Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taklimat pbs

4,762 views

Published on

 • Be the first to comment

Taklimat pbs

 1. 1. TAKLIMAT KSSR TAHUN 2012
 2. 2. KOMPONEN PBSPS PBS PP PAJSK PPSi
 3. 3. AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) Seksyen 67 Seksyen 68 PENILAIAN MURID PEPERIKSAAN Seksyen 69LARANGAN TENTANG PENGENDALIAN PEPERIKSAAN
 4. 4. PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN 1997 (PENILAIAN & PEPERIKSAAN BAHAGIAN III, PERKARA 2) Untuk Untuk mengadakan mengendalikan peperiksaan, untukMemberi semua mengendalikannasihat, mem peperiksaan pemantauanantau & mengikut peperiksaan &membuat peraturan- menguatkuasakananalisis peraturan garis peraturan-peraturantentang PBS panduan & garis panduan & arahan tentang arahan tentang peperiksaan peperiksaan
 5. 5. FOKUS : PERSEDIAAN GURU (P&P DAN PENTAKSIRAN) 5 4 PERANAN SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN 3 PROSEDUR & (REKOD TRANSIT) 2 PROSES & REKOD PENTAKSIRAN EVIDENS 1 DEFINISI PENTAKSIRAN
 6. 6. FOKUS : 9 PENGURUSAN KES-KES KHAS 8 PENJAMINAN 7 PENUBUHAN KUALITI JAWATANKUASA PBS 6 SISTEM FAIL & PENGURUSAN EVIDENS
 7. 7. PENTAKSIRAN Satu prosesmendapatkan maklumatdan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan
 8. 8. DefinitionsAssessment “to sit beside” “to gather information”Evaluation “to place a judgment on information”
 9. 9. DefinitionsAssessment means answering three questions:What do we want students to learn? (standards) How will we know if they are learning? (measurement) What will we do if they are (or aren’t) learning? (accountability)
 10. 10. Pentaksiran yang dirancang, dibina,ditadbir, diperiksa, direkod dan dilaporoleh guru di sekolah yang melibatkanmurid, ibu bapa dan organisasi luar.Pentaksiran Sekolah dilaksana dalambentuk pentaksiran yang dijalankan seiringdengan formatif proses pengajaran danpembelajaran dan pentaksiran sumatif diakhir unit pembelajaran, semester atautahun.
 11. 11. Proses Proses Pembentukan Merumuskan Assessment For Learning Assessment Of Learning What What Di hujung sesuatu unit Sepanjang P & P When pembelajaran Untuk Untuk memperbaiki mendapatkanpembelajaran murid Why Why maklumat perkembangan Pentaksiran Pentaksiran murid FORMATIF SUMATIF Pelbagai How How Pelbagaikaedah pentaksiran kaedah pentaksiran Merujuk standard QA QA Merujuk standard prestasi prestasi Report Report Pelaporan verbal / bertulis Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi bila –bila masa boleh diberi di hujung setiap semester / tahunan
 12. 12. ALIGNMENT Written CHECK : Curriculum a. Lesson Objectives b. Lesson Activities c. Assessment Instrument (DSP) STUDENT CENTERED Taught TestedCurriculum Curriculum ASSESSMENT Assessment For Learning Assessment Of Learning (Formative) (Summative) Is the assessment in alignment with the written and taught curriculum?
 13. 13. PENTAKSIRAN SEKOLAH“Pentaksiran formatif adalah satu proses yang terancang yang mana bukti tentang status murid yang diperoleh semasa mentaksir akan digunakan oleh guru untuk menyesuaikan prosedurpengajaran mereka atau juga digunakan oleh murid untuk menyesuaikan taktik pembelajaran mereka”
 14. 14. PENTAKSIRAN / ASSESSMENT Assessment For Learning = Assessment For Teaching FEEDBACK (MAKLUM BALAS)
 15. 15. PROSEDUR & PROSES PENTAKSIRAN
 16. 16. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASIMatlamat Pernyataan StandardObjektif PENTAKSIRAN DeskriptorStandard Kandungan EvidensStandard Pembelajaran Apa yang dilaporkan tentangApa yang patut dipelajari pencapaian murid  MENGAJAR dengan Standard Kurikulum  MENTAKSIR dengan Standard Prestasi
 17. 17. (DSK) SP 1.1.3 DSP : B4 DS1E1Mengenal pasti makanan yang memberi Mengenal pasti makanan yangtenaga, membantu tumbesaran dan memberi tenaga, membantumembantu menjaga kesihatan tumbesaran, membantu dan menjaga kesihatan Pentaksiran Formatif (AfL) dilaksanakan seiring dengan P&P
 18. 18. Guru memberikan lembaran kerja untuk melaksanakan pentaksiran formatif
 19. 19. PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH Mentaksir dengan MULA instrumen yang berbezaPEMULIHANBelum mencapai Tahap penguasaan Telah mencapai tahap penguasaan
 20. 20. PROSEDUR SESEORANG MURID MENCAPAI SESUATU BANDBAND DESKRIPTOR EVIDENS MENGUASAI BAND DESKRIPTOR EVIDENS MENGUASAI 1 D1 E1 √ 1 D1 E1 √ E2 √ E2 √ D2 E1 √ D2 E1 √ E2 √ E2 √ E3 √ E3 √ E4 √ E4 Tidak D3 E1 √ D3 E1 Tidak PELAPORAN : MENCAPAI BAND 1 PELAPORAN : Belum mencapai Band 1 Mesti menguasai semua evidens dalam sesuatu Band untuk melayakkan seseorang murid mencapai sesuatu Band.
