Laat u niet strikken door de wetswijzigingen vanDi Rupo I
 Hervorming RI Belasting op stock-options (15 => 18 %) Verhoging taks op beursverrichtingen Belasting van 25 % op meer...
Pensioenvoorziening externaliseren + taks van 4,4 % op de verzekeringsovereenkomstenHervorming VAA bedrijfswagensHervor...
 Diverse maatregelen    Meldingsplicht notarissen bij overlijden    Omzetting aandelen aan toonder belast    Her...
 “De regering zal de fiscale 80%-regel evalueren om er de perverse gevolgen van bloot te leggen (het aandikken van de be...
 “De belastingverminderingen op de 2e en de 3e pijler, die momenteel berekend worden op basis van een bijzondere gemidd...
 Strijd tegen het niet legitiem gebruik van vennootschappen => zou gericht zijn tegen kaderleden met managementvennoots...
 Strijd tegen corruptie: “Er dient ook gezorgd te worden dat de andere cijferberoepen, zeker diegenen die een maatschap...
 Anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard gelden voor de werkelijke waarde bij de verkrijger. In de gevallen...
 Doel: spreiden bijkomende last over gebruiker (werknemer) en diegene die het voertuig ter beschikking stelt (vennootsc...
 “Onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particuli...
Periode verstreken sinds de eerste Bij de berekening van het voordeel ininschrijving van het voertuig (een aanmerking te n...
 Basispercentage 5,5 %   Benzine /LPG / aardgas: referentie-uitstoot 115 g/km   Diesel: referentie-uitstoot 95 g/km ...
 Voordeel minimum 820 EUR per jaar (geïndexeerd voor AJ 2013: 1.200 EUR) Voordeel desgevallend verminderd met de bijdra...
Bedrijfsleider koopt een nieuwe VW Touareg 3.0 V6 TDI 204: Basisprijs: 53.990 EUR Opties: 5.000 EUR CO2-uitstoot: 1...
 Berekening voordeel alle aard bedrijfsleider:→ CO2-percentage = [(195 – 95) x 0,1] + 5,5= 15,5%→ Voordeel = 58.990 EUR ...
 Bedrijfsleider koopt een tweedehandse VW Touareg 3.0 V6 TDI 204: Zie vorige slides Leeftijd wagen 26 maandenn sinds...
 Berekening voordeel alle aard bedrijfsleider:→ CO2-percentage = ([(195-95) x 0,1] + 5,5 = 15,5%→ Cataloguswaarde = [58....
 Oude regeling:  Terbeschikkingstelling door natuurlijk persoon:    voordeel = geïndexeerd KI x 100/60 (gebouwd onro...
 Nieuwe regeling:  Terbeschikkingstelling door natuurlijk persoon:    voordeel = geïndexeerd KI x 100/60 (gebouwd on...
 Aanslag geheime commissielonen: = afzonderlijke aanslag van 309% gevestigd  op:  1) bepaalde kosten, voordelen van al...
 Letter van de wet: → geen fiches of aan- of verrekening van het  voordeel → 309% (voordeel = 1000 EUR dus  aanslag = ...
 Instructie van 27 juli 2011: → voordelen van alle aard die niet op de  voorgeschreven wijze gerapporteerd zijn, kunnen...
 Circulaire van 23/12/2011 (addendum):   de forfaitair geraamde voordelen van alle aard en de   voordelen die voortvl...
 Niettemin “lijkt het redelijk, …, dat rekening wordt gehouden met de goede trouw van de belastingplichtige die iets uit...
 Huidige regeling in de personenbelasting blijft (voorlopig) behouden. Meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelas...
 Beperking aftrek interesten van leningen tussen vennootschappen van dezelfde groep (debt- equity): “ in de mate van d...
1. hetzij, niet onderworpen zijn aan een    inkomstenbelasting of, voor die inkomsten,    onderworpen zijn aan een a...
 Niet van toepassing op leningen aangegaan door: vennootschappen voor roerende leasing; vennootschappen waarvan de v...
 Voorbeeld: Vennootschap A en B behoren tot dezelfde groep A bezit een vordering op B voor een bedrag van 750.000 EUR...
Inwerkingtreding nieuwe tarieven: → inkomsten toegekend of betaalbaar  gesteld vanaf 1/01/2012
 Bijkomende heffing op roerende inkomsten (artikel 174/1 WIB92)  tarief 4% (geen aanvullende  gemeentebelastingen) ...
