Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ÖGÇ Pandemide Okul Reddi

Özel gereksinimli çocukların pandemide okul reddi

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ÖGÇ Pandemide Okul Reddi

 1. 1. Pandemi Özel Gereksinim Okula Gidememe Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 2. 2. Özel Gereksinim Gelişimin normalden sapması Gelişimi bilmek önemli !!!
 3. 3. Gelişimin normalden sapması; • Geri kalabilir • Eksik olabilir • Hızlı gelişebilir • Fonsiyon yetersizlikleri veya kayıpları olabilir • Farklı bir seyir izleyebilir • Farklı görünebilir…..
 4. 4. Tarihsel süreçte “Engelli” kelimesi Sakat, Farklı, Özel…. Engelli Özürlü “ÖZEL GEREKSİNİMLİ”
 5. 5. Özel gereksinimli çocukların temel ihtiyaçları diğer çocuklarla aynıdır, ama ilave ihtiyaçları vardır.
 6. 6. Değişkenler Özür oranı ve şekli Bilişsel Düzey Farkındalık Duyarlık, kırılganlık Toplumsal yaklaşım, Koşullar, İmkanlar Devlet politikaları Ailesel ve toplumsal kabul…
 7. 7. •Bedensel gelişimlerinde farklılıklar vardır • görüntüleri farklıdır, • motor koordinasyon sorunları vardır, • sakar olabilirler, • sık hastalanırlar, • sürekli hastane........
 8. 8. • Zihinsel gelişimlerindeki farklılıklar vardır • farklı öğrenebilirler, • daha yavaş, geç ve güç öğrenirler, • geç konuşurlar, • duygu ve düşüncesini ifade etmede zorlanırlar, • dikkat ve ilgileri dağınıktır, • genelleyemezler, • soyutlamada zorlanırlar, • yeni duruma uyum güçlüğü çekerler, • çabuk unutur, kolay pes ederler, • gelecekle pek ilgilenmezler ....
 9. 9. • Sosyal gelişimlerinde farklılıklar vardır • küçüklerle oynarlar, • kolay dostluk kuramazlar ve sürdüremezler, kolay küserler, • sorumluluk alamazlar, • kandırılmaları çok kolaydır, • oyun kurallarını algılayamazlar, • dışlanırlar, • garip giyinirler, • görgü kurallarına uymada zorlanırlar, • pek paylaşmazlar, • genelde ilgisizdirler ve • çok çaba göstermezler...
 10. 10. • Kişilik özelliklerindeki farklılıklar: • güvensiz, • başkalarına bağımlı, • kolay kandırılabilen, • bazen fazla cesaretli, • bazen ilgisiz, • hırsı az, • olayların sonunu merak etmez, • enerjisi az, • sabırsız, • sorumluluk alamaz, • başkalarının duygu ve düşüncesine önem vermez, • duygusal iniş çıkış sık, • isteksiz......
 11. 11. Engelli çocuklar, hak ettikleri eğitime diğer yaşıtları gibi kolaylıkla ve eşit kalitede ulaşabilmelidirler.
 12. 12. Engelli çocuklar, mümkün olduğunca akranlarıyla veya engellerine uygun sınıflarda ve bu engel ile ilgili eğitimi almış öğretmenler tarafından eğitilmelidirler.
 13. 13. Eğitimlerinin sürekliliği sağlanmalı ve mesleki eğitimleri konusunda gereksinimleri düzeyinde hizmet alabilmelidirler.
 14. 14. Gelişimi yaşıtlarından farklı olan çocuğun anne babasını en çok kaygılandıran şey, çocuklarının geleceğinin belirsizliğidir.
 15. 15. Çocuğunun güvenliğini, eğitimini ve geleceğini sağlayabildiği ölçüde huzur bulacak ve çocuğunun ihtiyacı olan sevgi ve bakımı ona verebilecektir.