 21. 21. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B2D1 B2D1E1 2 B2 Ciri-ciri benda hidup Mengenal pasti keperluan benda hidup untuk bernafas, Tahu Memahami perkara- bergerak, membesar dan membiak dan perkara asas dalam B2D2 B2D2E1Faham sains dan teknologi Fungsi bahagian tubuh manusia Memperihalkan tentang fungsi bahagian-bahagian tubuh manusia B2D3 B2D3E1 Bahagian-bahagian tubuh haiwan Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cangkerang B2D4 B2D4E1 Bahagian-bahagian tumbuhan Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk, daun, bunga, buah, dahan, batang dan akar B2D5 B2D5E1 Fungsi deria Menggunakan deria penglihatan untuk mengenal pasti warna, bentuk asas dan saiz objek B2D5E2 Menggunakan deria bau untuk mengenal pasti benda- benda yang berbau dan tidak berbau STD PRESTASI B2D5E3 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI Menggunakan deria rasa untuk mengenal pasti rasa bahan makanan (TAHUN 1) B2D5E4 Menggunakan deria sentuh untuk mengenal pasti ciri dan keadaan bahan B2D5E5 Menggunakan deria pendengaran untuk mengenal pasti pelbagai bunyi
 22. 22. PERSEDIAAN GURU MATA PELAJARAN DALAM PBS &SENARAI SEMAK (REKOD TRANSIT & REKOD EVIDENS)
 23. 23. PERSEDIAAN GURU MATA PELAJARAN DALAM PS DOKUMEN KSSR DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) PEMETAAN STANDARD PEMBELAJARAN & DESKRIPTOR / EVIDENSPEMETAAN EVIDENS STANDARD PRESTASI MENGIKUT TEMA / BAND RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN [ Mengabungkan Standard Pembelajaran dengan Deskriptor / Evidens mengikut Tema/Kemahiran ] PERANCANGAN RANCANGAN P-P-P PELAJARAN INSTRUMEN HARIAN PENTAKSIRAN
 24. 24. DOKUMEN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN1.1 Asas mendengar 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam dan memberikan persekitaran dengan teliti dan betul respons dengan betul terhadap 1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai pelbagai bunyi dan bunyi dalam persekitaran yang persekitaran didengar dengan betul (B1DL1E1) 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul (B1DL1E2)
 25. 25. STANDARD PRESTASI : BAHASA MALAYSIA TAHUN 1BAND PERNYATAAN DESKRIPTOR EVIDENS STANDARD (Bagaimana murid menunjukkan apa dia tahu dan boleh buat) ) 1 B1: B1DL1 mengecam, B1DL1E1: Mengajuk bunyi Mengetahui asas mengajuk dan yang didengarTahu mendengar- mengesan bunyi B1DL1E2: Menentukan arah bertutur, membaca yang didengar bunyi yang didengar dan menulis B1DB1Membunyikan B1DB1E1: Membunyikan huruf huruf, mengeja suku vokal dan menamakan kata dan membaca konsonan perkataan B1DB1E2: Membunyikan huruf vokal dan menamakan konsonan B1DB1E3: Membaca perkataan yang terdiri daripada kata nama
 26. 26. Contoh : PEMETAAN EVIDENS STANDARD PRESTASI DST TAHUN 2KONTEKS / BAND Manusia Haiwan Tumbuhan Terang dan Gelap Asas Teknologi B6 DS1 E1 B6 DS2 E1 B6 DS1 E2 B6 DS2 E2 B6 DS1 E3 BAND 6 B6 DS1 E4 B6 DS1 E5 B6 DS1 E6 B5 DS1 E1 B5 DS2 E1 B5 DS5 E1 B5 DS 7E1 B5 DS8 E1 BAND 5 B5 DS3 E1 B5 DS6 E1 B5 DS4 E1 B4 DS1 E1 B4 DS2 E1 B4 DS5 E1 B4 DS6 E1 BAND 4 B4 DS3 E1 B4 DS6 E2 B4 DS4 E1 B3 DS1 E1 B3 DS3 E1 B3 DS6 E1 B3 DS7 E1 BAND 3 B3 DS2 E1 B3 DS4 E1 B3 DS5 E1 B2 DS1 E1 B2 DS2 E1 B2 DS4 E1 BAND 2 B2 DS2 E2 B2 DS4 E2 B2 DS3E1 B1 DS1 E1 B1 DS2 E1 B1 DS4 E1 B1 DS5 E1 BAND 1 B1 DS3 E1
