JARDUERA: Ingurune - LHko 4. maila                  A IRAKASLEAGAIA: Animalia ornodunakDenboralizazioa: 6...
6.-Gaia laburtzeko, kontzeptu-mapa osatzen dute.                     (X)  I-I Kontrol probarako ikas...
* ikasketa dialogikoa*beraien ikasketari buruzko gogoeta2.-* Irakasleak zertan datzan taldeka egingo duten   X     ...
* * beraien ikasketari buruzko gogoeta eta arazoen konponketa * taldean konponketak bilatuz 6.-Hurrengo saioan, zalantz...
* 2.1. Ea sailkatzen dituen izaki bizidun eta bizigabeak irizpide zientifiko sinpleei  jarraituz; adibidez, elikadura mot...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Irakasle estiloa animalia_ornodunak_lh_erantzuna

808 views

Published on

Metodologiari buruzko gogoeta egiteko jarduera. Gaitasunen ikuspuntutik, oso urrun dauden bi irakasle estilo aztertzeko. Jardueraren erantzunak (proposamen posible bat)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Irakasle estiloa animalia_ornodunak_lh_erantzuna

 1. 1. JARDUERA: Ingurune - LHko 4. maila A IRAKASLEAGAIA: Animalia ornodunakDenboralizazioa: 6 orduKODEA: I-I Ikasten ikasteko GaitasunaAut Norberaren Autonomiarako eta Ekimenerako GaitasunaGiz Gizarterako eta Hiritartasunerako GaitasunaHiz Hizkuntza Komunikaziorako GaitasunaZien Zientzia, Teknologia eta Osasun Kulturarako GaitasunaIn-D Informazioa Tratatzeko eta Teknologia Digitala erabiltzeko Gaitasuna Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna Beste gaitasunak Ahozkoaren ulermena Ahozko elkarrekintza Idatziaren ulermena Mintzamena JARDUERAK ETA BALIABIDEAK Idazmena1.-Irakasleak gaia hasteko animalia ornodunak zer X IkIkdiren eta ornodun talde batzuen ezaugarri nagusiak Hizikasiko dituztela jakinarazi die. Animalia ornodunak Zienzer diren azaltzen du.*gaiaren planifikazioa2.-Saio bakoitzaren hasieran, testu liburuan dagoen X X Hizornodun talde bakoitzari buruzko azalpen testua Zienirakurtzen dute eta kontzeptuak argitzen ditu.Zalantzak argitzeko tarte bat uzten du .3.-Irudi eta poster batzuk ikusten dituzte. Hor X X Hizanimaliaren gorputz atalak eta zein ornodun taldea Ziendagokion agertzen dira.4.-Orduan ikasleek ariketa batzuk egiten dituzte (testu X X *I-I??liburutik edo-ta irakasleak proposatutakoak, etxean Hizzein klasean): testuak berriro irakurri eta galderak Zienerantzun, marrazkiak egin, eredu bat jarraituz haiekaukeratutako animalia deskribatu, animaliaksailkatu ornodun taldearen arabera.* segun jarduerak nola dauden planteatuta (estrategiaklantzen badira, goi-mailako buru prozesuak martxanjarri behar badituzte eta ez bakarrik errepikapenak edomakinalki egindako ariketak…)5.-Etxean eguneroko gaia liburuan irakurri eta X X *I-I??azpimarratu behar dute eta aurrekoan aipatutako Hizariketak egingo dituzte. Hurrengo egunean ariketak Zienzuzenduko dira ausaz aukeratutako ikasle batzueigaldetuz.*irakurtzeko estrategiak, baina normalean eramekanikoan egiten da eta ez da aprobetxatzen ideiaksailkatzeko, gaia ateratzeko…Ariketak zuzentzeanikasleek beraien zailtasunetaz gogoeta egin beharkolukete (non, zergatik…),bakarka eta ikasketadialogikoaren bitartez. Erantzun bakarra eta arrazoitugabekoa bultzatzen dugu. B08 Leioa, Hizkuntz komunikaziorako gaitasunak LEHEN HEZKUNTZAKO AHOLKULARIEN TALDEA
