Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminari ei fecc_public

468 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminari ei fecc_public

 1. 1. Recursos i estratègies TIC per a lEducació Infantil Barcelona, 28 de Febrer de 2013
 2. 2. PDI / SPI
 3. 3. Pe r Pe re M rq uè s aCo m p a ra tiv a XTEC
 4. 4. 1 .0 0 1 Re c u rs o s p e r a fe r la PDI m é s e fic a ç
 5. 5. EINES 2.0...
 6. 6. EINES 2.0... SÓNAQUELLES QUECARACTERITZEN LA WEB 2.0...
 7. 7. WEB 1.0 Pe r L. Fis c h e r
 8. 8. WEB 2.0
 9. 9. WEB 2.0
 10. 10. FILOSOFIA 2.0...
 11. 11. AULA 2.0...
 12. 12. EDUCACIÓ 2.0... ROLS!METODOLOGIA!
 13. 13. ELS BLOCS• Blocs descola:http://blocs.xtec.cat/blocrosercapdevilapolinya/
 14. 14. ELS BLOCS• Blocs de cicle: http://infantilpauromeva.blogspot.com/
 15. 15. ELS BLOCS• Qui gestiona el bloc? http://noticiucas.blogspot.com/
 16. 16. ELS BLOCS•Teresa Vallès: http://p-3informatica-12-13.blogspot.com.es/
 17. 17. ELS BLOCS
 18. 18. ELS BLOCS
 19. 19. ELS BLOCS• Com podem fer blocs?
 20. 20. ELS BLOCS• Com podem fer blocs?
 21. 21. ELS BLOCS• Com podem fer blocs?
 22. 22. LES WIKIS
 23. 23. LES WIKIS• Wiki dels insectes
 24. 24. LES WIKIS
 25. 25. COM FER WIKIS?
 26. 26. PROJECTES COL·LABORATIUS
 27. 27. ELS MARCADORS SOCIALS
 28. 28. ESPAIS IRECURSOS EN LÍNIA
 29. 29. IMATGES
 30. 30. Banco deimágenes y sonidos
 31. 31. VÍDEOS
 32. 32. PODCAST
 33. 33. ACTIVITATS
 34. 34. PROGRAMARI GRATUïT
 35. 35. DUBIDÚ
 36. 36. TUX PAINT
 37. 37. ABC PINT
 38. 38. ABC PINT•Identificar cada lletra amb el seu so i amb una imatge que comenciper aquesta lletra.•Cerca una lletra a partir del seu so.•Ordenar lletres per a construir el nom duna imatge o duna paraulaque sacaba de dictar.•Identificar cada lletra amb el seu so.
 39. 39. 123 PINT
 40. 40. 123 PINT•Seleccionar un número i veure com apareix el nombre delementsindicat.•Comptar elements i seleccionar el número que representa laquantitat.•Seleccionar la quantitat delements que ens indica un número.•Ordenar els números.•Escoltar el nom dun número i seleccionar-lo.
 41. 41. GCOMPRIS
 42. 42. NAVEGADORS INFANTILS
 43. 43. Algunespropostes...
 44. 44. En e d uc a c ió , m illo r s um a r
 45. 45. WebQuest
 46. 46. Creació de contes
 47. 47. Creació de contes
 48. 48. Creació dun canal de TV• h ttp ://a n itu ri.w o rd p re s s .c o m /
 49. 49. Creació dun programa de ràdio• Ra d io So lid a ria Am ig a
 50. 50. AuTIC• Ja um e Villa rre a l, Sa le s ia n s d e M ta ró a
 51. 51. El nostre grup
 52. 52. El nostre gruph ttp s ://g ro u p s .g o o g le .c o m /g ro u p /tic _a _in fa n ti
 53. 53. El nostre grup
 54. 54. El nostre grup
 55. 55. El nostre grup
 56. 56. El nostre grup
 57. 57. El nostre grupa zu v a zg u t@ g m a il.c o m
 58. 58. Moltesgràcies!!!! a zu v a zg u t@ g m a il.c o mAzu c e n a Vá zq u e z Gu tié rre z Am b la c o l·la b o ra c ió d e @ p e p h e rn a n d e z @ m a p p o @ d s o b rin o

×