Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
[SULIT]                                       Muka surat 1 / 34          ...
[SULIT]                                   Muka surat 2 / 34ARAHAN:Semak maklumat yang t...
[SULIT]                                   Muka surat 3 / 34  KOD(Softcopy)  MAKLUMAT S...
[SULIT]                                      Muka surat 4 / 34            ...
[SULIT]                                    Muka surat 5 / 34  KOD(Softcopy)  MAKLUMAT...
[SULIT]                                       Muka surat 6 / 34  KOD(Softcopy)  MA...
[SULIT]                                      Muka surat 7 / 34(Softcopy)       ...
[SULIT]                                Muka surat 8 / 34(Softcopy)       2.3.10 *Bil ...
[SULIT]                                    Muka surat 9 / 34  KOD(Softcopy)  MAKLUMAT...
[SULIT]                                   Muka surat 10 / 34              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Borang data inisiatif ict

490 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Borang data inisiatif ict

 1. 1. [SULIT] Muka surat 1 / 34 BORANG DATA INISIATIF ICT SEKOLAH-SEKOLAH KPM 2012 BORANG INI ADALAH HAK MILIK KERAJAAN MALAYSIA DAN ADALAH SULIT. SEKIRANYA ANDA TERJUMPA BORANG INI, SILA KEMBALIKAN KEPADA BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA.SEKOLAH:Pihak sekolah perlu memastikan setiap maklumat yang diisi adalah BETUL pada waktuia diisi. Pastikan TIDAKADA maklumat yang tertinggal atau tidak diisi.Pihak sekolah adalah bertanggungjawab ke atas setiap maklumatyang diberi.Sebarang kesalahan atau kesilapan boleh menyebabkan kesukaran bagi pihakatasan di kementerianuntuk membuat sebarang keputusan yang berkaitan.Pihak sekolah perlu mengesahkan borang ini setelahdiyakini betul.Hanya Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan/Guru Penyelaras ICT/Juruteknik yang dibenarkanuntuk membuat pengesahan.PUSAT KEGIATAN GURU (PKG) / PUSAT TEKNOLOGI PENDIDIKAN BAHAGIAN (PTPB):Pihak PKG/PTPB perlu MENYEMAK dan MENGISI setiap maklumat di dalam borang ini.Semakan perlu dilakukandengan teliti supaya maklumat yang diperolehi adalah BETUL.Pihak PKG/PTPB diminta melakukan pemeriksaansecara fizikal sekiranya perlu.Pastikan pihak sekolah mengesahkan borang ini setelah ia diisi. Kemudian pihakPKG/PTPB perlu MENYALIN maklumat di dalam borang ini ke dalam Borang Data Inisiatif Sekolah KPM versisoftcopy.Simpan satu(1) salinan hardcopydi PKG/PTPB dan serahkan borang ini secarahardcopy dansoftcopykepada BTPN.BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI (BTPN)Pihak BTPN perlu MENYELARASkeperluan borang ini kepada PKG/PTPB untuk SEMUA sekolah di negeri masing-masing.Pihak BTPN juga perlu memastikan PKG/PTPB dapat melaksanakan tugas menyemak dan mengisimaklumat ke dalam borang ini dalam bentuk hardcopy sertasoftcopy.Softcopy yang diperolehi perlu dimurnikanke dalam satu fail sahaja. Pastikan tidak ada sekolah yang tercicir daripada softcopy yang telah dimurnikan.Simpan satu(1) salinan hardcopy di BTPN dan serahkan borang ini secara hardcopy dan softcopy kepadaBahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Kementerian Pelajaran Malaysia.Disahkan oleh, Disemak dan diisi oleh,TANDATANGAN :__________________________ TANDATANGAN :__________________________NAMA : NAMA :JAWATAN : JAWATAN :TARIKH : TARIKH :SEKOLAH : PKG/PTPB :COP SEKOLAH : NEGERI :
