Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kawalan Berangka Berkomputer (CNC)Definisi:Kawalan berangka berkomputer adalah sejenis sistemkawalan yang menggunakan kema...
Prinsip-Prinsip CNC
Unit Asas Panjang (UAP)Setiap unit UAP sepadan dengan resolusi kedudukanpaksi gerakan. Sebagai contoh, 1 UAP = 0,0001"berm...
Sistem titik ke titikSistem titik-ke-titik adalah yang menggerakkan alat ataubahan kerja dari satu titik yang lain. Apabil...
Sistem jalan BerterusanSistem ini menyediakan laluan yang berterusan supayaalat boleh melakukan kerja ketika paksibergerak...
Sistem tambahan dan mutlakSistem CNC dibahagikan kepada sistem pertambahan danmutlak. Dalam mod tambahan, jarak diukur dar...
Sistem mutlak mempunyai dua kelebihan yangketara ke atas sistem peningkatan mutlaksystemThe mempunyai dua kelebihan yangke...
Mod tokokan mempunyai duakelebihan berbanding mod mutlak.Pemeriksaan program ofthe adalah lebih mudah keranajumlah arahan ...
Fungsi CNC• Kawalan Gerakan: Telah diprogramkan untuk beroperasi di lebih daripada satuarah.Arah pergerakan dipanggil paks...
• jenis Program:Bagi mesin CNC untuk bekerja dengan betul ia perludiprogramkan untuk beroperasi dalam pelbagai cara. Setia...
o kelajuan Spindle - Mesin ini boleh diprogramkan untukmengawal kelajuan gelendong. Gelendong boleh diprogramkanuntuk perg...
• CNC program:hati bagi kawalan CNC adalah perisian. Perisian adalah satuset langkah-demi-langkah arahan yang memberitahuk...
Kawalan CNC:kawalan CNC adalah apa yang membuat mesin melakukanperkara. Ia mengikuti program CNC dan melaksanakanlangkah-l...
Prinsip Asas CNCSemua mesin yang dikawal oleh komputer berupaya mengulangigerakan pada pelbagai arah dengan tepat. Setiap...
Semua bentuk peralatan CNC mempunyai dua ataulebih arahan gerakan yang dipanggil paksi.Kedua-dua jenis yang paling biasa...
Basic CNC PrinciplesCoordinates System
Prinsip Asas CNCSetiap paksi terdiri daripada komponen mekanikal, sepertislide yang bergerak, motor pemacu servo yang man...
kawalan berangka berkomputer CNC
kawalan berangka berkomputer CNC
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

