Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2

16,538 views

Published on

Teknik menjawab soalan bahasa melayu kertas 2

 1. 1. KERTAS 2 M SA : 1 j m 15 minit A a
 2. 2. PENGENALAN Terbahagi kepada tiga bahagian Bahagian A – BENTUK Memindahkan maklumat / Mentafsir bahanMasa 1 jam 15 mint grafik Bahagian C – Bahagian B – Membuat ulasan Menulis karangan
 3. 3. UPSR (BAHASA MELAYU)FORMAT BAHARU MULAI 2005KERTAS 2Markah. Markah penuh : 60 markah Bahagian A : 10 markah Bahagian B : 30 markah Bahagian C : 20 markah
 4. 4. BAHAGIAN A BAHAGIAN B Mentafsir BAHAGIAN C Karangan Membuat Bahan Grafik Ulasan 40 minit 15 minit 20 minit
 5. 5. BAHAGIAN AMentafsir Bahan Grafik  10 markah  Tiada had bilangan patah perkataan  Tulis 5 ayat berpandukan grafik  Soalan berdasarkan bahan grafik yang diberikan
 6. 6. APA ITU BAHAN GRAFIK ? Gambar - Tunggal  Contoh : Gambar @ Bersiri Tunggal Carta Graf Jadual Peta Pelan
 7. 7. SOALAN BAHAGIAN A - Cadangan masa menjawab - 15 minit-Wajib dijawab-Soalan berdasarkan grafik yang diberi-Mungkin terdiri daripada gambar bersiri atau gambar tunggal.-Ayat yang dibina mestilah berdasarkan apa yang terdapat dalam gambar sahaja.
 8. 8. PANDUAN UNTUK MENJAWAB BAHAGIAN A1. Baca dan fahamkan arahan. - Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar. - Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di di bawah. - Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang terdapat dalam gambar di bawah.9. Perhatikan bahan grafik. Kaitkan kehendak soalan dengan bahan grafik yang diberi. Cari maklumat yang terdapat dalam bahan grafik seberapa banyak yang ada dan tandakan atau senaraikan maklumat tersebut.
 9. 9. 3. Buat lima ayat sahaja, walaupun terdapat banyak maklumat dalam bahan grafik yang diberi. a. Bina ayat berdasarkan kehendak soalan. i. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar . - Maknanya calon dikehendaki menulis lima ayat tentang aktiviti yang melibatkan kata kata kerja sahaja.
 10. 10. i. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar / situasi di bawah. - Maknanya calon boleh membina apa saja perkara yang terdapat dalam bahan grafik, tidak kira sama ada melibatkan kata kerta atau situasi yang ada dalam bahan grafik yang diberi.iii. Boleh gunakan nama watak, tempat, atau apa saja yang sesuai asalkan ayatnya baik tanpa kesalahan ejaan, tanda baca dan struktur ayat.
 11. 11. 1. Kalau gambar bersiri, pastikan ayat yang dibina seimbang. Tiga ayat daripada gambar pertama atau dua ayat daripada gambar pertama. Dua ayat daripada gambar kedua atau tiga ayat daripada gambar kedua.
 12. 12. 5. Bagi mendapat markah penuh atau cemerlang dalam Bahagian A ini, anda seharusnya:- a. Membina ayat yang sesuai dengan gambar yang diberi. b. Jangan bina ayat yang tiada kaitan dengan gambar dan arahan yang diberi. c. Elakkan daripada membina ayat yang tersirat. d. Bina ayat dengan menggunakan kosa kata yang sesuai dan menarik. Elakkan membina ayat yang mudah.
 13. 13. Ayat yang dibina boleh ditulis dalam bentuk:-c. Urutan nombor; 1. .…………………………………… 2. …………………………………......g. Urutan abjad; a. …………………………………… b. ……………………………………k. Simbol ( -, /, * dan seumpamanya)d. Perenggan Ayat yang ditulis tidak semestinya berkaitan antara satu sama lain
 14. 14. Tulis lima ayat yang lengkap tentanggambar di bawah.
