Kem bestari solat

6,704 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,704
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
129
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kem bestari solat

 1. 1. KURSUS PENDEDAHAN PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT PROGRAM j-QAF15/06/12 ballack720116@gmail.com 1
 2. 2. 1. PENDAHULUAN 2. TAKRIF 3. OBJEKTIF 4. KUMPULAN SASARAN 5. STRATEGI PELAKSANAAN 6. AGIHAN TUGAS15/06/12 ballack720116@gmail.com 2
 3. 3. 1. KEWANGAN 2. FASILITATOR 3. PERATURAN 4. PELAKSANAAN 5. TAJUK DALAM ULUM SYARIAH 6. PENUTUP15/06/12 ballack720116@gmail.com 3
 4. 4. 1. PENDAHULUAN Kursus pendedahan ini bertujuan memberipenjelasan mengenai Kem Bestari Solat dan cara pelaksanaannya.15/06/12 ballack720116@gmail.com 4
 5. 5. 2. TAKRIFKem Bestari Solat adalah aktiviti yangdilaksanakan untuk memastikan murid dapatmenunaikan solat dengan sempurna dari segibacaan dan perbuatan.Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di satutempat khas mengikut kesesuaian sesebuahsekolah di luar waktu persekolahan.15/06/12 ballack720116@gmail.com 5
 6. 6. 3. OBJEKTIF THN 1 THN 2 THN 315/06/12 ballack720116@gmail.com 6
 7. 7. 4. KUMPULAN SASARAN Semua murid beragama Islam Tahun Satu, Dua dan Tiga15/06/12 ballack720116@gmail.com 7
 8. 8. 5. STRATEGI PELAKSANAAN Panitia Pendidikan Islam bermesyuarat bagi memutuskan perkara berikut :• Membentuk Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah• Menetapkan tempat dan masa untuk mengadakan Kem Bestari Solat.15/06/12 ballack720116@gmail.com 8
 9. 9. • Menyelaras jadual aktiviti Kem Bestari Solat. THN 1 THN 2 THN 3 • Menentukan guru yang akan berperanan sebagai pembimbing / fasilitator. • Mengagihkan kumpulan murid yang akan mengikuti Kem Bestari Solat.15/06/12 ballack720116@gmail.com 9
 10. 10.  Memberi taklimat kepada guru pembimbing / fasilitator  Aktiviti ini hendaklah dilaksanakan dalam bentuk latih tubi (LDK) di luar waktu P&P sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah.  Kem ini hendaklah dilaksanakan empat kali setahun bagi setiap murid. Setiap kem mengandungi enam LDK dengan jumlah masa selama sepuluh jam.15/06/12 ballack720116@gmail.com 10
 11. 11. • Cadangan pelaksanaan kem. a. Dua hari tanpa bermalam, atau c. Separuh hari, atau e. Berdasarkan jumlah masa yang telah ditetapkan mengikut kesesuaian sesebuah sekolah. THN 1 THN 2 THN 315/06/12 ballack720116@gmail.com 11
 12. 12. • Bilangan murid bagi setiap kumpulan dalam LDK adalah berdasarkan kesesuaian sesebuah sekolah.• Soal selidik pra dan pasca Kem perlu dilaksanakan. THN 1 THN 2 THN 3• Melaksanakan pengisian aktiviti kem.15/06/12 ballack720116@gmail.com 12
 13. 13. • Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali aktiviti dilaksanakan. •Individu •Kumpulan THN 1 THN 2 THN 3 THN 1 THN 2 THN 3 • Murid-murid yang dikenalpasti belum menguasai kemahiran hendaklah diambil tindakan susulan. • Merekodkan pencapaian murid dan melaporkan kepada penyelaras kem, ibu bapa, penjaga, Ketua Panitia, Guru Besar, PPD/PPG dan JPN.15/06/12 ballack720116@gmail.com 13
 14. 14. Pengisian Borang Catatan Pelaksanaan Solat. • Borang Catatan Pelaksanaan Solat diedarkan kepada murid untuk dicatat amalan solat harian selama 30 hari selepas setiap kem dijalankan. • Ibu bapa/penjaga mengesahkan catatan murid di ruangan yang disediakan.Borang yang telah lengkap dikembalikan kepadapihak sekolah untuk dianalisa.15/06/12 ballack720116@gmail.com 14
 15. 15. Pihak sekolah menyediakan laporan untuk setiap kem yang dilaksanakan. Kem Bestari Solat yang seterusnya akan mengambil kira kekuatan dan kelemahan murid berdasarkan penilaian kem yang terdahulu.15/06/12 ballack720116@gmail.com 15
 16. 16. 6. AGIHAN TUGAS Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral, Penolong Pengarah Kurikulum, Penolong Pengarah Dakwah dan Kepimpinan, Penolong Pengarah j-QAF dan Penyelia Pendidikan Islam / j-QAF Daerah bertanggungjawab :• Memberi taklimat pelaksanaan Model Kem Bestari Solat kepada pihak sekolah. 15/06/12 ballack720116@gmail.com 16
