ALMANYA SOSYAL BİLGİLER       ÖĞRETİM PROGRAMI               GİRİŞ     Tarih,coğrafya disiplinleri...
Ülkenin Coğrafi ÖzellikleriCoğrafi Yapı:Bir Orta Avrupa ülkesi olan Coğrafi Yapı:Bir Orta Avrupa ülkesi olan Almanya’ nın ...
Nüfus:Yaklaşık seksen üç milyon nüfuslaAlmanya,Avrupa Birliği(AB) ülkeleriarasında en kalabalık ülkedir.Almanlarıneğitim v...
Ekonomi:20.yy başında yaşanan iki dünya savaşından da yenik çıkan Almanya’nın ekonomisi çökmüş, enflasyon yükselmiştir. Ke...
Tarihi Gelişim ve Politik YapıAlmanya 16 federal eyalettenoluşmaktadır.Almanya’nın özgürlükçü demokratikparlamenter sistem...
Almanya sanayi ve hizmet ülkesidir.Almanya2003-2008 yılları arasında art arda altı kez‘ihracat şampiyonu’ olmuştur.Almanya...
13 Ağustos 1961’de yapılan Berlin DuvarıAlmanların yeniden birleşme umutlarını suyadüşürmüştür.Ancak Alman birliğini yenid...
EĞİTİM SİSTEMİ   Almanya’da eğitim sistemi okulöncesi,ilköğretim,ortaöğretim ve yükseköğretimdenoluşmaktadır.Okulöncesi ...
İlköğretim I. basamak 6 yaşında başlayarakher çocuk için zorunludur.Brandenburg, Berlin(6 yıl) dışındaki diğer eyaletlerde...
Alman eğitim sistemi içinde zorunlu temeleğitim kapsamındaki ortaöğretim birinci devreyiortaöğretim ikinci devre izler.Lis...
Federal yapıdan dolayı Alman eğitiminde bir öğretimprogramı uygulamak oldukça zordur.Bu nedenle hereyaletin kendi eğitim p...
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİAlman Programlarında Sosyal Bilgiler Kavramı    Almanya’daki çeşitli eyaletlerde SBÖP tarandığı...
Sosyal Bilgiler Dersinin Almanya’daki Gelişim Süreci  Sosyal bilgiler dersinin Almanya’daki gelişim süreci incelen-diğind...
Eğitimde demokrasinin işlenmesi önemsenmiştir.Daha önceHitler eğitimin bir ikna aracı olarak kullanmıştır.1945’te CharlesB...
Programın Yapısı ve Temel Öğeleri    Almanya’da yürürlükte olan SBÖP eyaletten eyalete bazı  farklılıklar göstermekted...
İçerik   SBÖP ‘nda içerik amaçlarla ilişkilendirilerek düzenlenmiştir.Almanya’da zorunlu bir çerçeve olmakla birlikte ey...
8.sınıf•    Kitle iletişim araçlarıyla ilişkiler•    Hukuk ve yasa•    AFC’nin politik düzeni9.sınıf•    AFC’n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Almanya sosyal bilgiler öğretim programi

2,863 views

Published on

sunum

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,863
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • aponya
 • Almanya sosyal bilgiler öğretim programi

  1. 1. ALMANYA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI GİRİŞ Tarih,coğrafya disiplinleri yanında vatandaşlık eğitiminibünyesinde bütünleştiren sosyal bilgiler dersinin bir ülkenincoğrafi,tarihi,sosyal ve politik yapısından ayrı düşünülmesiolanaklı görülmemektedir.Sosyal bilgiler dersinin Almanya’ dakigelişim sürecinin de ülkedeki coğrafi,tarihi ve sosyo-politikolaylarla paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır.Bu nedenle Almanya‘nın coğrafi,tarihi,politik özelliklerini incelemekte yararbulunmaktadır.
