Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GUIA DIDÀCTICA
1.Informació general i d'identificació del material
Títol del material: Anem a conèixer les llengües d'Euro...
2.Descripció del material.
Concepció:
Presentació en Power Point de uns continguts relacionats amb el dia Europeu de les l...
Continguts:
-Països Europeus.
-Capitals d'Europa.
-Cultures i tradicions d'altres països.
-Llengües que hi ha a Espanya.
-...
-Agrupament:
En principi es realitzaran les activitats de forma individual. En el cas de fer l'activitat en l'aula
d'infor...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Guía didactica. power point

367 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guía didactica. power point

  1. 1. GUIA DIDÀCTICA 1.Informació general i d'identificació del material Títol del material: Anem a conèixer les llengües d'Europa Nom de l'autor: Alejandro Del Valle Tur Any de producció: 2013-2014 Idioma del material: Català. Objectius: Amb la creació d'aquest material interactiu multimedia el que es preten es que els alumnes coneguin les llengües que es parlen a alguns dels països principals d'Europa, així com les diferents tradicions i cultures que hi ha. A més fomentar el gust per viatjar i coneixer món. Destinataris: Aquest material va destinar a alumnes de segon cicle d'Educació Primària. Ámbit d'intervenció: Creat per realitzar a travès d'ordinadors, per tant la sessió es durá a terme en la sala d'orninadors del colegi. Durada estimada: 50 minuts. Especificacions tècniques: Per a realitzar aquesta activitat creada amb Power point, es necessari tenir connexió a la xarxa per poder visualitzar el power point amb el programa Slide Share. A més farà falta altaveus o auriculars per a poder escoltar els audios que l'activitat presenta. Áspectes generals sobre la instalació i utilització del programa: No fa falta instalar cap programa ni registrar-se en ninguna pàgina, per accedir a l'activitat només fa falta connexió a la xarxa.
  2. 2. 2.Descripció del material. Concepció: Presentació en Power Point de uns continguts relacionats amb el dia Europeu de les llengües, una vegada visualitzats i escoltats els continguts, realització d'activitats realicionades amb els continguts anteriors. Funcionalitat: Aquesta activitat té la funció de fomentar altre llengues, així com les diferents cultures i tradicións. Aportacions didàctiques: · Fomentar altres llengües, cultures i tradicions. · Adquisició de la competència social. · Fomentar el gust per viatjar i conèixer món. Estructura i organització del material: Llegir i escoltar els continguts del Power Point per desprès contestar les preguntes que es presenten. 3.Orientacions didàctiques. Destinataris: Alumnes de segon cicle d'educació primaria. Competències: -Competència en comunicació lingüística. -Competència en el tractament de la informació i competència digital. -Competència per aprendre a aprendre. -Competència social i ciutadana. -Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Objectius: - Fomentar altres llengues Europees. -Motivar als alumnes a aprendre qualsevol contingut a traves de les noves tecnologies. -Fomentar les noves tecnologies. - Mitjançant el coneixement d'altres llengües, coneixer les cultures i formes de viure d'altres països.
  3. 3. Continguts: -Països Europeus. -Capitals d'Europa. -Cultures i tradicions d'altres països. -Llengües que hi ha a Espanya. -Llengües que hi ha a Europa. Utilització del material: -Orientacions educatives per treballar amb el material: Segons el nombre d'orninadors del centre, treballar amb aquest material de forma individual o en parelles. El professor té el paper d'explicar com funciona aquesta activitat: -Per passar d'una diapositiva a un altre hi ha que pitjar el botó d'acció. -Es necesari escoltar els audios que es presenten per poder treballar amb aquest material. ·Diapositiva 3,4: Espanya ·Diapositiva 5,6: França ·Diapositiva 7,8: Regne Unit ·Diapositiva 9,10: Països Baixos ·Diapositiva 11,12: Alemanya ·Diapositiva 13,14: Italia ·Diapositiva 15 a 21: Qüestionari ·Diapositiva 22: Crèdits -Hi ha botons d'acció que ens serviran per anar a certes diapositives.
  4. 4. -Agrupament: En principi es realitzaran les activitats de forma individual. En el cas de fer l'activitat en l'aula d'informatica es podra dur a terme en parelles. -Organització de l'espai i el temps: ·Espai: A l'aula d'informatica del centre es dura a terme aquesta activitat. ·Temps: Aquesta activitat esta creada per a fer-la en una sessió de 50 minuts, ·10 minuts per a donar les pautes. · 5 minuts per a que els alumnes es col·loquin en parelles. · 30 minuts per a realitzar les activitats. · 5 minuts per a fer una possada en comú. -Rol del docent: El docent tindra que explicar com funciona aquest material per a que els alumnes puguin treballar desprès de forma autónoma. Mentre realitzen l'activitat el professor e fa de guia i resol els possibles duptes que puguin sorgir referents a alguna de les llengües d'altres països, cultures o realització de l'activitat. Per finalitzar la sessió, a l'hora de possar en comú l'activitat i els continguts, el professor plantetjarà preguntes per a que tots els alumnes puguin comentar qualsevol cossa així com fer noves preguntes que no han sorgit en l'activitat. Avaluació: Per a valorar aquesta sessió es valorarà: - Assoliment dels objectius i continguts proposats. - Actitut positiva. - Interés i participació. 4.Referències i recursos Referències: http://alejandrodelvalletic.blogspot.com.es/ Recursos: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada (Pàgina per a cercar informació) http://alumnos.uclm.es/formacion/manuales/powerpoint.pdf

×