 27. 27. Contoh Draf : PEMETAAN EVIDENS STANDARD PRESTASI BAHASA INGGERIS TAHUN 1KONTEKS / BAND LISTENING & SPEAKING (L) READING (B) WRITING (T) LANGUAGE ARTS B6 DL1 E1 B6 DL2 E1 BAND 6 B6 DB3 E1 B6 DT4 E1 B5 DL1 E1 B5 DB2 E1 BAND 5 B5 DT3 E1 B5 DT4 E1 B5 DT5 E1 B4 DL1 E1 B4 DB2 E1 BAND 4 B4 DB3 E1 B4 DT4 E1 B3 DL1 E1 B3 DL2 E1 B3 DB3 E1 BAND 3 B3 DB4 E1 B3 DB4 E2 B3 DB5 E1 B3 DT6 E1 B2 DL1 E1 B2 DB2 E1 BAND 2 B2 DB3 E1 B2 DT4 E1 B1 DL1 E1 B1 DB2 E1 B1 DB3 E1 BAND 1 B1 DB4 E1 B1 DB5 E1 B1 DT6 E1
 28. 28. Contoh 1 (Tema) SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PRESTASI TEMA/TOPIKBIL NAMA MURID B1D5E1 B3D6E1 B4D5E1 B5D7E1 B6D1E61 Ali bin Ahmad Tarikh Catatan (Sumber & muka surat)2 Bibiana Chong 4 April 28 April Buku Teks Buku latihan ms.24 ms. 30345
 29. 29. Contoh 2 (Band) SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PRESTASI MATA PELAJARAN : DST TAHUN / KELAS : ______ TEMA 1 B1D1 B2D1 B3D1 B4D1Bil Nama E1 E2 E3 E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 1 ALI BIN JAMALUDDIN 24/1 5/2 5/2 8/2 20/3 2 AHMAD BIN DAUD 24/1 5/2 5/2 8/2 20/3 3 4 5 Tarikh 6 Pencapaian 7 8 9 10Tujuan : Merekod pencapaian prestasi murid sebelum dikey-in dalam SPPBS
 30. 30. SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PRESTASI Contoh 3 (Band)NAMA GURU :………………………NAMA MURID :…………………….. NO. MYKID : …………………………….KELAS :……………………..BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS PENCAPAIAN (Tarikh) 1 B1 B1D1 B1D1E1 B1D1E2 B1D1E3 B1D1E4 B1D1E5 B1D2 B1D2E1 B1D3 B1D3E1 B1D4 B1D4E1 B1D4E2 2 B2 B2D1 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D1E4 B2D1E5 TARIKH B2D2 B2D2E1 B2D2E2 PENCAPAIAN B2D2E3 B2D2E4 B2D3 B2D3E1 B2D4 B2D4E1 B2D5 B2D5E1 B2D5E2 3 B3 B3D1 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D2 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3 B3D3E1 B3D4 B3D4E1 B3D4E2 B3D5 B3D5E1
 31. 31. Contoh 4 REKOD TRANSIT SPPBS Rekod yang digunakan oleh guru untuk mengisi pencapaian evidens murid secara manual sebelum dipindahkan ke dalam SPPBS. Satu usaha untuk menyokong SPPBS yang dibangunkan oleh LP. BAND 1 BAND 2 BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA B1DL1E1 B1DB1E1 B1DB1E2 B1DT1E1 B1DT1E2 B2DL1E1 B2DL2E1 B2DB1E1 B2DB2E1 B2DB2E2 B2DB3E1 B2DT1E1 B2DT1E2 1 Ahmad bin Yusof 24/1 5/2 5/2 8/2 20/3 2 Alice Sim 3 4 5
 32. 32. Rekod Transit REKOD TRANSIT BAND 1 BAND 2 SIJIL LAHIR/BIL NAMA B1D1 B1D2 B1D3 B1D4 B1D5 B2D1 B2D2 B2D3 B2D4 B2D5 B2D5 B2D5 MYKID E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E31 Ali bin Jamaluddin 10/1 20/1 19/2 2/4 3/22 Ahmad bin Daud 10/1 20/1 19/2 2/4 3/23 Alice Wong Ting Ting 10/1 20/1 19/2 2/4 3/24 Bennie ak John 15/1
 33. 33. Nama : _______________________________ INSTRUMEN 1Kelas : _____________ DST (Tahun 1) Tarikh : ____________ Kod Eviden : B1D1E1Arahan : Tandakan benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup Benda bukan hidup
 34. 34. Nama : _______________________________ INSTRUMEN 2 Kelas : _____________ DST (Tahun 1) Tarikh : ____________ Kod Eviden : B1D1E1Arahan : Tandakan (√) pada benda hidup dan (X) pada benda bukan hidup. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
 35. 35. Nama : _______________________________ INSTRUMEN 3 Kelas : _____________ DST (Tahun 1) Tarikh : ____________ Kod Eviden : B1D1E1Arahan : Tandakan (√) pada pada jawapan yang betul.