 15. 15. BAHAGIAN B KARANGAN 30 markah Karangan Tidak kurang 80 Berformat patah perkataan Diberikan tiga buah karangan. Pilih dan Karangan jawab satu Tidak karangan sahaja. Berformat
 16. 16. BAHAGIAN B Tiga tajuk karangan diberi. Jawab SATU soalan FORMAT Pilihan soalan mungkin soalanMasa cadangan berformat / tidak 40 minit berformat Jumlah perkataan tidak kurang 80 patah perkataan
 17. 17. BENTUK SOALAN BERFORMATCorak karangan yang diuji mungkin TIDAK BERFORMATApa dia karangan berformat dan karangantidak berformat ? Contoh …..?????
 18. 18. Berapa isi yang perlu ada dalam sesuatu karangan ?Bagi soalan Bahagian B, isi dikehendaki –Minimum TIGA (3) isi penting. Kalau lebih …… ?Kalau lebih daripada itu digalakkan kerana gabunganbeberapa isi adakalanya sesuai diberi pertimbangan markahyang baik walaupun tanpa huraian lanjut tentang isi, lebih-lebih lagi karangan yang berbentuk penceritaan. Pertimbangan markah yang sesuai perludiberi bagi isi yang disertakan contoh dan huraian, isi beserta contoh atau isi sahaja.
 19. 19. 1. Tuliskan kebaikan menyertai aktiviti kokurikulum.2. Kelas kamu akan mengadakan majlis perpisahan sempena guru kelas kamu yang akan akan bertukar sekolah. Selaku wakil kelas, kamu dikehendaki menyampaikan ucapan pada majlis tersebut. Tuliskan ucapan kamu selengkapnya.3. Kamu telah lewat datang ke sekolah. Ceritakan tindakan yang kamu akan lakukan pada hari tersebut.
 20. 20. 4. Kelas kamu mengadakan majlis perpisahanuntuk guru kelas kamu yang akan bertukarke sekolah lain. Sebagai ketua kelas, kamudiminta menyampaikan ucapan pada majlisitu. Tuliskan ucapan kamu selengkapnya.5. Kamu diminta untuk menyertai pertandinganSyarahan di sekolah kamu. Tajuk syarahanTersebut ialah “Cara-cara Untuk BerjayaDalam Pelajaran”. Tuliskan syarahan tersebut.
 21. 21. BAHAGIAN C MEMBUAT ULASANCadangan masa menjawab Bahagian C 20 minit
 22. 22. Membuat Ulasan 20 markah Ulasan yang dibuat berpandukan soalan kepada situasi yang diberikan. Tidak kurang 50 patah perkataan.
 23. 23. Cara Menjawab Soalan Baca dan fahami situasi. Gariskan kata kunci dalam soalan. Sediakan rangka karangan. Catatkan nilai-nilai murni atau pengajaran yang terdapat dalam teks. Tulis karangan pendek lebih kurang 5 hingga 10 ayat sahaja. Panjang jawapan tidak kurang 50 patah perkataan.
 24. 24. Contoh Soalan Membuat Ulasan Setiap hari Salina akan bangun awal pagi. Setelah menyiapkan diri, Salina akan ke dapur membantu ibunya menyiapkan sarapan. Salina dan keluarganya akan bersarapan bersama- sama. Sebelum pergi ke sekolah, Salina akan bersalaman dengan ayah dan ibunya. Sementara menunggu bas, Salina membaca buku. Tiba di sekolah, Salina terus masuk ke kelas. Dia akan menyapu atau mengemaskan kelasnya. Dia akan memastikan kelasnya berada dalam keadaan ceria.