 2. 2. 6.-Gaia laburtzeko, kontzeptu-mapa osatzen dute. (X) I-I Kontrol probarako ikasteko baliogarria izango da. Hiz *ezagutza eraikitzen laguntzen du: ideiak sailkatzeko Zien eta erlazionatzeko EBALUAZIOA: -Irakasleak bost galderetako azterketa egiten die eta koadernoak hartzen ditu. Kalifikaziorako balioa: Azterketa (%70) eta koadernoak (%20). -Azterketa gainditu ez dutenek klasean egindako ariketak errepikatuko dituzte eta kontzeptu-mapa kopiatuko dute berriro. -Portaera, interesa... behaketaren bidez kontutan hartzen ditu (%10). *lana kopiatuz eta ariketak errepikatuz ez da lortzen ikasketari buruzko gogoeta egitea (non egon da nire zailtasuna, zergatik ez dut lortu eduki hori barneratzea, zer egin beharko nuke hori gainditzeko… (I-I eta Aut.)BESTE GAITASUNAK: 1. Matematikarako gaitasuna 2. Zientzia, teknologia eta osasun-kulturarako gaitasuna 3. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 4. Ikasten ikasteko gaitasuna 5. Gizarterako eta hiritartasunerako gaitasuna 6. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 7. Kultura humanistiko eta artistikorako gaitasuna JARDUERA: Ingurune - LHko 4. maila B IRAKASLEA GAIA: Animalia ornodunak Denboralizazioa: 10-12 ordu GAIAREN AURKEZPENA Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna Beste gaitasunak Ahozkoaren ulermena Ahozko elkarrekintza Idatziaren ulermena Mintzamena JARDUERAK ETA BALIABIDEAK Idazmena 1.- .*Lehenengo saioan, B irakaslea animalia X X X I-I ornodunei buruzko ideia-jasarekin hasten da gaia. Aut Arbelean esandakoa idazten ditu eta ikasleek Giz ateratzen diren ideiak antolatzeko eta erabilitako Hiz irizpidea konpartitzeko animatzen ditu * Zien ** Orduan, ikusiko dituzten edukiak eta emango dituzten saioak jakinanarazten dizkie. *** Ikasleek beraien agendan taula bat betetzen dute, 1. zutabean gaiari buruz dakitena eta 2. zutabean zer gustatuko zaien jakitea idatziz. Hirugarren zutabea (zer ikasi duten unitatearen zehar *) gaia bukatzean beteko dute. *aurre-ezagutzak atera, ideiak antolatu/erlazionatu /konpartitu… ** Planifikazioa ***aurre-ezagutza, ezagutza berriaren interesa, ikasketari buruzko gogoeta B08 Leioa, Hizkuntz komunikaziorako gaitasunak LEHEN HEZKUNTZAKO AHOLKULARIEN TALDEA
 3. 3. * ikasketa dialogikoa*beraien ikasketari buruzko gogoeta2.-* Irakasleak zertan datzan taldeka egingo duten X Hizproiektua –Webquesta - azaltzen zaie. Talde I-Ibakoitzak lanaren ikuspegi orokorra izango du eta gero Zienikerketa lana egingo dute:Taldeka, animalia ornodun talde bati buruzkooinarrizko informazioa bilatu eta antolatuko dutetxantiloi baten bidez. Informazio hau gelakideekinkonpartituko dute denon artean azken ekoizpenaegiteko: “ Gure animalia ornodunen liburua” osatuduten liburu batzuen bilduma. Bilduma horretan atalezberdinak sartuko dira (nire gustoko animalia, guremaskotak, gure inguruko animaliak eta desagertzekozorian dauden animaliak) eta atalak betetzekoerabiliko den informazioa (animalien sailkapena,argazkiak, ezaugarriak, al zenekien...?, asmakizunak,margozteko aukerak, galdetegiak, aholkuak)* Unitatean zehar egingo den lana (ekoizpena) etajarraituko den prozedura azaltzen da (planifikaziofasea). Ez da komentatzen ikasketa horren helburuaeta ebaluazio prozesua3.