 36. 36. SISTEM FAIL1.Fail Perkembangan Murid (FPM)2.Fail Showcase (FS)
 37. 37. PELAPORAN MANUALPelaporan akan dibuat dalam dua fail sebagai sokongan kepada sistem aplikasi : 1. Fail Showcase (FS) • Satu Fail Showcase untuk satu kelas. • Eviden hasil kerja murid yang terbaik bagi setiap satu mata pelajaran akan disimpan dalam fail ini. • Guru mata pelajaran akan kompilkan fail ini. • Guru kelas menyelaras dan menyimpan fail ini. 2. Fail Perkembangan Murid (FPM) • Satu Fail Perkembangan untuk setiap orang murid untuk kegunaan setahun. • Disimpan oleh Guru Kelas. • Dikompil oleh Guru Mata pelajaran. • Boleh digunakan semasa Hari Permuafakatan. COMPANY LOGO
 38. 38. EVIDENS CONTOH PENYIMPANAN Evidens murid simpan di tempat selamat secaraBahan/sebarang bersistematik .bentuk bukti Tulisan 1. Fail Perkembangan Murid (FPM)yang dapat Bahan cetakan • Setiap murid mempunyai 1ditunjukkan oleh Persembahan FPM yang menyimpan setiap evidens terkini bagi setiapmurid yang Foto tema/kemahiran untuk setiapmelaksanakan Grafik mata pelajaran.sesuatu tugasan Artifak • Evidens terdahulu diserahdalam bentuk Laporan kepada murid setelah direkodkan dalam SPPBS danproduk/proses pelaksanaan Penjaminan Kualiti dan evidens terkini disimpan di dalam FPM. 2. Fail Showcase • Menyimpan evidens terbaik 39
 39. 39. CONTOH PELAPORAN PERKEMBANGAN : BAHASA MALAYSIA FAIL EPERKEMBANGAN BAHASA INGGERIS V MURID MATEMATIK I TAHUN SATU DUNIA SAINS & TEKNOLOGI D PENDIDIKAN JASMANI E NNama : Ahmad PENDIDIKAN KESIHATAN SKelas : 1 Mawar PENDIDIKAN MUZIK • Evidens hasil kerja yang terbaik dari setiap mata pelajaran disimpan dalam Fail Perkembangan. • Setiap murid mempunyai satu Fail Perkembangan. COMPANY LOGO
 40. 40. Pemilihan Evidens Untuk Dimasukkan Dalam Fail Perkembangan Murid (FPM) : “EVIDENS TERAKHIR YANG TELAH DICAPAI OLEH MURID BAGI SETIAP TOPIK/TEMA”KONTEKS / BAND Manusia Haiwan Tumbuhan Terang dan Gelap Asas Teknologi B6 DS1 E1 B6 DS2 E1 B6 DS1 E2 B6 DS2 E2 B6 DS1 E3 BAND 6 B6 DS1 E4 B6 DS1 E5 B6 DS1 E6 B5 DS1 E1 B5 DS2 E1 B5 DS5 E1 B5 DS 7E1 B5 DS8 E1 BAND 5 B5 DS3 E1 B5 DS6 E1 B5 DS4 E1 B4 DS1 E1 B4 DS2 E1 B4 DS5 E1 B4 DS6 E1 BAND 4 B4 DS3 E1 B4 DS6 E2 B4 DS4 E1 B3 DS1 E1 B3 DS3 E1 B3 DS6 E1 B3 DS7 E1 BAND 3 B3 DS2 E1 B3 DS4 E1 B3 DS5 E1 B2 DS1 E1 B2 DS2 E1 B2 DS4 E1 BAND 2 B2 DS2 E2 B2 DS4 E2 B2 DS3E1 B1 DS1 E1 B1 DS2 E1 B1 DS4 E1 B1 DS5 E1 BAND 1 B1 DS3 E1
 41. 41. •DSP Dunia Sains Teknologi Tahun 2•Evidens DST KSSR Tahun 2 untuk Tema MANUSIA B1 DS1 E1 B2 DS1 E1 B3 DS1 E1, B3 DS2 E1 B4 DS1 E1 B5 DS1 E1 B6 DS1 E1, B6 DS1 E2, B6 DS1 E3
 42. 42. • Tema Manusia TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG 6/1 B1 DS 1 E1 √ √
 43. 43. • Tema Manusia TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG 6/1 B1 DS 1 E1 √ √ 11/1 B2 DS 1 E1 √ √
 44. 44. • Tema Manusia TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG 6/1 B1 DS 1 E1 √ √ 11/1 B2 DS 1 E1 √ √ 13/1 B3 DS 1 E1 √ √