 17. 17. • Memantau pelaksanaan Kem Bestari Solat di sekolah. • Menghantar laporan pemantauan dan pelaksanaan Kem Bestari Solat kepada Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia mengikut masa yang ditetapkan.15/06/12 ballack720116@gmail.com 17
 18. 18. Guru Besar bertanggungjawab:• Menubuhkan jawatankuasa pelaksana Kem Bestari Solat di peringkat sekolah.• Menetapkan tarikh pelaksanaan Kem Bestari Solat dalam takwim sekolah.• Memastikan kem ini dilaksanakan dengan sempurna.15/06/12 ballack720116@gmail.com 18
 19. 19. • Meneliti dan mengemukakan analisa pencapaian murid dalam Kem Bestari Solat kepada PPD/PPG dan Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral JPN mengikut masa tersebut : THN 1 THN 2 THN 3 • Kem 1 – Mac • Kem 2 – Mei • Kem 3 – Julai • Kem 4 – September15/06/12 ballack720116@gmail.com 19
 20. 20. Peranan Guru Pendidikan Islam dan Guru j- QAF: • Semua Guru Pendidikan Islam bertindak sebagai pembimbing kepada Guru j-QAF. • Guru j-QAF bertindak sebagai setiausaha dan penyelaras Kem Bestari Solat.15/06/12 ballack720116@gmail.com 20
 21. 21. • Guru Pendidikan Islam dan guru j-QAF bekerjasama melaksanakan kem ini.• Menghadiri mesyuarat dan perbincangan pelaksanaan kem.• Guru j-QAF hendaklah mengisi analisa pencapaian murid untuk simpanan sekolah. THN 1 THN 2 THN 3• Mengemukakan analisa pencapaian murid kepada Guru Besar untuk disahkan. THN 1 THN 2 THN 3 15/06/12 ballack720116@gmail.com 21
 22. 22. 7. KEWANGAN KEWANGAN15/06/12 ballack720116@gmail.com 22
 23. 23. 9. PERATURAN PELAKSANAAN Peruntukan masa 10 jam • Sepenuh hari, atau • Separuh hari, atau • Mengikut kesesuaian pihak sekolah 15/06/12 ballack720116@gmail.com 23
 24. 24. • Semua murid Islam yang terlibat dengan Program j-QAF diwajibkan hadir ke semua kem yang dilaksanakan.• Jadual pelaksanaan kem. THN 1 THN 2 THN 3• Senarai keperluan peserta.• Urusetia hendaklah mengisi nama peserta dalam borang. 15/06/12 ballack720116@gmail.com 24
 25. 25. 11. TAJUK-TAJUK PENGAJARAN SOLAT DALAM WAKTU ULUM SYARIAH BAGI MODEL BESTARI SOLAT15/06/12 ballack720116@gmail.com 25
 26. 26. Elemen Bestari Solat dimasukkan dalampengajaran Ulum Syariah bertujuan untukmengukuhkan kefahaman dan amalan solatdalam kehidupan murid. Pihak JAPIMmenyediakan garis panduan untuk gurumelaksanakan pengajaran solat dalamwaktu Ulum Syariah.15/06/12 ballack720116@gmail.com 26
 27. 27. Kursus ini akan memberikan penjelasanringkas kepada guru tentang tajuk-tajukyang patut disentuh untuk melaksanakanpengajaran ini. Dicadangkan supaya gurumengambil masa sekurang-kurangnya 5 –10 minit waktu Ulum Syariah. CONTOH RPH15/06/12 ballack720116@gmail.com 27
 28. 28. • Agihan tajuk solat yang perlu dilaksanakan dalam masa Ulum Syariah. Agihan tajuk dan minggu adalah seperti berikut: THN 1 THN 2 THN 315/06/12 ballack720116@gmail.com 28
 29. 29. 12. PENUTUPModel Bestari solat adalah sebahagiandaripada Program j-QAF yang wajibdilaksanakan. Walaupun ia satu bentukaktiviti kokurikulum semua sekolah perlumelaksanakannya seperti yang telahditetapkan dalam buku panduan kursuspendedahan ini. Pentadbir sekolahbertanggungjawab untuk menggerakkanpelaksanaan kem ini.15/06/12 ballack720116@gmail.com 29
 30. 30. Aspek solat ditekankan dalam sesipengajaran dan pembelajaran PendidikanIslam. Guru j-QAF bersama dengan guruPendidikan Islam akan mengunakan sedikitmasa Ulum Syariah untuk menerap danmengukuhkan aspek amalan solat kepadamurid-murid secara berterusan.15/06/12 ballack720116@gmail.com 30
 31. 31. Diharapkan pelaksanaan kem ini akanmemberi kesan kepada murid-murid dalammeningkatkan kemahiran, kesungguhandan rasa tanggungjawab untukmelaksanakan aspek Fardu Ain yangdiperintahkan oleh Allah S.W.T.15/06/12 ballack720116@gmail.com 31
 32. 32. 15/06/12 ballack720116@gmail.com 32

×