 2. 2. [SULIT] Muka surat 2 / 34ARAHAN:Semak maklumat yang telah diisi. Sekiranya SALAH atau diisi dengan Tiada Maklumat (TM) padaruangan MAKLUMAT SEDIA ADA, sila isi atau tanda maklumat yang betul di ruangan MAKLUMATBARUmengikut panduan yang diberi. Sekiranya BETUL, biarkan ruangan tersebut kosong. KOD (Softcopy) MAKLUMAT SEDIA ADA MAKLUMAT BARU 1 SEKOLAH 1.1 Negeri - Masukkan negeri A2 SABAH 1.2 Kod Sekolah - Masukkan kod sekolah. A3 XBA3073 1.3 *Nama Sekolah - Masukkan nama sekolah. A4 SK PERDANA 1.4 *PKG - Masukkan nama PKG. A5 PKG TAWAU 1.5 *Lokasi A6 2 1 = Bandar 2 = Luar Bandar / Pedalaman 1.6 *Pedalaman A7 0 = Bukan Pedalaman 2=Pedalaman P2 0 1=Pedalaman P1 3=Pedalaman P3 1.7 Kawasan Parlimen - Masukkan kawasan parlimen. A8 KALABAKAN
 3. 3. [SULIT] Muka surat 3 / 34 KOD(Softcopy) MAKLUMAT SEDIA ADA MAKLUMAT BARU 1.8 *Jenis Sekolah 1=SK 10=SMK 2=SK(KHAS) 11=SMK AGAMA 3=SK(ASLI) 12=SM(KHAS) 4=SJK(C) 13=SM TEKNIK A9 1 5=SJK(T) 14=SM VOKASIONAL 6=SABK(SR) 15=SM BERASRAMA PENUH 7=SRK 16=SABK(SM) 8=SR(Model Khas) 17=Sekolah Seni 9=SM+SR (MODEL KHAS) 18=Sekolah Sukan 1.9 *Bekalan Elektrik A10 1 0=Tiada 1=24jam 2=12jam 3=8jam 4=janakuasa 1.10 *SKM A11 1 0=bukan SKM 1=SKM 1.11 Bil Bintang SSQS 0=0 bintang 1=1 bintang 2=2 bintang 3=3 bintang A12 3 4=4 bintang 5=5 bintang TB = Tidak Bekenaan A13 1.12 Capaian Internet
 4. 4. [SULIT] Muka surat 4 / 34 0=Tiada 1=1BestariNet 2=Schoolnet 3 3=Streamyx 4=Vsat 5=Lain-lain KOD(Softcopy) MAKLUMAT SEDIA ADA MAKLUMAT BARU 1.13 *Makmal Bahasa MBMMBI 1=Ada (Makmal/bilik 0=Tiada / Tidak Berkenaan A14 komputer) 2 2=Ada (pusat akses) 1.14 *Bilangan murid 1.14.1 Maksimum satu kelas - Masukkan bilangan murid satu kelas yang maksimum. A15 35 1.14.2 Minimum satu kelas - Masukkan bilangan murid satu kelas yang minimum. A16 18 1.14.3 Jumlah Murid satu sekolah - Masukkan bilangan murid satu sekolah. A17 170 2 BILIK KOMPUTER / MAKMAL KOMPUTER 2.1 *Bilik Komputer (Sekolah SKM sahaja) 2.1.1 Ada/Tiada 0=Tiada/Tidak 1=Ada/Ya A18 0 TB=Tidak Berkenaan / Sekolah bukan SKM
 5. 5. [SULIT] Muka surat 5 / 34 KOD(Softcopy) MAKLUMAT SEDIA ADA MAKLUMAT BARU 2.1.2 Jenis Bangunan 1=Bangunan baru 2=Bangunan asal A19 2 TB=Tidak Berkenaan / Bukan sekolah SKM 2.2 Makmal Komputer (Sekolah bukan SKM) 2.2.1 *Mempunyai Makmal Komputer 0=Tidak mempunyai makmal komputer dan juga tidak mempunyai bilik ubahsuai untuk dijadikan makmal komputer. 1=Ya A20 TB 2=Tidak mempunyai makmal komputer tetapi mempunyai bilik ubahsuai untuk dijadikan makmal komputer TB=Tidak Berkenaan / Sekolah SKM 2.2.2 *Bil Makmal Komputer 1=1 buah 2=2 buah 3=3 buah A21 TB 4=4 buah atau TB=Tidak Berkenaan lebih 2.2.3 *Projek 1=Sekolah baru 2=Blok Tambahan Baru A22 TB 3=Bangunan Tambahan 4=Bangunan Gantian TB=Tidak Berkenaan 2.2.4 *Status Projek/ Bangunan 1=Siap 2=Siap Serah A23 TB 3=Dalam pembinaan TB=Tidak Berkenaan
 6. 6. [SULIT] Muka surat 6 / 34 KOD(Softcopy) MAKLUMAT SEDIA ADA MAKLUMAT BARU 2.2.5 Tarikh Operasi - Masukkan tarikh ataupun tahun operasi atau masukkan TB=Tidak Berkenaan A24 TB 2.2.6 *Jenis - Pilih satu atau lebih dari satu jika perlu. 2=Makmal berbangunan 1 1=Bilik darjah ubahsuai tingkat 3=Makmal berbangunan 1 4=Makmal berbangunan 2 A25 TB tingkat berkembar tingkat 5=1 makmal dalam 6=2 makmal dalam bangunan bangunan TB=Tidak Berkenaan 2.3 Bilik Komputer / Makmal Komputer 2.3.1 *Peralatan ICT (PC, network, dsb) A26 TB TB=Tidak 0=Tidak ada 1=Ada Berkenaan 2.3.2 *Peralatan Bukan ICT (perabot, dsb) A27 TB TB=Tidak 0=Tidak ada 1=Ada Berkenaan 2.3.3 *Fasa Pembekalan Peralatan ICT - Pilih satu atau lebih dari satu jika perlu. 1=Fasa 1 2=Fasa 2 3=Fasa 3 (2001-2002) (2002-2003) (2003-2004) A28 4=Fasa 3 Tambahan TB 7=Perolehan (2005-2006) 5=Fasa 4 baru (2007-2011)Sabah (2009-2010) (2011-2012) TB=Tidak Berkenaan KOD MAKLUMAT SEDIA ADA MAKLUMAT BARU
