Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kata nama presentation[1]

846 views

Published on

kata nama dalam tatabahasa bahasa melayu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kata nama presentation[1]

 1. 1. KATA NAMA AHLI KUMPULAN : ROMA ANAK LIMIT(KETUA) GERRY ANAK NYERING WILLY BUGI HAMRI BIN ANIS FRANCIS JINAL ANAK BANDANG
 2. 2. DEFINISI Perkataan yang boleh menjadi unsur inti untuk membina frasa nama. Lazimnya, untuk menamakan orang, haiwan, tempat, benda ataupun konsep. Contohnya; manusia – mahasisiswa, penghulu, ketua kampung haiwan – harimau, kucing, tapir tempat – sekolah, kedai, rumah benda/konsep – kereta, sabun, beg
 3. 3. * boleh diketegorikan kepada 3 kumpulan.  Kata Nama khas  Kata Nama Am  Kata Ganti Nama
 4. 4.  Mendukung makna rujukan khusus pd orang, haiwan, tempat, benda, institusi, undangundang, bangsa, bahasa, pangkat dsbg.  Huruf pertama harus ditulis dgn huruf besar.  Boleh dibahagikan kpd KN Khas hidup dan KN Khas Tidak Hidup.  KN Khas Hidup: 1. 2. Manusia Bukan manusia
 5. 5.      Merujuk kpd manusia Contoh: Gerry Raja Ahmad Willy Bunyau Boleh didahului oleh nama panggilan atau gelaran Contoh: Profesor Ahmad Tan Sri Pian Haji Ramli Boleh guna gelaran ‘si’ dan ‘sang’ bagi kata nama am yang sudah diberi pengertian khas.
 6. 6.  Merujuk benda yg hidup tp bukan jenis manusia seperti malaikat, haiwan, tumbuhtumbuhan dsb.  Contoh: Jibrail Hevea brasiliensis (Pokok Getah) Tompok Vanda Diana (sejenis orkid) Belang Comel Lambri Nymphaea stellata (teratai kecil) Kancil Manihot utilissima (ubi kayu)
 7. 7.  Ka  KN AM HIDUP ialah perkataan yang merujuk manusia iaitu bersifat hidup dan mendukung makna am.  KN AM TIDAK HIDUP terdiri daripada perkataan yang merujuk benda-benda hidup jenis bukan manusia dan mendukung makna am.  Dengan kata lain perkataan Nama Am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum.
 8. 8. Manusia , orang binatang tumbuh- tumbuhan benda tempat ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar dll ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan dll pokok, betik, rumput, lalang dll pasir, kayak, radio, rumah. Motorkar, pen, buku, dll pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri dll
 9. 9.  Kata nama jenis ini terdiri daripada perkataan yang merujuk badan atau institusi yang bersifat tak hidup tetapi mendukung makna nama am. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Am Institusi kepada daripada hospital lembaga majlis pertubuhan
 10. 10.  KN jenis ini merujuk benda-benda yang bukan institusi tetapi konkrit sifatnya.Kebanyakkan KN dalam golongan ini merujuk kepada tempat. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institusi Konkrit dari ke rumah padang jalan bandar sungai
 11. 11.  KN jenis ini merujuk benda atau perkara yang tidak hidup, bukan institusi dan abstrak sifatnya tetapi boleh dibilang yakni dapat disertai oleh kata bilangan. Frasa Nama Kata Bilangan KN AM tak hidup bukan institusi abstrak berbilang satu tiap-tiap senyuman, hembusan,bayangan, pendapat, rancangan,gangguan
 12. 12.  KN jenis ini merujuk benda atau perkara yang bukan jenis hidup, bukan institusi, abstrak sifatnya dan tidak dapat dibilang.  Contohnya seperti angin, hawa, iklim, kecantikan, keadilan, kesungguhan, keseronokan, keriangan, angkasa dan semangat.
 13. 13.  Perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am.  Terbahagi kepada: i. kata ganti nama tunjuk - kata ganti nama tunjuk umum - kata ganti nama tunjuk tempat ii. Kata ganti nama diri - kata ganti nama diri orang - Kata ganti nama diri tanya
 14. 14. Perkataan yang menjadi pengganti kata nama dan mendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk.  Perkara dan benda disebut kata ganti nama tunjuk umum. ini - menunjukkan dekat. itu - menunjukkan jauh.  Tempat disebut kata ganti nama tunjuk tempat. sini - menunjukkan dekat situ - menunjukkan jauh 
 15. 15. 1. 2. 3. 4. 5. Ini hasil nukilan penulis muda itu. Itu buku biografi Pendeta Za‘ba. Tempat kita mengundi di sini. Gelanggang perjuangan kita di situ. Medan pertempuran askar kita dahulu di sana.
 16. 16. kata ganti nama diri tanya - perkataan yang merujuk kepada benda atau orang dalam bentuk tanya. - apa – merujuk benda atau perkara - siapa – merujuk orang - mana – merujuk orang atau benda Contoh dalam ayat 1. Pendapat anda apa? 2. Pengurus projek itu siapa? 3. Buku hasil tulisannya mana? i.
 17. 17.  Kata ganti nama diri tanya boleh mengalami proses penggandaan untuk membawa maksud rujukan tidak tentu atau untuk penegasan.  Contohnya: 1. Apa – apa-apa: Bawalah apa-apa yang ada. 2. Mana – mana-mana: ambillah mana-mana yang anda suka. 3. Siapa – siapa-siapa (sesiapa): siapa-siapa pun boleh bersuara.
 18. 18.  Merujuk diri orang tertentu, iaitu diri orang pertama, diri orang kedua dan diri orang ketiga.  Kata ganti nama diri orang pertama: - saya, aku, beta, patik, kami, kita  Kata ganti nama diri orang kedua: - anda, saudara, engkau, awak, kamu  Kata ganti nama diri orang ketiga: - ia, dia, beliau, mereka, -nya
 19. 19.  Perkataan-perkataan yang tergolong dalam golongan kata nama boleh dikaji dari segi pembentukan dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. KN dibahagikan kepada 4 bentuk iaitu: i. Kata nama tunggal ii. Kata nama terbitan iii. Kata nama majmuk iv. Kata nama ganda
 20. 20. Sekian, terima kasih

×