  2. 2. Ülkenin Coğrafi ÖzellikleriCoğrafi Yapı:Bir Orta Avrupa ülkesi olan Coğrafi Yapı:Bir Orta Avrupa ülkesi olan Almanya’ nın yüzölçümü 357.021 kmAlmanya’nın yüzölçümü 357.021 kmdir.Almanya yaklaşık olarak 46-55 derecekuzey enlemleri ve 6-15 derece doğuboylamları arasında yer alır.Çevresinde Kuzeyve BaltıkDenizleri,Danimarka,Hollanda,Belçika,Fransa,İsviçre,Avusturya,Çek Cumhuriyeti ve Polonyabulunur.Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biriolmasını kimi uzmanlar coğrafi konumunadayandırmaktadırlar.
  3. 3. Nüfus:Yaklaşık seksen üç milyon nüfuslaAlmanya,Avrupa Birliği(AB) ülkeleriarasında en kalabalık ülkedir.Almanlarıneğitim ve yaşam standardıyüksektir.Ortalama ömür uzunluğuerkeklerde 76, kadınlarda 81’eulaşmıştır.Nüfustaki genç insan oranıgerileme gösterirken yaşlı insan oranıyükselmektedir.Bunun sonucundaçalışanlar üzerinde emeklilere ilişkin yükartmaktadır.Almanya, dünyanın en yoğunyerleşimlerinin olduğu ülkelerden biridir.
  4. 4. Ekonomi:20.yy başında yaşanan iki dünya savaşından da yenik çıkan Almanya’nın ekonomisi çökmüş, enflasyon yükselmiştir. Kent ve fabrikaları yerle bir olan Almanya’ nın hızla kalkınan bir ülke olmasını çalışkan insanları sağlamıştır.Bu kalkınmada en önemli katkı savaş sonrası kurulan demokratik sistem gelişmiştir.Gelişmiş sanayi ülkelerinden biri olan Almanya 2009 da ABD,Japonya ve Çin’ in ardından en büyük dördüncü ulusal ekonomi konumundadır.
  5. 5. Tarihi Gelişim ve Politik YapıAlmanya 16 federal eyalettenoluşmaktadır.Almanya’nın özgürlükçü demokratikparlamenter sisteme ulaşması birçok tarihiOlaydan sonra gerçekleşmiştir.TarihteAlman sorunsalının genel olarak anayasave birlik olmak üzere iki boyutu olmuştur. Birlik ve özgürlük ilk olarak Napolyon’akarşı yapılan kurtuluş savaşlarındagündeme gelmiştir.1848’deki Mart Devrimibirlik amacını gerçekleşmiştir.
  6. 6. Almanya sanayi ve hizmet ülkesidir.Almanya2003-2008 yılları arasında art arda altı kez‘ihracat şampiyonu’ olmuştur.Almanyaekonomisinin ihracat odaklı olmasındandolayı dünya ekonomisiyle iç içedir ve açıkpazarları hedeflemektedir.Sektörleredağılımı şöyledir:Hizmet sektörü %43,9;Üretim sektörü %30,8 ;Ticaret,otelcilik-lokantacılık,ulaşım %23;Tarım,ormancılık,balıkçılık %2,3 tür.
  7. 7. 13 Ağustos 1961’de yapılan Berlin DuvarıAlmanların yeniden birleşme umutlarını suyadüşürmüştür.Ancak Alman birliğini yenidensağlamak AFC’ nin resmi bir hedefi olarakkalmıştır.Berlin Duvarı’nın 1989’dayıkılmasından sonra Almanya’nın yeniden birleşmesi 18 Mart 1990’da gerçekleşmiştir. Alman politik sisteminin temelini Temel Yasaoluşturmaktadır.İkinci Dünya Savaşı sonrasındaoluşturulan temel yasa 1990’a kadar (40 yıl)ikiye bölünmüş ülkede Almanlara özgürlük veistikrarı getirmiştir.Hükümet sistemi parlamenterdemokrasiye göre belirlenmektedir. Hükümetpolitika sistemini Cumhurbaşkanı değil hükümetbelirlemektedir.Alman politik sisteminineyaletlerden federal devlete ondan da AB’yeuzanan ilişkiler zincirinden oluştuğu söylenebilir.
  8. 8. EĞİTİM SİSTEMİ Almanya’da eğitim sistemi okulöncesi,ilköğretim,ortaöğretim ve yükseköğretimdenoluşmaktadır.Okulöncesi eğitimde basamağın-da 3-6 yaş arasındaki çocukların isteğe bağlıolarak devam ettikleri anaokullarıyla,anasınıf-ları bulunmaktadır.Anaokulu,anasınıfı uygula-malarında eyaletler arasında kimi farklılıklarolmakla birlikte bu kurumlar ilköğretime temeloluşturmaktadır.