 Berekening 20.000 EUR – grens → in eerste instantie worden de dividenden en interesten waarop de heffing niet van toe...
 Nettobedrag = het bedrag dat in enige vorm is geïnd of  verkregen: vóór aftrek van de innings- en  bewaringskosten ...
Voorbeeld 1:
Voorbeeld 2:
Voorbeeld 3:
“De volgende personen moeten aan het centraalaanspreekpunt dat door een dienst van de FederaleOverheidsdienst Financiën, a...
“Wanneer de verkrijger van de inkomsten kiest vooreen inhouding van de bijkomende heffing oproerende inkomsten, bovenop de...
“Wanneer de verkrijger van de inkomsten niet kiestvoor de inhouding van bijkomende heffing oproerende inkomsten, wordt die...
“Het centraal aanspreekpunt zendt, wat een welbepaaldebelastingplichtige betreft, de informatie die nodig is voor dejuiste...
Geen principiële bevrijdende werking van de RV meer:  “De aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen zijn ...
Huidige anti-misbruikbepaling (artikel 344 WIB92):“Aan de Administratie der directe belastingen kan niet wordentegengeworp...
 Cassatierechtspraak: → Herkwalificatie is enkel mogelijk indien  niet-fiscale rechtsgevolgen “gelijksoortig”  (simila...
 Vruchtgebruik in opstalrecht/huur Ontbinding en vereffening met nieuwe oprichting in gewone dividenduitkering Disprop...
 Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves gevolgd door kapitaalvermindering in gewone dividenduitkering Verhuu...
 “Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen dat een ...
 (vervolg vorige slide) 1. een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met   de  doelstellingen van een bepaling v...
 (vervolg vorige slide) Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of he...
 Gelijkaardige bepalingen inzake registratie- en successierechten (artikel 18 W.Reg. – 106 W.Succ.) Quid legaliteitsbe...
laat u niet strikken door de wetswijzigingen van Di Rupo I
laat u niet strikken door de wetswijzigingen van Di Rupo I
laat u niet strikken door de wetswijzigingen van Di Rupo I
laat u niet strikken door de wetswijzigingen van Di Rupo I
laat u niet strikken door de wetswijzigingen van Di Rupo I
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

laat u niet strikken door de wetswijzigingen van Di Rupo I

1,247 views

Published on

Slides van het seminarie: laat u niet strikken door de wetswijzigingen van Di Rupo I

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
80
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

laat u niet strikken door de wetswijzigingen van Di Rupo I

 1. 1. Laat u niet strikken door de wetswijzigingen vanDi Rupo I
 2. 2.  Hervorming RI Belasting op stock-options (15 => 18 %) Verhoging taks op beursverrichtingen Belasting van 25 % op meerwaarden op aandelen die minder dan één jaar in bezit worden gehouden (Ven.B.) Hervorming NIA  3 % (+ 0,5% voor KMO) in 2012 t.e.m. 2014  Schrapping overdraagbaarheid aftrek maar blijvende mogelijkheid tot aanwending bestaande stock voor de eerste schijf van 1 miljoen EUR winst (bescherming KMO)
 3. 3. Pensioenvoorziening externaliseren + taks van 4,4 % op de verzekeringsovereenkomstenHervorming VAA bedrijfswagensHervorming VAA gratis gebruik OGGelijkschakeling btw voor betaaltelevisieVerhoging accijnzen op tabakBtw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders
 4. 4.  Diverse maatregelen  Meldingsplicht notarissen bij overlijden  Omzetting aandelen aan toonder belast  Hervorming bijdrage financiële sector  Nucleaire rente  Bestrijding fiscale fraude  Implementeren aanbevelingen Parl. Onderzoekscommissie Fraude  Harmonisatie fiscale procedure met nivellering “naar boven toe”  Thin-cap  Antimisbruikbepaling  Strijd tegen “turbo vruchtgebruikconstructies”  Aangifte buitenlandse rekeningen bij centraal register NBB
 5. 5.  “De regering zal de fiscale 80%-regel evalueren om er de perverse gevolgen van bloot te leggen (het aandikken van de bezoldiging op het einde van de loopbaan om het hoogste fiscale voordeel te kunnen genieten, rekenfouten door een verkeerde evaluatie van het wettelijk pensioenbedrag bij een gemengde loopbaan,…) en die te vermijden.” “De voor de 2e pensioenpijler gestorte bijdragen zullen maar fiscaal aftrekbaar zijn (in het kader van de 80%-regel) indien ze recht geven op een aanvullend pensioen dat, bij het wettelijk pensioen samengevoegd, het niveau van het hoogste overheidspensioen niet overschrijdt”.
