Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taklimat Umum KAP (kurikulum transformasi)

1,005 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taklimat Umum KAP (kurikulum transformasi)

 1. 1. 1 TAKLIMAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH BAGI MURID ORANG ASLI DAN PENAN (KAP) TAHAP II TAHUN 4 Oleh BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 2. 2. Latar Belakang KAP  Mesyuarat JK menangani Isu Pendidikan Orang Asli dan Penan Bil 3/2006 memutuskan semak kurikulum  Pada 2007 KAP di laksanakan di 6 buah sekolah rintis dan 14 buah sekolah pada 2008.  Pada 2010, LINUS dilaksanakan di semua sekolah di seluruh negara.  JK KAP: BPKhas-Penyelaras, BPG-Redefine Schooling, BPK-Kurikulum. 2 Konsep KAP  Program Mari Ke Sekolah  Minimum Adequate Syllibus  Pedagogi Peribumi  Mengambil kira latar belakang, cara hidup dan sosio budaya tempatan
 3. 3. SEKOLAH KAP  Sekolah Rintis KAP Fasa 1  SK Pos Bersih,Perak  SK Busut Baru, Selangor  SK Sungai Sampo, N.S  SK Tanah Abang, Johor  SK Pasir Linggi, Kelantan  SK Sungai Mas, Pahang  Sekolah Rintis KAP Fasa 2  SK Sungai Tiang, Gerik , Perak.  SK Pos Perwor, Perak.  SK Senibai, Negeri Sembilan  SK Kampung Kudong, Johor  SK Lemoi, Pahang.  SK Sungai Berua, Terengganu  SK Sungai Pergam, Terengganu  SK Tohoi, Kelantan  SK Long Sait, Baram, Sarawak  SK Long Lamei, Baram, Sarawak  SK Long Jekitan, Baram, Sarawak  SK Long Luteng, Baram, Sarawak  SK Long Kevok, Baram, Sarawak  SK Lusong Laku, Belaga, Sarawak 3
 4. 4. Pengisian KAP Tahap Tema Pengisian Kurikulum I Mari ke sekolah  Kesediaan/orientasi/motivasi untuk menarik dan mengekalkan minat murid hadir ke sekolah  Kemahiran psikomotor halus dan motor kasar Mari Belajar  Praoperasi-membaca, menulis, nombor (mengira)  Kemahiran membaca, menulis (membaca) Tahap Tema Pengisian kurikulum ll Mari Berfikir Aplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam mata pelajaran berikut: B.M, B.I, Matematik, Sains, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, PJK, Budaya dan Warisan (Nilai murni dan ICT merentas kurikulum) 4
 5. 5. *Sebelum Program KAP peratus kehadiran 50% (Data BPG) BIL NAMA SEKOLAH BIL MURID TAHUN 2007 TAHUN 2008 TAHUN 2009 1. SK BUSUT BARU (A) 6 91.8% 92.15 % 90.6 % 2. SK POS BERSIH (A) 36 76.4 % 61.9 % 68.45 % 3. SK SUNGAI SAMPO (A) 24 85.6 88.5 89.6 4. SK TANAH ABANG (A) 21 75.8 78.45 73.36 % 5. SK SUNGAI MAS (A) 12 90.5 91.8 92.4 6. SK PASIR LINGGI (A) 29 81.09% 89.77% 66.8% Laporan Pemantauan Kehadiran murid (2007-2009) 5
 6. 6. Menguasai Tidak Menguasai Bil % Bil % Bertutur (Lisan) 76 84.4 14 15.6 Membaca (Bacaan) 51 56.7 39 46.3 Menulis (Tulisan) 56 62.2 34 37.8 Bertutur, Membaca dan Menulis 56 62.2 34 37.8 Pencapaian Keseluruhan Bahasa Malaysia (Kemahiran Bertutur, Membaca dan Menulis) (Ujian Pencapaian oleh BPK September 2009) 6
 7. 7. 7 Menguasai Tidak Menguasai Bil % Bil % Pra nombor 27 30.0 63 70.0 Nombor 63 70.0 27 30.0 Ayat Matematik 38 42.2 52 57.8 Tambah 77 85.6 13 14.4 Tolak 42 46.7 48 53.3 Pencapaian Keseluruhan Matematik (Ujian Pencapaian oleh BPK September 2009)
