Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Endometriozisten gelişen over kanseri

183 views

Published on

Endometriozisi olan hastalardan nadir de olsa over kanseri gelişebilmektedir. Endometriozisle ilişkili over kanserinde prognoz farklı mıdır?

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Endometriozisten gelişen over kanseri

 1. 1. ENDOMETRİOZİS İLE İLİŞKİLİ OVER KANSERİ: PROGNOZ ETKİLENİR Mİ? Doç. Dr. Aydın Köşüş 2015-Ankara
 2. 2. Endometriozis • Endometrial gland ve stromanın uterin kavite dışında yerleşmesi. • Reprodüktif çağdaki kadınlar % 5-10 • İnfertil kadınlar %40-60 • Kronik pelvik ağrı %70-80 • Overlerde %70-80 • Davranış malign tümör • Sağkalım üzerine etkisi yok
 3. 3. Epitelyal over kanseri • Kadınlarda tüm kanserler içinde 9. sırada • Ölüm açısından 5. sırada • Tüm over kanserlerinin %75’i epitelyal • Genital kanserler içerisinde ölüm riski en yüksek olan kanser • Ömür boyu yakalanma riski 1/70 • %70-80 Evre III ve IV
 4. 4. Over kanseri ve Endometriozis • 1925 Sampson (Sampson JA. Endometrial carcinoma of ovary arising in endometrial tissue in that organ. Arch Surg 1925;10:1-72) • 1953 Scott (Malignant changes in Emdometriosis. Obstet Gynecol. 1953 Sep;2(3):283-9). - Endometriozise yakın yerleşimli tümör - Endometrial glandların çevirdiği stroma - Endometriozis ile kanser arasındaki geçiş - Başka bir tümör odağı olmamalı
 5. 5. Endometriozis ve Over kanseri Erken menarş Genetik yatkınlık İnfertilite Estrojene maruziyet Nulliparite BTL Histerektomi Progesteron maruziyeti Endometriozis Over kanseri Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Koruyucu Koruyucu Koruyucu Koruyucu Koruyucu Koruyucu
 6. 6. . 1958-2000 . Ort. Takip 12.7 yıl . 64492 hasta . 3349 EAOC
 7. 7. . 25430 ovarian endometriozis (SIR: 1.77) . Uzun süreli endomertiozis (10-15 yıl) ( SIR: 2.23) . 20-30 yaş arası endometriozis (SIR: 2.01) . Erken histerektomi koruyucu (SIR: 1.04)
 8. 8. EAOC (Endometrioma ile birlikte olan over kanseri)
 9. 9. Endometriozis ve over kanseri tipleri
 10. 10. Lancet Oncol 2012; 13: 385–94 . Ovarian kanser birliği konsersiyumu (OCAC) . Avustralya (1), Avrupa (3) ve USA (9) . 13 Vaka kontrol çalışması . 818 EN/13226 kontrol ve 738 EN/ 7911 OC . 168 EN /1907 Borderline OC
 11. 11. • 1990-2012 • PubMed, EmBase, Cochrane Central • 1625 çalışma • Review, case report, letter, non-english, seçim kriterleri ile uyuşmayan çalışmalar • 2 otör , gerekirse üçüncü otör • NOS (Newcastle-Ottawa Scale) ≥ 7 • 444255 vaka • 20 vaka kontrol- 8417 EAOC ve non-EAOC • 15 kohort çalışma- 46563 EAOC ve non-EAOC
 12. 12. . 1975-2002 arası . Massachusetts General Hospital (MGH)
 13. 13. • 1992-2002 • 226 hasta • 42 EAOC (%22.8) ve 184 (%77.2) OC • BMI EAOC da anlamlı düşük (23.3 ve 27.6) • Median takip 41 ay (1-271) • Optimal sitoredüksiyon açısından fark yok • Tüm evrelerde kemoterapi kullanımı benzer • Evre I EAOC da kemoterapi kullanımı daha fazla ( cerrahi evreleme %58 yapılmış)
 14. 14. . Peking Union Medical College Hospital . 2000-2012 arası . 188 hasta Am J Obstet Gynecol 2013;209:241.e1-9.
 15. 15. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 19(2); 398–404. . 2000-2008 arası . 221 hasta
 16. 16. .1980-1995 arası . 3657 Endometriozis . 5247 Kontrol . Median takip süresi 15.2 yıl
 17. 17. Int. J. Cancer: 129, 948–955 (2011) . İsveç çalışması . 1969-2005 yılları arası . 18 değişik kanser tipi . 531547 kanser hastası . 76009 endometriozis hastası . Endometriozisten ≥ 30 gün sonra tesbit edilen OC . 4278 EAOC . 41831 OC
 18. 18. Eve götürülecek mesajlar-1 Endometriozis over kanseri gelişimi riskini arttırmaktadır Clear cell karsinom ve endometrioid Erken dönemde semptom Yaş daha genç Erken evre Düşük grade Nulliparite Prognoz daha iyi
 19. 19. Grup 1. Adneksiyal patoloji yok Grup 2. Bening adneksiyal yapılar Grup 3. Endometrioma Grup 4. Ovarian kanser
 20. 20. .2004-2013 arası . Kadın ve çocuk hastanesi / Brown Üniversitesi . 138 hasta . 96 Endometrioma ve 42 EAOC
 21. 21. HRT tipi ile kanser gelişimi arasında ilişki yok Danazolde minimal risk artışı (OR 1.06, 95% CI 1.00-1.12) Komplet cerrahi ekzisyon kanser riskini azaltır (OR 0.30, 95%CI0.25-0.55)
 22. 22. Endometrioma erken yaşta tesbit edildisye uzun süredir varsa (>5-10 yıl) büyükse (>9 cm) infertilite varsa ovarian endometrioma varlığı Risk artar. Solid kısımlar ve papiller projeksiyonlar CA 125 aniden yükselirse HE4 ve CA 72-4 yüksekliği eşlik ediyorsa MRI da mural nodul tesbiti Kontrast madde tutulumu T2 ağırlıklı sekanslarda gölge kaybı Maligniteye gidiş ? Eve götürülecek mesajlar-2
 23. 23. SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

×