SlideShare a Scribd company logo

Iklan uitm sarawak

1 of 5
Download to read offline
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam
bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan tetap/kontrak bagi jawatan lantikan/kenaikan pangkat di
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara.
                     STATUS                       JADUAL GAJI
 BIL      JAWATAN     GRED          SKIM PERKHIDMATAN
                     JAWATAN
                                           MINIMUM      MAKSIMUM 1  PEGAWAI EKSEKUTIF     N27   Kontrak   Penolong Pegawai Tadbir  P1  RM1361.14  -   RM3565.62    PENOLONG PEGAWAI                Penolong Pegawai
 2                U29   Kontrak                P1  RM1311.58  -   RM3599.85
    PERUBATAN                   Perubatan 3  PEGAWAI KERJA AKAUN    W27    Tetap   Penolong Akauntan     P1  RM1366.27  -   RM3570.75
 4  PEMBANTU MAKMAL      C17   Tetap   Pembantu Makmal      P1  RM932.15   -   RM2531.14 5  KERANI           N17   Tetap   Pembantu Tadbir      P1  RM927.03   -   RM2526.03
                           (Perkeranian/Operasi)


    PEMBANTU TADBIR                Pembantu Tadbir
 6               W17    Tetap                 P1  RM928.74   -   RM2527.73
    (KEWANGAN)                   (Kewangan) 7  PEMANDU          R3    Tetap   Pemandu          P1  RM792.60   -   RM1610.99
A.  KUMPULAN PELAKSANA

1)  PEGAWAI EKSEKUTIF (GRED N27)

   Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-

    (a)  Warganegara Malaysia;

    (b)  Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

    (c)    (i)   Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan

             (Gaji permulaaan ialah pada RM1361.14); atau

         (ii)  Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
             pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

             (Gaji permulaan ialah pada RM1661.95); atau

         (iii)  Diploma dalam bidang pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
             pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

             (Gaji permulaan ialah pada RM1737.15);

   dan

    (d)  Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
       kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

       (Keutamaan diberi kepada calon yang memiliki diploma dalam bidang Pentadbiran Awam, Pengurusan,
       Teknologi Maklumat atau Komunikasi dan Media).2)  PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN (GRED U29)

   Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-

   (a)   Warganegara Malaysia;

   (b)   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

   (c)   Diploma Pembantu Perubatan daripada Kolej Pembantu Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf
       oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu
       Perubatan Malaysia.

       (Gaji permulaan ialah pada RM1687.59);

   dan

   (e)   Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
       kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

       (Keutamaan diberi kepada calon yang memiliki pengalaman kerja)3)  PEGAWAI KERJA AKAUN (GRED W27)

   Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-


   (a)   Warganegara Malaysia;

   (b)   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c)    (i)   Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan, perbankan atau perakaunan yang diiktiraf oleh
             kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
             dengannya.

             (Gaji permulaan ialah pada RM1667.08); atau

         (ii)  Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam
             bidang kewangan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

             (Gaji permulaan ialah pada RM2650.63).

   dan

    (d)  Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
       kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

   Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

   Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Akauntan dan Pembantu Tadbir (Kewangan) adalah layak
   dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong
   Akauntan Gred W27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

    (a)    (i)   Mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c) di atas; ATAU

         (ii)  Lulus Peperiksaan Khas ; dan

   (b)   Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.4)  PEMBANTU MAKMAL (GRED C17)

   Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-

   (a)   Warganegara Malaysia;

   (b)   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

   (c)   Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus dalam subjek
       Matematik atau salah satu daripada subjek Sains pada peringkat peperiksaan tersebut;

   dan

   (d)   Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
       kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.5)  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (GRED N17)

   Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-

    (a)  Warganegara Malaysia;

    (b)  Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

    (c)  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

   dan

    (d)  Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
       kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

       (Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas).
6)  PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) (GRED W17)

   Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-

   (a)   Warganegara Malaysia;

   (b)   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
   (c)
         (i)   Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian
             dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut; atau

         (ii)  Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau
             kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

             (Gaji permulaan ialah pada RM985.13); atau

        (iii)  Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau
             kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

             (Gaji permulaan ialah pada RM1154.33); atau

        (iv)   Sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kira-kira yang diiktiraf oleh kerajaan
             daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