 8. 8. Pencapaian B. Malaysia (Kemahiran Bertutur, Membaca dan Menulis) Sekolah Menguasai Tidak Menguasai Bilangan Peratus Bilangan Peratus SK Sg Sampo, N.Sembilan 14 87.5 2 12.5 SK Busut Baru, Banting, 5 83.3 1 16.7 SK Sg Mas, Kuantan 8 72.7 3 27.3 SK Pos Bersih, Slim River, 12 66.7 6 33.3 SK Tanah Abang, Mersing, 9 64.3 5 35.7 SK Pasir Linggi, Gua Musang, Kelantan 8 32.0 17 68.0 (Ujian Pencapaian oleh BPK) Laporan Pemantauan 8
 9. 9. 9 Rumusan Dapatan Pemantauan Tahap 1  Masih terdapat murid yang tidak menguasai kemahiran 3M walaupun mengikuti Minimal Adequate Syallibus selepas tiga tahun persekolahan.  Penambahbaikan dalam pelaksanaan perlu dibuat
 10. 10. Perancangan Pelaksanaan KAP Tahap II 10 Asas Pertimbangan:  Kesinambungan KAP Tahap I.  Memenuhi keperluan P&P murid Orang Asli dan Penan di Tahap II bagi kegunaan tahun 2010 hingga 2014.  Penekanan pengukuhan aplikasi kemahiran 3M (membaca, menulis, dan mengira).  KBSR Modul Sub-Modul Modul Teras Umum (Modul 5) •MAS •Perspektif Pribumi •KBKK •Kem Generik Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Modul Teras Berasaskan Sekolah Budaya dan Warisan Orang Asli dan Penan Pengisian Kurikulum
 11. 11. ASAS PERTIMBANGAN KAP TAHAP II 11  KAP Tahap II disediakan bagi memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran murid Orang Asli dan Penan di Tahap II bagi kegunaan mulai tahun 2010.  KAP Tahap II perlu di sediakan kerana pada peringkat ini merupakan jangka waktu yang penting dan membolehkan murid memperolehi ilmu pengetahuan dan kemahiran dan mengaplikasi ilmu yang dipelajari.  Ilmu dan kemahiran murid perlu diperkukuhkan bagi memenuhi keperluan pembelajaran minimum.  Sama seperti KBSR tetapi MAS
 12. 12. PENGISIAN KAP TAHAP II 12  Penekanan kepada penguasaan kemahiran 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menaakul.  Dalam Modul 5 Tahap II, kurikulum di ubah suai agar tumpuan dapat diberikan kepada aktiviti:  pembelajaran dan proses pemerolehan pengetahuan,  penguasaan kemahiran belajar dan berfikir  kemahiran psikomotor  Kemahiran sosial dan generik  perkembangan sahsiah  Kreativiti dan inovasi  Pengubahsuaian perlu bagi mengelakkan kejutan di kalangan murid Orang Asli dan Penan dengan pengisian kurikulum yang luas dan mendalam secara tiba-tiba.
 13. 13. Cadangan Peruntukan Masa Bil Modul Masa (min) Bil Waktu 1. Bahasa Malaysia 300 10 2. Bahasa Inggeris 210 7 3. Matematik 240 8 4. Sains 150 5 5. P.Islam/P. Moral 150 5 6. Pend Jasmani & Kesihatan 60 2 7. Budaya dan Warisan 120 4 8. Kokurikulum 60 2 9. Perhimpunan 30 1 Jumlah 1320 44 13 (Masa sekolah aliran perdana SK 1530, SJKT & SJKC 1500)
 14. 14. Format HSP Kandungan Hasil Pembelajaran Perspektif Pribumi 1.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan diksi yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.2.1 Berkebolehan berbual tentang sesuatu perkara dengan betul menggunakan kata panggilan yang sesuai secara bertatasusila. Menggunakan bahasa ibunda semasa aktiviti berbual. Contoh : Bahasa suku etnik Semai eng – engkau Hek – awak 14 (Contoh: Bahasa Malaysia)
 15. 15. 15
 16. 16. KAP SEDIA ADA TAHAP 1 TAHAP 2  MODUL MARI KE SEKOLAH  BAHASA MALAYSIA  MATEMATIK Pedagogi Pribumi  BAHASA MALAYSIA  BAHASA INGGERIS  MATEMATIK  SAINS  PENDIDIKAN SENI VISUAL  BUDAYA DAN WARISAN (BAHASA ETNIK)  KEMAHIRAN HIDUP  PENDIDIKAN MUZIK  PJK 16
