Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Лекц 1

1,162 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Лекц 1

  1. 1. ИНТЕРАКТИВ БА УХААЛАГ СИСТЕМ SW09D047 Б.Базаррагчаа SW09D104 Б.Мөнхжаргал SW09D031 Ц.Намжилваанчиг SW09D028 М.Адъяахүү
  2. 2. ДААЛГАВАР 9.4Хос өгүүлбэр бүрт ерөнхий нэгтгэл оршин байвал түүнийг тодорхойлно уу. a. P(A, B, B), P(x, y, z) {x/A, y/B, z/B} b. Q(y, G(A, B)), Q(G(x, x), y) нэгтгэл байхгүй c. Older(Father(y), y), Older(Father(x), John) {y/John, x/John} d. Knows(Father(y), y), Knows(x, x) нэгтгэл байхгүй
  3. 3. ДААЛГАВАР 9.9Доорх өгүүлбэрүүдийн логик илэрхийллүүдийг бич. а. Морь, үнээ, гахай бол сүүн тэжээлтэн. Адуу(x) ⇒ сүүн тэжээлтэн(x) Үнээ(x) ⇒ сүүн тэжээлтэн(x) Гахай(x) ⇒ сүүн тэжээлтэн(x) b. Адууны унага бол морь. Унага(x, y) ∧ Морь(y) ⇒ Морь(x)
  4. 4. ДААЛГАВАР 9.9 c. Bluebeard бол морь. Horse(Bluebeard) d. Bluebeard бол Charlie-ын азрага. Parent(Bluebeard, Charlie)e. Азрага болон унага хоорондоо урвуу хамааралтай. Offspring(x, y)  Parent(y, x) Parent(x, y)  Offspring(y, x) f. Every mammal has a parent. Mammal(x) = parent(G(x), x)
  5. 5. ДААЛГАВАР 9.10 Энэ дасгалд бид дасгал 9.9-д хийсэн өгүүлбэрүүдийг ашигландоорх асуултуудад хариулна. Ингэхдээ backward-chaining алгоритмыг ашиглана.
  6. 6. Баталгааны модыг s9.1-д үзүүлэв. a. Offspring(Bluebeard, y) болон Parent(y, Bluebeard) мөчир нь хязгааргүй давтана. Тиймээс баталгааны нөөц нь хүршгүй юм. b. Offspring(Bluebeard, y) болон Parent(y, Bluebeard) “backward-chaning” дүрмээс болоод бид хязгааргүй зангилаатай болно.c. Bluebeard, Charlie 2-г хоёуланг нь морь гэдгийг батлах 1 боломжтой.
  7. 7. ДААЛГАВАР 9.11 Хүүхдүүдийн, алдартай асуудал бол “ах эгчгүй, гэвч нэг залуугынаав нь манай аавын хүү”. Гэр бүлийн харилцааны дүрмийг ашиглан тэр залууг хэн гэдэгийг харлуул. Энэ бүлэгт тодорхойлогдсон гаргалгааны дүрмүүдийг ашиглаж болно. Чиний бодлоор энэ асуудал яагаад хүнд вэ? -Би ах эгчгүй: x person(x) brother(x,me) sister(x,me)-Нэг залуугын аав нь манай аавын хүү гэдэгээс тэр залуугын аав нь миний ах: c Male(c) father(b,c) father(a,me) father(a,b) c Male(c) father(b,c) brother(b,me)
  8. 8. ДААЛГАВАР 9.11 x brother(x,me) b brother(b,me)Дээрх хоёр логик илэрхийлэл харшилна. Иймээс дараах асуудал хүнд юм.x, cMale(c) father(b,c) equal(b) father(a,me) father(a,b) brother(x,me)

×