 25. 25. Senaraikan nilai murni/pengajaran/amalan baik yang terdapat dalam petikan 1. Bangun awal pagi – disiplin diri 2. Menolong ibu di dapur 3. Bersarapan bersama – kasih sayang 4. Bersalam – menghormati orang tua 5. Rajin / tidak suka membuang masa 6. Suka kepada kebersihan
 26. 26. Ahmad bangun lewat pada pagi itu kerana dia menontontelevisyen hingga larut malam. Dia tidak sempatbersarapan. Dia terus mencapai basikalnya untuk pergike sekolah tanpa sempat bersalam dengan ibu danbapanya. Tiba di persimpangan jalan, dia tidak menghirau-kan lampu merah lalu terus memecut ke sekolah. Mujurlahtiada kenderaan ketika itu. Sesampainya di hadapansekolah, murid-murid telah berada di tapak perhimpunan.Dia terus berlari ke tapak perhimpunan tanpa menguncibasikalnya. Sedang semua murid menyanyi lagu“Negaraku”, dia masih lagi berlari untuk masuk ke dalambarisan. Ketika hendak pulang ke rumah, dia mendapatibahawa basikalnya telah hilang. Dia telah diberi tumpangoleh rakan untuk pulang ke rumah.
 27. 27. BAHAGIAN C – Cara menulis.Antara nilai murni yang terdapat di dalam petikanini ialah ……………………………..(huraian/contoh).Seterusnya, terdapat nilai murni……………………...................................(huraian/contoh)……………...Di samping itu, terdapat nilai murni……………......(huraian/contoh)………………………………………..Selain itu, terdapat nilai murni……………………….……………………………..(huraian/contoh)………….………………………………………………………………Akhirnya, kita……………………….(huraian/contoh)……………………………………………………………..Kita janganlah…………………………………………...(sekiranya perlu)
 28. 28. Untuk mendapat markah yang cemerlangDalam bahagian C ini, anda mestilah:1. Membuat ulasan yang jelas dan tepat.2. Menggunakan ayat yang lengkap/gramatis3. Berdasarkan bahan rangsangan yang diberi.4. Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata yang sesuai dan menarik.5. Pastikan ejaan dan tanda baca serta imbuhan yang digunakan betul.11. Pastikan penggunaan penanda wacana yang betul dan sesuai bagi mengaitkan ayat yang dibina. Kenalpasti penanda wacana.
 29. 29. Setiap petang adik akan memastikan kerja sekolahyang diberi oleh guru sekolahnya siap. Setelah penatmenyiapkan kerja sekolahnya, adik berehat sebentar.Bagi menghilangkan rasa bosannya, adik bermain-main dengan kucing kesayangannya di dalam bilik.Ketika bermain, tanpa disedari adik telah memecahkancenderamata kesayangan kakak. Kakak merasa sedihmelihat cenderamata yang diperolehi daripadasahabat karibnya telah pecah. Emak memarahi adikkerana tidak berhati-hati ketika bermain. Adik rasabersalah dan meminta maaf kepada kakak.
 30. 30. GARIS PANDUAN KEPADA PEMERIKSA A. CARA PEMERIKSAAN - UMUM1. PEMERIKSAAN DILAKUKAN SECARA HOLISTIK IAITU DENGAN MELIHAT SECARA KESELURUHAN DAN PENSKORAN DIBUAT MENGIKUT KRITERIA YANG DITETAPKAN (JANGAN UBAH) PEMERIKSA HENDAKLAH MEMBACA SETIAP AYAT/ KARANGAN DENGAN TELITI UNTUK MENDAPAT KESAN (IMPRESSION) DARIPADANYA. SELEPAS ITU NILAI DAN ANGGARKAN TAHAP KARANGAN ITU DAN DISESUAIKAN DENGAN KRITERIA YANG DITETAPKAN
 31. 31. 1. BACA AYAT/KARANGAN TERSEBUT SEKALI LAGI SAMBIL MENURUNKAN SIMBOL ATAU TANDA - TANDA PEMERIKSAAN & MENETAPKAN SKOR BERPANDUKAN KRITERIA PENSKORAN. ISI ( ) KESALAHAN ISI /////// KESALAHAN STRUKTUR AYAT KESALAHAN PENGGUNAAN PERKATAAN KESALAHAN TANDA BACA KESALAHAN EJAAN KESALAHAN EJAAN BERULANG KESALAHAN IMBUHAN KESALAHAN IMBUHAN BERULANG