 16. 16. Okula Gidememe Okul Fobisi Okul Reddi
 17. 17. •“Okula gitmekten korkuyorum” • “Okul neresi? Nasıl bir yer? Acıkırsam? Tuvaletim gelirse? Altıma kaçırırsam? Kulaklığımın pili biterse?” ... • “Öğretmen kim? Nasıl birisi? Beni sever mi? Beni anlar mı? Bana kızar mı? Bana bağırır mı? Kötülüklerden beni korur mu?”... ÖGÇ’da Okul Fobisi
 18. 18. • Anksiyete belirtileri • Ağlar • Anneye yapışır • Kaçar • İrritabilite • Bağırır • Kırar, döker • Vurur • Isırır • Atar... ÖGÇ Korktuğunda; Engeline atfederiz Davranış problemi kabul ederiz
 19. 19. • Endişe duyar • Çaresiz hisseder • Güvensiz hisseder • Talihsiz hisseder • Ne yapacağını bilemez Korkan ÖGÇ’un annesi; Çocuğuna yapışır
 20. 20. OKUL ÇOCUK EV ÖGÇ’da Okul Reddi
 21. 21. • Görüntüsü • Kullandığı aparatlar • Akran deneyimi • Kendisi için • Akranı için • Öğretmeni için • Ek psikopatolojiler • Ek fiziksel hastalık ÇOCUK
 22. 22. • Aile içi ilişkiler • Boşanma • Şiddet • Hastalıklar • Aile üyelerinde psikopatolojiler EV
 23. 23. • Eğitim sistemi • Kaynaştırma • Özel eğitim okulu • Fizik koşullar • Akran kabulü • Akran ilişkileri •Öğretmen OKUL
 24. 24. Özel Gereksinimli Ayşe’nin Okul Sahneleri
 25. 25. •Sevimli •Sorunlu •Sıradan Ayşe Anaokulunda ÖTEKİ İÇİMİZDEN BİRİ
 26. 26. • Zihinsel düzeyi • Sosyal becerisi • Kişilik özellikleri • Akran deneyimi • Aile tutumu •Öğretmen Ayşe İlkokulda Yola devam Başka yere
 27. 27. • Zihinsel düzeyi • Sosyal becerisi • Kişilik özellikleri • Akran deneyimi • Aile tutumu • Ailenin imkanları • Yaşanılan yerin imkanları • Beklentiler •Öğretmen Ayşe Lisede ? Okul bitti, peki şimdi? Okumasa da olur
 28. 28. “Bana acımayın, bana kahramanmışım gibi de davranmayın, ben de sizler gibi sıradanım"
 29. 29. Pandemi • Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isim. • COVID-19 Pandemisi /11 Mart 2020 • Travma • Tüm insallığı etkileyen • çaresizlik • belirsizlik
 30. 30. Travma karşısında ÖÇG; • Bilinenler değişti • Bütünlük bozuldu • Örüntü bozuldu • Rutinler değişti • Sıralama değişti • Görülmeyenler görüldü • Görünenler arttı • Anneler şişti • Babalar sisteme girdi...
 31. 31. PANDEMİ SONRASI... • YİNE • BİLİNENLER DEĞİŞECEK • ÖRÜNTÜ BOZULACAK
 32. 32. Değişmemesi gerekenler •EŞİTLİK •Öğretmen •Örüntü •Rutinler
 33. 33. “Farklı görünüyorum, öğrenirken zorlanıyor, yavaş ilerliyorum. Konuşmamı anlamakta zorlanıyorlar, davranışlarım da tuhaf oluyor bazen. Farklıyım yaşıtlarımdan. Anne babam daha çok emek harcıyor bana, çünkü daha çok ihtiyacım var ilgiye ve bakıma. Arkadaşlarıma, devletime ihtiyacım var. İhtiyacım var eğitime, desteklenmeye ve kabul görmeye. Yer açın bana aranızda, bakmayın bana meraklı ve acıyan gözlerle. Benim de hakkım parkta yaşıtlarımla oynamak, benim de hakkım forma giyip okula gitmek, benim de hakkım yaşıtlarımla birlikte öğrenmek, benim de hakkım bu ülkede sizlerle eşit haklarla yaşamak”. • Türkiye Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Derneği, Çocuk Hakları Bildirisi, 2013

×