Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

нийгмийн сэтгэл зүй

15,721 views

Published on

  • Be the first to comment

нийгмийн сэтгэл зүй

  1. 1.  Нийгмийн сэтгэл судлал бол үйл ажиллагааны шинжлэх ухаанч судалгаа юм. Энэхүү шинжлэх ухаан нь хүний зан үйл, бодол санаанд орчны хүчин зүйлс хэрхэн нөлөөлдөгийг,бүлэг хүмүүс бие биетэйгээ оршин тогтнох мөн түүнийг таамаглах, талбарлаж буй ойлголтыг хэлнэ.
  2. 2. ЭРҮҮЛ БУС НИЙГЭМ ЭРҮҮЛ НИЙГЭМ Гаж үзэгдэл ихтэй  Мэдээж үүний бүх эсрэг Олонхийн сэтгэл утга санаа хамаарна. тогтворгүй  Хамгийн гол нь хүн Улс төр нийгмийн байдал амын ихэнх нь сэтгэцийн тогтворгүй хувьд эрүүл байх Эдийн засгийн хямралтай Хамгийн гол нь хүн амын ихэнх нь эрүүл бус(сэтгэцийн хувьд, биеийн эрүүл мэндийн хувьд )
  3. 3.  Монгол улс эрүүл нийгмийн сэтгэл зүйтэй улс мөн үү? Биш Мөн
  4. 4. Мөн бол :
  5. 5.  Биш байсан бол :

×