Loe Rul

1,252 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,252
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Loe Rul

 1. 1. LOE. Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació
 2. 2. PREAMBUL <ul><li>Importància personal i social de l’educació </li></ul><ul><li>INDIVIDUAL: personalitat, capacitats, comprensió realitat </li></ul><ul><li>SOCIAL: transmissió i renovació de coneixements i valors </li></ul>
 3. 3. Títol preliminar Capítol I: Principis educació <ul><li>Qualitat, igualtat oportunitats, integració, compensació, flexibilitat (diversitat alumnat) </li></ul><ul><li>Valors: llibertat, responsabilitat, solidaritat, tolerància, igualtat, respecte, justícia, igualtat sexes </li></ul><ul><li>Educació permanent, orientació, esforç i motivació </li></ul><ul><li>Autonomia escola, participació, prevenció conflictes </li></ul><ul><li>Reconeixement funció docent </li></ul><ul><li>Foment recerca, innovació i avaluació </li></ul><ul><li>Cooperació a tots els nivells </li></ul>
 4. 4. Capítol I: Fins educació <ul><li>Desenvolupament personalitat i capacitats </li></ul><ul><li>Respecte a drets individuals </li></ul><ul><li>Tolerància i llibertat dintre principis democràtics </li></ul><ul><li>Responsabilitat, mèrit i esforç individuals </li></ul><ul><li>Pau, drets humans, vida en comú, cohesió social, cooperació, respecte natura i sostenibilitat </li></ul><ul><li>Autoaprenentatge, iniciativa personal </li></ul><ul><li>Pluralitat lingüística i cultural de Espanya </li></ul><ul><li>Hàbits intel·lectuals, tècniques treball, coneixements, hàbits saludables </li></ul><ul><li>Preparació per activitats professionals, exercici ciutadania </li></ul>
 5. 5. Poders públics, atenció prioritària a factors relacionats amb qualitat: <ul><li>Qualificació i formació professorat </li></ul><ul><li>Treball docent i equips </li></ul><ul><li>Dotació de recursos educatius </li></ul><ul><li>Recerca, innovació i experimentació </li></ul><ul><li>Lectura i biblioteques </li></ul><ul><li>Autonomia de gestió </li></ul><ul><li>Funcions directiva i inspectora </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul>
 6. 6. Capítol II: L’organització dels ensenyaments al llarg de la vida <ul><li>ENSENYAMENTS: infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional, idiomes, arts, esports, adults, universitat </li></ul><ul><li>Educació bàsica (EB): primària i ESO </li></ul><ul><li>Educació secundària: ESO i postobligatòria (batxillerat, FP-M, Arts-M i Esports-M </li></ul><ul><li>Educació universitària: ensenyaments universitaris, FP-S, Art-S, Esports-S. </li></ul><ul><li>Ensenyaments especials: idiomes, arts, esports </li></ul><ul><li>Educació a distància, suport i atenció específica </li></ul>
 7. 7. Educació Bàsica <ul><li>Obligatòria i gratuïta per a totes les persones </li></ul><ul><li>10 anys, entre els 6 i els 16 (i fins als 18) </li></ul>Educació durant la vida <ul><li>Dret educació durant la vida: adquirir, actualitzar, completar, ampliar coneixements, destreses personals i professionals </li></ul><ul><li>Administracions: informació, oferta, promoció </li></ul>
 8. 8. Capítol III: Currículum <ul><li>Currículum: conjunt d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes, criteris d’avaluació dels ensenyaments </li></ul><ul><li>La norma fixa els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments mínims: </li></ul><ul><li>>55% dels horaris escolars CCAA amb llengua cooficial </li></ul><ul><li>>65% dels horaris escolars CCAA sense llengua cooficial </li></ul><ul><li>AAEE establiran el currículum; els centres docents el desenvoluparan i completaran </li></ul><ul><li>Els títols: Estat, homologa. AAEE, expedeix. </li></ul>
 9. 9. Capítol IV: Cooperació entre AAEE <ul><li>Conferència sectorial d’educació. Concertació de criteris i objectius comuns per millorar la qualitat. </li></ul><ul><li>AAEE i Ajuntaments concert de criteris i objectius per la qualitat </li></ul><ul><li>CCAA podran delegar competències de gestió de determinats serveis educatius als municipis </li></ul><ul><li>Cooperació entre administracions: acords i convenis </li></ul><ul><li>Compartir informació </li></ul>
 10. 10. Titol I: Els ensenyament i la seva ordenació Capítol I: Educació Infantil <ul><li>Educació infantil: etapa educativa voluntària de 0 a 6 anys. Cooperació amb les famílies </li></ul><ul><li>OBJECTIUS (desenvolupament de capacitats) </li></ul><ul><li>>Conèixer el cos propi i dels altres </li></ul><ul><li>>Observar i explorar l’enton proper </li></ul><ul><li>>Adquirir autonomia </li></ul><ul><li>>Desenvolupar capacitats afectives </li></ul><ul><li>>Relacionar-se amb els altres. Conviure </li></ul><ul><li>>Desenvolupar habilitats comunicatives </li></ul><ul><li>>Iniciar-se en habilitats lògiques i matemàtiques, lecto-escriptura, moviment, gestualiat i ritme </li></ul>
