Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NASUHA BINTI BIDIN<br />SITI AISHAH BINTI MAHAMOOD<br />NORIDAYU BINTI MOHAMMED NOR<br />IDAMASTURA BINTI ABD AZIZ<br />KA...
PENGENALAN<br />MODEL -MODEL KAJIAN TINDAKAN SOMEKH<br />
JURNAL :Using Repetition Drill in Improving Students' Pronunciation<br />Pengkaji : <br />WOLTER MAKAWIMBANG, S. Pd<br />...
Langkah 1 : Guru perlu mengenalpasti masalah atau memfokuskan kepada kajian yang diminati.<br />Pelajarmempunyaidalamsebut...
Langkah 2: Guru perlu mengumpul data dan seterusnya menganalisis data.<br />(a) Membentuk Kumpulan<br />	-Guru besardan gu...
Sambungan…<br /> (b) Pra-pemerhatian<br />	- Mengenalpastipermasalahan yang dihadapiolehparapelajarsemasa P & P sedangberl...
Menggunakankaedahgerudipenggantian.<br />Menggunakankaedahgeruditransformasi.<br />Menggunakankaedahgerudipengulangan.<br ...
Langkah 4 : Guru perlumerancangpelantindakan yang ingindilakukan.<br /><ul><li>3 langkahmerancang:
Pelan –Hipotesis
Bertindakdanmembuatpemerhatian.
Refleksi
Semakanrancanganataupelan.</li></li></ul><li>Langkah 5 : Guru perlu melaksanakan pelan tindakan yang ingin dilakukan.<br /...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kajian tindakan

616 views

Published on

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kajian tindakan

 1. 1. NASUHA BINTI BIDIN<br />SITI AISHAH BINTI MAHAMOOD<br />NORIDAYU BINTI MOHAMMED NOR<br />IDAMASTURA BINTI ABD AZIZ<br />KAJIAN TINDAKANKPR 4063<br />
 2. 2. PENGENALAN<br />MODEL -MODEL KAJIAN TINDAKAN SOMEKH<br />
 3. 3. JURNAL :Using Repetition Drill in Improving Students' Pronunciation<br />Pengkaji : <br />WOLTER MAKAWIMBANG, S. Pd<br />TempatKajian :<br />SMA NEGERI 1 TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA 2005<br />
 4. 4. Langkah 1 : Guru perlu mengenalpasti masalah atau memfokuskan kepada kajian yang diminati.<br />Pelajarmempunyaidalamsebutanbahasainggeris.<br />Seringmembuatkesalahandalampenggunaanbahasainggeris.<br />Kurangmahirdalamteknikbahasainggeris.<br /> :- Contoh : - sebutan, ejaan<br />
 5. 5. Langkah 2: Guru perlu mengumpul data dan seterusnya menganalisis data.<br />(a) Membentuk Kumpulan<br /> -Guru besardan guru bahasainggerismencaripenyelesaianmasalah.<br /> -Bekerjasamamemerhati, menganalisisdanmembuatrefleksiterhadapankajiantindakandidalambilikdarjah.<br />
 6. 6. Sambungan…<br /> (b) Pra-pemerhatian<br /> - Mengenalpastipermasalahan yang dihadapiolehparapelajarsemasa P & P sedangberlangsung.<br /> - Memastikanpenggunaanteknikdanmeterial yang bersesuaian.<br />
 7. 7. Menggunakankaedahgerudipenggantian.<br />Menggunakankaedahgeruditransformasi.<br />Menggunakankaedahgerudipengulangan.<br />Langkah 3: Guru perlu membuat hipotesis.<br />
 8. 8. Langkah 4 : Guru perlumerancangpelantindakan yang ingindilakukan.<br /><ul><li>3 langkahmerancang:
 9. 9. Pelan –Hipotesis
 10. 10. Bertindakdanmembuatpemerhatian.
 11. 11. Refleksi
 12. 12. Semakanrancanganataupelan.</li></li></ul><li>Langkah 5 : Guru perlu melaksanakan pelan tindakan yang ingin dilakukan.<br />3 langkahmelasanakan :<br />Pelan –Hipotesis<br />Bertindakdanmembuatpemerhatian.<br />Refleksi<br />Semakanrancanganataupelan.<br />
 13. 13. Langkah 6 : Guru perlumengumpul data untukmengesahkanperubahan.<br />UJIAN<br />Langkah 7 : Guru perlumenganalisisdanmenilai.<br /><ul><li>Penilaiandan Perbandingan</li></li></ul><li>Langkah 8: PutaranKitaran<br />Kesimpulan : <br /> :- Gerudipengulanganadalahteknik yang sangatberkesandalammengajarbahasaInggeris.<br />
 14. 14. SEKIAN…<br />

×