Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Хөгжмийн сэтгэл судлал

15,243 views

Published on

  • Be the first to comment

Хөгжмийн сэтгэл судлал

  1. 1. 850 онд Аль-Канди одоогийнпсихотэрапигийн хөгжмийнсэтгэл заслийн аргийг өвтнүүдэдхэрэглэсэн байна.
  2. 2. Хөгжим нь сэтгэцийн эрүүл мэндамар амгалан байдал тавшрахоюун ухааныг урамшуулахбодит хүч болж чаддаг. Энэ ньнасанд хүрэгчид өсвөр үеийхэндболон хүүхдүүдэд алинд нь чболомжтой юм. Хөгжим биднийсэтгэлийн хөдөлгөөнд нөлөөлжчаддагаас гадна бидний оюунухаанд сувгуудыг үүсгэжбодлын хэв маягуудыг бүтээдэг.
  3. 3. Үүгээр санаанууд болон үзэлбаримтлалууд хүчирхэг ба хөөрөлийгамьдралруу дамжуулан тээвэрлэхзам болдог. Бидний хөгжимийнсонголтууд хөгжим сонсох давтамжба эрч хүч нь бидний сэтгэцийнэрүүл мэндэд төрх үүсгэж чаддаг.Сэтгэл санааны эмх замбараагүйбайдалууд нь бидний сонсдогхөгжимийн эрч хүч ба хэмжээ гэсэн2 төрлөөр үүсгэгдэж болно.Хөгжимийг маш олон янзын аргаартайлбарлаж болох юм.
  4. 4. . Хөгжимийг маш олон янзынаргаар тайлбарлаж болох юм.Сонгодог хөгжим поп ,рок,хурдан темптэй, удаан темптэй,чанга сул зэргээс хамаарчбидний сэтгэл зүйд өөр өөрөөрнөлөөлнө.
  5. 5. Хөгжим ба хулганы галзуурал .Давид Мерилл нь 16 настай ахлахсургуулийн сурагч тэр бусадтай адилжирийн нэг хүү атал нэр алдартай болоодбас шинжлэх ухаанд үнэтэй гавьяабайгуулсан хүн болсон юм. Мерилл хардрок хөржим сонсох нь муу нөлөөтэй гэж эхасуудалыг дэвшүүлсэн юм. Ингээд хүү нийт72 хулгана цуглуулж 3 хэсэгт хуваарилав.1-р хэсэг хард рок хөгжим сонсгоно.2-р хэсэг мозартын аяыг сонсгоно .3-р хэсэгт юу ч сонсгохгүй .
  6. 6.  Түүний зорилго нь хөгжим сонссоны дараа хулгана хэр хурдан хугацаанд идэвхигүй байдлаас гарч сэргэлт авах үйл явц байлаа гэвч хулганууд хард рок хөгжим сонсоод сэхээ авах нь битгий хэл үхэж байлаа . Харин мозартын аяыг сонсгосон хулганууд маш тайвнаар сэхээ орж билаа . харин ю ч сонсгоогүй хулганууд нойрсуулач дууссаны дараа огцом цочиж сэхээ авж байлаа . ингээд рок хөгжим шал дэмий байдгийг ахлах сургуулийн сурагч баталсан юм.
  7. 7. Анагаахын шинжлэх ухааныүүднээс хэлэхэд хүний зан төлөвтөрөлх цусны бүлэгээсшалтгаална гэж үздэг.
  8. 8. Анагаахын шинжлэх ухааны үүднээс хэлэхэд хүнийзан төлөв төрөлх цусны бүлэгээс шалтгаална гэжүздэг.Эмэгтэйчүүд хүүхдээ хэвлийдээ байхад хөгжимсонсгосноор хүүхдийнхээ зан чанар сэтгэцийнбайдлыг бүтээж болно

×