 11. 11. Ordenació i principis <ul><li>E. Infantil: dos cicles. Primer (0-3 anys), segon (3-6 anys) </li></ul><ul><li>Fites del dos cicles: afectivitat, moviment, hàbits, comunicació, llenguatge, socialitat, medi, autoimatge, autonomia </li></ul><ul><li>Continguts: ordenats en àrees i desenvolupats globlament </li></ul><ul><li>AAEE. Segon cicle: inici llengua estrangera al segon cicle, foment lectura i escriptura, mates, TIC, comunicació i expressió visual i plàstica </li></ul><ul><li>Mètodes: experiències, joc, ambient d’autoestima i integració social </li></ul><ul><li>AAEE. Continguts del primer cicle i regulació dels requisits dels centres amb primer cicle, increment de places </li></ul><ul><li>Segon cicle EI: gratuït (educació pública i concerts privada) </li></ul><ul><li>Centres podran oferir: el primer cicle, el segon o tots dos </li></ul>
 12. 12. Capítol II. Educació primària <ul><li>E.Primària. 6 cursos entre els 6 i els 12 anys </li></ul><ul><li>Finalitat. Educació pel desenvolupament personal, adquirir habilitats culturals bàsiques: expressió i comprensió oral, lectura, escriptura, càlcul, habilitats socials, hàbits de treball i estudi, sentit artístic, creativitat i afectivitat. </li></ul><ul><li>Activitat educativa. Integració d’experiències i aprenentatges adaptada a l’edat. </li></ul>
 13. 13. Objectius (capacitats) <ul><li>Conèixer i apreciar valors i normes de convivència, ciutadania i drets humans. Actuar en conseqüència </li></ul><ul><li>Desenvolupar hàbits de treball individual i equip, d’esforç i responsabilitat. Actituds de autoconfiança, sentit crític, iniciativa, curiositat, interès i creativitat </li></ul><ul><li>Adquirir habilitats en relació als conflictes </li></ul><ul><li>Conèixer i respectar diferències culturals i personals, la igualtat de drets i respectar persones discapacitades </li></ul><ul><li>Conèixer i emprar la llengua castellana i la cooficial i desenvolupar hàbits de lectura </li></ul><ul><li>Adquirir competència comunicativa bàsica en una llengua estrangera: expressar i comprendre missatges senzills </li></ul><ul><li>Desenvolupar competències matemàtiques bàsiques, resolució de problemes, càlcul... Aplicables </li></ul><ul><li>Conèixer i valorar entorn natural i social </li></ul><ul><li>Iniciació TIC </li></ul><ul><li>Ed. Artística: utilització representacions i expressions </li></ul><ul><li>Valorar higiene i salut. Educació física i esport </li></ul><ul><li>Conèixer i valorar els animals i la seva cura </li></ul><ul><li>Afectivitat. Educació vial </li></ul>
 14. 14. Organització <ul><li>Tres cicles de dos anys acadèmics </li></ul><ul><li>Àrees: </li></ul><ul><li>> Llengua castellana i literatura i, en el seu cas, llengua cooficial i literatura </li></ul><ul><li>>Llengua estrangera </li></ul><ul><li>>Matemàtiques </li></ul><ul><li>>Coneixement Medi natural, social i cultural </li></ul><ul><li>>Educació Artística </li></ul><ul><li>>Educació física </li></ul><ul><li>>En un dels cursos del tercer cicle: Educació per la ciutadania i drets humans </li></ul><ul><li>AAEE: al tercer cicle es podrà afegir una segona llengua estrangera </li></ul><ul><li>Especial atenció les àrees instrumentals </li></ul><ul><li>L’acció tutorial orientarà el procés eduatiu </li></ul>
 15. 15. Principis pedagògics <ul><li>DOCÈNCIA </li></ul><ul><li>Diversitat de l’alumnat. Individualització. Prevenció dificultats aprenentatge i reforçaments </li></ul><ul><li>Èmfasi en la comprensió lectora, expressió oral i escrita, comunicació audiovisual, TIC, educació en valors. Eixos tranversals de totes les àrees </li></ul><ul><li>Temps diari a l’hàbit de lectura </li></ul><ul><li>AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>Continua i global. </li></ul><ul><li>En podrà romadre 1 curs més. Pla recuperació </li></ul><ul><li>Informe d’etapa: aprenentatges, objectius i competències bàsiques assolides </li></ul><ul><li>Avaluació diagnòstica. 4 Primària. Caràcter formatiu i orientador per als centres, informatiu per a les famílies i la comunitat educativa </li></ul>
