Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

411 pazarlama planı

4,961 views

Published on

Pazarlama Planı

 • Be the first to comment

411 pazarlama planı

 1. 1. Sergio Zyman
 2. 2. Bütünleşik pazarlamaya giriş.
 3. 3. Ürün veya hizmet tanımı  Ürününüzü veya hizmetinizi kolay anlaşılabilecek bir dille tanımlayın. Rakiplerinizden farklılaştığınız noktaları belirleyin ve tüketicilerinize sunacağınız temel değer veya yararları belirtin.
 4. 4. Hedef kitlenin belirlenmesi  Ürün veya hizmet tanımınızla bağlantılı olarak hedef kitlenizi net bir şekilde tanımlayın. İdeal alıcınızın demografik ve psikografik özelliklerini belirleyin. Herkese hitap etmek zorunda değilsiniz. Örneğin bebek ürünü satıyorsanız hedef kitleniz çoğunlukla annelerden oluşuyor demektir. Çocuk sahibi olmayanlara ulaşmanın bir anlamı yoktur.
 5. 5. Amaçlar ve hedefler  Ulaşmak istediğiniz başarı düzeyini belirleyin. Örneğin belirli bir miktarda kazanç ya da belirli sayıda müşteri gibi net hedefler koyun. Hedeflerinizin anlamlı, açık ve ölçülebilir olmasına dikkat edin. Hem kısa hem de uzun vadeli hedefler belirleyin.
 6. 6. Rekabet analizi  Rakipleriniz kim? Küçük yerel şirketler mi, büyük ulusal şirketler mi, yoksa uluslararası dev şirketler mi? İçinde bulunduğunuz rekabet ortamını ve rakiplerinizi iyi analiz edin.
 7. 7. Fiyatlandırma  Fiyatlandırma için hedef kitlenizin profilini çok iyi değerlendirmeniz, sunduğunuz ürün veya hizmetin karşılaştırmalı üstünlüklerini iyi analiz etmeniz ve sabit değişen maliyet kalemlerini doğru bir şekilde hesaplamanız gerekir.
 8. 8. Pazarlama bütçesinin oluşturulması  Gerçekleştirdiğiniz her önemli girişim çerçevesinde bütçenizi yeniden gözden geçirin ve ayarlamalarınızı yapın. Harcamalarınızdaki ani değişikliklere karşı esnek bir bütçe yapmanız sizin için fayda sağlayacaktır.
 9. 9. Dağıtım kanalları  Bu aşamada artık plandan çok pazarlama taktiklerinin belirlenmesiyle ilgilenin. Sunduğunuz ürün veya hizmet değerine ilişkin mesajınızı pazara ulaştırma konusunda yeni fikirler elde etmek için beyin fırtınaları düzenleyin. Bu beyin fırtınalarında çalışanlarınızın yanı sıra fikirlerine güvendiğiniz insanlara da yer verin.
 10. 10. Eylem planı  Her taktik fikrin uygulanabilmesi bir dizi eylem aşamasının yerine getirilmesine bağlıdır ve bunun için bir yol haritasına ihtiyaç duyulur.
 11. 11. Zaman planı  Eylem planınızın yanında bir de zaman planlaması yapmanız gerekir. Bunu yaparken içinde bulunduğunuz şartları ve imkanları doğru bir şekilde değerlendirerek ulaşılması imkansız hedefler koymamak gerekir. Uzun vadeli hedef ve planlar harekete geçme zamanını belirleme konusunda sıkıntı yaratır.
 12. 12. Hesap verebilirlik  Planınıza ve size ne kadar inanılıyorsa o kadar destek alırsınız. Bu inancı sağlamak için hesap verebilir bir plan hazırlamanız gerekir. Planınızı ve uygulamalarınızı denetleyebilecek, sizi sağlıklı yönlendirecek objektif birini bulabilirsiniz.
 13. 13. USP, Marka İmajı, Konumlandırma…
 14. 14. Stratejinin üç silahşörü  Reeves’in USP’si Ogilvy’nin marka imajı Ries ve Trout’un konumlandırması.
 15. 15. Benzersiz Satış Önermesi-USP (Unique Selling Proposition)  Reklama konu olan ürün ya da hizmetin, rakiplerinde bulunmayan bir özelliğinden yararlanarak, tüketiciye bu özellikle ilgili bir yarar vaad eden stratejidir. Bir koyundan bir post çıkar diye de tanımlanabilir.
