Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цаг ашиглалт

11,619 views

Published on

цаг ашиглалт

  1. 1.  Б.Цэрмаа, Э.Мөнхцэцэг, Б.Сувд-Эрдэнэ, Э.Оюун-Эрдэнэ
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4. 8 МИНУТ ТӨЛӨВЛӨХ НЬ60 МИНУТ ХЭМНЭН
  5. 5. Хувийн зохион байгуулалт сайтай, ажил тө рө лба гэр бү л чө лөө т цагийнхаа тэнцвэртэй байдлыгхадгалж чаддаг, бие махбодь болон оюун санааныхувьд эрүү л саруул амьдардаг хү н амжилтандхү рдэг
  6. 6. НЭМЭГДҮҮ ЛЭХ БА ХУВЬ ХҮ Н ӨӨ РӨӨ ЦАГААХЭРХЭН Ө НГӨ РҮҮ ЛЭХ ЮУ ХИЙХЭЭ СОНГОХООСИХ ЗҮ ЙЛ ШАЛТГААЛДАГ: ҮҮ НТЭЭ ХОЛБОТОЙ 10ЗҮ ЙЛСИЙГ САНАЛ БОЛГОЖБАЙНА1. Эрүүл мэндээ илүү их анхаарч, өөрийгөө өөрчил2. “Үргэлж” ажилла, тасалдуулахаас зайлсхий3. Цаг алдуулах зүйлсийг холдуул.4. Илүү их эсвэл бага байж болно.Өөрөөр хэлбэл, “Чанар, тоо хэмжээнээс илүү чухал юм”.5. Ажлын төлөвлөгөө, хуваарь хэрэглэ.Цаг заваа зохицуулж удирдахын тулд ажлын төлөвлөгөө хэрэглэ6. Хэрэгтэй цагт “Үгүй” гэж хэлж сур.7. Цаг гарга8. Автоматжуул.Техник ашигла9. Ажлаа хуваарил.10. Нэгтгэ
  7. 7. АНХААРАЛТАВЬСАНДБАЯРЛАЛАА

×