Tamadun India

47,746 views

Published on

UNTUK SEMUA

Published in: Spiritual, Business
4 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
47,746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
99
Actions
Shares
0
Downloads
1,610
Comments
4
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tamadun India

 1. 1. TAMADUN INDIA
 2. 2. <ul><li>TAHAP PERKEMBANGAN AGAMA: </li></ul><ul><ul><li>Zaman Vedik/Ortodoks </li></ul></ul><ul><ul><li>Zaman Heterodoks </li></ul></ul><ul><ul><li>Zaman Moden </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Agama mereka dipanggil Sanathara Dharma </li></ul><ul><li>Hindu – digunakan orang Parsi. </li></ul><ul><li>Dharma – sistem kerohanian/etika. </li></ul><ul><li>Veda – Vid bererti pengetahuan rohani dan mengetahui bukan dari mata kasar. </li></ul><ul><li>Melihat dari dua sudut: </li></ul><ul><ul><li>Objektif – langit, bumi, hujan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Subjektif – melihat dengan akal. </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>KITAB-KITAB SUCI VEDA </li></ul><ul><ul><li>SAMHITA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Shukta/matra – mazmur dari Tuhan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Brahmana – Cara penggunaan mantra. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aranyaka – Ajaran batin dan upacara keagamaan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Upanishad – Kesimpulan bersifat falsafah. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SMIRTI </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ajaran dari orang alim dan boleh diubah. </li></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>PERKEMBANGAN AGAMA VEDA </li></ul><ul><ul><li>Poletheisme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Percaya kepada banyak dewa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Henotheisme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Memuja sesuatu dewa sahaja sebagai manifestasi untuk semua dewa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Monotheisme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penyembahan kepada dewa yang satu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Monisme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ukta dalam Rig Veda, Agni dalam Yajur Veda, Mahavrata dalam Sama Veda. </li></ul></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Buddhisme </li></ul><ul><ul><li>Ajaran psikologi, etika berkaitan dengan penghidupan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak mengajar hal ketuhanan. </li></ul></ul><ul><li>Jainisme </li></ul><ul><ul><li>Sebab dan akibat menentukan kelahiran semula roh-roh individu. </li></ul></ul><ul><li>Hinduisme Purana </li></ul><ul><ul><li>Reaksi rerhadap Buddhisme dan Jainisme. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mahabhrata, Ramayana, Bhagvadgita, Krishna, Rama. </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Islam </li></ul><ul><ul><li>Tiba di India pada 712 M. </li></ul></ul><ul><ul><li>Islam berkuasa di negeri Sind dan selatan Punjab. </li></ul></ul><ul><ul><li>Berkembang melalui perkahwinan campur mewujudkan Indo-Muslim. </li></ul></ul><ul><li>Kristian </li></ul><ul><ul><li>Dimulakan dengan Vasco Da Gama pada 1498. </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Sejarah sebelum 5000 S.M. belum jelas. </li></ul><ul><li>Zaman Batu Awal kurang bukti kecuali kuarzit ditemui di: </li></ul><ul><ul><li>Chingleput, Madras </li></ul></ul><ul><ul><li>Banda, Agra. </li></ul></ul><ul><li>Orang zaman ini dipangil Negrito. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>PENCAPAIAN TAMADUN LEMBAH SUNGAI INDUS </li></ul><ul><ul><li>Rumah-rumah daripada batu-batu salai mempunyai bilik air dan perigi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jalan-jalan berukuran 10 M lebar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perparitan dibina selari dengan jalanraya dan tertutup. </li></ul></ul><ul><ul><li>The Great Bath – 11.8m panjang, 7m lebar, 2.4m dalam, tangga 2.4m lebar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Benteng pengawal banjir 13.1m tinggi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gudang penyimpan bijiran yang besar. </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>PENCAPAIAN TAMADUN LEMBAH INDUS </li></ul><ul><ul><li>Chop mohor bergambar yoga. </li></ul></ul><ul><ul><li>Patung-patung wanita untuk penyembahan kepada Dewa Ibu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tulisan piktografik atas ila(va) pohon kaspa, min (ikan, binatang). </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengangkutan perahu dan kereta lembu. </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>PENEMUAN RANGKA MANUSIA </li></ul><ul><ul><li>Mediterranean proto </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kepala panjang dan hidung sempit. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Austroloid proto </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hidung leper, bibir tebal, dan kepala melengkung pendek. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Armenoid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kepala melengkung tinggi. </li></ul></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>KEJATUHAN TAMADUN LEMBAH SUNGAI INDUS </li></ul><ul><ul><li>Banjir besar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wabak penyakit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Peperangan antara penduduk Lemah Sungai Indus dan orang-orang Parsi. </li></ul></ul><ul><li>KESAN KEJATUHAN </li></ul><ul><ul><li>Orang2 Aryan berkahwin dengan penduduk tempatan Dasa atau Dasyu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mereka membentuk peradaban Indo-Arya. </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Orang Indo-Arya </li></ul><ul><ul><li>Masyarakat di India Utara. </li></ul></ul><ul><li>Orang Dravida </li></ul><ul><ul><li>Masyarakat di India Selatan. </li></ul></ul><ul><li>Orang Mundas, Bhil dan Khol. </li></ul><ul><ul><li>Masyarakat asli. </li></ul></ul><ul><li>Orang Gurkha, Bhutiya dan Khasi </li></ul><ul><ul><li>Masyarakat di kawasan Gunung Himalaya. </li></ul></ul>