             (Gaji permulaan ialah pada RM1379.92);
   dan

   (d)   Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
       kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


7)  PEMANDU (GRED R3)

   Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-

   (a)   Warganegara Malaysia;

   (b)   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
   (C)
         (i)   Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan;

         (ii)  Memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2F/G/H/I berkenaan yang dikeluarkan oleh Jabatan
             Pengangkutan Jalan (JPJ) [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)];

             Gaji permulaan ialah pada  Gred R3 ;
                 Lesen D       RM 884.90
                 Lesen E/E1/E2    RM 931.05
                 Lesen F/H      RM 977.20
                 Lesen G/I      RM 1023.35

        (iii)  Berkebolehan memandu, mengendalikan dan menyenggara kenderaan bermotor berkenaan yang diliputi
             oleh skim perkhidmatan ini.

   dan

   (d)   Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik.


    PERMOHONAN DAN SYARAT LANTIKAN


    Borang permohonan dan syarat lantikan secara terperinci berkenaan jawatan-jawatan yang diiklankan boleh
    diperolehi dengan melayari laman sesawang Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak di
    http://sarawak.uitm.edu.my dan juga boleh didapati sendiri di Bahagian Pentadbiran, Universiti Teknologi
    MARA (UiTM) Sarawak. Sila nyatakan jawatan yang dipohon dipenjuru atas sebelah kiri sampul surat.
Tarikh tutup permohonan adalah pada hari Isnin,14 Januari 2013.

Sila kemukakan permohonan kepada:

                    TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
         UNIVERSITI      (BAHAGIAN PENTADBIRAN)
         TEKNOLOGI       UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) SARAWAK
                    94300 KOTA SAMARAHAN
         MARA         SARAWAK
                    NO.TEL: (082) 677004Iklan Jawatan Pentadbiran/norsuriati

Recommended

Jawatan Kosong UiTM Shah Alam Selangor
Jawatan Kosong UiTM Shah Alam SelangorJawatan Kosong UiTM Shah Alam Selangor
Jawatan Kosong UiTM Shah Alam SelangorJawatan Kosong
 
Iklan Rasmi Jawatan Kosong Kerajaan Majlis Perbandaran Kajang 2016
Iklan Rasmi Jawatan Kosong Kerajaan Majlis Perbandaran Kajang 2016Iklan Rasmi Jawatan Kosong Kerajaan Majlis Perbandaran Kajang 2016
Iklan Rasmi Jawatan Kosong Kerajaan Majlis Perbandaran Kajang 2016Jawatan Kosong
 
Jawatan Kosong DBKL Terkini
Jawatan Kosong DBKL TerkiniJawatan Kosong DBKL Terkini
Jawatan Kosong DBKL TerkiniJawatan Kosong
 
Jawatan Kosong Lembaga Getah Malaysia
Jawatan Kosong Lembaga Getah MalaysiaJawatan Kosong Lembaga Getah Malaysia
Jawatan Kosong Lembaga Getah MalaysiaJawatan Kosong
 
Jawatan Kosong SPA Perak Terkini
Jawatan Kosong SPA Perak TerkiniJawatan Kosong SPA Perak Terkini
Jawatan Kosong SPA Perak TerkiniJawatan Kosong
 
Jawatan Kosong Mersing – Johor
Jawatan Kosong Mersing – JohorJawatan Kosong Mersing – Johor
Jawatan Kosong Mersing – JohorAlida Aiman
 
Iklan Jawatan Kosong Universiti Malaysia Pahang 04 April 2016
Iklan Jawatan Kosong Universiti Malaysia Pahang 04 April 2016Iklan Jawatan Kosong Universiti Malaysia Pahang 04 April 2016
Iklan Jawatan Kosong Universiti Malaysia Pahang 04 April 2016Jawatan Kosong
 
Iklan Jawatan Kosong Universiti Teknologi MARA 2016 Perak
Iklan Jawatan Kosong Universiti Teknologi MARA 2016 PerakIklan Jawatan Kosong Universiti Teknologi MARA 2016 Perak
Iklan Jawatan Kosong Universiti Teknologi MARA 2016 PerakJawatan Kosong
 