 45. 45. • Tema Manusia TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG 6/1 B1 DS 1 E1 √ √ 11/1 B2 DS 1 E1 √ √ 13/1 B3 DS 1 E1 √ √ 18/1 B3 DS 2 E1 √ √
 46. 46. • Tema Manusia TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG 6/1 B1 DS 1 E1 √ √ 11/1 B2 DS 1 E1 √ √ 13/1 B3 DS 1 E1 √ √ 18/1 B3 DS 2 E1 √ √ 20/1 B4 DS 1 E1 √ √
 47. 47. • Tema Manusia TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG 6/1 B1 DS 1 E1 √ √ 11/1 B2 DS 1 E1 √ √ 13/1 B3 DS 1 E1 √ √ 18/1 B3 DS 2 E1 √ √ 20/1 B4 DS 1 E1 √ √ 30/1 B5 DS 1 E1 √ √
 48. 48. • Tema Manusia TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG 6/1 B1 DS 1 E1 √ √ 11/1 B2 DS 1 E1 √ √ 13/1 B3 DS 1 E1 √ √ 18/1 B3 DS 2 E1 √ √ 20/1 B4 DS 1 E1 √ √ 30/1 B5 DS 1 E1 √ √ 3/2 B6 DS 1 E1 √ √
 49. 49. • Tema Manusia TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG 6/1 B1 DS 1 E1 √ √ 11/1 B2 DS 1 E1 √ √ 13/1 B3 DS 1 E1 √ √ 18/1 B3 DS 2 E1 √ √ 20/1 B4 DS 1 E1 √ √ 30/1 B5 DS 1 E1 √ √ 3/2 B6 DS 1 E1 √ √ 10/2 B6 DS 1 E2 √ √
 50. 50. • Tema Manusia TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG 6/1 B1 DS 1 E1 √ √ 11/1 B2 DS 1 E1 √ √ 13/1 B3 DS 1 E1 √ √ 18/1 B3 DS 2 E1 √ √ 20/1 B4 DS 1 E1 √ √ 30/1 B5 DS 1 E1 √ √ 3/2 B6 DS 1 E1 √ √ 10/2 B6 DS 1 E2 √ √ 15/2 B6 DS 1 E3 √ √
 51. 51. Evidens DST KSSR Tahun 2 untuk Tema TUMBUHAN : B1 DS4 E1 B5 DS5 E1, B5 DS6 E1 B6 DS1 E5 TARIKH B D E REKOD SIMPAN PULANG 2/4 B1 DS 1 E1 √ √ 9/4 B2 DS 1 E1 √ √ 16/4 B3 DS 1 E1 √ √ 23/4 B3 DS 2 E1 √ √
 52. 52. CONTOH PELAPORAN SHOWCASE : EVIDENS BAHASA MALAYSIA : AHMADFAIL SHOWCASE BAHASA INGGERIS : ALEX MATEMATIK : FATIMAH / WONG / ABUKelas : 1 Mawar DUNIA SAINS & TEKNOLOGI : RAMASAMY / WONG / MARY PENDIDIKAN JASMANI : FATIMAH PENDIDIKAN KESIHATAN : JESSICA PENDIDIKAN MUZIK : JESSICA • Evidens hasil kerja murid yang terbaik dari setiap mata pelajaran disimpan dalam Fail Showcase. COMPANY LOGO
 53. 53. Pemilihan Evidens Untuk Dimasukkan Dalam Fail Showcase (DST) : “**EVIDENS TERAKHIR/TERTINGGI yang dicapai oleh murid bagi setiap topik”KONTEKS / Manusia Haiwan Tumbuhan Terang dan Gelap Asas Teknologi BAND B6D1E1 **B6D2E1 ## B6D1E2 ## B6D2E2 **B6D1E3 BAND 6 ##B6D1E4 ## B6D1E5 ## B6D1E6 B5D1E1 **B5D2E1 **B5D5E1 **B5D7E1 B5D8E1 BAND 5 B5D3E1 B5D6E1 B5D9E2 B5D4E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D5E1 B4D6E1 BAND 4 B4D3E1 B4D6E2 B4D4E1 B3D1E1 B3D3E1 B3D7E1 BAND 3 B3D2E1 B3D4E1 B3D5E1 B2D1E1 B2D2E1 B2D4E1 BAND 2 B2D3E1 B2D4E2 B2D3E2 B1D1E1 B1D2E1 B1D4E1 B1D5E1 BAND 1 B1D3E1
 54. 54. Fail Induk PBS : Surat Pekeliling Ikhtisas PBS dari LembagaPeperiksaan, KPM Surat Siaran Pelaksanaan PBS Jabatan PelajaranNegeri Senarai Nama Jawatankuasa PBS Carta Organisasi Jawatankuasa PBS Senarai Tugas JK PBS Jadual Kerja / Pengoperasian PBS Minit Mesyuarat Jawatankuasa PBS Keputusan mesyuarat dilaksanakan / tindakansusulan Laporan Penjaminan Kualiti (Pementoran /Pemantauan / Penyelarasan)
