Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plantilla Marga2

267 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Plantilla Marga2

  1. 1. INTRODUCCIÓN TAREA PROCESO RECURSOS EVALUACIÓN CONCLUSIONES RISCOS NATURAIS 1º Bacharelato C.M.C. M. L. J. [email_address]
  2. 2. INTRODUCCIÓN TAREA PROCESO RECURSOS EVALUACIÓN CONCLUSIONES Os desatres naturais máis frecuentes en Galicia serán analizados e valorados nesta webquest Exemplos de desastres naturais
  3. 3. A través das páxinas web buscaredes información sobre o que é un risco e os tres factores a considerar, para valoralo: perigosidade, vulnerabilidade e exposición. Ademáis se analizarán os principais riscos naturais que afectan ou poden afectar a Galicia: -Inundacións, gota fría -Sismos e tsunamis -Acción litoral Tamén se considerarán as formas de predicción e prevención de cada risco INTRODUCCIÓN TAREA PROCESO RECURSOS EVALUACIÓN CONCLUSIONES
  4. 4. Formaredes 5 grupos de tres alumnos por grupo, nos que se repartirá o traballo da seguinte maneira: - Recollida de información dividindo o contido en: *causas do desastre *mortes e danos *incidencia no noso país INTRODUCCIÓN TAREA PROCESO RECURSOS EVALUACIÓN CONCLUSIONES
  5. 5. INTRODUCCIÓN TAREA PROCESO RECURSOS EVALUACIÓN CONCLUSIONES <ul><li>Material a consultar: </li></ul><ul><li>Enlaces: </li></ul><ul><li>Vídeos: </li></ul>
  6. 6. INTRODUCCIÓN TAREA PROCESO RECURSOS EVALUACIÓN CONCLUSIONES <ul><li>Aspectos para puntuar: </li></ul><ul><li>Traballo en grupo: </li></ul><ul><li>*coordinación </li></ul><ul><li>*contidos </li></ul><ul><li>*novos aspectos considerados </li></ul><ul><li>*aportación de gráficos, </li></ul><ul><li>* </li></ul>
  7. 7. INTRODUCCIÓN TAREA PROCESO RECURSOS EVALUACIÓN CONCLUSIONES Aínda que non moi numerosas
  8. 8. INTRODUCCIÓN TAREA PROCESO RECURSOS EVALUACIÓN CONCLUSIONES En esta sección debe realizar un listado de las fuentes y de los recursos que ha utilizado para el diseño de la Webquest (imágenes, bibliografía, enlaces, etc.) Es importante que haga referencia a los Derechos de Autor

×