 14. 14. ZAMAN KUNO (1500 sm) ZAMAN PERTENGAHAN (1200 tm) ZAMAN MODEN (mulai 1750) Zaman Vedik Dinasti Maurya Zaman Sangam Zaman Pallava Zaman Chola Pemerintahan Turko-Afghan Pemerintahan Mughal Pemerintahan British
 15. 15. <ul><li>SISTEM VARNA </li></ul><ul><ul><li>3 kelas masyararakat utama (Trivarna) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prohita (Brahmin) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menjalankan upacara keugamaan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ksatriya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pemerintah </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaisya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pedagang dan rakyat biasa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dasa/dasyu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hamba abdi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pancama atau Chandala </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mereka dibuang dari sistem Varna kerana melanggar peraturan2 Varna </li></ul></ul></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>SISTEM JATI: </li></ul><ul><ul><li>Kasta dibentuk daripada 3000 kumpulan jati. </li></ul></ul><ul><li>JATI: </li></ul><ul><ul><li>Pembahagian kecil dalam sesuatu kasta mengikut pekerjaan. </li></ul></ul><ul><li>CIRI-CIRI SISTEM JATI: </li></ul><ul><ul><li>Melalui perkahwinan anggota sama (endogami). </li></ul></ul><ul><ul><li>Pekerjaan tradisional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Keahlian turun temurun. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem hierarki. </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>WANITA: </li></ul><ul><ul><li>Diberi kedudukan tinggi dan dihormati. </li></ul></ul><ul><ul><li>Boleh mejadi rishi ( pertapa) seperti lelaki. </li></ul></ul><ul><li>EKONOMI: </li></ul><ul><ul><li>Pertanian dan penternakan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Berbagai cukai dikenakan. </li></ul></ul><ul><li>POLITIK: </li></ul><ul><ul><li>Diabahagikan kepada wilayah, bahagian, daerah dan kampung. </li></ul></ul><ul><ul><li>Raja bukan autokratik. </li></ul></ul><ul><ul><li>2 badan kerajaan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sabha – parlimen dan mahkamah keadilan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samiti – Majlis Perhimpunan Rakyat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Wilayah ditadbir oleh gabenor dipanngil Nagaraka. </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>PEMBELAJARAN: </li></ul><ul><ul><li>Jenis sekolah: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Charaka – pendidikan asas di sekolah. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samiti – pendidikan tinggi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vendagas yang digunakan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kalpa – upacara pengorbanan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seksa – fonetik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chandas – prosodi dan meter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nirukta – epitomologi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vyakarana – tatabahasa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jyotisa - astronomi </li></ul></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>ORANG TAMIL </li></ul><ul><ul><li>Tinggal di Tamil Nadu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tergolong dalam kumpulan Dravida. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kegemilangan – Zaman Sangam. </li></ul></ul><ul><li>SANGAM BERMAKSUD: </li></ul><ul><ul><li>Menandakan majlis atau akaemi penyair2 mahir yangberkumpul di Madurai untuk membincangkan dan membentangkan hasil ciptaan masing2 serta mengawasi perkembangan kesusasteraa dan BahasaTamil. </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>PEMBAHAGIAN NEGERI KEPADA LIMA KAWASAN </li></ul><ul><ul><li>Kurinci – kawasan pergunungan </li></ul></ul><ul><ul><li>Mullai kawasan rumput </li></ul></ul><ul><ul><li>Palai – kawasan gurun </li></ul></ul><ul><ul><li>Marutham – kawasan pertanian </li></ul></ul><ul><ul><li>Neythal – kawasan pantai </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>UNSUR2 ALAM DISEBUT DALAM PUISI </li></ul><ul><ul><li>Tumbuh2an </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asas kepercayaan mereka. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bunga </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Untuk pemujaan dan kekasih. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gunung </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menggambarkan pemerintah yang besar dan berbudi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kesuburan alam </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moral yang baik, adat dan sopan santun. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Keindahan alam </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keagungan dan kebahagiaan. </li></ul></ul></ul>