 17. 17. KAP TRANSFORMASI TAHAP 1 TAHAP 2  MODUL MARI KE SEKOLAH  BAHASA MALAYSIA  MATEMATIK  BAHASA INGGERIS  SAINS DAN TEKNOLOGI  PEND ISLAM/MORAL  PJK (BMMK, PERSPEKTIF PRIBUMI DAN PEDAGOGI PRIBUMI MERENTAS KURIKULUM)  BAHASA MALAYSIA  MATEMATIK  BAHASA INGGERIS  SAINS DAN TEKNOLOGI  PJK  PEND ISLAM/MORAL  BUDAYA DAN WARISAN (BMMK, PERSPEKTIF PRIBUMI DAN PEDAGOGI PRIBUMI MERENTAS KURIKULUM) 17
 18. 18. Pengisian kurikulum berkaitan kehidupan/ sosiobudaya kaum meliputi elemen: 18 Modul Teras Berasaskan Sekolah (Modul Budaya dan Warisan Orang Asli dan Penan)  Bahasa Etnik  Kesenian 1.Muzik tradisional 2.Nyanyian 3.Tarian 4.Permainan 5.Anyaman 6.Kraf tradisional 7.Perhiasan diri 8.Ukiran 9.Peralatan  Kemahiran Sosial 1.Komunikasi 2.Adat resam 3.Upacara 4.Pantang larang  Kegiatan ekonomi 1. Memburu 2. Mengumpul 3. Berniaga 4. Pertukangan 5. Pertanian 6. Kerja dengan kerajaan 7. Nelayan Jati diri 1. Kepercayaan 2. Nilai 3. Kepekaan 4. Patriotik Pelaksanaan Modul:  melibatkan kerjasama masyarakat  penggunaan bahasa Etnik sekiranya guru menguasai
 19. 19. KURIKULUM KAP MODULAR Aliran KAP (Aras rendah) Aliran Perdana (Aras Tinggi)  Mengikuti kurikulum Mari belajar (Tahap 1)  Mengikuti kurikulum Mari berfikir (Tahap 2)  Minimum Adequate Syllibus (50%)  Sesuai dengan budaya dan persekitaran setempat.  Pedagogi peribumi  Mengikuti kurikulum aliran perdana.  Sesuai dengan budaya dan persekitaran setempat.  Pedagogi peribumi 19
 20. 20. PERBANDINGAN KAP SEDIA ADA KAP TRANFORMASI TAHAP 1  MODUL MARI KE SEKOLAH  BAHASA MALAYSIA  MATEMATIK TAHAP 1  MODUL MARI KE SEKOLAH  BAHASA MALAYSIA  MATEMATIK  BAHASA INGGERIS  SAINS DAN TEKNOLOGI  PEND ISLAM/MORAL  PJK (BMMK, PERSPEKTIF PRIBUMI MERENTAS KURIKULUM)) 20
 21. 21. PERBANDINGAN KAP SEDIA ADA KAP TRANFORMASI TAHAP 2  BAHASA MALAYSIA  BAHASA INGGERIS  MATEMATIK  SAINS  PENDIDIKAN SENI VISUAL  BUDAYA DAN WARISAN (BAHASA ETNIK)  KEMAHIRAN HIDUP  PENDIDIKAN MUZIK  PJK  TAHAP 2  BAHASA MALAYSIA  MATEMATIK  BAHASA INGGERIS  SAINS DAN TEKNOLOGI  PJK  PEND ISLAM/MORAL  BUDAYA DAN WARISAN (BMMK, PERSPEKTIF PRIBUMI MERENTAS KURIKULUM) 21
 22. 22. Penilaian Tahap l Penilaian berterusan berasaskan sekolah seperti yang terkandung dalam Modul. Penilaian Akhir Tahap ll • Penilaian yang berasaskan KAP – diberi pengiktirafan setara UPSR • UPSR Tempoh Pelaksanaan 6-7 tahun Tahap 1: 3 tahun Tahap 2: 3-4 tahun Memenuhi Seksyen 29 Akta Pendidikan 1996 Pengajaran dan Pembelajaran Mengintegrasikan pedagogi peribumi BMMK Kaedah Pelaksanaan 22
 23. 23. 23 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran
 24. 24. 24 • Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan • Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas • Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) • Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran • Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah
 25. 25. Cadangan Lain Penambahbaikan KAP  Program Orientasi Tahun Satu  Pengintegrasian Perspektif Pribumi  Program sokongan akademik  Penempatan Guru Bimbingan dan Kaunseling di sekolah KAP  Bimbingan dan Pemantauan  Peruntukan Kewangan Khas  Tempoh persekolahan untuk Tahap II  Bilangan murid di dalam kelas KAP adalah tidak melebihi 25 orang  Peluasan program KAP ke sekolah-sekolah Orang Asli dan Penan yang rendah pencapaian akademik dan kehadiran ke sekolah.  Elaun bagi guru yang menguasai Bahasa Etnik 25