  9. 9. İlköğretim I. basamak 6 yaşında başlayarakher çocuk için zorunludur.Brandenburg, Berlin(6 yıl) dışındaki diğer eyaletlerde 4 yıldır.İlköğ-retim okulları genellikle grundschule ve haupt-schule olarak aynı binada bulunmaktadır.Ancakeyalet ve bölgelere göre dört yıllık ilkokullarınbağımsız olarak bulundukları da görülebilmek-tedir.Birinci ve dördüncü sınıfların bulunduğugrundschule okullarında dersleri sınıf öğretmen-leri okutmaktadır.
  10. 10. Alman eğitim sistemi içinde zorunlu temeleğitim kapsamındaki ortaöğretim birinci devreyiortaöğretim ikinci devre izler.Lise düzeyindekiBu kurumların temel amacı, öğrencileri yüksek-Öğretime ve mesleğe hazırlamaktır.Ortaöğre-tim ikinci devrede üç yıllık genel eğitimle aka -demik yükseköğretime hedefleyen ve lise ikincidevre olarak adlandırılan genel eğitim okullarıbulunur.Bunun yanında öğrencileri mesleğe vemesleki yükseköğretime hazırlayan ve süreleri1 ile 3 yıl arasında değişen mesleki eğitim okul-ları yer alır.
  11. 11. Federal yapıdan dolayı Alman eğitiminde bir öğretimprogramı uygulamak oldukça zordur.Bu nedenle hereyaletin kendi eğitim programı olduğu gibi eyalet içindekifarklı okul türlerinin de kendilerine özgü öğretim programlarıbulunabilmektedir.Almanya’da eyaletler programlarınıkendileri hazırlamaktadır.Ancak eyaletler arası farklılıklarıen aza indirmek amacıyla Eğitim Bakanları daimiKonferansı çalışmalar yapmaktadır. Genel olarakprogramlarda içeriğin seçimi ve süre konusundaöğretmenlere esneklik verilmiştir. Öğretmenler programaparalel olarak zümre toplantılarında öğrencilerin,alanlarını ,okulun görev ve amaçlarını ve yerel özeliklerinigöz önüne alarak planlamalarını yapmaktadırlar.Öğrenciler,eyaletler arasında okulların denkliklerine vekendi yeteneklerini dikkat edilerek geçiş yapabilmektedirler.
  12. 12. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİAlman Programlarında Sosyal Bilgiler Kavramı Almanya’daki çeşitli eyaletlerde SBÖP tarandığındaSosyal bilgilerin anlam ve tanımına ilişkin olarak kimi bilgi-lere ulaşılmaktadır.Eyaletlerdeki sosyal bilgilere eşdeğerderslerin programları incelendiğinde çoğunlukla bu dersİçin ‘Sosyal bilgiler politika eğitimi temelinde bir derstir’ vur-gusunun yapıldığı görülmektedir.Programda politik eğitimgerekliliğinin ortaya çıkardığı sosyal bilgiler için aşağıdakibetimlemeler yapılmıştır.• Sosyal bilgiler politik bir eğitimdir.• Toplum ve politika değişkendir.• Politik eğitimde normlar ve değerlerden kaynaklanan toplumsal karmaşıklık dikkate alınır.• Vatandaşlık eğitiminde asıl öğe insandır.
