Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penggabungjalinan, kesepaduan dalam mp pj

10,816 views

Published on

 • Be the first to comment

Penggabungjalinan, kesepaduan dalam mp pj

 1. 1. KESEPADUAN DALAM PJ Kemahiran berfikir Penerapan nilai Penggabungjalinan
 2. 2. PENGGABUNGJALINAN Menggabungkan pelbagai kemahiran dalam satu masa: Contohnya: Menggabungkan kemahiran lisan dengan membaca dan kemahiran membaca dengan menulis. Penggabungan aktiviti dalam kelas, secara berkumpulan atau individu. Penggunaan alat dan bahan bantu mengajar yang pelbagai bersesuaian dengan Proses P&P.
 3. 3. Dalam konteks KBSR, penggabungjalinan dalamDalam konteks KBSR, penggabungjalinan dalam pengajaran dan pembelajaran dibahagikanpengajaran dan pembelajaran dibahagikan kepada 2 :kepada 2 : Penggabungjalinan kemahiran-kemahiran dalam satu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran.
 4. 4. PENGGABUNGJALINAN DALAM PJ Kemahiran daya cipta guru dalam membuat perancangan dan memikirkan kesepaduan adalah penting supayapnp lebih menarik & efektif Arahan yang diberikan perlu ringkasdan jelas dengan menggunakan bahasa yang betul supaya dapat difahami oleh murid. Kegiatan dalam PJ perlu menggalakkan pemikiran kreatif & dramatik. Memberi peluang murid untuk menunjukkan kebolehan.
 5. 5. CIRI-CIRI PENGGABUNGJALINAN Mengintegrasikan beberapa kemahiran Kemahiran utama menjadi fokus, contohnya: - Kemahiran Lisan digabungkan dengan kemahiran membaca. Aktiviti bilik darjah dipelbagaikan, contohnya: - Aktiviti berkumpulan dan Individu. - Aktiviti seperti main peranan, lakonan dan dialog digunakan ketika proses P&P. Proses bersepadu dan menyeluruh.
 6. 6. Kaedah penggabungjalinan Mengenalpasti kemahiran utama & kemahiranMengenalpasti kemahiran utama & kemahiran sampingansampingan Kemahiran utama diberi fokusKemahiran utama diberi fokus Kemahiran-kemahiran sampingan dikuasaiKemahiran-kemahiran sampingan dikuasai dahulu untuk kukuhkan kemahiran utamadahulu untuk kukuhkan kemahiran utama Kemahiran utama digunakan di peringkatKemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran, kemahiranperkembangan pelajaran, kemahiran sampingan digunakan di semua peringkatsampingan digunakan di semua peringkat pelajaranpelajaran
 7. 7. Strategi penggabungjalinan kemahiranStrategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektifhendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran, kebolehan & pencapaian muridpelajaran, kebolehan & pencapaian murid Kemahiran-kemahiran diintegrasikan dalamKemahiran-kemahiran diintegrasikan dalam urutan yang sesuai. Setiap kemahiranurutan yang sesuai. Setiap kemahiran hendaklah dikaitkan dengan kemahiran yanghendaklah dikaitkan dengan kemahiran yang berikutnya secara logikalberikutnya secara logikal
 8. 8. CONTOH PENYERAPAN DALAM MATAPELAJARAN LAIN 1) MUZIK -Penghasilan bunyi yang bersesuaian untuk pergerakan manusia. 2) MATEMATIK -Pengiraan markah dalam sukan (tambah,tolak,darab dan operasi- operasi lain bagi mendapat keputusan)
 9. 9. PENERAPAN KEMAHIRAN BERFIKIR PJ mendidik murid membuat keputusan yang bijak & menyelesaikan masalah Aspek kemahiran berfikir yang sering diserap ketika PJ: -Membuat kategori -Menerangkan -Menyusul periksa andaian -Mencipta metafora -Mencipta definisi
 10. 10. PENERAPAN NILAI Peluang yang disediakan dalam PJ boleh Meransang individu untuk terlibat dalam pelbagai aktiviti & membangunkan kemahiran asas bagi mencapai kejayaan. Kejayaan yang diperoleh menjadi seseorang individu lebih berkeyakinan & berpuas hati terutama dari aspek pembangunan emosi. Pembangunan sosial boleh membantu individu menyesuaikan diri sebagai ahli masyarakat.
 11. 11. INTEGRASI Mengikut Sufean Hussein (1996) integrasi bermaksud menyatukan etnik-etnik atau kelompok-kelompok yang terasing pada asalnya kepada satu bentuk lain yang tersendiri.
 12. 12. Disediakan oleh: Siti Norhafafifah binti Nasri Siti Aminah binti Ismail Nurul Ain binti Zahari Nurfarhana binti Harbain Noraziyanah binti Md Jais

×