 32. 32. BAHAGIAN A – 10 MARKAHPENSKORAN KRITERIACEMERLANG i. Menggunakan ayat yang gramatis & menepati bahan grafik. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang meluas serta ( 9 -10 ) sesuai dengan bahan grafik. iii. Penggunaan ejaan & tanda baca yang betul BAIK i. Menggunakan ayat yang jelas dan menepati bahan grafik. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang sederhana (7–8) serta sesuai dengan bahan grafik. iii. Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca & ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat.MEMUASKAN i. Menggunakan ayat yang mudah & ringkas sesuai dengan bahan grafik. (4–6) ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata tetapi terhad dan sesuai. iii. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca & ejaanPENCAPAIAN i. Ayat tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bahan grafik. TAHAP ii. Penggunaan perkataan yang terhad & tidak sesuai dengan MINIMUM bahan grafik. iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca & ejaan. (1–3)
 33. 33. BAHAGIAN B – 30 MARKAH PENSKORAN KRITERIA CEMERLANG i. - Penyampaian atau persembahan yang jelas & menarik untuk dibaca. ( 24 -30 ) - Pengolahan idea yang sangat baik menggunakan pelbagai ayat yang gramatis bertepatan dengan tema. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang meluas serta sesuai dengan tema. iii. Penggunaan ejaan & tanda baca yang betul berdasarkan jenis karangan. BAIK i. - Penyampaian atau persembahan yang jelas untuk dibaca. ( 17 – 23 ) - Pengolahan idea yang baik dengan menggunakan ayat yang gramatis dan bersesuaian dengan tema. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan tema. iii. Terdapat beberapa kesalahan ejaan & tanda baca tetapi tidak menjejaskan karangan. MEMUASKAN i. - Penyampaian atau persembahan yang mudah & ringkas. ( 11 – 16 ) - Menyatakan isi dengan menggunakan ayat dasar berdasarkan tema. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata tetapi terhad dan sesuai. iii. - Penggunaan tanda baca yang terhad (huruf besar, noktah koma) - Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca & ejaan. PENCAPAIAN i. - Penyampaian atau persembahan yang tidak sesuai denganTAHAP MINIMUM tema - Isi tidak tepat, tidak berkaitan dengan tema atau sukar difahami. ( 1 – 10 ) ii. Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan tema. iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan.
 34. 34. BAHAGIAN C – 20 MARKAHPENSKORAN KRITERIACEMERLANG i. Ulasan jelas & tepat menggunakan ayat yang gramatis ( 17 -20 ) berdasarkan bahan rangsangan. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan rangsangan. iii. Penggunaan ejaan & tanda baca yang betul BAIK i. Ulasan jelas & tepat menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan rangsangan. ( 12 – 16 ) ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan rangsangan. iii. Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca & ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat.MEMUASKAN i. Ulasan tepat menggunakan ayat mudah & ringkas. ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata tetapi terhad dan ( 6 – 11 ) sesuai. iii. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca & ejaanPENCAPAIAN i. Ulasan tidak menepati bahan rangsangan. TAHAP ii. Penggunaan perkataan yang terhad & tidak sesuai dengan MINIMUM bahan rangsangan. iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca & ejaan. (1–5)
 35. 35. - KARANGAN YANG TERPESONG / ATAU TIADA KAITAN LANGSUNG DENGAN TAJUK/TEMA, MAKSIMA 5 MARKAH DARIPADA MARKAH KESELURUHAN.- KARANGAN YANG TIDAK MEMATUHI FORMAT, TOLAK 2 MARKAH DARIPADA MARKAH KESELURUHAN.- MENYALIN PETIKAN SAHAJA (BAHAGIAN C) BERI 3 MARKAH SAHAJA.- JIKA BILANGAN PATAH PERKATAAN KURANG DARIPADA JUMLAH PERKATAAN YANG DITETAPKAN, MARKAH KESELURUHAN AKAN TURUN.- JIKA KARANGAN TIDAK MEMATUHI ARAHAN, SKOR PEMARKAHAN AKAN TURUN WALAUPUN KARANGAN CEMERLANG - CERITAKAN PENGALAMAN ORANG LAIN
 36. 36. PANDUAN PEMERIKSA3. BACAAN PERTAMA – BACA SECARA MENYELURUH DAN LETAKKAN DALAM ARAS YANG SESUAI.6. BACAAN KEDUA – BACA SECARA TELITI IAITU UNTUK MENENTUKAN ASPEK ISI & BAHASA. - PERUBAHAN ARAS PENSKORAN AKAN BERUBAH SAMA ADA NAIK / KEKAL / TURUN PADA BACAAN KALI KEDUA. PENANDAAN BAHAGIAN A15.PENEKANAN UTAMA KEPADA; - PEMINDAHAN MAKLUMAT - TATABAHASA - STRUKTUR AYAT / BINAAN AYAT.