 6. 6.  “De belastingverminderingen op de 2e en de 3e pijler, die momenteel berekend worden op basis van een bijzondere gemiddelde aanslagvoet, zullen voortaan op basis van een percentage van 30% voor alle belastingplichtigen worden berekend, ongeacht het inkomen.” “De belastingsvoeten van de 2e pijler, opgebouwd op basis van de werkgeversbijdragen, zullen worden herzien: 20% op 60 jaar, 18% op 61 jaar, 16,5% op 62 jaar en 10% op 65 jaar, tegen 16,5% op 60 jaar tot 64 jaar en 10% op 65 jaar vandaag.”
 7. 7.  Strijd tegen het niet legitiem gebruik van vennootschappen => zou gericht zijn tegen kaderleden met managementvennootschappen (strijd tegen sociale fraude) Interne en internationale gegevensuitwisseling opdrijven Turbo-vruchtgebruikconstructies (ofwel betere controle ofwel regelgevend initiatief dat de waarde VAA moet bepalen)
 8. 8.  Strijd tegen corruptie: “Er dient ook gezorgd te worden dat de andere cijferberoepen, zeker diegenen die een maatschappelijke functie uitoefenen zoals de revisoren, meer bijdragen tot de strijd tegen corruptie en fraude.” Cash-betalingen: 15.000 => 5.000 (2012) => 3.000 (2013) Opname buitenlandse rekeningen in centraal register NBB 344, § 1 WIB 1992 Uitwerken controlestandaarden
 9. 9.  Anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard gelden voor de werkelijke waarde bij de verkrijger. In de gevallen die hij bepaalt kan de Koning regels stellen om die voordelen op een vast bedrag te ramen (artikel 36, §1 WIB92). Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig als bedoeld in artikel 65 wordt berekend door een CO2-percentage toe te passen op zes zevenden van de (in functie van de leeftijd van de wagen gecorrigeerde) cataloguswaarde van het kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.=> 6/7 x cataloguswaarde x leeftijdscorrectie x CO2-percentage
 10. 10.  Doel: spreiden bijkomende last over gebruiker (werknemer) en diegene die het voertuig ter beschikking stelt (vennootschap) Is dus „spiegel‟ van artikel 198, 9° WIB 1992: “ 17% van het in artikel 36,§2 WIB92 bedoelde voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.”
 11. 11.  “Onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.” → dus ook speciale optiepakketten of gratis opties “De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een percentage dat is bepaald in de onderstaan-de tabel, teneinde rekening te houden met de periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig.”
 12. 12. Periode verstreken sinds de eerste Bij de berekening van het voordeel ininschrijving van het voertuig (een aanmerking te nemen percentage van debegonnen maand telt voor een volledige cataloguswaardemaand)Van 0 tot 12 maanden 100 %Van 13 tot 24 maanden 94 %Van 25 tot 36 maanden 88 %Van 37 tot 48 maanden 82 %Van 49 tot 60 maanden 76 %Vanaf 61 maanden 70 %
 13. 13.  Basispercentage 5,5 %  Benzine /LPG / aardgas: referentie-uitstoot 115 g/km  Diesel: referentie-uitstoot 95 g/km + 0,1 % per meerdere gram => maximum 18 % - 0,1 % per mindere gram => minimum 4 %=> Dit minimum geldt ook voor voertuigen met eenuitstoot van 0 gram CO2=> Indien geen gegevens bij DIV:205 gram (benzine) / 195 gram (diesel)
 14. 14.  Voordeel minimum 820 EUR per jaar (geïndexeerd voor AJ 2013: 1.200 EUR) Voordeel desgevallend verminderd met de bijdrage van de verkrijger Voordeel desgevallend verminderd met de forfaitaire aftrek kosten woon-werkverkeer => hoe meer kilometers, hoe minder belasting ???? KB => Wet: ratio legaliteitsbeginsel (VAA dient ook voor de berekening van de VU in Ven.B.) Indien de werknemer of bedrijfsleider zelf een optie ten laste neemt, moet hiermee geen rekening worden gehouden voor de bepaling van de berekeningsgrondslag van het voordeel van alle aard (zie FAQ www.minfin.fgov.be) Quid “echte” lichte vracht?
