Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Processing of ceramics slide

698 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Processing of ceramics slide

 1. 1. PROCESSING OFCERAMICSNAMA : MOHAMAD AZLAN BIN ROSELINO. IC : 870105-01-5049NO. MATRIK : AP090058KURSUS : 4SPH-01PENSYARAH : DR AMIRMUDIN BIN UDIN
 2. 2. PENGENALAN Seramik adalah sesuatu bahan yang digunakandalam bidang pembuatan untuk tujuan kegunaanbidang kejuteraan dan bidang-bidang yang lain. Seramik dihasilkan dalam pelbagai bentuk dan rupabergantung kepada jenis produk yang ingindihasilkan Pada kebiasaannya, masyarakat terdahulumenghasilkan seramik untuk membuat pasu sebagaipenghasilan produk kesenian. Dalam pembuatan pula, seramik kebiasaannyadijadikan sebagai acuan kerana sifatnya yangbaik, kuat dan tahan panas.
 3. 3. DEFINISI SERAMIK Seramik atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai“Keramos” bererti benda yang diperbuat dari tanah liat Seramik merupakan suatu kesenian dan sains yangberkaitan dengan menggunakan hasil pepejal yangterdiri daripada sebahagian atau sebahagiankomponennya ialah bahan tak organik yang bukanlogam (Kingery, 1976) Seramik juga adalah merupakan suatu bidang ilmu yangluas yang merangkumi bidang sepertitembikar, porselin, refraktori, lempungstrukturan, pelelas, simen, kaca, bahan bermagnetbukan logam, feroelektrik, superkonduktor dan pelbagaibahan tak organik lain.
 4. 4. SEJARAH SERAMIK Produk seramik yang tertua di dunia dijumpai oleh ahliarkeologi adalah produk zaman Jomon, Jepun iaitubertarikh 10,000 Sebelum Masihi Masyarakat terawal telah mengalami perubahan didalam kehidupan seharian dan mula menggunakantanah liat sebagai bahan untuk menghasilkan bekasmakanan, minuman dan tujuan keagamaan Proses seramik pada masa ini dipercayai dibakarmenggunakan kaedah pembakaran api secara terbuka(bonfire) dan kaedah pembakaran di dalam lubangtanah (pit fire). Pada masa ini tanur pembakaran belumlagi dicipta dan dipercayai produk seramik ini dibakarpada suhu antara 600 hingga 700 darjah selsuis
 5. 5. KUMPULAN UTAMA SERAMIK Seramik tradisional (berasaskan tanahliat) Seramik industri (termaju)
 6. 6. BAHAN-BAHAN SERAMIK Seramik berasaskan tanahliat Bahan mentah utama ialah Tanahliat (tanahliat bebola, kaolin) Silika (kuarza) Fluks (feldspar – Na, K, Ca -, neflinsianit) Bahan refraktori (oksida-oksida, karbida, nitrida dll) Seramik industri Bahan mentahnya dihasilkan melaluiproses sintesiskimia untuk mendapatkan ketulenan yang tinggi Contohnya – alumina, zirkonia, silicon karbida, silikonnitrida, SiAlON, titanium oksida, dll Ketulenan tinggi, kawalan saiz dan taburan saiz zarah,reaktiviti tinggi, bebas dari membentuk agregat atauaglomerat
 7. 7. SIFAT-SIFAT SERAMIK
 8. 8. TUJUAN SERAMIK DIBUAT Seramik dibuat adalah untuk digunakan sebagaibahan-bahan kejuruteraan kerana ianya mempunyaisifat-sifat seperti kekuatan tinggi, kekerasan, tahanpanas, tahan hakis dan rintangan serta bersifatelektrik, magnet Seramik juga adalah bahan yang boleh dijadikanpelbagai tujuan seperti dijadikan alat pemotong yangbaik, sebagai alat pengesan dan lain-lain lagi. Dengan adanya seramik, sesuatu alatanpenggunaan yang digunakan akan menjadi lebihbaik dan berfungsi secara lebih kondusif berbandingalat yang menggunakan bahan selain seramik
 9. 9. KLAFISIKASI DALAM PROSESPEMBUATAN SERAMIK
 10. 10. PROSES PEMBUATANSERAMIK

×