 16. 16. Capítol III. ESO <ul><li>ESO: 4 cursos, entre els 12 i els 16 anys </li></ul><ul><li>Finalitat. Formació humanística, artística, científica i tecnològica; desenvolupar hàbits d’estudi i treball; preparació per a estudis posteriors i inserció laboral; formar en l’exercici de drets i obligacions cíviques. </li></ul><ul><li>ESO. Educació comuna i diversa dels alumnes. Especial atenció a l’orientació. </li></ul><ul><li>AAEE. Mesures de diversitat: adaptacions currículum, integració de matèries en àmbits, agrupaments flexibles, desdoblaments, optatives, reforçaments, programes personalitzats alumnat NEE </li></ul><ul><li>Centres: autonomia organització grups i matèries per assolir els objectius de l’ESO </li></ul>
 17. 17. Objectius <ul><li>Conèixer i apreciar valors i normes de convivència, ciutadania i drets humans. Actuar en conseqüència </li></ul><ul><li>Desenvolupar hàbits de treball individual i equip, d’esforç i responsabilitat. Actituds de autoconfiança, sentit crític, iniciativa, curiositat, interès i creativitat </li></ul><ul><li>Adquirir habilitats en relació als conflictes </li></ul><ul><li>Conèixer i respectar diferències culturals i personals, la igualtat de drets i respectar persones discapacitades </li></ul><ul><li>Conèixer i emprar la llengua castellana i la cooficial i desenvolupar hàbits de lectura </li></ul><ul><li>Adquirir competència comunicativa bàsica en una llengua estrangera: expressar i comprendre missatges senzills </li></ul><ul><li>Desenvolupar competències matemàtiques bàsiques, resolució de problemes, càlcul... Aplicables </li></ul><ul><li>Conèixer i valorar entorn natural i social </li></ul><ul><li>Iniciació TIC </li></ul><ul><li>Ed. Artística: utilització representacions i expressions </li></ul><ul><li>Valorar higiene i salut. Educació física i esport </li></ul><ul><li>Conèixer i valorar els animals i la seva cura </li></ul><ul><li>Afectivitat. Educació vial </li></ul>
 18. 18. ORGANITZACIÓ: cursos 1,2,3 <ul><li>MATÈRIES: tots els cursos </li></ul><ul><li>> Llengua castellana i literatura i, en el seu cas, llengua cooficial i literatura </li></ul><ul><li>>Llengua estrangera </li></ul><ul><li>> Matemàtiques </li></ul><ul><li>> Ciències Naturals (3r. Desdoblament: Biologia i geologia; física i química) </li></ul><ul><li>> Ciències Socials, geografia i història </li></ul><ul><li>>Educació plàstica i visual </li></ul><ul><li>>Música </li></ul><ul><li>>Tecnologia </li></ul><ul><li>> Educació física </li></ul><ul><li>Les matèries en negreta seran cursades per tots els alumnes en cada curs </li></ul><ul><li>En un dels tres cursos tots els alumnes cursaran Educació per a la ciutadania i drets humans </li></ul><ul><li>Matèries optatives alguna matèria en el conjunt dels 3 cursos (2a llengua estrangera, cultura clàssica...) </li></ul><ul><li>AAEE podran incloure 2a llengua estrangera com. a matèria troncal </li></ul><ul><li>A 1r i 2n els alumnes cursaran màxim de 2 matèries mes que a la Primària </li></ul><ul><li>A totes matèries: comprensió oral i escrita, TIC, valors, audiovisual </li></ul><ul><li>Programes de reforçament </li></ul>
 19. 19. ORGANITZACIÓ: curs 4t <ul><li>MATÈRIES: </li></ul><ul><li>> Llengua castellana i literatura i, en el seu cas, llengua cooficial i literatura </li></ul><ul><li>>Llengua estrangera </li></ul><ul><li>>Matemàtiques </li></ul><ul><li>>Ciències Socials, geografia i història </li></ul><ul><li>>Educació física </li></ul><ul><li>-Educació ético-cívica </li></ul><ul><li>A més els alumnes cursaran 3 de les següents matèries: </li></ul><ul><li>> Biologia i geologia </li></ul><ul><li>>Física i química </li></ul><ul><li>>Educació plàstica i visual </li></ul><ul><li>>Informàtica </li></ul><ul><li>>Llatí </li></ul><ul><li>> Música </li></ul><ul><li>>Segona llengua estrangera </li></ul><ul><li>>Tecnologia </li></ul><ul><li>Matèries optatives: una o més (AAEE) </li></ul><ul><li>Matèria Educ. ètico-cívica, especial atenció igualtat home/dona </li></ul><ul><li>AAEE podran incloure 2a llengua estrangera com. a matèria troncal </li></ul><ul><li>A totes matèries: comprensió oral i escrita, TIC, valors, audiovisual </li></ul><ul><li>Programes de reforçament </li></ul><ul><li>Caràcter orientador: estudis postobligatoris i vida laboral. Organit. matèries </li></ul>