 7. 7. [SULIT] Muka surat 7 / 34(Softcopy) 2.3.4 *Tahun terima Peralatan ICT - Masukkan tahun terima atau masukkan TB=Tidak berkenaan A29 TB 2.3.5 *Model Makmal 1=M1 2=M2 3=M3 A30 TB TB=Tidak Berkenaan 2.3.6 Bentuk susunan makmal - Pilih satu atau lebih dari satu jika perlu. 1=Bentuk bilik A31 TB darjah 2=Bentuk pulau 3=Lain-lain TB=Tidak Berkenaan 2.3.7 *Peralatan ICT Pernah/Telah Lupus 0=Ya 1=Tidak A32 TB TB=Tidak Berkenaan 2.3.8 Tahun pelupusan - Masukkan tahun pelupusan atau masukkan TB=Tidak berkenaan A33 TB 2.3.9 *Penggantian Peralatan ICT 1=BPSH 2=BPPA 3=BTP 0=Tidak Ada (2009) (2009) (2009) A34 TB 4=BPSH 5=BTP 7=BPPA 6=JPN (2010) (2011) (2012) TB=Tidak Berkenaan KOD MAKLUMAT SEDIA ADA MAKLUMAT BARU
 8. 8. [SULIT] Muka surat 8 / 34(Softcopy) 2.3.10 *Bil PC - Masukkan bilangan PC yang dibekalkan atau masukkan TB=Tidak berkenaan A35 TB 2.3.11 *Bil PC Daftar DHM - Masukkan bilangan PC yang telah didaftarkan DHM atau masukkan TB=Tidak berkenaan A36 TB 2.3.12 *Bil Printer - Masukkan bilangan printer yang dibekalkan atau masukkan TB=Tidak berkenaan A37 TB 2.3.13 *Bil Printer Daftar DHM - Masukkan bilangan Printer yang telah didaftarkan DHM atau masukkan TB=Tidak berkenaan A38 TB 2.3.14 *Bil Server - Masukkan bilangan server yang dibekalkan. Masukkan TB=Tidak berkenaan A39 TB 2.3.15 *Bil Server Daftar DHM - Masukkan bilangan server yang telah didaftarkan DHM atau masukkan TB=Tidak berkenaan A40 TB 2.3.16 Bil peralatan lain-lain (Scanner, camera, dsb) -Masukkan bilangan lain-lain yang dibekalkan. Masukkan TB=Tidak berkenaan A41 TB
 9. 9. [SULIT] Muka surat 9 / 34 KOD(Softcopy) MAKLUMAT SEDIA ADA MAKLUMAT BARU 2.3.17 Bil peralatan lain-lain Daftar DHM - Masukkan bilangan peralatan lain-lain yang telah dibekalkan. Masukkan TB=Tidak berkenaan A42 TB 2.4 Spec umum PC 2.4.1 *Bil. Berfungsi - Masukkan bilangan PC yang berfungsi. Masukkan TB=Tidak berkenaan A43 TB 2.4.2 Processor 1=Dua atau lebih core (Intel Pentium Dual-Core/Core 2 Duo/I3/I5/I7/AMD Athlon X2/Phenom/FX) 2=Satu core lama (Intel Pentium 4/Celeron/AMD A44 TB Athlon/Sempron/Duron) 3=Satu core sangat lama (Intel Pentium 3/2/1/ 486/AMD K6/K5/AM486) TB=Tidak Berkenaan 2.4.3 RAM A45 TB 1=1GB atau lebih 2=512MB 3=256MB 4=128MB atau kurang TB=Tidak Berkenaan 2.4.5 OS
 10. 10. [SULIT] Muka surat 10 / 34 1=Windows 2=Windows 3=Linux Vista / 7 / 8 XP / 2000 (Ubuntu/Redhat/Suse) TB 4=Windows A46 5=Windows 6=Windows Multipoint Server 98/Me/NT/95 Server TB=Tidak 7=Lain-lain Berkenaan KOD(Softcopy) MAKLUMAT SEDIA ADA MAKLUMAT BARU 2.5 Spec Server 2.5.1 *Bil berfungsi - Masukkan bilangan PC yang berfungsi atau masukkan TB=Tidak berkenaan A47 TB 2.5.2 Processor 1=Dua atau lebih core (Intel Pentium Xeon E/ Dual- Core/Core 2 Duo/I3/I5/I7/AMD Athlon X2/Phenom/FX) A48 TB 2=Satu core lama (Intel Pentium Xeon/ 4/Celeron/AMD Athlon/Sempron/Duron) TB=Tidak Berkenaan 2.5.2 RAM 1=2GB atau lebih 2=1GB 3=512MB atau kurang A49 TB TB=Tidak Berkenaan 2.5.3 OS

×