More Related Content

What's hot

Jawatan Kosong UiTM Shah Alam dan Cawangan 2016
Jawatan Kosong UiTM Shah Alam dan Cawangan 2016Jawatan Kosong UiTM Shah Alam dan Cawangan 2016
Jawatan Kosong UiTM Shah Alam dan Cawangan 2016Jawatan Kosong
 
Iklan Jawatan Kosong SPAJ 2013-1
Iklan Jawatan Kosong SPAJ 2013-1Iklan Jawatan Kosong SPAJ 2013-1
Iklan Jawatan Kosong SPAJ 2013-1spaj
 
Jawatan Kosong Unimas
Jawatan Kosong UnimasJawatan Kosong Unimas
Jawatan Kosong UnimasAlida Aiman
 
Iklan Rasmi Jawatan Kosong Universiti Putra Malaysia
Iklan Rasmi Jawatan Kosong Universiti Putra MalaysiaIklan Rasmi Jawatan Kosong Universiti Putra Malaysia
Iklan Rasmi Jawatan Kosong Universiti Putra MalaysiaJawatan Kosong
 
Jawatan Kosong JAIS 2016 Jabatan Agama Islam Selangor
Jawatan Kosong JAIS 2016 Jabatan Agama Islam SelangorJawatan Kosong JAIS 2016 Jabatan Agama Islam Selangor
Jawatan Kosong JAIS 2016 Jabatan Agama Islam SelangorJawatan Kosong
 
Jawatan kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) April 2014
Jawatan kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) April 2014Jawatan kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) April 2014
Jawatan kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) April 2014Jawatan Kosong
 
Iklan Rasmi Jawatan Kosong Kerajaan Perak 2016
Iklan Rasmi Jawatan Kosong Kerajaan Perak 2016Iklan Rasmi Jawatan Kosong Kerajaan Perak 2016
Iklan Rasmi Jawatan Kosong Kerajaan Perak 2016Jawatan Kosong
 
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Kulai Johor
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Kulai JohorJawatan Kosong Majlis Perbandaran Kulai Johor
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Kulai JohorJawatan Kosong
 
Iklan jawatan pegawai peperiksaan majlis peperiksaan malaysia 2012
Iklan jawatan pegawai peperiksaan majlis peperiksaan malaysia 2012Iklan jawatan pegawai peperiksaan majlis peperiksaan malaysia 2012
Iklan jawatan pegawai peperiksaan majlis peperiksaan malaysia 2012myadha
 
Iklan Jawatan Penolong Pegawai Farmasi UMK
Iklan Jawatan Penolong Pegawai Farmasi UMKIklan Jawatan Penolong Pegawai Farmasi UMK
Iklan Jawatan Penolong Pegawai Farmasi UMKMohd Fadli
 
Jawatan pembantupembangunanmasyarakatfelda
Jawatan pembantupembangunanmasyarakatfeldaJawatan pembantupembangunanmasyarakatfelda
Jawatan pembantupembangunanmasyarakatfelda0176226306
 

What's hot (15)

Jawatan Kosong UiTM Shah Alam dan Cawangan 2016
Jawatan Kosong UiTM Shah Alam dan Cawangan 2016Jawatan Kosong UiTM Shah Alam dan Cawangan 2016
Jawatan Kosong UiTM Shah Alam dan Cawangan 2016
 
Iklan Jawatan Kosong SPAJ 2013-1
Iklan Jawatan Kosong SPAJ 2013-1Iklan Jawatan Kosong SPAJ 2013-1
Iklan Jawatan Kosong SPAJ 2013-1
 
Jawatan Kosong Unimas
Jawatan Kosong UnimasJawatan Kosong Unimas
Jawatan Kosong Unimas
 
Iklan Rasmi Jawatan Kosong Universiti Putra Malaysia
Iklan Rasmi Jawatan Kosong Universiti Putra MalaysiaIklan Rasmi Jawatan Kosong Universiti Putra Malaysia
Iklan Rasmi Jawatan Kosong Universiti Putra Malaysia
 
Jawatan Kosong JAIS 2016 Jabatan Agama Islam Selangor
Jawatan Kosong JAIS 2016 Jabatan Agama Islam SelangorJawatan Kosong JAIS 2016 Jabatan Agama Islam Selangor
Jawatan Kosong JAIS 2016 Jabatan Agama Islam Selangor
 