 20. 20. Principis pedagògics <ul><li>DOCÈNCIA </li></ul><ul><li>Diversitat de l’alumnat. Individualització. Prevenció dificultats aprenentatge i reforçaments. </li></ul><ul><li>Autoaprenentatge i treball en equip </li></ul><ul><li>Èmfasi en la lectura (totes les matèries), expressió oral i escrita, comunicació audiovisual, TIC, educació en valors. Eixos tranversals de totes les àrees </li></ul><ul><li>Primers cursos: professors impartiran més d’una matèria a un mateix grup d’alumnes (amb qualificació deguda) </li></ul><ul><li>Tutoria personal dels alumnes i orientació (fonamental) </li></ul><ul><li>Programes diversificació curricular : (fita: assolir GES) </li></ul><ul><li>>diversificació curricular des de 3r per a determinats alumnes (referent, mínims) </li></ul><ul><li>>Alumnes repetidors sense condicions per fer 3r, poden.. Programes de diversificació curricular, prèvia avaluació </li></ul>
 21. 21. ORGANITZACIÓ: 4t curs <ul><li>AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>Continua i diferenciada (matèries currículum) </li></ul><ul><li>Promoció de curs : decisió col·legiada professors alumne. Referents: objectius. </li></ul><ul><li>>Promoció curs: superació objectius matèries cursades o insuficient en dos matèries </li></ul><ul><li>>Repetició curs: insuficient en 3 o més matèries. Excepcions motivades equip docent </li></ul><ul><li>>AAEE. Proves extraordinàries per a recuperar matèries </li></ul><ul><li>>Promocionar sense superar totes les matèries: reforçaments </li></ul><ul><li>Obtenció GES: decisió col·legiada professors alumne. Referents: objectius i competències bàsiques </li></ul><ul><li>Repetició: 1 vegada, mateix curs i 2 al llarg de l’etapa. 4t: 2 vegades sinó hi ha repetició anterior </li></ul><ul><li>Alumnes al final ESO no GES: prova extraordinària de les matèries no superades </li></ul><ul><li>Alumnes programes diversitat: avaluació objectius etapa i criteris avaluació dels respectius programes </li></ul><ul><li>Avaluació diagnòstica de Cb. 2n ESO. Caràcter formatiu i orientador per als centres, informatiu per a les famílies i la comunitat educativa </li></ul>
 22. 22. Programes qualificació professional inicial (pqpi) <ul><li>AAEE pqpi. Alumnat >16 anys (fets abans 31.12...) sense GES. Excepció amb alumnat amb 15 anys </li></ul><ul><li>Objectiu : alumnat assoleixi competències professionals (Catàleg Nacional Qualificacions Professionals Llei 5/2002, 19.06). Inserció laboral i estudis </li></ul><ul><li>PQPI: 3 tipus de mòduls : </li></ul><ul><li>>Del catàleg </li></ul><ul><li>>Generals: ampliar Cb i inserció laboral </li></ul><ul><li>>Voluntari: obtenció GES (succesiu o simultani). </li></ul><ul><li>Alumnat que superi mòduls obligatoris dels PQPI: certificació professional (relació amb el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació professional </li></ul><ul><li>Oferta PQPI: centres educatius, ajuntaments, associacions professionals, ONG, empresaris, sindicats (coord. AAEE) </li></ul>
 23. 23. Títol Graduat ESO <ul><li>GES: alumnat que assoleixi les Cb i els objectius de l’etapa </li></ul><ul><li>GES: permet accedir als Batxillerat, FP-M, cicles de grau mitjà d’arts plàstiques, disseny, esports i al món laboral </li></ul><ul><li>No GES: certificat d’escolaritat en què constaran els anys cursats. </li></ul>
 24. 24. Capítol IV: Batxillerat (*) <ul><li>PRINCIPIS GENERALS: </li></ul><ul><li>Proporcionar maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats per a funcions socials, incorporació a la vida activa i l’accés a l’educació superior </li></ul><ul><li>Accés al Batxillerat: alumnat amb GES </li></ul><ul><li>Batxillerat: 2 cursos, amb modalitats diferents (especialitats: criteris personals i socials) </li></ul><ul><li>Alumnes poden cursat Batxillerat: 4 anys </li></ul><ul><li>(*) Modificació per RD 1467/2007, de 2 de novembre </li></ul>
 25. 25. Objectius: desenvolupar capacitats <ul><ul><li>Excercici ciutadania democràtica: cívilitat responsable. </li></ul></ul><ul><ul><li>Consolidar maduresa personal i social: acció autònoma i responsable amb esperit crític. Preveure i resodre conflictes </li></ul></ul><ul><ul><li>Hàbits de lectura, estudi i disciplina </li></ul></ul><ul><ul><li>Domini Llengua castellana i la cooficial: oral i escrita </li></ul></ul><ul><ul><li>Expressió fluïda i correcta en 1 o més ll. Estrangeres </li></ul></ul><ul><ul><li>Emprar TIC amb solvència i responsabilitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Conèixer i valorar realitats món contemporani: evolució </li></ul></ul><ul><ul><li>Habilitats amb conexements científics i tecnològics (modalitat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mètode científic. Recerca. Medi ambient </li></ul></ul><ul><ul><li>Esperit emprenedor: creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball... </li></ul></ul><ul><ul><li>Sensibilitat artística i literaria. Criteri estètic </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació física i esports: desenvolupament personal i social </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació vial: actituts de respecte i prevenció </li></ul></ul>
