Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

formula

605 views

Published on

^.^

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

formula

 1. 1. Filferro problema
 2. 2. Full de ruta • Necessiteu disposar d’un peu de rei i una balança • Aquest problema es pot generalitzar, apliqueu el mètode de resolució de problemes de càlcul tot identificant les dades, formulari, diagrama i càlcul • També heu d’aplicar el problema en un full de calcul
 3. 3. OBJECTIU PRINCIPAL • Sistematitzar processos de càlcul lligats a problemes reals TEMPORITZACIÓ • 4 hores lectives
 4. 4. Elements de la formula d= densitat m= massa v= volum r= radi h= longitud o altura
 5. 5. Formules i enllaços • Formula volum v   ·r ·h2 •Formula densitat m d •Relacionar-les amb un sistema d’equacions v m d v   ·r ·h 2
 6. 6. Formules i enllaços • Substituir el volum de la formula de densitat per la formula del volum m d  ·r ·h 2
 7. 7. Formules i enllaços • Aïllar la longitud m h  ·r ·h 2
 8. 8. Dades del problema d  1,9 g / cm 3 m  293 g r  0,18cm
 9. 9. Càlculs 293 g h  1515cm  15,15m  ·(0.18cm) ·1,9 g / cm 2 3

×