Successfully reported this slideshow.

Axfood presentation q4_2013

315 views

Published on

Axfood presentation q4_2013

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Axfood presentation q4_2013

 1. 1. 1 Axfood januari-december, 2013 Anders Strålman CEO
 2. 2. Axfood – bra försäljningstillväxt och starkt resultat • Bra försäljningstillväxt: 37 522 Mkr (36 306) +3,3% – Fokus på stärkta kunderbjudanden och attraktiva butiker • Rekordresultat: 1 302 Mkr (1 255*) +3,7% – Rörelsemarginal: 3,5% (3,5) – Bra effektivitet och kostnadskontroll • Fortsatt fokus på implementering av nytt affärssystem Rörelseresultat 2 *Exklusive nedskrivningar
 3. 3. Willys – framgångsrikt år • Bra försäljningstillväxt: 20 394 Mkr (19 407) +5,1% – Jämförbar försäljning: +2,2% – Framgångsrikt digitalt kundprogram påverkade försäljningen – Mer än 1,3 miljoner anslutna kunder i programmet • Rörelseresultat: 808 Mkr (796), +1,5% – Rörelsemarginal: 4,0% (4,1) – 12 nya och 10 moderniserade butiker Nettoomsättning 3
 4. 4. Hemköp – stabil utveckling • Nettoomsättning: 5 578 Mkr (5 584), -0,1% – Jämförbar omsättning: +0,9% • Rörelsemarginal: 151 Mkr (149), +1,3 – Rörelsemarginal: 2,7% (2,7) • Uppgraderat kundprogram • Ny flaggskeppsbutik öppnade • 10 butiker moderniserades Rörelsemarginal 4
 5. 5. Axfood Närlivs – bästa resultatet någonsin • Bra försäljningsutveckling: 6 489 m (6 336) +2.4% – Stark utveckling för Axfood Snabbgross – Bra väderförhållanden och kunderbjudanden hade en positiv påverkan • Starkt resultat: 140 Mkr (114), +22,8% – Rörelsemarginal: 2,2% (1,8) • Implementering av nytt affärssystem påbörjat Rörelseresultat 5
 6. 6. 6 Dagab – intensivt arbete med nytt affärssystem • Rörelseresultat: 114 Mkr (168) – Resultatet påverkades av kostnader i samband med implementeringen av det nya affärssystemet – Systemet installerades i centrallagren i Stockholm och Göteborg • God leveranssäkerhet till butikerna
 7. 7. Ny organisation för logistik • En organisation för all lager- och transportverksamhet – Öka effektiviteten – Beräknas ta två år att genomföra 7
 8. 8. Marknadsutsikter • Ökad optimism för svensk ekonomi • Stabil tillväxt för dagligvaruhandeln • Matprisinflation i nivå med 2013 8
 9. 9. Strategi för lönsam utveckling • Utveckla de olika koncepten – Modernisering av både Willys och Hemköps butiker – Attraktiva kunderbjudanden • Utveckling av kundprogrammen och affärssystemet • Hög andel egna märkesvaror
 10. 10. Överträffa 2013 års resultat Axfoods målsättning 2014 10
 11. 11. 11 Finansiell översikt januari-december, 2013 Karin Hygrell-Jonsson CFO
 12. 12. 12 Omsättning, Mkr Rörelsemarginal, % Nyckeltal Mkr 2013 2012 Förändring Nettoomsättning 37 522 36 306 3,3% Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % 1,9% 0,2% 1,7 Rörelseresultat 1 302 1,255* 3,7% Rörelsemarginal, % 3,5% 3,5%* 0,0 Antal butiker Egenägda Franchise 252 111 246 114 6 -3 Axfood januari-december 2013 • Starkt resultat och bra försäljningstillväxt 9 550 9 252 8 950 9 557 9 465 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 2.8 3.4 4.0 3.6 2.8 *Exklusive nedskrivningar
 13. 13. 13 Omsättning, Mkr Rörelsemarginal, % Nyckeltal Mkr 2013 2012 Förändring Nettoomsättning 20 394 19 407 5,1% Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % 2,2% 0,0% 2,2 Rörelseresultat 808 796 1,5% Rörelsemarginal, % 4,0% 4,1% -0,1 Antal butiker 183 174 9 Willys januari-december 2013 5 0925 174 4 9194 927 5 209 Q4 -12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 4.3 4.03.9 3.5 4.1 • Bra försäljningstillväxt och stabilt resultat – 12 nya och 10 moderniserade butiker
 14. 14. 14 Omsättning, Mkr Rörelsemarginal, % Nyckeltal Mkr 2013 2012 Förändring Nettoomsättning 5 578 5 584 -0,1% Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % 0,9% 0,9% 0,0 Rörelseresultat 151 149 1,3% Rörelsemarginal, % 2,7% 2,7% 0,0 Antal butiker Egenägda Franchise 69 111 72 114 -3 -3 Hemköp januari-december 2013 1 474 1 407 1 392 1 341 1 439 Q4 -12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 2.4 3.9 2.1 3.2 3.1 • Stabil försäljning och resultat – En ny och 10 moderniserade butiker
 15. 15. 15 Omsättning, Mkr Rörelsemarginal, % Nyckeltal Mkr 2013 2012 Förändring Nettoomsättning 6 489 6 336 2,4% Distribuerad omsättning 6 049 5 822 3,9% Rörelseresultat 140 114 22,8% Rörelsemarginal, % 2,2% 1,8% 0,4 Antal butiker, Axfood Snabbgross 20 20 - Servicegrad 97,6 97,9 -0,3 Axfood Närlivs januari-december 2013 1 7381 728 1 427 1 570 1 596 Q4 -12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 3.0 2.1 1.8 0.8 2.4 • Bästa resultatet någonsin – Mycket bra utveckling för Axfood Snabbgross
 16. 16. 16 Omsättning, Mkr Rörelsemarginal, % Nyckeltal Mkr 2013 2012 Förändring Nettoomsättning 25 509 24 634 3,6% Distribuerad omsättning 17 817 17 205 3,6% Rörelseresultat 114 168 -32,1% Rörelsemarginal, % 0,4% 0,7% -0,3 Dagab januari-december 2013 6 3466 4006 1946 348 6 569 Q4 -12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 0.5 0.6 0.7 0.5 0.2 • Ökade kostnader i samband med implementeringen av det nya affärssystemet
 17. 17. 17 Övrigt januari-december 2013 • Nettoomsättning: 5 120 Mkr (4 521), +13,2% – Bra försäljningsutveckling av frukt och grönt samt kött • Rörelseresultat: 89 Mkr (-27) – Föregående år påverkat av nedskrivningar om 55 Mkr – Bra effektivitet och lägre centrala kostnader – Avskrivning av nytt affärssystem om 67 Mkr (55)
 18. 18. 18 Nyckeltal januari-december 2013 • Balansomslutning: 8 929 Mkr (8 820) • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 1 596 Mkr (1 915) – Föregående år påverkades av lägre skattebetalning • Investeringar: 806 Mkr (932) – Investeringsplan 2014: 700-800 Mkr 0 200 400 600 800 1 000 -09 -10 -11 -12 -13 Mkr Investeringar
 19. 19. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om: 80% av resultatet efter skatt
 20. 20. Finansiella mål och utdelningspolicy • Axfoods målsättning för är att överträffa 2013 års resultat • Soliditeten ska uppgå till minst 25% • Utdelningen ska uppgå till minst 50% av resultatet efter skatt • Långsiktigt ska rörelsemarginalen nå 4%

×