -Matematika -Artistikoa3.-Gogoeta: ideien bateratzeaTalde bakoitzeko partaide batekin beste talde bat osatuko dugu eta sarrera Talde 1 saio -Ikasten ikasi -behaketa: talde txikiaren -Bi sarrerako taulabikoitzeko taula beteko dugu ornodunen ezaugarriekin.Bertan ornodunen txikia -Hizkuntza funtzionamendua,lana eta -kañoia edo arbelazpitaldeak agertuko dira (puzzlearen teknika erabiliz). Ondoren proiektore -Gizarte eta partehartzea,eta eztabaidako interaktiboadigitala (kañoia) edo arbel interaktiboa erabiliz antzekotasunak eta hiritartasunekoa. partehartzea.ezberdintasunak eztabaidatuko ditugu.Irakasleak bozeramale moduan parte Taldea- -Zientifikoa -ikasleek sorturikoa:sarrerahartuko du. maila -Informazioaren bikoitzeko taula. trataera eta teknologia Digitala -Autonomia
  4. 4. LHko PROGRAMAZIOA 2008-2009 -Matematika -Artistikoa4.-WQ: Azken emaitza -Ikasten ikasi -ornodunenIkasleak aurreko taldeetara bueltatuz,katetoen karta jolasa egingo dute dagokien Talde 2 saio -Hizkuntza -azken produktua taldearen dossier.ornodunen taldearekin, WQean markatutako orientabideei jarraituz (formato txikia -Gizarte eta -behaketa:talde txikiaren -informatika geladigitala) eta talde barruan sortzen diren zalantzei soluzioa aurkituko diete. Karta hiritartasunekoa. funtzionamendua,lana eta -plastifikatzaileaset-ak inprimatu eta kopiak atera ondoren plastifikatu egingo dituzte.Lana -Zientifikoa bakoitzaren partehartzea -beste geletakobukatzeko,aurkezpen txiki bat egingo dute beste geletan.Jolasa bertan utziko -Informazioaren aurkezpenaren antolakuntzan. kontrol zerrendadiete erabiltzeko.Gelan,liburutegian,..... trataera eta -txostena:beste geletan txostena teknologia aurkezpenaren -kateto jolasa Digitala inguruan:argitasuna,lanaren -Autonomia banaketa,... -Matematika -Artistikoa5.- Gogoeta: ikasitakoaren erabilpena -Ikasten ikasi -tabla KWL taulaInformazio hau erabiliaz,ikasle bakoitzak gaiaren hasieran “gustatuko Indibidu 1 saio -Hizkuntza -zalantza fitxak -zalantza fitxalitzaiokena jakitea” zutabean idatzitakoa birpasatuko du.Hau eginda ala - Gizarte eta -behaketa: talde handian -gaiari loturikoere,erantzuna ez badaki, galdera hori fitxa batean idatzi eta irakasleari emango Hiritartasuna ematen den portaera eta liburuakdio. Taldea- -Digitala partehartzea. -Informatika gelaTxartel guztiak batuko dira zalantza guztiekin eta guztio artean erantzuna maila -Autonomia edo ordenagailuematean saiatuko gara.Erantzunik gabe geratzen diren galderak internet eta -Zientifikoa gelaliburuen bidez erantzuten saiatuko gara. internetarekin.6.- Ebaluazioa -Ikasten ikasi - KWL taulaIrakasleak ebaluatzerakoan ikasleek egunero egin duten lana kontuan izango 1 saio -Hizkuntza -KWL taula -agendadu,taldeko lana,taldeko txostenak,eta azken ekoizpena (lana).Ahozko -Gizarte eta -agenda -autoebaluazioaaurkezpena eta ikerkuntzako eztabaida ere ebaluatzen da. Hiritartasuna. -kontrol zerrenda auto- eta koebaluazioaLana bukatzeko taldeek autoebaluzioa egingo dute eta hobekuntzarako kontrol Talde -Autonomia ebaluazio eta ko-ebaluazioa egiteko controlzerrenda.Azken minutuetan,KWL taula erabiliz,bakoitzak ikasitakoari buruzko txikia -Zientifikoa egiteko. zerrendaerreflexiioa egingo du.Ez badu egiten horren zergatia jarriko du eta -elkarrizketahobekuntzarako helburu bat jarri bere agendan.Irakasleak momentu hau Indibiduberaiekin hitz egiteko eta errefortzu moduan erabiliko du. ala  Erabilitako metodologia ikaskuntza dialogikoan oinarritutakoa da,elkarrizketa erreflexiboa sustatzen duena.Teknika eta estrategia mota ezberdinak erabiliko dira elkarrekintza haunditzeko (taldekatze ezberdinak,ideia zaparrada,puzzlearen teknika,....)  Lan taldeak heterogeneoak izan behar dute sexua , ikaskuntza maila eta kultur jatorriari dagokionez.  Aurretik aipatutako bi irizpideek sekuentziaren jarduera guztietan, aniztasunari arreta izaten laguntzen diete.Ikasle guztiak ikasten eta elkarlanean aritzea bultzatzen dute: laguntza gehien behar duenak, besteen lanaz baliatu ahal izango du eta ulertu edo menperatzen duenak beste hauei azaldu ahal izango die.

×