Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wikis març14

 • Be the first to comment

Wikis març14

 1. 1. Possibilitats educatives de les wikis – Març de 2014 Per Azucena Vázquez Gutiérrez
 2. 2. Wiki: la base de dades en línia més simple que pugui existir. Ward Cunningham
 3. 3. Eina 2.0
 4. 4. Eina 2.0 Web 2.0
 5. 5. Usos educatius de les wikis
 6. 6. Usos per part dels docents. Algunes propostes... Font de la informació
 7. 7. TAULER D'ANUNCIS DEL CLAUSTRE: • Ordres del dia i convocatòries. • Cursos de formació. • Anuncis interns.
 8. 8. REPOSITORI DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS: • Horaris. • RRI. • Normes de manteniment.
 9. 9. REPOSITORI DE CONTINGUTS:
 10. 10. WIKIS DE DEPARTAMENTS:
 11. 11. WIKIS D'ASSIGNATURA:
 12. 12. Wikis de Tutoria:
 13. 13. EDICIÓ COL·LABORATIVA DE CONTINGUT:
 14. 14. PER MOSTRAR APUNTS A L'ALUMNAT:
 15. 15. Usos per part de l'alumnat. Algunes propostes... Font de la informació
 16. 16. ANTOLOGIES De poemes, de cançons...
 17. 17. RECOPILATORIS
 18. 18. APUNTS COL·LABORATIUS
 19. 19. CONSTRUCCIÓ D'UN TEMARI
 20. 20. E-PORTFOLI
 21. 21. GLOSSARI
 22. 22. MOSTRA D'ACTIVITATS
 23. 23. ELABORACIÓ DE TEXTOS
 24. 24. PROJECTES COL·LABORATIUS ENTRE CENTRES Escuelas viajeras
 25. 25. REVISTES O DIARIS:
 26. 26. Educació Especial
 27. 27. Educació Infantil
 28. 28. Educació Primària
 29. 29. Educació Secundària
 30. 30. Batxillerat
 31. 31. Cicles Formatius
 32. 32. Possibilitats educatives de les wikis Què ens aporten?
 33. 33. Possibilitat d'editar la informació entre múltiples usuaris.
 34. 34. Possibilitat de poder accedir a elles des de qualsevol lloc i a qualsevol moment.
 35. 35. Interfície de senzilla edició.
 36. 36. Possibilitat de diferent oferta (gratuïta) de programari per a crear wikis.
 37. 37. Immediatesa entre l'edició i la publicació.
 38. 38. Possibilitat de decidir l'ordre dels continguts.
 39. 39. Existència de pàgines de debat per cada pàgina de la wiki.
 40. 40. Programari per a la creació de wikis
 41. 41. PiratePad
 42. 42. A treballar!
 43. 43. Fonts consultades: • Eduwikis en el aula.
 44. 44. Moltes gràcies! azuvazgut@gmail.com @azuvazgut

×