 26. 26. Organització. <ul><li>Modalitats : Arts, Ciències i Tecnologia, Humanitats i C. Socials </li></ul><ul><li>Batxillerat: matèries comunes, de modalitat i optatives </li></ul><ul><li>GE : ordenació batxillerats </li></ul><ul><li>Alumnes : elecció matèries i de vies de les modalitats. AAEE facilitaran als alumnes cursar matèries en altres centres (educació a distància) </li></ul><ul><li>Matèries comunes: Llengua castellana i Literatura i de la llengua cooficial, Llengua estrangera, Ciències Món contemporani, EF, Filosofia i ciutadania, Història filosofia, Història Espanya </li></ul><ul><li>Matèries optatives : AAEE. Concreció al PE de centre </li></ul><ul><li>GE i CCAA: reconeixement entre estudis BATX i CF-M, en casos sense titulacions. </li></ul>
 27. 27. Principis Pedagògics <ul><li>Activitats educatives : capacitat autoaprenentatge, treball equip, emprar metodologies de recerca </li></ul><ul><li>AAEE: promoció activitats interessants, hàbits lectura, capacitat d’expressió en públic </li></ul>
 28. 28. Avaluació i promoció <ul><li>Avaluació aprenentatge : contínua i diferenciada per matèries. </li></ul><ul><li>Superació matèries. Professor de matèria decideix la superació per l’alumne dels objectius </li></ul><ul><li>Promoció . De 1r a 2n amb tot aprovat o 2 matèries suspeses. Matricularse a 2n de les matèries pendents de 1r. Activitats de recuperació i avaluació de les matèries pendents </li></ul><ul><li>Alumnes podran fer prova extraordinària de matèries no superades </li></ul>
 29. 29. Títol de Batxiller <ul><li>Alumnes que superin el Batx (avaluació positiva de totes les matèries de l’etapa) en qualsevol modalitat rebran el títol de Batxiller amb efectes laborals i acadèmics </li></ul><ul><li>Títol de Batx faculta per accedir a l’educació superior </li></ul>Prova accés universitat <ul><li>Superació prova única. Validesa per accedir a les titulacions de les universitats espanyoles </li></ul><ul><li>AAEE i universitats ordenaran les proves </li></ul><ul><li>Alumnes d’altres països UE accés previ conveni </li></ul>
 30. 30. Capítol V: Formació professional <ul><li>PRINCIPIS GENERALS </li></ul><ul><li>>Capacitació per exercir professions, accés a la feina... </li></ul><ul><li>>Preparar alumnat en un camp professional i adaptació a modificacions laborals </li></ul><ul><li>>FP: conjunt de cicles formatius (organització modular, duració variable i continguts teòrics i pràctics) </li></ul><ul><li>>FP: cicles de grau mitjà i superior (Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals) </li></ul><ul><li>>GE (consulta CCAA) establirà les titulacions i currículum </li></ul>
 31. 31. Objectius <ul><li>Desenvolupar competència general segons estudis </li></ul><ul><li>Comprendre trets i organització sector productiu i mecanisme d’inserció professional, legislació laboral, drets i obligacions </li></ul><ul><li>Aprendre autònom i treball equip, prevenció i resolució conflictes. Igualtat oportunitats H/D </li></ul><ul><li>Treball amb seguretat i salut. Prevenció riscos </li></ul><ul><li>Identitat professional motivadora d’aprenentatges i adaptacions per canvi social i productiu </li></ul><ul><li>Esperit emprenedor i iniciativa </li></ul>
 32. 32. Condicions d’accés <ul><li>Cursar FP-M: títol de Graduat ESO </li></ul><ul><li>Cursar FP-S: títol de Batxiller </li></ul><ul><li>També accés amb superació de prova (AAEE): </li></ul><ul><li>>FP-M: 17 anys edat. </li></ul><ul><li>>FP-S: 19 anys edat (o 18 amb títol de Tècnic amb especialitat relacionada) </li></ul><ul><li>Exempció: superació programes Qualificació inicial, cicle formatiu grau mitjà, certificat professional </li></ul>Contingut i organització oferta <ul><li>AAEE programar oferta </li></ul><ul><li>Currículum: inclourà part pràctica (exempció casos) </li></ul><ul><li>FP inclourà continguts científics, tecnològics i organitzatius </li></ul>
 33. 33. Títols i convalidacions <ul><li>Avaluació del cicles formatius per mòduls professionals </li></ul><ul><li>Superació del cicle formatiu: avaluació positiva en tots els mòduls del cicle. </li></ul>Avaluació <ul><li>Superació FP-M: títol de Tècnic de la corresponent professió </li></ul><ul><li>El tílol de Tècnic (alumnat amb FP-M): accés a totes les modalitats de Batx. </li></ul><ul><li>Superació FR-S: títol de Tècnic Superior: accés a estudis universitaris a determinar (convalidacions) </li></ul><ul><li>No superació de FP: certificat acadèmic dels mòduls superats </li></ul>