Jawatan kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) April 2014
Jawatan kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) April 2014Jawatan kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) April 2014
Jawatan kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) April 2014
 
Iklan spa perak
Iklan spa perakIklan spa perak
Iklan spa perak
 
Kejora
KejoraKejora
Kejora
 
Iklan Rasmi Jawatan Kosong Kerajaan Perak 2016
Iklan Rasmi Jawatan Kosong Kerajaan Perak 2016Iklan Rasmi Jawatan Kosong Kerajaan Perak 2016
Iklan Rasmi Jawatan Kosong Kerajaan Perak 2016
 
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Kulai Johor
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Kulai JohorJawatan Kosong Majlis Perbandaran Kulai Johor
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Kulai Johor
 
01a dg41
01a dg4101a dg41
01a dg41
 
Iklan jawatan pegawai peperiksaan majlis peperiksaan malaysia 2012
Iklan jawatan pegawai peperiksaan majlis peperiksaan malaysia 2012Iklan jawatan pegawai peperiksaan majlis peperiksaan malaysia 2012
Iklan jawatan pegawai peperiksaan majlis peperiksaan malaysia 2012
 
Iklan Jawatan Penolong Pegawai Farmasi UMK
Iklan Jawatan Penolong Pegawai Farmasi UMKIklan Jawatan Penolong Pegawai Farmasi UMK
Iklan Jawatan Penolong Pegawai Farmasi UMK
 
Jawatan pembantupembangunanmasyarakatfelda
Jawatan pembantupembangunanmasyarakatfeldaJawatan pembantupembangunanmasyarakatfelda
Jawatan pembantupembangunanmasyarakatfelda
 
Pp1107
Pp1107Pp1107
Pp1107
 

Similar to Iklan uitm sarawak

9 17 kontrak_1607931865
9 17 kontrak_16079318659 17 kontrak_1607931865
9 17 kontrak_1607931865WN Adlin
 
Iklan Rasmi Jawatan Kosong MBPJ Bulan Januari 2016
Iklan Rasmi Jawatan Kosong MBPJ Bulan Januari 2016Iklan Rasmi Jawatan Kosong MBPJ Bulan Januari 2016
Iklan Rasmi Jawatan Kosong MBPJ Bulan Januari 2016Jawatan Kosong
 
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Pasir Gudang Johor 2016.
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Pasir Gudang Johor 2016.Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Pasir Gudang Johor 2016.
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Pasir Gudang Johor 2016.Jawatan Kosong
 
Iklan Jawatan Kosong UITM Perak 2016 - Universiti Teknologi Mara
Iklan Jawatan Kosong UITM Perak 2016 - Universiti Teknologi MaraIklan Jawatan Kosong UITM Perak 2016 - Universiti Teknologi Mara
Iklan Jawatan Kosong UITM Perak 2016 - Universiti Teknologi MaraJawatan Kosong
 
Iklan Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 2016
Iklan Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 2016Iklan Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 2016
Iklan Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 2016Jawatan Kosong
 
Pekeliling 40 dg41 + dg29
Pekeliling 40 dg41 + dg29Pekeliling 40 dg41 + dg29
Pekeliling 40 dg41 + dg29kurdasang
 
Iklan Jawatan Kosong SPAJ 2016 Kerajaan Negeri Johor
Iklan Jawatan Kosong SPAJ 2016 Kerajaan Negeri JohorIklan Jawatan Kosong SPAJ 2016 Kerajaan Negeri Johor
Iklan Jawatan Kosong SPAJ 2016 Kerajaan Negeri JohorJawatan Kosong
 
Dg tugas dan tanggungjawb guru
Dg tugas dan tanggungjawb guruDg tugas dan tanggungjawb guru
Dg tugas dan tanggungjawb guruMat Nordin Mustafa
 
Pekeliling Perkhidmatan Bil 40 tahun 2013
Pekeliling Perkhidmatan Bil 40 tahun 2013Pekeliling Perkhidmatan Bil 40 tahun 2013
Pekeliling Perkhidmatan Bil 40 tahun 2013ciklaili. com
 
SBPA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSE...
SBPA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSE...SBPA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSE...
SBPA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSE...Nur Alias
 