  13. 13. Sosyal Bilgiler Dersinin Almanya’daki Gelişim Süreci Sosyal bilgiler dersinin Almanya’daki gelişim süreci incelen-diğinde ülkenin tarihi,coğrafi,politik gelişimiyle paralellik gös-terdiği anlaşılmaktadır.İlk kez sosyal bilgiler adında bir dersinİlk ve ortaokullarda okutulmasını Fransız düşünürü Condercet(1743-1794) savunmuştur.Benzer biçimde aynı yüzyılda yaşa-mış olan Alman Karl Ritter coğrafya ile tarihi birbirinini tamam-layan iki akraba bilim olduğu düşüncesini vurgulamıştır.Alman-ya’daki sosyal bilgilerin benimsenme mantığı ABD’dekine ben-zemekteir.Çünkü federal devlet yapısındaki iki ülkede yaşa-nan benzer sosyal dönüşüm sürecinin sosyal bilgilerin doğuşu-na neden olduğu söylenebilir.Almanya’da sosyal bilgiler dersi-nin bir amacı da Avrupa’nın politik,sosyal ve ekonomik yaşam-ına katılma yetisine sahip bireyler yetiştirmektir.AB kaynakla-rında bu amaç etkili vatandaşlar yetiştirmek kapsamında elealmaktadır.
  14. 14. Eğitimde demokrasinin işlenmesi önemsenmiştir.Daha önceHitler eğitimin bir ikna aracı olarak kullanmıştır.1945’te CharlesBeart ve Merle Curti’nin başını çektiği ve sosyal bilgileruzmanları,sosyal bilgiler dersini doğrudan vatandaşlık eğitimiolarak desenlemişlerdir.Bu yüzden Alman SÖBP’nin merkezinde vatandaşlık eğitimi yer almıştır.Demokrasi sadece vatandaşlardan bazı görevleri yerine getirmelerini istemeyi değil aynızamanda okul toplumunda başlayarak sosyal,politik ve ekono-mik yaşamda kara sürecini kullanıp eğlensel davranmaya ha-zır duruma getirmeyi gerektirmektedir.
  15. 15. Programın Yapısı ve Temel Öğeleri Almanya’da yürürlükte olan SBÖP eyaletten eyalete bazı farklılıklar göstermektedir.Burada bazı eyaletler örneğinde temel bileşenleri açısından SBÖP analitik olarak irdelenecektir Amaçlar Sosyal bilgiler eğitiminin temel amacı öğrencileri,demokrasiyi özümsemiş gerek bilgi gerekse beceri düzeyinde davranış haline getirmiş bireyler olarak sosyal ve politik yaşama hazır- lamaktır.Bu bağlamda sosyal bilgiler dersinin diğer amaçları şöyle sıralanabilir;• Sorumluluk kazanımına paralel olarak bireylerde hoşgörü geliştirme• Tarih ve toplumsal olayların değişkenlik taşıdığına ilişkin farkındalık geliştirme• Toplumsal politik oluşumlara ilişkin düşünce sürecine katılım boyutunda ilgi ve yetenek geliştirme
  16. 16. İçerik SBÖP ‘nda içerik amaçlarla ilişkilendirilerek düzenlenmiştir.Almanya’da zorunlu bir çerçeve olmakla birlikte eyaletlere,okultürlerine ve sınıf düzeylerine göre içeriklerde kimi değişikleryapılabilmektedir.Almanya’da dördüncü sınıfa değin birlikte yaşa-Maya yönelik değerler temelli bir eğitimin yapıldığı söylenebilir.Öğretim programlarında alt sınıflardaki somut öğeleri üst sınıflaraDoğru daha soyut konular işlenir.Hauptschule programı:Konular7.Sınıf• Sosyal gruplarda gençler• Ailede eğitim ve sosyal öğrenme• Sosyal ve politik katılım
  17. 17. 8.sınıf• Kitle iletişim araçlarıyla ilişkiler• Hukuk ve yasa• AFC’nin politik düzeni9.sınıf• AFC’nin politik düzeni• Avrupa’nın birleşme süreci• Uluslar arası barış gücünün misyonu10.sınıf• Bir sosyal devlet olarak AFC• Bölgesel alanda politik katılım9.sınıf:Zorunlu içerik13. Gruplarda yaşam• Okul ,Aile,Genç grupları15. Hukuk sistemi ve mahkemeler• Hukuk sisteminde gençler,gençlerin hakları ve sorumlulukları17. Politik düzenin ana hatları• Gençlerin politik yaşama katılımı• Politik yaşamın gençlere etkisi• Yerel düzeydeki politik kurumlar• Ülke düzeyindeki politik kurumlar22. Ekonomi ve iş dünyası• Ekonomik kalkınmada katılımcı gençlik• Ekonominin temeli• Ödeme araçları ve biçimleri

  ×