 34. 34. Capítol VI: ensenyaments artístics <ul><li>Secció I: Música i dansa </li></ul><ul><li>Secció II: Arts plàstiques i disseny </li></ul><ul><li>Secció III: Arts superiors </li></ul>Capítol VII: ensenyaments idiomes Capítol VIII: ensenyaments esportius Capítol IX: ensenyaments adults
 35. 35. Títol II: Equitat Educació Capítol I: Alumnat necessitat específica de suport educatiu <ul><li>Secció I: Alumnat NEE </li></ul><ul><li>Secció II: Alumnat altes capacitats intel·lectuals </li></ul><ul><li>Secció III: Alumnat amb integració tardana al SEE </li></ul>Capítol II: Compensació desigualtats <ul><li>Igualtat oportunitats </li></ul><ul><li>Beques i ajuts a l’estudi </li></ul>
 36. 36. Capítol III: Escolarització en centres públics i privats concertats <ul><li>Admissió d’alumnes: AAEE regulació. Principis: dret educació, igualtat, no discriminació, llibertat elecció, distribució </li></ul><ul><li>Criteris de prelació: germans, domicili, renda, discapacitat </li></ul><ul><li>Adscripció de centres </li></ul><ul><li>Matrícula centre: projecte educatiu /drets alumnes i famílies </li></ul>Capítol IV: premis, concursos i reconeixements
 37. 37. <ul><li>Programació ensenyament </li></ul><ul><li>Avaluació aprenentatge i de l’ensenyament </li></ul><ul><li>Tutoria alumnat, direcció aprenentatge </li></ul><ul><li>Orientació educativa, acadèmica, professional </li></ul><ul><li>Promoció i participació en act. Complementàries </li></ul><ul><li>Informació periòdica a famílies sobre alumnes </li></ul><ul><li>Coordinació activitats docents </li></ul><ul><li>Participació activitat centre, avaluació, recerca </li></ul><ul><li>Col·laboració i treball equip </li></ul>Títol III: Professorat Capítol I: Funcions professorat
 38. 38. Capítol II: Professorat ensenyaments <ul><li>EI: EI-CI: mestres EI o equivalent i altre personal </li></ul><ul><li>EI-C2: mestres EI i suport de mestrs d’altres especialitats. </li></ul><ul><li>EPRI: mestre o títol de grau equivalent (habilitació titulacions universitàries...). Música, EF, idiomes: mestres especialitzats. </li></ul><ul><li>ESO: llicenciat, ingenier, arquitecte. Àrees </li></ul><ul><li>FP: Id ESO. Exepció mòduls: especialistes laborals </li></ul>
 39. 39. Capítol III: Formació professors <ul><li>Formació inicial </li></ul><ul><li>Incorporació a la docència en centres públics: tutoria </li></ul><ul><li>Formació permanent </li></ul>Capítol IV: Reconeixement, suport i valoració professorat <ul><li>Protecció jurídica, cobertura responsabilitat civil </li></ul><ul><li>Reconeixement funció tutorial, innovació , llicències retribuïdes, altres </li></ul><ul><li>Avaluació funció pública docent: plans avaluació </li></ul>
 40. 40. Títol IV: Centres docents Capítol I: Principis generals <ul><li>Règim jurídic: LODE, LO 5/2002 FP... </li></ul><ul><li>Classificació: públics i privats (concertació) </li></ul><ul><li>Programació xarxa centres </li></ul><ul><li>Accesibilitat </li></ul>Capítol II: Centres públics <ul><li>Denominació: escoles infantils, col·legis educació primària (col·legis d’EI i PRI), instituts d’educació secundària </li></ul><ul><li>Mitjans materials i humans: AAEE proveiran </li></ul><ul><li>Biblioteques escolars </li></ul>
 41. 41. Capítol III: centres privats <ul><li>Llibertat de denominació (no confusió amb públics) </li></ul><ul><li>Caràcter propi (límit Constitució i lleis) </li></ul>Capíto IV: centres privats concertats <ul><li>Concerts: requisits </li></ul><ul><li>Mòduls de concert: còmput (salaris personal –pagament delegat- docent, quota patronal a SS, despeses PAS, manteniment, conservació i funcionament </li></ul>
 42. 42. Títol V:Participació, autonomia i govern dels centres Capítol I: Participació, funcionament i govern dels centres <ul><li>Principis: participació, llibertat, responsabilitat... </li></ul><ul><li>Participació a través CE </li></ul><ul><li>Participació docents: claustre, coordinació docent, equips docents de curs </li></ul><ul><li>Participació alumnat (AAEE), famílies </li></ul>
 43. 43. Capítol II: autonomia centres <ul><li>Autonomia pedagògica, orgaitzativa i de gestió (marc legislatiu) </li></ul><ul><li>Elaboració i aprovació: PE, PG, RRI </li></ul><ul><li>AAEE facilitaran autonomia gestió recursos </li></ul><ul><li>Autonomia experimentació (autorització) </li></ul><ul><li>PE : valors, objectius, prioritats, currículum, diversitat alumnat, acció tutorial, convivència </li></ul><ul><li>Recursos : AAEE recursos generals i singulars </li></ul><ul><li>PG: economia. AAEE delegar competencies en béns, contractació obres, serveis, suministraments (RDL2/2000,16.06) </li></ul><ul><li>RRI: </li></ul><ul><li>PA : </li></ul>