 26. 26. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 26
 27. 27. 27 Insan seimbang Komunikasi Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksiSains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Kerohanian, Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai Perkembangan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan
 28. 28. Implikasi Pelaksanaan KAP Tahap 2  Orientasi Kurikulum kepada guru (BPK)  Pentaksiran- Kertas Alternatif UPSR untuk murid KAP (LPM)  Penglibatan IPGM sebagai IPG angkat (BPG).  Penglibatan agensi kerajaan seperti JHEOA yang lebih untuk pelaksanaan Modul Budaya dan Warisan (JHEOA)  Kewangan peruntukan khas (BPG) 28 (Mohon pandangan majlis)
 29. 29.  KPM memperkenalkan program LINUS bagi memastikan semua murid menguasai asas Literasi BM dan Matematik selepas tiga tahun mengikuti pendidikan sekolah rendah bermula 2010. Cabaran dan Cadangan Tindakan Bagi membantu murid KAP Tahun 1 (2010) yang mengikuti Program LINUS, BPK akan melaksanakan:  Modul Mari ke Sekolah  Pengintegrasian Perspektif Pribumi dalam Modul LINUS  Bimbingan dan pemantauan Cabaran 29
 30. 30. Cabaran dan Cadangan Tindakan Pentaksiran Alternatif Akhir Tahap II  Setara dengan UPSR dalam aspek bilangan kertas; format  Berbeza dalam aspek tahap kesukaran dan penulisan gred (contoh: A (KAP)  Murid yang mendapat 3A dipertimbangkan ke sekolah berasrama penuh  Mulai tahun 2010 murid KAP Tahun 1 di 20 buah sekolah mengikuti LINUS manakala murid Tahun 2,3 dan 4 masih mengikuti KAP dan ini memberi implikasi dalam Pentaksiran Akhir Tahap II Cabaran 30
 31. 31. Matlamat dan Objektif Objektif  Menguasai kemahiran 3M  Berminat hadir ke sekolah  Praktikkan amalan kebersihan, kesihatan dan keselamatan  Berinteraksi dengan masyarakat setempat dan masyarakat luar untuk melahirkan perpaduan dan keharmonian  Bersikap positif  Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian  Memahami sosio budaya setempat dan negara 31 Matlamat Melahirkan murid orang Asli/Penan yang berpengetahuan, berakhlak mulia, mencintai alam persekolahan dan sosio budaya mereka dan sesuaikan diri dengan sosio budaya negara.
 32. 32. Penilaian Tahap l Penilaian berterusan berasaskan sekolah seperti yang terkandung dalam Modul. Penilaian Akhir Tahap ll Penilaian yang berasaskan KAP – diberi pengiktirafan setara UPSR Tempoh Pelaksanaan 6-7 tahun Tahap 1: 3-4 tahun Tahap 2: 3 tahun Memenuhi Seksyen 29 Akta Pendidikan 1996 Pengajaran dan Pembelajaran Mengintegrasikan pedagogi peribumi Kaedah Pelaksanaan 32
 33. 33. Pengisian kurikulum berkaitan kehidupan/ sosiobudaya kaum meliputi elemen: 33 Modul Teras Berasaskan Sekolah (Modul Budaya dan Warisan Orang Asli dan Penan)  Bahasa Etnik  Kesenian 1.Muzik tradisional 2.Nyanyian 3.Tarian 4.Permainan 5.Anyaman 6.Kraf tradisional 7.Perhiasan diri 8.Ukiran 9.Peralatan  Kemahiran Sosial 1.Komunikasi 2.Adat resam 3.Upacara 4.Pantang larang  Kegiatan ekonomi 1. Memburu 2. Mengumpul 3. Berniaga 4. Pertukangan 5. Pertanian 6. Kerja dengan kerajaan 7. Nelayan Jati diri 1. Kepercayaan 2. Nilai 3. Kepekaan 4. Patriotik Pelaksanaan Modul:  melibatkan kerjasama masyarakat  penggunaan bahasa Etnik sekiranya guru menguasai

×