kawalan berangka berkomputer CNC

 • Be the first to comment

kawalan berangka berkomputer CNC

 1. 1. Kawalan Berangka Berkomputer (CNC)Definisi:Kawalan berangka berkomputer adalah sejenis sistemkawalan yang menggunakan kemampuan komputermenstor aturcara dan mengeluarkannya untuk melakukansebahagian atau kesemua tugas asas.
 2. 2. Prinsip-Prinsip CNC
 3. 3. Unit Asas Panjang (UAP)Setiap unit UAP sepadan dengan resolusi kedudukanpaksi gerakan. Sebagai contoh, 1 UAP = 0,0001"bermaksud paksi akan bergerak 0,0001" nadi setiap satuelektrik yang diterima oleh motor. UAP ini juga disebutsebagai bit (binari digit).
 4. 4. Sistem titik ke titikSistem titik-ke-titik adalah yang menggerakkan alat ataubahan kerja dari satu titik yang lain. Apabila siap, bahankerja bergerak ke kedudukan seterusnya dan kitaranberulang. Contoh yang paling mudah untuk jenis inisistem adalah mesin penggerudian mana bahan kerjabergerak.Dalam sistem ini, kadar suapan dan jalan alat memotong(atau bahan kerja) tidak mempunyai kepentingan diproses pemesinan. Ketepatan kedudukan bergantungkepada resolusi dalam segi BLU sistem (panjang unit asas)yang biasanya antara 0 0,001 "dan 0,0001".
 5. 5. Sistem jalan BerterusanSistem ini menyediakan laluan yang berterusan supayaalat boleh melakukan kerja ketika paksibergerak, membolehkan sistem untuk menjanapermukaan sudut, lekuk dua dimensi, atau kontur tigadimensi.Contoh , mesin pengilangan di mana tugas-tugastersebut dicapai. Setiap paksi mungkin bergerakberterusan pada kelajuan yang berbeza. Ralat halajuadalah penting dalam mempengaruhi kedudukanpemotong. Ia adalah lebih penting dalam pemotongankontur bulat mana satu paksi berikut fungsi sinusmanakala yang lain mengikuti fungsi kosinus.
 6. 6. Sistem tambahan dan mutlakSistem CNC dibahagikan kepada sistem pertambahan danmutlak. Dalam mod tambahan, jarak diukur dari satu titikke depan. Sebagai contoh, jika anda mahu untukmenggerudi lima lubang di lokasi yang berbeza, arahankedudukan x x + 500 + 200 + 600 - 300, -700, -300. Satusistem yang mutlak adalah salah satu di mana semuaarahan yang bergerak dirujuk dari titik rujukan (sifar titikatau yang asal). Untuk kes di atas, arahan kedudukan x500700 x, 1300, 1000, 300, 0 .. Kedua-dua sistemdiperbadankan dalam sistem CNC yang paling. Bagipengendali yang tidak berpengalaman, ia adalah bijakuntuk menggunakan mod tambahan.
 7. 7. Sistem mutlak mempunyai dua kelebihan yangketara ke atas sistem peningkatan mutlaksystemThe mempunyai dua kelebihan yangketara ke atas sistem peningkatan1.Gangguan yang disebabkan oleh, contohnya, kerosakan alat(atau perubahan, alat atau memeriksa bahagian), tidak akanmenjejaskan kedudukan pada gangguan.2. Perubahan Mudah data dimensi
 8. 8. Mod tokokan mempunyai duakelebihan berbanding mod mutlak.Pemeriksaan program ofthe adalah lebih mudah keranajumlah arahan kedudukan untuk setiap paksi mestilahsifar. Sejumlah bukan sifar menunjukkan kesilapan.Seperti pemeriksaan adalah mustahil dengan sistemmutlak.Cermin pengaturcaraan imej (contohnya, geometrisimetri bahagian) adalah mudah dengan menukar tanda-tanda arahan kedudukan.
 9. 9. Fungsi CNC• Kawalan Gerakan: Telah diprogramkan untuk beroperasi di lebih daripada satuarah.Arah pergerakan dipanggil paksi. Pergerakan-pergerakanini boleh lurus atau bulat. Dalam mesin CNC adalah paksidisebut oleh surat. Sebagai contoh, paksi linear ditetapkansebagai X, Y, dan Z manakala paksi putar direka sebagaiA, B, dan C.
 10. 10. • jenis Program:Bagi mesin CNC untuk bekerja dengan betul ia perludiprogramkan untuk beroperasi dalam pelbagai cara. Setiapmesin mempunyai fungsi ia berfungsi dengan untukmelakukan pekerjaan itu seperti yang dikehendaki. Berikutadalah beberapa fungsi: oPenngubah alat automatik - Di kilang, mesin banyakmemegang banyak alat. Sebaik sahaja memerlukan alat untukmesin, mesin yang boleh diprogramkan untuk menggantikanalat yang secara automatik tanpa campur tangan manusia.
 11. 11. o kelajuan Spindle - Mesin ini boleh diprogramkan untukmengawal kelajuan gelendong. Gelendong boleh diprogramkanuntuk pergi ke hadapan atau sebaliknya, bergantung kepadakerja dan apa yang dikehendaki daripada mesin pada masa itu. o penyejuk - Mesin walaupun mempunyai keupayaan untukdiprogramkan untuk menghidupkan takungan yangmenuangkan penyejuk ke dalam mesin. Dengan cara ini mesinkekal sejuk dan mempunyai pelinciran yang betul ia perlubekerja.
 12. 12. • CNC program:hati bagi kawalan CNC adalah perisian. Perisian adalah satuset langkah-demi-langkah arahan yang memberitahukomputer apa yang perlu dilakukan. Beberapa kod digunakanakan menjadi perkataan yang bermula dengan huruf F, S, dangerakan paksi. Satu program yang biasa menggunakan kira-kira 40-50 patah perkataan untuk melakukan pekerjaan itu.
 13. 13. Kawalan CNC:kawalan CNC adalah apa yang membuat mesin melakukanperkara. Ia mengikuti program CNC dan melaksanakanlangkah-langkah dalam urutan. Sebagai ia membacaprogram, ia akan mengaktifkan fungsi Program menentukan.Dalam mesin hari ini, kawalan CNC boleh mengubahsuaiprogram jika program ini didapati tidak berfungsi denganbetul kerana kesilapan dalam pengekodan. Ia melakukan inidengan melaksanakan fungsinya pengesahan khas untukmelihat dan mengesahkan program ini berfungsi denganbetul.
 14. 14. Prinsip Asas CNCSemua mesin yang dikawal oleh komputer berupaya mengulangigerakan pada pelbagai arah dengan tepat. Setiap arah gerakan inidipanggil paksi. Bergantung kepada jenis mesin biasanya terdapat 2-5paksi.Selain itu, paksi CNC sama ada paksi linear yang mana pergerakandalam garis lurus, atau paksi putar dengan gerakan yang mengikuti jalanpekeliling.
 15. 15. Semua bentuk peralatan CNC mempunyai dua ataulebih arahan gerakan yang dipanggil paksi.Kedua-dua jenis yang paling biasa ialah paksi linear(didorong sepanjang jalan yang lurus) dan putar(didorong sepanjang jalan pekeliling)
 16. 16. Basic CNC PrinciplesCoordinates System
 17. 17. Prinsip Asas CNCSetiap paksi terdiri daripada komponen mekanikal, sepertislide yang bergerak, motor pemacu servo yang mana adalahkuasa pergerakan mekanikal, dan skru bola untukmemindahkan kuasa daripada motor pemacu kepadakomponen mekanikal.Semua komponen ini, bersama –sama dengan kawalankomputer yang mengawal mereka disebut sebagai sistempemacu paksi.

×