 15. 15. Bedrijfsleider koopt een nieuwe VW Touareg 3.0 V6 TDI 204: Basisprijs: 53.990 EUR Opties: 5.000 EUR CO2-uitstoot: 195 g/km
 16. 16.  Berekening voordeel alle aard bedrijfsleider:→ CO2-percentage = [(195 – 95) x 0,1] + 5,5= 15,5%→ Voordeel = 58.990 EUR x 6/7 x 15,5% = 7.837,24 EUR Berekening verworpen uitgave VN = 7.837,24 EUR x 17% = 1.332,33 EUR
 17. 17.  Bedrijfsleider koopt een tweedehandse VW Touareg 3.0 V6 TDI 204: Zie vorige slides Leeftijd wagen 26 maandenn sinds 1e inschrijving DIV Totaal te betalen prijs: 35.000,00 EUR waarvan 6.074,38 EUR BTW
 18. 18.  Berekening voordeel alle aard bedrijfsleider:→ CO2-percentage = ([(195-95) x 0,1] + 5,5 = 15,5%→ Cataloguswaarde = [58.990 EUR – 10.237,94 EUR (BTW) + 6.074,38 EUR (BTW)] x 88% = 48.247,26 EUR→ Voordeel = 48.247,26 EUR x 6/7 x 15,5% = 6.409,99 EUR
 19. 19.  Oude regeling:  Terbeschikkingstelling door natuurlijk persoon:  voordeel = geïndexeerd KI x 100/60 (gebouwd onroerend goed) of 100/90 (ongebouwd onroerend goed)  Terbeschikkingstelling door rechtspersoon (gebouwd onroerend goed):  KI ≤ 745 EUR → voordeel = geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25  KI > 745 EUR → voordeel = geïndexeerd KI x 100/60 x 2
 20. 20.  Nieuwe regeling:  Terbeschikkingstelling door natuurlijk persoon:  voordeel = geïndexeerd KI x 100/60 (gebouwd onroerend goed) of 100/90 (ongebouwd onroerend goed)  Terbeschikkingstelling door rechtspersoon (gebouwd onroerend goed):  KI ≤ 745 EUR → voordeel = geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25  KI > 745 EUR → voordeel = geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8
 21. 21.  Aanslag geheime commissielonen: = afzonderlijke aanslag van 309% gevestigd op: 1) bepaalde kosten, voordelen van alle aard waarvoor niet de nodige fiches en samenvattende opgaven werden opgemaakt; 2) op verdoken meerwinsten; 3) steekpenningen.
 22. 22.  Letter van de wet: → geen fiches of aan- of verrekening van het voordeel → 309% (voordeel = 1000 EUR dus aanslag = 3090 EUR) → enige uitzondering: spontane aangifte in tijdige PB-aangifte Administratieve praktijk nalv controle: → rechtzettingen via R/C → verworpen uitgave bij VN → eventueel belasten in hoofde van genieter
 23. 23.  Instructie van 27 juli 2011: → voordelen van alle aard die niet op de voorgeschreven wijze gerapporteerd zijn, kunnen nooit rechtgezet worden door ze te belasten als verworpen uitgaven of door een boekhoudkundige aanpassing via het debet van de R/C van de genieter. → interne controles binnen de administratie worden aangekondigd → ook belastingverhogingen dienen systematisch en op uniforme wijze te worden toegepast
 24. 24.  Circulaire van 23/12/2011 (addendum):  de forfaitair geraamde voordelen van alle aard en de voordelen die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling van een gsm die worden ontdekt nalv een controle aangevat vóór 1/7/12: → geen toepassing 309% indien deze voordelen effectief kunnen worden belast in hoofde van de genieters binnen de wettelijke termijnen  voor de andere voordelen of deze die niet aan het licht komen door een controle → geen toepassing 309% in geval van spontane regularisatie vóór 1/7/12
 25. 25.  Niettemin “lijkt het redelijk, …, dat rekening wordt gehouden met de goede trouw van de belastingplichtige die iets uit het oog zou hebben verloren of een fout zou hebben begaan, met het uitzonderlijke karakter van de niet- aangifte, met het relatieve belang van de fout van de belastingplichtige, met name in vergelijking met dat van andere fiscale verplichtingen waaraan hij wel heeft voldaan, enz. “Eveneens zal kunnen worden afgezien van de vestiging van de afzonderlijke aanslag voor de bedragen waarvan het ontbreken van de verantwoording voortkomt uit een redelijk verschil in interpretatie van de fiscale bepalingen met betrekking tot de voordelen met een sociaal of cultureel karakter …, op voorwaarde dat deze bedragen ten name van de genieters binnen de wettelijke termijnen worden belast”. Piste van “strafsanctie”?
