Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LUG-BG - Kostadin Slavkov - PostgreSQL 10

221 views

Published on

What's new in PostgreSQL 10, presented at LUG-BG 2017

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LUG-BG - Kostadin Slavkov - PostgreSQL 10

 1. 1. PostgreSQL Пътят до версия 10
 2. 2. Кой съм и защо съм тук?
 3. 3. “ ” PostgreSQL has become the preferred open source relational database for many enterprise developers and start-ups, powering leading geospatial and mobile applications. Dr. Werner Vogels - Amazon Web Services CTO PostgreSQL is awesome. When MySQL was taken over some years back, it was agreed in the EU monopoly investigation that followed that PostgreSQL was a viable competitor. That's been certainly true, with the PostgreSQL user base expanding consistently for more than a decade.
 4. 4. Какво е PostgreSQL Система за управление на бази от данни
 5. 5. • Проект на Университета Бъркли Калифорния • Отворен код • С комерсиална поддръжка • OLTP • OLAP • Не е само релационна база от данни, но и документна – JSON, xml; също и key value store – hstore; Географски данни – PostGIS; full text search • Собствен процедурен език, PL/pgSQL, но и PL/Perl, PL/Tcl, PL/Python. • Оптимизиране на заявки – explain • Upsert, row level security, cube/rollup, grouping sets • BRIN - block range index, за наистина големи таблици • Foreign data wrapper- PostgreSQL и файл data wrappers • Views, updateable views, materialized views • RPIT • Много силна общност, възможност за инсталиране на допълнителни пакети
 6. 6. Версия 10 Очаква се през третата четвъртина на 2017
 7. 7. • Опростено създаване на частични (partitioned) таблици • Подобрения в имплементацията на md5 аутентикацията • Презаверка на SSL сертификати при рестартиране на сървъра • Презаверка на SSL CRL по време на презареждане на конфигурационни файлове
 8. 8. Не мога да говоря за компютърна сигурност
 9. 9. Но мога да говоря за партишънизарени таблици. Улесняването на упралението им е важно за предпочитамето на PostgreSQL за data warehouse системи Как беше преди  Скрипт за главната таблица  Скрипт за всяка една подчинена таблица – range or list partition  Скрипт за всеки един индекс за всяка една подчинена таблица  Тригери за главната таблица Как ще след 2017  Един DDL statement  Улеснена поддръжка на кода  Улеснена миграция между различни сървъри  Намаляване на грешки в кода
 10. 10. Кой и за какво използва PostgreSQL  AWS Redshift – data warehouse and OLAP  Yahoo! – data warehouse, може би най-голямата таква под PostgreSQL. Версията е модифициран, и базата от данни е column-based  Reddit  TripAdvisor  Yandex  BASF  OpenStreetMap  Instagramh  Amazon  Добавят PostgreSQL към своята Relational Database Service услуга  AWS добавят PostgreSQL към Amazon Aurora

×