 55. 55. FAIL LAIN : FAIL GURU MATA PELAJARAN1. MAKLUMAT GURU • BIODATA • JADUAL WAKTU • SURAT LANTIKAN PENTAKSIR2. DOKUMEN • HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • DOKUMEN STANDARD PRESTASI • PEMETAAN • RANCANGN PELAJARAN TAHUNAN3. PENGURUSAN PBS • INSTRUMEN • REKOD TRANSIT SPPBS • REKOD EVIDENS • LAPORAN PENTAKSIRAN SUMATIF • CATATAN/REFLEKSI4. LAIN-LAIN • SURAT SPI / SURAT SIARAN • MINIT MESYUARAT / MINIT CURAI / LAPORAN
 56. 56. PENTADBIRAN & PENGOPERASIANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH
 57. 57. PENGURUSAN PBS : Penubuhan JawatankuasaJadual Pengoperasian PBS Penjaminan Kualiti
 58. 58. PENUBUHAN JAWATANKUASA : (A) Ahli Jawatankuasa Induk PBS Sekolah Pengerusi : Guru Besar Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP) : Penolong Kanan HEM (Ppsi / Pembudayaan PBS) : Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan AJK : Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan / Penataran) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran)Nota: Pelantikan JK PBS : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan)ini tertakluk kepadakeperluan sekolah dan : Guru Cemerlangbergantung kepada : Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi)keperluan pihak lain : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Guru Mata Pelajaran (Pentaksir Sekolah)
 59. 59. PENUBUHAN JAWATANKUASA :(B) Mesyuarat Jawatankuasa Induk PBS Sekolah 1 Jawatankuasa PBS Sekolah hendaklah mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun. 2 Menyediakan Carta Organisasi Jawatankuasa Induk PBS. 3 Agihan tugas AJK dan Penyediaan Jadual Kerja PBS. 4. Semua keputusan mesyuarat diminitkan dan menjadi dasar atau punca kuasa kepada pengoperasian / pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah. 5. Mengeluarkan surat pelantikan pentaksir sekolah.
 60. 60. PENUBUHAN JAWATANKUASA :(B) Mesyuarat Jawatankuasa Induk PBS Sekolah 6 Agenda Mesyuarat Pertama (Awal Tahun) : a. Menjelaskan konsep, dasar pelaksanaan dan komponen PBS b Menyediakan Agihan tugas JK dan Carta Organisasi c. Menetapkan sistem fail PBS d Mengedarkan surat pekeliling/siaran pelaksanaan PBS e Menetapkan peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS f. Menetapkan Jadual Kerja Pelaksanaan (Carta Gant) Pentaksiran Sekolah / Pentaksiran Pusat / Pentaksiran Psikometrik / PAJSK Program Pembudayaan PBS Latihan / Penataran Penyelarasan Pementoran Pemantauan g. Pengurusan evidens yang sistematik & selamat h. Pengurusan pelaksanaan PBS bagi murid Berkeperluan Khas/Kes-Kes Khas i. Hal-hal lain.
 61. 61. PENUBUHAN JAWATANKUASA :7 Agenda Mesyuarat Kedua (April): a. Pengesahan Minit Mesyuarat Pertama b. Laporan / Kajian Pelaksanaan PBS c. Isu-isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS d. Laporan Penjaminan Kualiti (Latihan, Penyelarasan, Pementoran dan Pemantauan) e. Hal-hal lain.8 Agenda Mesyuarat Ketiga (Ogos) : a. Pengesahan Minit Mesyuarat Kedua b. Laporan / Kajian Pelaksanaan PBS c. Isu-isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS d. Laporan Penjaminan Kualiti (Latihan, Penyelarasan, Pementoran dan Pemantauan ) e. Hal-hal lain.