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 2016
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 2016Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 2016
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 2016Jawatan Kosong
 
Taklimat prinsip perakaunan 2013
Taklimat prinsip perakaunan 2013Taklimat prinsip perakaunan 2013
Taklimat prinsip perakaunan 2013suhaily_ahksan
 
Taklimat prinsip perakaunan 2013
Taklimat prinsip perakaunan 2013Taklimat prinsip perakaunan 2013
Taklimat prinsip perakaunan 2013suhaily_ahksan
 
Iklan pendidik permata spp
Iklan pendidik permata  sppIklan pendidik permata  spp
Iklan pendidik permata sppnoorainisamadi
 

Similar to Iklan uitm sarawak (18)

9 17 kontrak_1607931865
9 17 kontrak_16079318659 17 kontrak_1607931865
9 17 kontrak_1607931865
 
Iklan Rasmi Jawatan Kosong MBPJ Bulan Januari 2016
Iklan Rasmi Jawatan Kosong MBPJ Bulan Januari 2016Iklan Rasmi Jawatan Kosong MBPJ Bulan Januari 2016
Iklan Rasmi Jawatan Kosong MBPJ Bulan Januari 2016
 
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Pasir Gudang Johor 2016.
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Pasir Gudang Johor 2016.Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Pasir Gudang Johor 2016.
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Pasir Gudang Johor 2016.
 
Iklan Jawatan Kosong UITM Perak 2016 - Universiti Teknologi Mara
Iklan Jawatan Kosong UITM Perak 2016 - Universiti Teknologi MaraIklan Jawatan Kosong UITM Perak 2016 - Universiti Teknologi Mara
Iklan Jawatan Kosong UITM Perak 2016 - Universiti Teknologi Mara
 
IKLAN JK BDDA 20 FEB 2023.pdf
IKLAN JK BDDA 20 FEB 2023.pdfIKLAN JK BDDA 20 FEB 2023.pdf
IKLAN JK BDDA 20 FEB 2023.pdf
 
Iklan Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 2016
Iklan Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 2016Iklan Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 2016
Iklan Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 2016
 
Pekeliling 40 dg41 + dg29
Pekeliling 40 dg41 + dg29Pekeliling 40 dg41 + dg29
Pekeliling 40 dg41 + dg29
 
Sekolah
SekolahSekolah
Sekolah
 
Pp402013(1)
Pp402013(1)Pp402013(1)
Pp402013(1)
 
Iklan Jawatan Kosong SPAJ 2016 Kerajaan Negeri Johor
Iklan Jawatan Kosong SPAJ 2016 Kerajaan Negeri JohorIklan Jawatan Kosong SPAJ 2016 Kerajaan Negeri Johor
Iklan Jawatan Kosong SPAJ 2016 Kerajaan Negeri Johor
 
Dg tugas dan tanggungjawb guru
Dg tugas dan tanggungjawb guruDg tugas dan tanggungjawb guru
Dg tugas dan tanggungjawb guru
 
Pekeliling Perkhidmatan Bil 40 tahun 2013
Pekeliling Perkhidmatan Bil 40 tahun 2013Pekeliling Perkhidmatan Bil 40 tahun 2013
Pekeliling Perkhidmatan Bil 40 tahun 2013
 
Sbpa pekeliling
Sbpa pekelilingSbpa pekeliling
Sbpa pekeliling
 
SBPA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSE...
SBPA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSE...SBPA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSE...
SBPA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSE...
 
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 2016
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 2016Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 2016
Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 2016
 
Taklimat prinsip perakaunan 2013
Taklimat prinsip perakaunan 2013Taklimat prinsip perakaunan 2013
Taklimat prinsip perakaunan 2013
 
Taklimat prinsip perakaunan 2013
Taklimat prinsip perakaunan 2013Taklimat prinsip perakaunan 2013
Taklimat prinsip perakaunan 2013
 
Iklan pendidik permata spp
Iklan pendidik permata  sppIklan pendidik permata  spp
Iklan pendidik permata spp
 

More from Aynora Nur

SBP-BM-Skema-Jawapan-Kertas-2.pdf
SBP-BM-Skema-Jawapan-Kertas-2.pdfSBP-BM-Skema-Jawapan-Kertas-2.pdf
SBP-BM-Skema-Jawapan-Kertas-2.pdfAynora Nur
 
