Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Continguts llibres digitals

1,198 views

Published on

Ponència sobre llibres digitals

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

Continguts llibres digitals

 1. 1. LLIBRES I CONTINGUTS DIGITALS A L'AULA Azucena Vázquez Gutiérrez azucena@femticc.org
 2. 2. TIC
 3. 3. TIC
 4. 4. TIC TICC/TAC
 5. 5. TIC TICC/TAC
 6. 6. LLIBRES DIGITALS
 7. 7. LLIBRES DIGITALS E-BOOKS
 8. 8. LLIBRES DIGITALS E-BOOKS LLIBRE DIGITAL EDUCATIU
 9. 9. E-BOOK
 10. 10. E-BOOK E-READER
 11. 11. LLIBRES DIGITALS EDUCATIUS (eTextbooks)
 12. 12. Projecte EDUCAT1x1 Desplegament exploratori del model 1:1 i dels llibres de text en format digital
 13. 13. Projecte EDUCAT1x1 Desplegament exploratori del model 1:1 i dels llibres de text en format digital EDUCACIÓN 2.0
 14. 14. EDUCACIÓN 2.0 (ESPANYA) (CATALUNYA) Dades sobre utilització a desembre de 2009: *55 centres a Catalunya, 17 a la resta d’Espanya *9.300 alumnes a Catalunya, 2.300 a la resta d’Espanya
 15. 15. NO ESTEM SOLS...
 16. 16. Objectius finals del projecte * Convertir l’ordinador en l’eina personal de treball dels alumnes. * Proporcionar la gratuïtat del llibre de text a Catalunya basada en la utilització del format digital i el model 1:1 (1 alumne – 1 ordinador). * Subministrar la base per a l’educació dels alumnes en la “vida en un món connectat”. * Situar Catalunya en el grup de països capdavanters en l’ús de les TIC a l’educació.
 17. 17. 2 Modalitats: *Llibre digital i model 1:1 – 60% de les classes utilitzant eines digitals. – mínim 5 assignatures. *Coexistència - 25% de les classes utilitzant eines digitals. - mínim 2 assignatures.
 18. 18. CONTINGUTS DIGITALS LLIBRES DIGITALS
 19. 19. CONTINGUTS DIGITALS “Continguts digitals” són continguts educatius en format digital enfocats a un tema o un objectiu educatiu concret que es poden utilitzar en forma lliure en una seqüència temporal que cada docent ha de decidir.
 20. 20. LLIBRES DIGITALS *Abracen la totalitat del currículum oficial de les matèries que tenen com a objecte. *Estan integrats per mòduls o seccions més o menys equivalents als capítols d’un llibre de text convencional. *Inclouen en alguna forma un “itinerari suggerit” que enllaça els diferents mòduls dels que es composa el contingut d’una matèria. *Faciliten també la realització d’exercicis d’autoavaluació per tal que els/les alumnes pugin verificar el seu propi aprenentatge i exercicis d’avaluació perquè aquest aprenentatge pugui ésser verificat pel professorat
 21. 21. LLIBRES DIGITALS CREATS PEL PROPI PROFESSORAT EINES COM MOODLE O JIMDO
 22. 22. EXEMPLE DE LLIBRE DIGITAL CREAT PER UNA MESTRA D'ANGLÈS
 23. 23. LLIBRES DIGITALS CREATS PEL OFERTA PROPI EDITORIAL PROFESSORAT EINES COM SEGONS EL MOODLE O DEPARTAMENT, NOMÉS JIMDO HI HA DUES EDITORIALS QUE COMPLEIXEN ELS REQUISITS...
 24. 24. EXEMPLE DE PROPOSTA DE LLIBRE DIGITAL OFERT PER UNA EDITORIAL
 25. 25. PERÒ... QUÈ NECESSITEM PER A DUR A TERME TOT AIXÒ AMB ÈXIT?
 26. 26. 2 EIXOS CLAU
 27. 27. 2 EIXOS CLAU EQUIPAMENT
 28. 28. 2 EIXOS CLAU EQUIPAMENT *Recursos materials (maquinari, programari i continguts). *Connectivitat.
 29. 29. 2 EIXOS CLAU EQUIPAMENT Professorat *Preparat: Consumidor *Recursos materials d'una formació inicial i (maquinari, programari i contínua de qualitat. continguts). *Connectivitat. *Motivat: s'ha de sentir acompanyat i valorat.
 30. 30. RESPECTAR 3 CONCEPTES
 31. 31. RESPECTAR 3 CONCEPTES SABER
 32. 32. RESPECTAR 3 CONCEPTES SABER PODER
 33. 33. RESPECTAR 3 CONCEPTES SABER VOLER PODER
 34. 34. SABER NO IMPLICA...
 35. 35. SABER SÍ IMPLICA... SER DIGITALMENT COMPETENT, ÉS A DIR, SER CAPAÇ D'APLICAR LES NOVES TECNOLOGIES A LES NOSTRES NECESSITATS PERSONALS I PROFESSIONALS.
 36. 36. Gràcies!
 37. 37. Enllaços d'interès * Wiki del projecte 1x1: http://imae.wikispaces.com/P1x1-PiR *Editorials que ofereixen llibres de text i continguts digitals: http://imae.wikispaces.com/bl--P1x1-Editorials Les imatges aparegudes en aquesta presentació han estat extretes de: www.morguefile.com http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

×