 26. 26.  Huidige regeling in de personenbelasting blijft (voorlopig) behouden. Meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting → voortaan enkel nog vrijstelling indien de aandelen “gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom werden behouden.” → tarief 25% → minderwaarden niet aftrekbaar → quid bij verliezen? quid andere aftrekken? → afwijkend stelsel voor professionele handelaars
 27. 27.  Beperking aftrek interesten van leningen tussen vennootschappen van dezelfde groep (debt- equity): “ in de mate van die overschrijding, het totale bedrag van deze leningen, …, hoger is dan 5 maal de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk en gestort kapitaal bij het einde van dit tijdperk, wanneer de werkelijke verkrijgers ervan:
 28. 28. 1. hetzij, niet onderworpen zijn aan een inkomstenbelasting of, voor die inkomsten, onderworpen zijn aan een aanzienlijk gunstigere aanslagregeling dan die welke voortvloeit uit de bepalingen van gemeen recht van toepassing in België; 2. hetzij, deel uitmaken van een groep waartoe de schuldenaar behoort. Groep = geheel van verbonden vennoot- schappen in de zin van artikel 11 W. Venn.
 29. 29.  Niet van toepassing op leningen aangegaan door: vennootschappen voor roerende leasing; vennootschappen waarvan de voornaamste activiteit bestaat uit factoring of onroerende leasing vennootschappen waarvan de voornaamste activiteit bestaat in het uitvoeren van een project van publiek-private samenwerking
 30. 30.  Voorbeeld: Vennootschap A en B behoren tot dezelfde groep A bezit een vordering op B voor een bedrag van 750.000 EUR Betaalde interest 30.000 EUR Kapitaal 25.000 EUR en reserves 75.000 EUR Maximale grens = 5x (25.000 + 75.000) = 500.000 EUR Berekening te verwerpen interesten = 30.000 x (250.000/750.000) = 10.000 EUR Berekening aanvaarde interesten= 30.000 x (500.000/750.000) = 20.000
 31. 31. Inwerkingtreding nieuwe tarieven: → inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1/01/2012
 32. 32.  Bijkomende heffing op roerende inkomsten (artikel 174/1 WIB92)  tarief 4% (geen aanvullende gemeentebelastingen)  van toepassing op netto-bedrag dividenden en interesten indien > 20. 000 EUR (13.675 EUR)  Uitzonderingen:  dividenden onderworpen aan tarief van 25%  Letermebons  liquidatieboni  spaardeposito‟s
 33. 33.  Berekening 20.000 EUR – grens → in eerste instantie worden de dividenden en interesten waarop de heffing niet van toepassing is, berekend → worden evenwel niet meegerekend:  Letermebons  liquidatieboni  Inkomsten vermeld in artikel 21 WIB92: o.m. eerste 1.830 EUR uit spaardeposito‟s (voorbereidende werken) → berekening volgens burgerrechtelijke regels
 34. 34.  Nettobedrag = het bedrag dat in enige vorm is geïnd of verkregen: vóór aftrek van de innings- en bewaringskosten en van soortgelijke kosten verhoogd met de roerende voorheffing verhoogd met de woonstaatheffing Verhoogd met de bijkomende heffing
 35. 35. Voorbeeld 1:
 36. 36. Voorbeeld 2:
 37. 37. Voorbeeld 3:
 38. 38. “De volgende personen moeten aan het centraalaanspreekpunt dat door een dienst van de FederaleOverheidsdienst Financiën, afgescheiden van de fiscaleadministraties wordt gehouden, de gegevens toezendenmet betrekking tot de dividenden en interesten bedoeldin artikel 17, §1, 1° en 2°, en met identificatie van deverkrijgers van de inkomsten (…).”→ principiële meldings- en identificatieplicht van degenieters
 39. 39. “Wanneer de verkrijger van de inkomsten kiest vooreen inhouding van de bijkomende heffing oproerende inkomsten, bovenop de roerendevoorheffing, wordt het bedrag van die inkomstenniet medegedeeld aan het centraal aanspreekpunt”→ voor wie betaalt is er geen meldingsplicht (kostprijs van deze anonimiteit 800 EUR + vooruitbetaling van de 4%)→ quid indien geen 4% kan worden ingehouden
 40. 40. “Wanneer de verkrijger van de inkomsten niet kiestvoor de inhouding van bijkomende heffing oproerende inkomsten, wordt die bijkomende heffingin voorkomend geval gevestigd op het moment vande berekening van de personenbelasting op basisvan de gegevens waarover de administratiebeschikt, eventueel aangevuld met de bij hetaanspreekpunt gemelde gegevens die niet warenaangegeven.”