 37. 37. 1. BACA SEMUA AYAT YANG DITULIS OLEH CALON. PILIH LIMA AYAT YANG MENGANDUNGI AKTIVITI ATAU MAKLUMAT BERDASARKAN GAMBAR SAHAJA.5. JIKA BUAT LEBIH DARIPADA 5 AYAT, CALON TIDAK BOLEH DAPAT MARKAH PENUH. TIDAK LAYAK DAPAT CEMERLANG. SEKURANG-KURANGNYA BAIK.9. JIKA SATU POINT/NOMBOR MENGANDUNGI LEBIH DARIPADA SATU AKTIVITI, HENDAKLAH DITERIMA SEBAGAI ISI YANG BERLAINAN. ( SATU AYAT TETAPI BANYAK AKTIVITI HENDAKLAH DITERIMA SEBAGAI 2 ISI SAHAJA.15.JIKA CALON BUAT 5 AYAT TETAPI 4 AYAT SAHAJA YANG MEMPUNYAI LIMA AKTIVITI BERKAITAN GAMBAR LAYAK DAPAT MARKAH PENUH.
 38. 38. Kesilapan yang biasa dilakukan oleh calon semasa menjawab soalan peperiksaan1 1. Tidak benar-benar memahami kehendak soalan - Kurang teliti membaca dan memahami arahan,. kehendak soalan dan jawapan yang dituliskan. 2. Jawapan yang diberikan tidak terancang dan tidak tersusun dengan kemas. - tidak mempersembahkan jawapan dalam bentuk format yang teratur dan betul.
 39. 39. 3. Jawapan tidak mempunyai pendahuluan, isi dan penutup. - tiada mempunyai perenggan.4. Menggunakan ejaan, imbuhan, tanda baca serta struktur ayat yang salah dan kurang sesuai.8. Terlalu kerap menyelitkan unsur perbualan atau dialog dalam jawapan.11. Gagal mengatur masa dengan bijak sehingga gagal menjawab cukup soalan.14. Terkeluar tajuk. Tidak menjawab apa yang diminta oleh soalan.
 40. 40. 8. Ayat yang dibina terlalu ringkas dan mudah. Tidak menarik.9. Ulasan tidak dibuat dengan ayat yang tersusun kemas. Kurang menggunakan penanda wacana. Penanda wacana yang digunakan tidak sesuai.
 41. 41. PETUA SEORANG GURUKalau seorang guru mengajar Kalau seorang guru mengajarsambil duduk, Murid belajar tanpa menilai, tidak akan tahusambil mengantuk. murid yang bodoh atau pandai.Kalau seorang guru mengajarsambil berlakon, Murid belajardengan tekun. Kalau seorang guru berbudi bahasa, dikenang muridKalau seorang guru mengajar sepanjang masa.tanpa alat, Murid belajar denganralat. Sumbangan :Kalau seorang guru mengajar Cikgu paklongbanyak bercakap, ada muridyang bertambah gagap.Kalau seorang guru menjadipemudah cara, ramai muridpandai berbicara.
 42. 42. Disampaikan oleh:- Cikgu pak long

×