SBP-BM-Skema-Jawapan-Kertas-1.pdf
SBP-BM-Skema-Jawapan-Kertas-1.pdfSBP-BM-Skema-Jawapan-Kertas-1.pdf
SBP-BM-Skema-Jawapan-Kertas-1.pdfAynora Nur
 
SBP-BM-Trial-SPM-2021-Kertas-2.pdf
SBP-BM-Trial-SPM-2021-Kertas-2.pdfSBP-BM-Trial-SPM-2021-Kertas-2.pdf
SBP-BM-Trial-SPM-2021-Kertas-2.pdfAynora Nur
 
SBP-BM-Trial-SPM-2021.pdf
SBP-BM-Trial-SPM-2021.pdfSBP-BM-Trial-SPM-2021.pdf
SBP-BM-Trial-SPM-2021.pdfAynora Nur
 
Takwim Peperiksaan Tahun 2019
Takwim Peperiksaan Tahun 2019Takwim Peperiksaan Tahun 2019
Takwim Peperiksaan Tahun 2019Aynora Nur
 
Fadhilat doa akhir tahun hijrah & awal tahun
Fadhilat doa akhir tahun hijrah & awal tahunFadhilat doa akhir tahun hijrah & awal tahun
Fadhilat doa akhir tahun hijrah & awal tahunAynora Nur
 
Item ppt sejarah thn 4 2016 (1)
Item ppt sejarah thn 4 2016 (1)Item ppt sejarah thn 4 2016 (1)
Item ppt sejarah thn 4 2016 (1)Aynora Nur
 
E book percuma 15 soalan killer temuduga
E book percuma 15 soalan killer temudugaE book percuma 15 soalan killer temuduga
E book percuma 15 soalan killer temudugaAynora Nur
 
Manual pengguna sistem sspn i plus online pindaan 4
Manual pengguna sistem sspn i plus online pindaan 4Manual pengguna sistem sspn i plus online pindaan 4
Manual pengguna sistem sspn i plus online pindaan 4Aynora Nur
 
Surah yaasin dalam arab dan rumi serta terjemahannya
Surah yaasin dalam arab dan rumi serta terjemahannyaSurah yaasin dalam arab dan rumi serta terjemahannya
Surah yaasin dalam arab dan rumi serta terjemahannyaAynora Nur
 
Contoh surat penangguhan dan pengurangan PTPTN
Contoh surat penangguhan dan pengurangan PTPTNContoh surat penangguhan dan pengurangan PTPTN
Contoh surat penangguhan dan pengurangan PTPTNAynora Nur
 
Panduan permohonan mrsm tingkatan 4 2016
Panduan permohonan mrsm tingkatan 4 2016Panduan permohonan mrsm tingkatan 4 2016
Panduan permohonan mrsm tingkatan 4 2016Aynora Nur
 
Panduan permohonan mrsm tingkatan 1 2016
Panduan permohonan mrsm tingkatan 1 2016Panduan permohonan mrsm tingkatan 1 2016
Panduan permohonan mrsm tingkatan 1 2016Aynora Nur
 
Mrsm ulul albab
Mrsm ulul albabMrsm ulul albab
Mrsm ulul albabAynora Nur
 
MRSMMYP - Middle years programme
MRSMMYP - Middle years programmeMRSMMYP - Middle years programme
MRSMMYP - Middle years programmeAynora Nur
 
Peraturan pemarkahan bahasa melayu pt3
Peraturan pemarkahan bahasa melayu pt3 Peraturan pemarkahan bahasa melayu pt3
Peraturan pemarkahan bahasa melayu pt3 Aynora Nur
 
Soalan percubaan bahasa melayu pt3
Soalan percubaan bahasa melayu  pt3Soalan percubaan bahasa melayu  pt3
Soalan percubaan bahasa melayu pt3Aynora Nur
 
Takwim persekolahan 2015
Takwim persekolahan 2015Takwim persekolahan 2015
Takwim persekolahan 2015Aynora Nur
 

More from Aynora Nur (20)