 41. 41. “Het centraal aanspreekpunt zendt, wat een welbepaaldebelastingplichtige betreft, de informatie die nodig is voor dejuiste toepassing van dit artikel met betrekking tot de hierbeoogde inkomsten, toe aan de bevoegde operationelefiscale administratie die erom verzoekt.Wanneer, met betrekking tot een belastingplichtige, het totaalvan alle tijdens een jaar medegedeelde roerende inkomsten20.000 EUR overschrijdt, zendt het centraal aanspreekpuntde inlichtingen betreffende die belastingplichtige automatischtoe aan de bevoegde operationele fiscale administratie.”
 42. 42. Geen principiële bevrijdende werking van de RV meer: “De aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen zijn ertoe gehouden in hun jaarlijkse aangifte in de voormelde belasting de inkomsten van roerende goederen en kapitalen bedoeld in artikel 17, §1, alsmede de in artikel 90, 6° en 11° bedoelde diverse inkomsten te vermelden behalve wanneer het gaat om in artikel 171, 2° ter, bedoelde interesten en dividenden die zijn onderworpen aan de inhouding aan de bron van de heffing bedoeld in artikel 174/1. De roerende voorheffing en de inhouding aan de bron van de heffing bedoeld in artikel 174/1 op de aldus niet aangegeven inkomsten wordt noch met de personenbelasting verrekend, noch terugbetaald.”
 43. 43. Huidige anti-misbruikbepaling (artikel 344 WIB92):“Aan de Administratie der directe belastingen kan niet wordentegengeworpen, de juridische kwalificatie door de partijengegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke akten die eenzelfde verrichting tot stand brengen, wanneer deAdministratie door vermoedens of door andere in artikel 340vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doelheeft de belasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtigebewijst dat die kwalificatie aan rechtmatige financiële ofeconomische behoeften beantwoordt.”
 44. 44.  Cassatierechtspraak: → Herkwalificatie is enkel mogelijk indien niet-fiscale rechtsgevolgen “gelijksoortig” (similair) zijn → Eén akte: quasi niet herkwalificeerbaar → Essentiële rechtsgevolgen en elementen (partijen, voorwerp, etc) onaantastbaar
 45. 45.  Vruchtgebruik in opstalrecht/huur Ontbinding en vereffening met nieuwe oprichting in gewone dividenduitkering Disproportionele inkoop eigen aandelen in gewoon dividend Tussenvennootschap (Holding) RV-vermijding Meerwaardebelasting op aandelen PB- vermijding
 46. 46.  Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves gevolgd door kapitaalvermindering in gewone dividenduitkering Verhuur – onderverhuur Zwaar belast onroerend inkomen (bezoldiging) omzetten in divers inkomen (15% tarief) of minder belast onroerend inkomen Proportionele inkoop eigen aandelen – gewoon dividend Managementvergoedingen – Cass. 10 juni 2010
 47. 47.  “Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer de administratie door vermoedens of andere in artikel 340 bedoelde bewijsmiddelen en aan de hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik. Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige middels de door hem gestelde rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot stand brengt:
 48. 48.  (vervolg vorige slide) 1. een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst; of 2. een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien door een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en de toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft.
 49. 49.  (vervolg vorige slide) Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van inkomstenbelastingen. Indien de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de belastbare grondslag en de belastingberekening zodanig hersteld dat de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden.
 50. 50.  Gelijkaardige bepalingen inzake registratie- en successierechten (artikel 18 W.Reg. – 106 W.Succ.) Quid legaliteitsbeginsel? Concrete toepassingen? (vruchtgebruik, erfpacht, verkoop aandelen gevolgd door dividenduitkering, … ????) Zou slechts uitzonderlijk mogen worden gebruikt.

×