 62. 62. PENUBUHAN JAWATANKUASA :9 Agenda Mesyuarat Akhir (Akhir Tahun) : a. Pengesahan Minit Mesyuarat Ketiga b. Post Mortem Pelaksanaan komponen PBS sekolah c. Tindakan susulan dan penambahbaikan pelaksanaan komponen PBS d. Perancangan pelaksanaan PBS tahun berikut e. Hal-hal lain.
 63. 63. JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHBIL PERKARA TEMPOH TINDAKAN1. Surat Arahan Pelaksanaan PBS Disember LP ke JPN2. Mengedarkan Surat Pekeliling Disember JPN dan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS Januari – Mac, JPN/PPD/ April – Jun, Sekolah Julai – Sept dan Okt – Disember4. Pendaftaran Murid dalam Januari – Sekolah SPPBS Februari
 64. 64. JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH5. Tempoh pelaksanaan PS & Sepanjang sesi Sekolah PAJSK (BMI & SEGAK – 2 kali persekolahan setahun) Tempoh pelaksanaan PP Ditentukan LP Sekolah6. Aktiviti Penjaminan Kualiti PS Sepanjang tahun Sekolah/PPD/ & PAJSK: Pementoran, JPN/LP/ Pemantauan, Penyelarasan Bahagian dan Pengesanan KPM Aktiviti Penjaminan Kualiti PP: - Pementoran, Pemantauan •Sebelum, semasa •Sekolah/PPD/ dan dan JPN/ Penyelarasan selepas tugasan LP/Bahagian KPM •Setelah tugasan - Pengesanan selesai •LP sahaja
 65. 65. JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH7. Pengumpulan prestasi murid Sepanjang Sekolah dalam SPPBS (PS dan tahun PAJSK) Pengumpulan penskoran Setelah selesai setiap Sekolah/LP SPPBS (PP) tugasan8. Pelaporan prestasi murid Mengikut Sekolah (PS & PAJSK) keperluan (Auto generated dalam (ditentukan oleh SPPBS) JK PBS sekolah) Pelaporan prestasi murid Setelah tugasan Sekolah/LP (PP) Selesai9. Penyimpanan Evidens Ditentukan oleh Sekolah JK PBS sekolah (selamat dan bersistematik)
 66. 66. PENJAMINAN KUALITI
 67. 67. Pemastian Keseragaman pelaksanaan pemberian skor pentaksiran berdasarkan mengikut standard prosedur prestasi MemastikanMembantu, kekuatan &memudahcara keberkesanan& membimbing instrumenpelaksanaan pentaksiranpentaksiran COMPANY LOGO
 68. 68. 4 3 PENGESANAN 3 PEMANTAUAN 2 PENYELARASAN 1PEMENTORAN
 69. 69. PEMENTORAN : SIAPA : Ketua Panitia / JU / Guru Cemerlang (MP berkenaan) Proses membantu, memudah cara dan membimbing guru untuk melaksanakan pentaksiran mengikut prinsip dan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan.• Dijalankan secara berterusan bagi memantap dan menambahbaik pengetahuan, kefahaman da kesefahaman berhubung perkara yang ditaksir, kriteria yang dirujuk, evidens yang dicara, instrumen yang digunakan dan kaedah pemberikan skor.
 70. 70. PEMENTORAN : Meningkatkan kemahiran pelaksanaan pentaksiran di kalangan guru yang dibimbing. Meningkatkan kompetensi dan keyakinan guru yang dibimbing. Membantu guru menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS. Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran. Memastikan pelaksanaan pentaksiran seiring dengan P&P. Mendapat maklum balas untuk penambahbaikan pengajaran. KEKERAPAN : Bila-bila masa mengikut keperluan.
 71. 71. 4 3 PENGESANAN 3 PEMANTAUAN 2 PENYELARASAN 1PEMENTORAN.
 72. 72. PENYELARASAN :SIAPA : Ketua Panitia / JU / Guru Cemerlang (MP berkenaan)Proses Memastikan pentaksiran dilaksanakan dengan cara yangbetul dan seragam dari segi :• Kefahaman peraturan penskoran• Penggunaan peraturan penskoran• Pemberian skor.KEKERAPAN : Ditentukan oleh JK PBS Sekolah
 73. 73. 4 3 PENGESANAN 3 PEMANTAUAN 2 PENYELARASAN 1PEMENTORAN.
 74. 74. PEMANTAUAN : SIAPA : Pemantau Dalaman : Pentadbir Sekolah / Ketua Panitia / JU / Guru Pemantau Luaran : Pegawai JPN / PPD / JNJK Pegawai Bahagian KPM Proses mendapatkan maklumat dan memastikan pentaksiran dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Mengenal pasti masalah pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah. Membantu menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS oleh guru. Mengelakkan berlakunya penyelewengan dan ketidakakuran.