 44. 44. Capítol III: Òrgans col·legiats de govern i de coordinació docent dels centres públics <ul><li>Secció I: Consell escolar: </li></ul><ul><li>> Composició : </li></ul><ul><li>a.Direcció: 2 + Secretari (sense vot) </li></ul><ul><li>b.Docents: >1/3 del total </li></ul><ul><li>c.Pares/mares i alumnat: >1/3 del total </li></ul><ul><li>d.PAS: 1 </li></ul><ul><li>e.Ajuntament: 1 </li></ul>
 45. 45. <ul><li>Secció I: Consell escolar : </li></ul><ul><li>> Competències : </li></ul><ul><li>a. Aprovar i avaluar docs gestió centre </li></ul><ul><li>b. Conèixer: candidatures i projectes direcció, així com. resolució conflictes disciplinàris </li></ul><ul><li>c. Participar en selecció director </li></ul><ul><li>d. Decidir admissió alumnat </li></ul><ul><li>e. Proposar mesures a favor convivència </li></ul><ul><li>f. Promoure convervació i millora instal·lacions </li></ul><ul><li>g. Analitzar i valorar funcionament i rendiment centre </li></ul><ul><li>h. Elaborar propostes i informes </li></ul>
 46. 46. <ul><li>Secció II: Claustre professors : òrgan de participació dels docents en el govern del centre </li></ul><ul><li>> Composició : </li></ul><ul><li>Presidit pel director i integrat per tots els professors del centre </li></ul>
 47. 47. <ul><li>Secció II: Claustre professors : </li></ul><ul><li>> Competències : </li></ul><ul><li>a. Fer propostes sobre projectes i pla anual </li></ul><ul><li>b. Aprovar i avaluar currículum i pla anual </li></ul><ul><li>c. Fixar criteris: orientació, tutoria, avaluació, recuperació </li></ul><ul><li>d. Promoció iniciatives experimentació, recerca i formació docent. També en matèria de convivència </li></ul><ul><li>e. Elegir representants al Consell escolar i participar en selecció director </li></ul><ul><li>f. Conèxer: candidatures a direcció i projectes i temes disciplinàris </li></ul><ul><li>g. Analitzar i valorar funcionament centre, rendiment escolar </li></ul>
 48. 48. Capítol IV: Direcció en els centres públics <ul><li>Equip directiu . Òrgan executiu de govern dels centres, integrat pel director, cap d’estudis, secretari i altres </li></ul><ul><li>Director, prèvia comunicació al claustre, proposarà nomenament i cessament dels càrrecs de l’equip a l’Admó Educ. </li></ul><ul><li>Equip directiu cessa amb la finalització del mandat o cessament director </li></ul>
 49. 49. <ul><li>Competències director: </li></ul><ul><li>a. Representatives </li></ul><ul><li>b. Direcció i coordinació general </li></ul><ul><li>c. Garant compliment lleis </li></ul><ul><li>d. Prefectura personal </li></ul><ul><li>e. Promoure convivència i impulsar col·laboracions </li></ul><ul><li>f. Impuls avaluacions internes i col·laborar amb externes </li></ul><ul><li>g. Convocar i presidir actes acadèmics i sessions òrgans col·legiats </li></ul><ul><li>h. Contractar obres, serveis i suministraments, autoritzar despeses, ordenar pagaments, visar certificats d’acord amb AE </li></ul><ul><li>i. Proposar AE nomenament i cessament equip directiu </li></ul>
 50. 50. <ul><li>Selecció director: </li></ul><ul><li>A. Requisits </li></ul><ul><li>B. Procediment </li></ul><ul><li>C. Nomenament ordinari i extraordinari </li></ul><ul><li>D. Cessament </li></ul><ul><li>E. Reconeixement funció directiva </li></ul>
 51. 51. Títol VI: Avaluació sistema educatiu <ul><li>Finalitat de l’avaluació: millora, orientació, eficàcia, informació </li></ul><ul><li>Àmbit: tots els de l’educació </li></ul><ul><li>Òrgans: Instituto Evaluació (IE) i els de les CCAA </li></ul><ul><li>Evaluació gral. Sistema educ: plans. Sistema d’ indicadors </li></ul><ul><li>Avaluació gral de diagnòstic </li></ul><ul><li>Avaluació dels centres </li></ul><ul><li>Coneixement del resultat de les avaluacions </li></ul>
 52. 52. Títol VII: Inspecció del sistema educatiu <ul><li>Competència dels poders públics </li></ul><ul><li>AAEE ordenar, regular i exercir la inspecció educ </li></ul><ul><li>IE sobre tots els aspectes del sistema: compliment norma, garant drets i deures, millora, qualitat i equitat ensenyament </li></ul><ul><li>Alta Inspecció: àmbit i competències </li></ul>