-* Taldeak IKT gelara joaten dira 3-4 saiotan X X X Hizinformazioa eta argazkiak Internetetik jasotzeko. In-DIrakasleak lehenago helbideak aukeratu ditu eta I-Iproiektuaren zehar taldeak laguntzen ditu, guztiok Autparte hartzen dutela ziurtatuz. Zien** Informazioa jaso, aztertu eta aukeratu egiten dute. GizHorretarako oinarrizko alderdiak dituen txantiloia,funtzezko galderak (kontrol zerrenda moduanerabiliko dena) eman zaizkie.* **** Txostenak inprimatzen dituzte eta irakaslearikopia bat ematen diote.* Interneten erabilera** Informazioaren trataera***hardware-ren erabilpena*aldamioak erabiliz, info trataera**taldearen lanaren planifikazioa botatzen da faltan:zer, nola, ardurak…* lanaren antolaketa? eta ardurak? aurrera eramatea*Talde lana: eztabaidak, akordioak*Ahozko ulermena eskasa. Interneten bilaketanbaliabideren bat ikus-entzunezkoa izan daiteke4.-Hurrengo saioan, proiektore digitala erabiliz, talde X X Hizguztien artean animalia ornodunen taldeei buruzko Zientaula bat betetzen dute. * * * Berdintasun eta In-Dezberdintasunak eztabaidatzen eta justifikatzen I-Idituzte. Irakaslea moderatzailea izango da. Aut* kontzeptuen erlazioak Giz* eztabaida, akordioak* burua argitu, iritziak arrazoitu5.- * * Ikasle bakoitzak, informazio honekin, bigarren X? X X Hizzutabean idatzi zuena (zer gustatuko zait jakitea) Zienberrikusten du. Oraindik erantzuna ez badauka, fitxa I-Ibatean galdera idatziko du. Bitartean, taldeek Autberaien liburuaren zatia betetzen dute, * sortzen diren Gizzalantzak taldean konpontzen. B08 Leioa, Hizkuntz komunikaziorako gaitasunak LEHEN HEZKUNTZAKO AHOLKULARIEN TALDEA
 4. 4. * * beraien ikasketari buruzko gogoeta eta arazoen konponketa * taldean konponketak bilatuz 6.-Hurrengo saioan, zalantza guztiekiko fitxak batzen X X X Hiz dira eta bateratze-lana egiten dute denon artean Zien erantzunak emateko. * * Erantzuna ez dakitenean, In-D Interneten bidez edo-ta kontsulta-liburuetan I-I bilatuko da. Giz * taldean konponketak bilatuz * * Informazioaren trataera eta Internetaren erabilera 7.-Proiektua bukatzeko, taldeek egindako lana X X X X Hiz aurkezten dute gelakideei eta talde bakoitzako kide Zien banarekin talde berriak osatuko dituzte eskolako I-I geletan “gure animalia ornodunen liburua” Aut bilduma aurkezteko. Liburua etxera eramateko Giz aukera eskainiko diete. * bakoitzaren ardura aurrera eramatea * lana bateratzeko estrategiak (puzzle teknika) * taldean lana antolatu EBALUAZIOA: Irakasleak ikasle bakoitzaren eguneroko lana (%20), azken ekoizpena (“Gure animalia ornodunuen liburua” - %20), ahozko aurkezpena eta ikerketa lanaren ostean egindako eztabaida (%20) kontutan hartuko ditu. Lana burutzeko taldeen auto-ebaluazioa eta hobetzeko proposamenak (%20) egingo dituzte. Horretarako kontrol zerrenda bat izango dute. Bukatzeko ikasle bakoitzak ikasi duenari buruzko gogoeta bat bere agendan faltatzen zitzaien 3. zutabea beteko dute: zer ikasi dudan eta oraindik ikasi ez dudanaren zergatia (%20). Irakasleak aprobetxatzen du batzuekin indartze neurriak adosteko. * * Ebaluaketarako prozesua, egin diren jarduera guztiak, autoebaluaketa eta taldearen ebaluaketa kontutan hartzen dira. Horretarako tresnak eskeintzen dira (kontrol zerrenda). Ebaluaketa formatzailea da: gogoeta eta proposamenak egiten dira. Ikasleek prozesu osoan parte hartzen dute indartze neurriak ere adostuz.BESTE GAITASUNAK: 1. Matematikarako gaitasuna 2. Zientzia, teknologia eta osasun-kulturarako gaitasuna 3. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 4. Ikasten ikasteko gaitasuna 5. Gizarterako eta hiritartasunerako gaitasuna 6. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 7. Kultura humanistiko eta artistikorako gaitasuna 1. Ze metodologiaren bidez lantzen dira hobeto gaitasunak? B irakaslearen metodologiarekin jarduera bakoitzean etekin gehiago ateratzen da ahalik eta gaitasun gehien landuz. 2. Ze gaitasun lantzen dira irakasle bakoitzarekin? (ikusi kolorezko kodea eta emandako azalpena jarduera bakoitzean) 3. Ze ebaluazio motak neurtzen du hobeto ebaluazio irizpide eta adierazleetan ikusten duguna? Gai honetaz, LHko 2. Zikloko ebaluazio irizpidetan ondokoa agertzen da: “2. Animaliak eta landareak identifikatu eta sailkatzen ditu irizpide zientifikoei jarraituz. B08 Leioa, Hizkuntz komunikaziorako gaitasunak LEHEN HEZKUNTZAKO AHOLKULARIEN TALDEA
 5. 5. * 2.1. Ea sailkatzen dituen izaki bizidun eta bizigabeak irizpide zientifiko sinpleei jarraituz; adibidez, elikadura mota, ugalketa forma edo morfologia (izaki bizidunen kasuan), eta gogortasuna. 2.2. Ea agertzen duen landareak eta animaliak zaindu eta kontserbatzeko jokabide aktiboa. ??? * 2.3. Ea ezagutu eta sailkatzen dituen bere inguruko animalia eta landareak, haien ezaugarrien arabera. 2.4. Ea hainbat informazio-iturri, -baliabide eta -euskarri erabiltzen dituen (behaketa zuzena, argazkiak, IKTak, testuak...), bai sailkapenak egiteko, baita egindako lana ezagutzera emateko ere. 2.5. Ea ezagutzen dituen inguruko animalia eta landareak beren habitatean: basoan, ibaian, parkean, putzuan...” **Horiz jarrita dagoena interpretatzen da sartuta dagoela B irakaslearen lanean (segun eta nola egiten duten animalien sailkapena, taulak, prozesatzen duten informazioa....) * Urdinez jarrita dagoena, A irakasleak lantzen duela interpretatzen da, baina nola berak ematen dien informazioa eta jarduera gehienetan ikasleek ez dute informazioa prozesatzen (errepikatzen baizik), beraz, irakasleak azaltzeak ez du ziurtatzen ikasleak egiten gai izango direnik Bi kasuetan edukiak lantzen dira baina erabiliko duten metodologia funtzezkoa izango da ikasleek jarrera aktiboa hartzeko eta batez ere gaitasun batzuk garatzeko (Ikasten ikasi, gizartekoa, autonomia...) Bestaldetik, ez batak ez besteak, nahiz eta Inguruneko gaia izan, ez dute aukera aprobetxatu irteera bat egiteko eta beraien ingurunea arakatzeko. Azken gogoeta izango zen jarduerak/atazak planifikatzen ditugunean kontutan hartu behar ditugula ebaluazio irizpideak eta adierazleak programaziorako proposamen ugari eta zehatzak atera ditzakegulako. Eta bukatzeko, B irakaslearen ebaluazioan aspektu gehiago hartzen dira kontutan (ikusi, kasu bakoitzean egindako gogoeta)4. Prozesuan, ze paper betetzen du irakasleak? Eta ikasleek? -A irakasleak rol aktiboa hartzen du eta ikasleen lana jarduera gehienetan informazioa jasotzea eta errepikatzea izango da (ariketetan egiten diren galderak oso meakanikoak direlako). -B irakaslearen rola aldakorra da, jarduera batzuetan moderatzailea, beste batzuetan baliabideak eskeintzen dituena, partaidetzaren bultzatzailea... Horren bitartez, ikasleek ikas-prozesuan ardura gehiago hartuko dute (lana planifikatzen, informazioa prozesatzen eta horrekin zerbait egiten, ezagutza-eskemak eraikitzen...). B08 Leioa, Hizkuntz komunikaziorako gaitasunak LEHEN HEZKUNTZAKO AHOLKULARIEN TALDEA

×