 22. 22. <ul><li>PERKAHWINAN </li></ul><ul><ul><li>Berdasarkan kepada taraf, keluarga, kekuatan, umur, kesucian, kelakuan dan kekayaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gadis jadi hadiah untuk pemenang pertandingan menundukkan lembu jantan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perkahwinan dibuat di rumah perempuan. </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>MAKANAN </li></ul><ul><ul><li>Makan bijiran, sauran, buahan kacang, kambing, ayam ikan, susu dan madu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zaman Sangam – awal, kul, kali, motakam. Apam, tosai dan puttu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Makan atas daun pisang. </li></ul></ul><ul><ul><li>Amalkan Viratam (puasa) untuk dapatkan suami yang baik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak makan daging pada hari2 tertentu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Binatang dikorbankan untuk dewa dewi. </li></ul></ul>
 24. 24. <ul><li>PAKAIAN DAN PERHIASAN </li></ul><ul><ul><li>Atai dan utai ialah perkataan bagi pakaian. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pakaian talai (daun) dan maravuri (kulit pahon) digantikan dengan kampalam (kain bulu). </li></ul></ul><ul><ul><li>Perhiasan seperti totu, valai, motiram dan cutti masih digunakan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Barang emas, batu berlian , kappu (gelang tangan) dan silambu (gelang kaki) disebut dalam karya2. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perempuan mamakai perhiasan untuk kecantikan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lelaki memakai perhiasan untuk kekuatan dan keberanian. </li></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>KEDUDUKAN WANITA </li></ul><ul><ul><li>Dihormati tetapi tidak diberikan taraf yang sama dengan lelaki. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perempuan yang baik bersifat pemalu ( nanam ), merendahkan diri ( madam ), payirppu dan pasif. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanita dalam kesusasteraan Sangam: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berkahwin dan mempunyai keluarga. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menjadi pertapa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pelacur atau perempuan simpanan. </li></ul></ul></ul>
 26. 26. <ul><li>BIDANG EKONOMI </li></ul><ul><ul><li>Pekerjaan mengikut kawasan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kurinci (kawasan pergunungan) – pemburu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Palai (kawasan gurun) - perompak. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mullai (kawasan gurun) - penternak. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marutham (kawasan pertanian) - petani. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Neythal (kawasan pantai) – nelayan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Perdagangan tukar barang dibuat di Angadi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cukai daripada hasil eksport digunakan untuk membina kuil2 dan kemudahan2 awam. </li></ul></ul>
 27. 27. <ul><li>BIDANG POLITIK </li></ul><ul><ul><li>3 kerajaan besar monarki memerintah orang Tamil: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chera, Chola dan Pandya. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Jawatan raja diwariskan turun-temurun. </li></ul></ul><ul><ul><li>Raja tidak mempunyai kuasa mutlak kerana dikawal oleh malis menteri2. </li></ul></ul><ul><ul><li>Raja2 berpendidikan tinggi dan bincang kesusasteraan dan mencipta sajak. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tentera diraja dibahagikan kepada: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Infantri, kuda, gajah dan kereta kuda. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pengintip dan duta penting dalam zaman Sangam. </li></ul></ul>
 28. 28. <ul><li>BIDANG PENDIDIKAN </li></ul><ul><ul><li>Bapa wajib membuatkan anaknya menjadi seorang terpelajar dan berbudi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tujuan pendidikan untuk memperolehi pegetahuan tentang sains, sastera (prosa, puisi dan drama). </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelajaran seni halus ditekankan bagi kaum wanita. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelajaran vokasional seperti pembinaan kapal, tukang tenun dan tukang kayu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Putera dan menteri diberikan pendidikan dalam hal politik dan pentadbiran. </li></ul></ul>
 29. 29. <ul><li>UNSUR-UNSUR UNIK </li></ul><ul><ul><li>Tarian Manipuri dan Bharata Natyam. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alat muzik seperti tala dan sitar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiga jenis kuil Hindu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nagara di India Utara mempunyai menara dan batu berbentu roda. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dravida di India Selatan memunyai tangga menara piramid. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vesara di India Tengah mempunyai dinding. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mereka mengembangkan matematik dan astrologi untuk menentukan upacara pengorbanan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perubatan bermula pada zaman Vedik sebagai seni ilmu sihir. </li></ul></ul>
 30. 30. <ul><li>BAHASA-BAHASA INDIA </li></ul><ul><ul><li>Terdapat 750 bahasa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hanya 14 bahasa utama diakui perlembagaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibahagikan kepada 2 kumpulan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bahasa2 Indo-Arya termausk: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bengali, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Punjabi, Sanskrit, Urdu dan Sindhi dan juga bahasa Sinhala di Sri Lanka. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bahasa2 Dravida: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tamil, Malayalam, Kannada, Telegu, Gondi , dan Brahui. </li></ul></ul></ul></ul>

×