SBP-BM-Skema-Jawapan-Kertas-2.pdf
SBP-BM-Skema-Jawapan-Kertas-2.pdfSBP-BM-Skema-Jawapan-Kertas-2.pdf
SBP-BM-Skema-Jawapan-Kertas-2.pdf
 
SBP-BM-Skema-Jawapan-Kertas-1.pdf
SBP-BM-Skema-Jawapan-Kertas-1.pdfSBP-BM-Skema-Jawapan-Kertas-1.pdf
SBP-BM-Skema-Jawapan-Kertas-1.pdf
 
SBP-BM-Trial-SPM-2021-Kertas-2.pdf
SBP-BM-Trial-SPM-2021-Kertas-2.pdfSBP-BM-Trial-SPM-2021-Kertas-2.pdf
SBP-BM-Trial-SPM-2021-Kertas-2.pdf
 
SBP-BM-Trial-SPM-2021.pdf
SBP-BM-Trial-SPM-2021.pdfSBP-BM-Trial-SPM-2021.pdf
SBP-BM-Trial-SPM-2021.pdf
 
Takwim Peperiksaan Tahun 2019
Takwim Peperiksaan Tahun 2019Takwim Peperiksaan Tahun 2019
Takwim Peperiksaan Tahun 2019
 
Fadhilat doa akhir tahun hijrah & awal tahun
Fadhilat doa akhir tahun hijrah & awal tahunFadhilat doa akhir tahun hijrah & awal tahun
Fadhilat doa akhir tahun hijrah & awal tahun
 
Item ppt sejarah thn 4 2016 (1)
Item ppt sejarah thn 4 2016 (1)Item ppt sejarah thn 4 2016 (1)
Item ppt sejarah thn 4 2016 (1)
 
E book percuma 15 soalan killer temuduga
E book percuma 15 soalan killer temudugaE book percuma 15 soalan killer temuduga
E book percuma 15 soalan killer temuduga
 
Manual pengguna sistem sspn i plus online pindaan 4
Manual pengguna sistem sspn i plus online pindaan 4Manual pengguna sistem sspn i plus online pindaan 4
Manual pengguna sistem sspn i plus online pindaan 4
 
Surah yaasin dalam arab dan rumi serta terjemahannya
Surah yaasin dalam arab dan rumi serta terjemahannyaSurah yaasin dalam arab dan rumi serta terjemahannya
Surah yaasin dalam arab dan rumi serta terjemahannya
 
Contoh surat penangguhan dan pengurangan PTPTN
Contoh surat penangguhan dan pengurangan PTPTNContoh surat penangguhan dan pengurangan PTPTN
Contoh surat penangguhan dan pengurangan PTPTN
 
Panduan permohonan mrsm tingkatan 4 2016
Panduan permohonan mrsm tingkatan 4 2016Panduan permohonan mrsm tingkatan 4 2016
Panduan permohonan mrsm tingkatan 4 2016
 
Panduan permohonan mrsm tingkatan 1 2016
Panduan permohonan mrsm tingkatan 1 2016Panduan permohonan mrsm tingkatan 1 2016
Panduan permohonan mrsm tingkatan 1 2016
 
Mrsm ulul albab
Mrsm ulul albabMrsm ulul albab
Mrsm ulul albab
 
MRSM Teknikal
MRSM TeknikalMRSM Teknikal
MRSM Teknikal
 
MRSMMYP - Middle years programme
MRSMMYP - Middle years programmeMRSMMYP - Middle years programme
MRSMMYP - Middle years programme
 
IGCSE
IGCSEIGCSE
IGCSE
 
Peraturan pemarkahan bahasa melayu pt3
Peraturan pemarkahan bahasa melayu pt3 Peraturan pemarkahan bahasa melayu pt3
Peraturan pemarkahan bahasa melayu pt3
 
Soalan percubaan bahasa melayu pt3
Soalan percubaan bahasa melayu  pt3Soalan percubaan bahasa melayu  pt3
Soalan percubaan bahasa melayu pt3
 
Takwim persekolahan 2015
Takwim persekolahan 2015Takwim persekolahan 2015
Takwim persekolahan 2015
 