 75. 75. PENGURUSAN KES-KES KHAS
 76. 76. Kes-kes khas adalah seperti berikut: 1 Kes Disiplin (tidak hadir, ponteng dan buang sekolah). Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Mewujudkan fail Kes Khas Sekolah untuk memfailkan semua kes ponteng dan buang sekolah. ii. Menyimpan senarai nama murid beserta dengan surat amaran dan laporan tindakan dari unit disiplin sekolah dalam fail Kes Khas Sekolah. iii. Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir di sekolah. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat, murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. iv. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa PBS sekolah (JK PBS). Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS. v. Skor bagi komponen PP akan direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan.
 77. 77. 2 Murid yang tidak hadir ke sekolah untuk tempoh masa yang panjang atas sebab kesihatan. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Mendapatkan laporan perubatan yang mengesahkan murid berkenaan sakit. ii. Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat, murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. iii. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS. iv. Skor bagi komponen PP akan direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan.
 78. 78. 3 Murid dari golongan Orang Kurang Upaya (OKU) Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Mengenal pasti kategori murid dari golongan OKU. Kategori murid dari golongan OKU adalah seperti berikut: Terencat Akal / Sindrom Down Buta Pelbagai Kecacatan / Ketidakupayaan lain, Disleksia / Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) / Attention Deficit Disorder (ADD) / Autisme / Learning Disabilities (LD) Bisu Pekak Rabun Spastik/Cerebral Palsy
 79. 79. ii. Mendapatkan dokumen rasmi sebelum mengkategorikan murid sebagai golongan OKU. Murid perlu mengemukakan satu daripada dokumen berikut: Laporan Perubatan yang mengesahkan murid OKU; atau Kad OKU bagi murid yang telah mendaftar sebagai OKUiii. Mematuhi prosedur permohonan keperluan khas berikut: Memastikan murid membuat permohonan kepada pihak sekolah. Murid yang tidak membuat permohonan akan dianggap sebagai murid biasa. Mengemukakan salinan dengan menggunakan Borang Maklumat Murid Dari Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) yang disediakan oleh LP berserta dokumen sokongan seperti laporan perubatan atau kad OKU kepada Pengarah Pelajaran Negeri untuk kelulusan.
 80. 80. iv. Tiada sebarang pengecualian terhadap murid berkenaan dalam pelaksanaan PBS. Murid berkenaan akan ditaksir dan dinilai menggunakan mekanisme yang sesuai.v. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS.vi. Pentadbir sekolah menyediakan segala keperluan khas murid berkenaan seperti perkhidmatan, peralatan atau perisian khas dalam pentaksiran PBS.
 81. 81. 4 Murid yang bertukar sekolah. Pentadbir sekolah lama hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Memastikan evidens PBS murid berkenaan telah diserahkan kepada sekolah baharu. ii. Mengemaskini skor PBS murid berkenaan dalam SPPBS sebelum proses perpindahan tersebut. iii. Pentadbir sekolah memaklumkan pertukaran tersebut kepada Pegawai PBS PPD dan Pegawai PBS JPN.
 82. 82. Pentadbir sekolah baharu hendaklah mengambiltindakan seperti berikut:i. Mendapatkan surat rasmi dari sekolah lama murid yang menyatakan sebab-sebab PBS tidak dapat dijalankan dan murid tiada skor.ii. Melaksanakan PBS untuk murid berkenaan bagi komponen PS, PAJSK dan PPsi sepanjang tempoh murid berada di sekolah baharu. Bagi komponen PP, sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian telah tamat, murid tidak perlu melaksanakan PP.
 83. 83. 5 Murid di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Sekolah Menengah Henry Gurney dan Sekolah Integriti) dan Jabatan Kebajikan Masyarakat (Sekolah Tunas Bakti dan Sekolah Harapan). Pentadbir sekolah berkenaan hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Tiada sebarang pengecualian terhadap murid berkenaan dalam pelaksanaan PBS. Murid berkenaan akan ditaksir dan dinilai menggunakan mekanisme yang sesuai. ii. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS. iii. Merujuk kepada Pengarah Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat dan tindakan selanjutnya bagi melaksanakan PP untuk murid berkenaan.
 84. 84. 6 Atlet yang terlibat dalam kejohanan peringkat negeri dan / atau kebangsaan / antarabangsa.Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut:i. Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat, murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut.ii. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS.iii. Merujuk kepada Pengarah Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat dan tindakan selanjutnya bagi melaksanakan PP untuk murid berkenaan.
 85. 85. 7 Murid yang baru pulang dari bermastautin di luar negara. Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Pelaksanaan PBS hanya dilakukan semasa murid berada di sekolah. ii. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS.
 86. 86. SEKIAN.TERIMA KASIH.

×