 16. 16. USP’nin Gerekleri  Her reklam tüketicisine bir yarar sunmalıdır. Bu ürünü alırsan şu faydaya ulaşacaksın demelidir. Öne sürülen vaat rakiplerde olmamalıdır. Vaat, milyonları harekete geçirmeye yetecek kadar güçlü olmalıdır.
 17. 17. MARKA İMAJI NEDİR?  Ürün kişiliği, bir ürüne ait, tüketicilerde oluşan toplam izlenimdir ve imaj olarak adlandırılır. Coca Cola, Mercedes, Nescafe, Arçelik gibi adları duyduğumuzda aklımıza gelen düşüncelerdir. Ogilvy’e göre, imaj ürünün kendi yapısından kaynaklanmaz, tüketicinin ürün ya da hizmetlerle ilişkilendirdiği özellikler ile oluşur. Ürünümüzle rakip ürünler arasındaki fark, fiziksel temelden çok, psikolojik temellidir.
 18. 18. MARKA İMAJI NE DEĞİLDİR?  Ne tür bir imaj yaratmaya nasıl karar verirsiniz? Bunun kısa bir cevabı yoktur. Birçok üretici, marka imajında herhangi bir sınırlama olsun istemez. Herkese her şeyi vermelidir. Hem erkek, hem dişi olmalıdır; hem soylu hem de sıradan. Sonunda ortaya çıkan, hiçbir kişiliği olmayan markadır. David Ogilvy
 19. 19. Marka İmajı’nda Temel Nokta  Temel nokta, markaya bir kimlik ya da kişilik vermektir. Kişilik özelliklerinde, psikolojik farklılıklar vurgulanır. Her yıl değişmeyen, sabit bir imaj kullanılmalıdır. Yapılan tüm iletişim çalışmalarında, bu kimlik özellikleri yansıtılmalıdır. Kişiliğiniz, zamana veya mecraya göre değişmemelidir.
 20. 20. David Ogilvy Diyor ki…  Ne söylediğiniz, nasıl söylediğinizden önemlidir. Eğer kampanyanız büyük bir fikrin etrafında inşa edilmemişse sonuç fiyasko olacaktır. Gerçekleri verin. Tüketici moron değildir, onlar sizin eşinizdir. Eğer sıradan sözlerin onları satın almaya iteceğini düşünüyorsanız, onların zekalarını hafife alıyorsunuz. Satın alma sürecinde insanları sıkamazsınız. İlgi çekici olmak zorundasınız.
 21. 21. David Ogilvy Diyor ki…  Sempatik olun ama soytarılık yapmayın. Çağdaş, modern reklamlar yapın. İyi reklam yazacak kadar şanslıysanız, etkisini kaybedinceye kadar tekrarlayın. Ailenizin okumasını istemeyeceğiniz bir reklamı asla yapmayın. İyi ürünler sadece dürüst reklamlarla satılabilir. Eğer o ürünün iyi olduğuna inanmıyorsanız, reklamını yapmayın. Asla taklitçi olmayın. Kimse başkasının reklamıyla marka oluşturamaz.
 22. 22. Al Ries ve Jack Trout’ ile “Konumlandırma”  Bu ikiliye göre: Pazarlamada en güçlü kavram, müşterinin zihninde yer etmiş bir kelimedir. Çünkü pazarlama; ürünlerin değil, algıların mücadelesidir.
 23. 23. Kısaca Konumlandırma Stratejisi  Konumlandırma stratejisinde temel yaklaşım, yeni ve değişik bir takım şeyler yaratmak değil, zihinlerde var olanları ustalıkla yönlendirmek ve yine var olan birtakım bağlantıları yeniden düzenlemektir. Geçmiş stratejilerin, günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığı düşüncesinden doğmuştur. Pazarlama gürültüsüyle dolmuş zihinlere girmenin yolu, onlarda var olan kavramları yeniden ilişkilendirmektir.
 24. 24. Konumlandırma Stratejisinde İzlenecek Yol 1. Rakipleri tanımlamak2. Rakiplerin nasıl algılandığını belirlemek3. Rakiplerin konumunu saptamak4. Tüketiciyi analiz etmek5. Uygun konumu belirlemek6. Belirlenen konumun tüketici tarafından nasıl algılandığını izlemek

×