 53. 53. Capítol I. Alta inspecció <ul><li>Àmbit: Correspon a l’Estat l’alta inspecció </li></ul><ul><li>Competències: </li></ul><ul><li>a. Comprovar compliment requisits estatals en l’ordenació del sistema educatiu </li></ul><ul><li>b. Comprovar aspectes bàsics del currículum </li></ul><ul><li>c. Vetllar pel compliment condicions d’igualtat en matèria d’educació </li></ul><ul><li>d. Verificar adequació subvencions i beques </li></ul><ul><li>AI: autoritat pública. Govern, prèvia consulta CCAA, regularà procediments actuació AI </li></ul>
 54. 54. Capítol II. Inspecció educativa <ul><li>Funcions : </li></ul><ul><li>a. Supervisar, controlar funcionament centres, la pràctica docent i la funció directiva col·laborant en la seva millora </li></ul><ul><li>b. Participar en avaluació sistema educ </li></ul><ul><li>c. Vetllar pel compliment lleis </li></ul><ul><li>d. Assessorar, orientar i informar comunitat educ de drets i d’obligacions </li></ul><ul><li>e. Informar d’ofici o a instància administrativa pels canals reglamentaris </li></ul>
 55. 55. <ul><li>Inspectors d’educació : </li></ul><ul><li>La funció inspectora serà exercida per les AAEE a través de funcionaris públics del Cos d’IE </li></ul><ul><li>Atribucions : </li></ul><ul><li>a. Conèixer directament totes les activitats dels centres (lliure accés) </li></ul><ul><li>b. Examinar i comprovar documents </li></ul><ul><li>c. Rebre dels demés funcionaris i resposables dels centres i serveis, públics i privats, la col·laboració per a l’exercici de la IE </li></ul><ul><li>d. Autoritat pública </li></ul>
 56. 56. Títol VIII: Recursos econòmics <ul><li>Despesa pública educació. Informe anual </li></ul><ul><li>Recursos millora aprenentatge i suport als docents </li></ul>
 57. 57. Disposició Add. 1ª: Calendari aplic Disposició Add. 2ª: Ensenyament Religió Disposició Add. 3ª: Professors religió Disposició Add. 4ª: Llibres text Disposició Add. 5ª: Calendari esc Disposició Add. 6ª: Bases estatuts funció pública docent Disposició Add. 7ª: Ordenació funció docent i funcions cossos
 58. 58. Disposició Add. 8ª: Cossos catedràtics Disposició Add. 9ª: Requisits ingrès cossos docents Disposició Add. 10ª: Requisits accés cosos catedràtics i inspectors Disposició Add. 11ª: Equivalència titols professorat Disposició Add. 12ª: Ingrès i pomoció interna Disposició Add. 13ª: Exercici inspecció per funcionaris no inspectors
 59. 59. Disposició Add. 14ª: Centres impartir mod. Ciències, salut, i mod. Tecnol. Batx Disposició Add. 15ª: Corporacions locals Disposició Add. 16ª: Nom etapes educ. Disposició Add. 17ª: Claustres prof. Centres concertats Disposició Add. 18ª: Proced. Consulta a CCAA
 60. 60. Disposició Add. 19ª: Alumnat estranger Disposició Add. 20ª: Atenció a víctimes terrorisme Disposició Add. 21ª: Canvis centre derivats d’actes de violència Disposició Add. 22: Transformació d’ensenyaments Disposició Add. 23ª: Dades personals dels alumnes
 61. 61. Disposició Add. 24ª: Crèdits PGE gratuïtat segon cicle Educ. Inf Disposició Add. 25ª: Foment igualtat home - dona Disposició Add. 26ª: Nom Consell escolar centres educ. Disposició Add. 27ª: Revisió mòduls concerts educ. Disposició Add. 28ª: Convenis amb centres amb cicles FP
 62. 62. Disposició Add. 29ª: Import de mòduls Disposició Add. 30ª: Integració centres en xarxa de centres públics Disposició Add. 31ª: Vigències de les titulacions Disposició Add. 32ª: Nous títols de FP Disposició Add. 28ª: Convenis amb centres amb cicles FP
 63. 63. Disposició Transitòria 1ª: Mestres adscrits als cursos 1r i 2n d’ESO Disposició Transitòria 2ª: Jubilació voluntària anticipada Disposició Transitòria 3ª: Mobilitat funcionaris cossos docents Disposició Transitòria 4ª: Profs. Tècnics de FP en Batx. Disposició Transitòria 5ª: Personal laboral fix en centres depenents d’ administracions no autonòmiques
 64. 64. Disposició Transitòria 6ª: Duració mandat òrgans govern Disposició Transitòria 7ª: Exercici direcció centres públics Disposició Transitòria 8ª: Formació didàctica Disposició Transitòria 9ª: Adaptació dels centres Disposició Transitòria 10ª: Modificació de concerts
 65. 65. Disposició Transitòria 11ª: Aplicació normes reglamentàries Disposició Transitòria 12ª: Accés ensenyam. Idiomes alumant < 16 anys Disposició Transitòria 13ª: Mestres especialistes Disposició Transitòria 14ª: Canvis de titulació Disposició Transitòria 15ª: Mestres orientació i assessorament psicopedag
 66. 66. Disposició Transitòria 16ª: Prioritat concerts 2n cicle Educ. Inf. Disposició Transitòria 17ª: Accés funció pública docent Disposició Transitòria 18ª: Adaptació normativa de concerts Disposició Transitòria 19ª: Procediment admissió alumnat
 67. 67. Disposició Derogatòria Única: Disposició Final 1ª, 2ª i 3ª

×