Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan uk2 form 4

251 views

Published on

sains sukan form 4

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Soalan uk2 form 4

  1. 1. 4571 Nama : ………………………………………. Kelas : ………………………………………. UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN SMK SERI BALIK PULAU BALIK PULAU PULAU PINANG. UJIAN KEMAJUAN DUA 2015 PENGETAHUAN SAINS SUKAN TINGKATAN 4 Satu Jam Tiga Puluh Minit DISEDIAKAN OLEH : MOHD.AZRI BIN BUNYAMIN Bahagian A Bagi soalan 1 hingga soalan 15, tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih dan bulatkan satu yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. 1. Apakah istilah bagi sendi yang mempunyai gerakan terhad? A. Synarthroses B. Amphiarthroses C. Diafisis D. Diathroses 2. Pilih pernyataan yang salah tentang sistem rangka A. Tulang rangka membentuk kerangka tegar bagi pelekatan tisu-tisu lembut dan organ-organ tubuh. B. Berfungsi sebagai pelindung organ-organ penting dalam tubuh. C. Menghasilkan pergerakan tubuh manusia. D. Berfunsi sebagai tempat penyimpanan mineral. 3. Pilih pernyataan yang tepat tentang tulang pendek. A. Berfungsi sebagai tuas. B. Berperanan memindahkan daya. C. Melindungi organ-organ. D. Berfungsi sebagai tempat pelekatan otot atau artikulasi. 1 [Lihat sebelah SULIT
  2. 2. 4571 4. Najmi terpaksa menjatuhkan lawannya Aizat untuk memenangi Kejuaraan Tinju Tertutup Malaysia di Stadium Putra, Minggu lepas. Nyatakan klasifikasi keagresifan yang ditunjukkan oleh Najmi. A. Keagresifan kasar B. Keagresifan instrumental C. Keagresifan ketara D. Asertif 5. Pilih jawapan yang sesuai bagi mengisi tempat kosong yang disediakan untuk melengkapkan rajah berikut. Rajah 1: Aras kompleksiti struktur manusia A. Aras saraf B. Aras respiratori C. Aras sistem organisma D. Aras sistem organ 6. Tiroid, adrenal dan pankreas merupakan komponen utama bagi sistem... A. endokrina B. respiratori C. kardiovaskular D. limfatik 7. Menjadi lokasi perlekatan otot dan menyokong berat badan merupakan fungsi utama bagi sistem organ... A. Sistem otot B. Sistem rangka C. Sistem tulang D. Sistem sendi 2 [Lihat sebelah SULIT Aras Kimia Aras Tisu Aras Organ Aras Organisma Aras Sel
  3. 3. 4571 8. Antara berikut yang manakah bukan tulang panjang ? A. Radius B. Tibia C. Skapula D. Humerus 9. Pada sendi ini tulang-tulang disambung dengan kartilej atau diikat oleh ligamen. Jenis sendi ini hanya membenarkan pergerakan yang terhad. A. Sendi fibrous B. Sendi sinovial C. Sendi cartilagenous D. Sendi vertebra 10. Apakah otot yang mempunyai bentuk sel yang tunggal, sangat panjang dan berjalur? A. Otot licin B. Otot rangka C. Otot kardiak D. Otot fiber 11. Manakah antara berikut merupakan tidak benar tentang ciri-ciri otot rangka. A. Kebolehujaan B. Kebolehregangan C. Kebolehanjalan D. Kebolehkuncupan 12. Pilih jawapan yang salah bagi jenis sendi yang dikategorikan sebagai sendi sinovial. A. sendi antara karpal dan tarsal B. sendi antara radius dan ulna C. sendi antara matakarpal dan falang D. sendi antara vertebra 3 [Lihat sebelah SULIT
  4. 4. 4571 13. Berikut merupakan struktur tulang panjang. Pilih jawapan yg betul bagi bahagian bertanda x. Rajah 2 : Struktur tulang panjang. A. Epifisis B. Periosteum C. Metafisis D. Diafisis 14. Gluteus maksimus merupakan otot bagi bahagian.... A. Pinggul B. Peha C. Leher D. Kaki 15. Pilih pasangan yang salah bagi sistem organ berikut. A. Sistem endokrina – tiroid, adrenal, pankreas B. Sistem respiratori – farinks, larinks, bronkiol C. Sistem kardiovaskular – jantung, darah, salur darah D. Sistem pencernaan – ginjal, pundi kencing 4 [Lihat sebelah SULIT X
  5. 5. 4571 Bahagian B Jawab semua soalan. 1. Labelkan bahagian-bahagian tulang berikut :- Rajah 3 : Rangka manusia, pandangan hadapan(anterior) [ 10 markah ] 5 [Lihat sebelah SULIT
  6. 6. 4571 2. Terdapat lima fungsi asas bagi sistem rangka. Nyatakan dan hurai lima fungsi asas sistem rangka tersebut. i. ………………………… - ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………... ii. ………………………… - ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………... iii. ………………………… - ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… iv. ………………………… - ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… v. ………………………… - ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… [ 5 markah ] 3. Otot rangka merangkumi beberapa komponen seperti tisu penghubung dan tendon. a. Senaraikan tiga komponen system otot rangka. i. ……………………………. ii. ……………………………. iii. ……………………………. b. Senaraikan tiga komponen tisu penghubung. i. ……………………………. ii. ……………………………. iii. ……………………………. c. Nyatakan empat fungsi otot. i. ……………………………. ii. ……………………………. iii. ……………………………. iv. ……………………………. [ 10 markah ] 6 [Lihat sebelah SULIT
  7. 7. 4571 4. Labelkan bahagian-bahagian otot rangka berikut :- Rajah 4 : Otot rangka, pandangan hadapan(anterior) [ 10 markah ] KERTAS SOALAN TAMAT 7 [Lihat sebelah SULIT

×