Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penerapan unsur dalam pendidikan jasmani

6,732 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Penerapan unsur dalam pendidikan jasmani

 1. 1. PENERAPAN UNSUR DALAM PENDIDIKAN JASMANI
 2. 2. UNSUR-UNSUR PENERAPAN • Kajian masa depan • Kemahiran berfikir • Kecerdasan pelbagai • Kemahiran masteri • Pembelajaran koperatif • Pembelajaran akses kendiri • Pembelajaran Belajar Cara Belajar • Stail peningkatan ansur maju • Stail pembelajaran terdorong • Stail berasaskan komputer
 3. 3. KAJIAN MASA DEPAN Definisi: • Kajian Masa Depan (KMD) ialah satu pendekatan pembelajaran yang mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. • Ini bermakna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum. • Dalam Pendidikan Jasmani sebagai contoh tentang sejarah permainan sepak takraw dan dengan pengetahuan sediaada murid, guru boleh meminta pelajar untuk meramalkan corak permainan tersebut pada sepuluh tahun akan datang.
 4. 4. KEMAHIRAN BERFIKIR • Kemahiran berfikir terbahagi kepada dua, iaitu: a) Kemahiran Berfikir secara kreatif b) Kemahiran Berfikir secara kritis
 5. 5. KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF • Adalah kemahiran menjanakan idea yang banyak, pelbagai dan baru. Contohnya: Murid menggunakan kecerdasan pelbagai mereka untuk merekabentuk sesuatu perkara baharu. Seperti penggabungjalinan permainan tradisional dan moden bagi membentuk suatu permainan baharu.
 6. 6. KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS • Kemahiran membuat penilaian tentang sesuatu data atau maklumat dan kemahiran ini memerlukan kemahiran membuat analisis data atau maklumat itu seperti membanding, membeza, menyusun atur, mengkelas, dan mengenal pasti sebab dan akibat. Contohnya: Murid memberi hipotesis awal kepada sesuatu perkara dan melaksanakan perkara tersebut hingga tamat. seterusnya, murid membanding beza hipotesis mereka dengan keputusan sebenar yang diperoleh hasil melaksanakan perkara tersebut.
 7. 7. • Bagi menerapkan unsur KBKK dalam aktiviti yang dilakukan,guru boleh melaksanakan aktiviti yang memerlukan murid-murid untuk berfikir bagi mengatur strategi. • Sebagai contoh dalam permainan bola sepak di mana pasukan yang menang adalah pasukan yang berjaya mengatur strategi yang berkesan..
 8. 8. KECERDASAN PELBAGAI • Menurut Howard Gardner (1983), seseorang mempunyai sekurang-kurangnya tujuh kecerdasan berikut: 1) Intrapersonal 2) Interpersonal 3) Bahasa 4) Kinestatik 5) Logik Matematik 6) Muzik 7) Spatial Ruang
 9. 9. CIRI-CIRI TUJUH KECERDASAN PELBAGAI Kecerdasan Cerdas dalam Pekerjaan 1. Bahasa Menulis karangan, sajak, puisi, pantun dan memberi ucapan. Penulis, penyajak, penceramah 2. Logik Matematik Menaakul, kiraan, membuat analisis Saintis, jurutera, akauntan 3. Ruang (spatial) Mencorak, melukis, mengukir Pelukis, pengukir 4. Muzik Mencipta lagu, menyanyi, menikmati muzik, memainkan alat muzik Pencipta lagu, penyanyi, pemain alat muzik, peminat muzik. 5. Kinestatik Gerakan, tarian, lakonan, sukan, permainan Atlet, pemain bola sepak, peninju, penari,, pelakon. 6. Interpersonal Perhubungan manusia Diplomat, ahli politik, peniaga 7. Interpersonal Nilai murni, pendirian, falsafah Pengarang, penyajak, ahli falsafah
 10. 10. PEMBELAJARAN MASTERI • Suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. • Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.
 11. 11. • Bagi memastikan aktiviti yang dijalankan berkesan dan boleh merangsang minat murid, guru perlulah mempelbagaikan kaedah pengajaran. • Sebagai contoh menggunakan kaedah-kaedah pengajaran yang melibatkan visual, audio dan kinestetik.

×