Iklan uitm sarawak

 • 1. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan tetap/kontrak bagi jawatan lantikan/kenaikan pangkat di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara. STATUS JADUAL GAJI BIL JAWATAN GRED SKIM PERKHIDMATAN JAWATAN MINIMUM MAKSIMUM 1 PEGAWAI EKSEKUTIF N27 Kontrak Penolong Pegawai Tadbir P1 RM1361.14 - RM3565.62 PENOLONG PEGAWAI Penolong Pegawai 2 U29 Kontrak P1 RM1311.58 - RM3599.85 PERUBATAN Perubatan 3 PEGAWAI KERJA AKAUN W27 Tetap Penolong Akauntan P1 RM1366.27 - RM3570.75 4 PEMBANTU MAKMAL C17 Tetap Pembantu Makmal P1 RM932.15 - RM2531.14 5 KERANI N17 Tetap Pembantu Tadbir P1 RM927.03 - RM2526.03 (Perkeranian/Operasi) PEMBANTU TADBIR Pembantu Tadbir 6 W17 Tetap P1 RM928.74 - RM2527.73 (KEWANGAN) (Kewangan) 7 PEMANDU R3 Tetap Pemandu P1 RM792.60 - RM1610.99
 • 2. A. KUMPULAN PELAKSANA 1) PEGAWAI EKSEKUTIF (GRED N27) Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) Warganegara Malaysia; (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (c) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan (Gaji permulaaan ialah pada RM1361.14); atau (ii) Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada RM1661.95); atau (iii) Diploma dalam bidang pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada RM1737.15); dan (d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Keutamaan diberi kepada calon yang memiliki diploma dalam bidang Pentadbiran Awam, Pengurusan, Teknologi Maklumat atau Komunikasi dan Media). 2) PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN (GRED U29) Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) Warganegara Malaysia; (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (c) Diploma Pembantu Perubatan daripada Kolej Pembantu Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia. (Gaji permulaan ialah pada RM1687.59); dan (e) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Keutamaan diberi kepada calon yang memiliki pengalaman kerja) 3) PEGAWAI KERJA AKAUN (GRED W27) Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) Warganegara Malaysia; (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • 3. (c) (i) Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan, perbankan atau perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada RM1667.08); atau (ii) Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada RM2650.63). dan (d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Akauntan dan Pembantu Tadbir (Kewangan) adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Akauntan Gred W27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:- (a) (i) Mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c) di atas; ATAU (ii) Lulus Peperiksaan Khas ; dan (b) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. 4) PEMBANTU MAKMAL (GRED C17) Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) Warganegara Malaysia; (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus dalam subjek Matematik atau salah satu daripada subjek Sains pada peringkat peperiksaan tersebut; dan (d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 5) PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (GRED N17) Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) Warganegara Malaysia; (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. dan (d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas).
 • 4. 6) PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) (GRED W17) Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) Warganegara Malaysia; (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut; atau (ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada RM985.13); atau (iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada RM1154.33); atau (iv) Sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kira-kira yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada RM1379.92); dan (d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 7) PEMANDU (GRED R3) Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) Warganegara Malaysia; (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (C) (i) Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan; (ii) Memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2F/G/H/I berkenaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)]; Gaji permulaan ialah pada Gred R3 ; Lesen D RM 884.90 Lesen E/E1/E2 RM 931.05 Lesen F/H RM 977.20 Lesen G/I RM 1023.35 (iii) Berkebolehan memandu, mengendalikan dan menyenggara kenderaan bermotor berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini. dan (d) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik. PERMOHONAN DAN SYARAT LANTIKAN Borang permohonan dan syarat lantikan secara terperinci berkenaan jawatan-jawatan yang diiklankan boleh diperolehi dengan melayari laman sesawang Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak di http://sarawak.uitm.edu.my dan juga boleh didapati sendiri di Bahagian Pentadbiran, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak. Sila nyatakan jawatan yang dipohon dipenjuru atas sebelah kiri sampul surat.
 • 5. Tarikh tutup permohonan adalah pada hari Isnin,14 Januari 2013. Sila kemukakan permohonan kepada: TIMBALAN PENDAFTAR KANAN UNIVERSITI (BAHAGIAN PENTADBIRAN) TEKNOLOGI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) SARAWAK 94300 KOTA SAMARAHAN MARA SARAWAK NO.TEL: (082) 677004 Iklan Jawatan Pentadbiran/norsuriati